afgezant


afgezant 1.0

iemand, meestal een diplomaat, die door een vorst, een staatshoofd of een ander machtig persoon of door een staat, een regering of een internationale politieke organisatie als de VN of de EU, met een bepaalde opdracht of een bepaald bericht naar een andere vorst, een ander staatshoofd, een andere staat of regering wordt gezonden of wordt afgevaardigd; gezant

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een afgezant…

is een persoon

   Hoofdsemagram: gezant


   Algemene voorbeelden


   Er zijn tweeëntwintig ambassadeurs uitgenodigd, en wij zijn hier omdat we de Nederlandse afgezant hopen te ontmoeten, met wie deze week een ontmoeting stond gepland.

   Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

   Het Koninklijk Huis stuurde een afgezant, een krijgshaftig man met een steek op, versierd met gouden borduurselen, en hij droeg ook een zwaard.

   De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een speciale afgezant

   Toen de vredesmacht van de Verenigde Naties het zogenoemde 'veilige gebied' Gorazde verliet en de bevolking aan haar lot overliet, riep Artsen zonder Grenzen in een reactie op tot het ontslag van Yasushi Akashi, de speciale afgezant van de VN in Bosnië, die de ernst van de situatie in Gorazde voortdurend had gebagatelliseerd.

   http://www.artsenzondergrenzen.nl/

   Aan de plaatselijke waardigheidsbekleders en de speciale afgezanten van het Hof, die nog in het nachtelijke uur bij de Santa Maria la Antigua aankwamen, werd bij de kloosterpoort medegedeeld dat de Grootinquisiteur de tijd in beslotenheid doorbracht met gebeden; zowel heden als morgen zou hij niemand kunnen ontvangen.

   Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

   • een Amerikaanse afgezant

   Er heerst een aanstekelijke vreugde, een vreugde die wordt ervaren als een wonder. De Somaliërs verbazen zich er over dat ze nog kunnen lachen. Spontaan zet de menigte het volkslied in. De ster van het spektakel is Robert Oakley, de speciale Amerikaanse afgezant voor Somalië.

   NRC,

   Sinds de jaren zeventig proberen de Verenigde Staten tussen Israël en de Arabische landen te bemiddelen door een zogenaamde pendeldiplomatie te voeren (waarbij Amerikaanse afgezanten en ministers van Buitenlandse Zaken onderhandelend langs de betrokken hoofdsteden reizen).

   http://www.atlcom.nl/,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   afgezant 1.1

   iemand die namens iemand of iets wordt afgevaardigd; gezant

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een afgezant…

   is een persoon

     Hoofdsemagram: gezant


     Algemene voorbeelden


     Paul Jambers werd dan maar bij verstek veroordeeld door een afgezant van het TV1-programma De wereld is klein – een hele kunst – en voorts moesten we ons behelpen met de inzichten van Luk Alloo, die uit ervaring sprak, want hij had zowel in opdracht van Paul Jambers als van Goedele geronseld.

     Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

     Fre triomfeert als een afgezant van de duivel om vaders woedeuitbarstingen.

     Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

     Met mijn linkerhand probeerde ik al gesticulerend mijn betoog tegen de afgezant van het girokantoor kracht bij te zetten, terwijl ik met mijn rechterhand de voordeur dichthield, waarachter jij loops lag te loeren op een gelegenheid je opgekropte lusten bot te vieren.

     Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     afgezant 2.0

     iemand die pretendeert door God of een god gezonden te zijn; religieuze boodschapper; gezant

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een afgezant…

     is een persoon

       Hoofdsemagram: gezant


       Algemene voorbeelden


       Mensen waren niet te vertrouwen en goden of hun afgezanten ook al niet meer.

       Het ratton rapport, Paul Vanbossuyt,

       De priesters en geestelijken waren de afgezanten van God.

       http://users.pandora.be/ludo.verhaert/koeriertjes/mrt2002.htm,

       Een afgezant (Jezus), staat niet boven zijn zender (God).

       http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

       Woordfamilie


       Als deel van een afleiding