aandachtsminuut


aandachtsminuut 1.0

(neologisme)

teleenheid voor tijd die gereserveerd is om een bepaalde taak uit te voeren of beroepsmatige aandacht aan iemand te besteden, meestal in de gezondheidszorg of in het onderwijs; teleenheid voor een vooraf vastgestelde hoeveel tijd voor taak
Meestal in het meervoud gebruikt.

Semagram


Een aandachtsminuut…

is een minuut; is een tijdseenheid

 • [Aantal of hoeveelheid] is één van een vooraf bepaald aantal minuten
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft tijd die gereserveerd is om een bepaalde taak in uit te voeren of aandacht aan iemand te besteden

  Algemene voorbeelden


  Aandachtsminuten optellen [...]. Acht mensen gaven hetzelfde antwoord. Hoeveel kostbare aandacht gaat daarmee eigenlijk verloren? Acht maal een minuutje ofzo? Tel daarbij de aandacht die de vraagsteller zelf kwijt was om de vraag op Twitter te stellen [...]. En de aandacht die de vraagsteller nodig had om de antwoorden te checken. Nog een minuutje of twee, drie? En dan tel ik al die mensen nog niet mee die de vraag lazen, maar niet antwoordden, zoals ik. Als je alles bij elkaar optelt, kom je makkelijk op 10 minuten collectieve aandacht, voor het vinden van een eenvoudig antwoord op een vraag van één persoon.

  http://publiekgegeven.nl/index.php/2011/03/17/vraag-het-jezelf-voordat-je-anderen-vraagt/,

  Groepsles. Alleen voor leerlingen met hetzelfde muzikale niveau en niet voor drumset. Bij onvoldoende deelname wordt de leerling voor privéles ingedeeld, aandachtsminuten per leerling: 15 min. resp. 20 min. Privéles: 20 min. resp. 30 min.

  www.smos.nl/AANMELDINGSFORMULIER.doc,

  Een rationeel bestuurde gezondheidszorg eist dat schaarse middelen kosteneffectief worden toegepast. Bij lage kosten-effectiviteit worden de kosten gedragen door patiënten aan wie werkzame maar dure medicijnen worden onthouden en door bejaarden die het met een schaars rantsoen aan aandachtsminuten moeten doen.

  http://www.ntvg.nl/publicatie/neuraminidaseremmers-bij-verhoogd-risico-op-griepcomplicaties-afgewogen-en-breed-gedragen/abstract,

  Bewoners zouden dan een dag per week gewoon op bed moeten blijven liggen, en dat alleen vanwege de bezuinigingen en het personeelstekort. Het is schrijnend. Als ik die beelden zie, van oude mensen die bijna smekend moeten vragen of ze naar het toilet kunnen, hoop ik dat ik nooit in een verpleeghuis terecht kom. De bewoners daar worden in feite geleefd. Er gelden standaard aandachtsminuten per bewoner.

  http://www.chris.subbot.net/,

  Combinatiemogelijkheden


  met onbepaald voornaamwoord


  • iedere aandachtsminuut

  De Gezondheidsraad beveelt een enorme inspanning aan. 'Bij voorkeur krijgen deze mensen individuele voorlichting.' 'Deze mensen' zijn alle mannen en vrouwen tussen kinderwens en spening van hun baby. De Gezondheidsraad laat de kosten van deze indrukwekkende exercitie in betutteling geheel aan uw verbeelding over. Zoveel ijver is redelijk lachwekkend, ware het niet dat de patiëntenzorg iedere aandachtsminuut in honderdtwintig seconden moet verkavelen.

  http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken/Columns/Column/57450/Bezopen.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • aandachtsminuutje

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2003
  Periode opkomst 2003