minuut


A - Als tijdsaanduiding

minuut 1.0

één zestigste deel van een uur

Semagram


Een minuut…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit 60 seconden
 • [Geheel] is een zestigste deel van een uur
 • [Functie] dient als eenheid in tijdsaanduidingen
 • [Duur] is een zestigste deel van de tijdsduur van een uur
 • [Voorstellingswijze] wordt in niet-wetenschappelijke teksten soms afgekort als min..

Symbool min
Symbool '

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • verstrijken
 • voorbijgaan

Ik kon niet anders dan wachten terwijl de minuten verstreken.

Crisis four, Andy McNab,

Er verstreken 20 minuten tussen alarm en aankomst van de brandweer en drieëneenhalf uur voordat de brand gedoofd was.

Meppeler Courant,

Zelfs de simpelste proef met het schatten van tijd kan al een spraakverwarring veroorzaken. Iemand krijgt de opdracht zonder hulp van klok of horloge een interval van één minuut af te passen. De werkelijke lengte van zijn subjectieve minuut blijkt 50 seconden. Is dat een geval van onderschatting of van overschatting? Het eerste, zegt de een, hij onderschat immers hoe lang een minuut in werkelijkheid is. Het tweede, zegt een ander, want hij overschat hoe snel een minuut voorbijgaat.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

met adjectief ervoor


 • een halve minuut
 • een hele minuut
 • een volledige minuut

Experimenten met [...] soortgelijke toestellen besloegen altijd een korte tijdsspanne, een handvol seconden meestal, een halve minuut was al heel lang.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

Een hele minuut had hij nodig om zijn gedachten weer te ordenen.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

We rekenen af op hele belminuten. Gebruikt u een deel van een minuut, dan wordt deze als volledige minuut afgerekend (naar boven afgerond).

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=%22volledige+minuut%22

 • de allerlaatste minuut
 • de laatste minuten

Op dit punt zal er wel tot de allerlaatste minuut van 28 februari worden onderhandeld.

NRC,

Frankrijk gebruikte de laatste minuten om te bedingen dat het plafond van de landbouwuitgaven tijdelijk doorbroken mag worden om de gevolgen op te vangen van turbulenties op de wisselmarkten.

NRC,

met adjectief erachter


 • 16 minuten langzamer
 • 22 minuten langzamer
 • een minuut oud
 • twee minuten sneller
 • twintig minuten trager

We zijn maar 22 minuten langzamer dan het gewone team, en zelfs maar 16 minuten langzamer dan het zogenaamd snelle team.

http://books.google.nl/books?id=URi2KThdJhIC&pg=PT52&lpg=PT52&dq=%22minuten+langzamer%22&source=bl&ots=HhA0UlS6mQ&sig=L73LVRz7DSQq8J9Qxrv1_uWdcIc&hl=nl&sa=X&ei=1NDDU-7-HOjK0QWxroDgAQ&ved=0CDsQ6AEwBDgK#v=onepage&q=%22minuten%20langzamer%22&f=false,

Je baby is nog maar 1 minuut oud en hij krijgt al zijn eerste rapport. In de eerste minuut na zijn geboorte wordt je baby aan de hand van 5 verschillende criteria onderzocht.

http://www.9maand.com/

De commissarissen van de koningin in Friesland en Groningen, Nijpels en Alders, hebben de afgelopen maanden actief gelobbyd voor de aanleg van een zweefbaan. Die is volgens eerdere onderzoeken 20 minuten sneller dan een hogesnelheidslijn.

Algemeen Dagblad,

De critici wijzen erop dat een gewone supersnelle trein tussen Berlijn en Hamburg maar twintig minuten trager zou zijn dan de Transrapid.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de resterende minuut
 • de resterende minuten
 • de volgende minuut
 • de volgende minuten

De voorsprong gaf de Friezen weer wat lucht, maar de kansen die in de resterende minuten werden gecreëerd, waren niet aan het gezelschap besteed.

Meppeler Courant,

Een gezond hart is [...] in staat zich aan te passen aan de zuurstofbehoefte van het lichaam. Hierdoor kan het hart eerst 70 slagen per minuut slaan, de volgende minuut 80 en de minuut daarna 74.

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/114344-hart-slaat-over-oorzaak-en-gevolg.html,

Een uitstekende manier is om één minuut een rustig tempo aan te houden, de volgende minuut het tempo te verhogen en zo door te gaan tot je de zesde minuut bijna voluit gaat.

http://rubriek.nl/fitness/cardio_vetverbranding.php,

In de volgende minuten ontspon zich een vreemde discussie.

Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

met substantief ervoor


 • een kwart minuut
 • een aantal minuten
 • een handvol minuten
 • een paar minuten
 • een twintigtal minuten

Ik vertel waar ik overal Londen ga beluisteren, wat voor uithollende droom ik vannacht heb doorgemaakt, durf niet zeggen dat Denise naast mijn vrouw liep. Misschien straks, aan Denise alleen, mochten we een kwart minuut alleen zijn.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Die wet geeft de minister de bevoegdheid strenge normen op te leggen voor de medische praktijk, bij voorbeeld een gemiddeld aantal minuten dat een arts aan iedere patiënt moet spenderen.

De Standaard,

In dit boekje staan honderd manieren om kalmte, ontspanning en concentratie te vinden, die elk maar een handvol minuten per keer kosten

http://www.managementboek.nl/boek/9789069637013/vijf-minuten-voor-jezelf-jeffrey-brantley,

Op de plastiekvellen legt hij enkele korte planken, hierdoor kunnen de vellen onmogelijk opvliegen. Er resten hem nog een paar minuten. Heel even kijkt hij op terwijl hij de druipnatte haren van zijn voorhoofd strijkt.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

Toen zijn secretaresse meldde dat Karel De Windt aangekomen was, rekte hij het gesprek nog een twintigtal minuten.

Het jaar van de kreeft, Hugo Claus,

met substantief erachter


 • een minuten bedenktijd
 • een minuten speeltijd
 • een minuten spreektijd
 • een minuten straftijd
 • een minuten tijd
 • een minuten voorbereidingstijd
 • een minuten zendtijd
 • tien minuten bedenktijd
 • tien minuten speeltijd
 • tien minuten spreektijd
 • tien minuten straftijd
 • tien minuten tijd
 • tien minuten voorbereidingstijd
 • tien minuten zendtijd
 • twintig minuten bedenktijd
 • twintig minuten speeltijd
 • twintig minuten spreektijd
 • twintig minuten straftijd
 • twintig minuten tijd
 • twintig minuten voorbereidingstijd
 • twintig minuten zendtijd
 • zes minuten bedenktijd
 • zes minuten speeltijd
 • zes minuten spreektijd
 • zes minuten straftijd
 • zes minuten tijd
 • zes minuten voorbereidingstijd
 • zes minuten zendtijd
 • zestig minuten bedenktijd
 • zestig minuten speeltijd
 • zestig minuten spreektijd
 • zestig minuten straftijd
 • zestig minuten tijd
 • zestig minuten voorbereidingstijd
 • zestig minuten zendtijd

Zes minuten bedenktijd gebruikte hij voor de eerste 22 zetten.

NRC,

Bij een gelijke stand na 60 minuten speeltijd wordt de wedstrijd verlengd met maximaal 5 minuten.

http://www.ijshockey.com/dnijs/

Te veel Europarlementsleden, te veel kommissarissen, te veel ministers in de raad, te veel rechters in Luxemburg. Aan de andere kant zullen de beslissingsprocedures gewoonweg onbruikbaar worden. Zelfs als elk land slechts tien minuten spreektijd krijgt, duurt een inleidende diskussie over om het even welk probleem(pje) dan vijf uur.

De Standaard,

Het hele team kreeg een minuut straftijd.

NRC,

Even later krijgt hij een minuut tijd om te repliceren voor de camera.

De Standaard,

Geef de teams 1 minuut voorbereidingstijd en 1 minuut om te kiezen wie van hun team het gesprek gaat voeren.

http://selmafoeken.nl/2010/03,

In alle soorten aktualiteitsprogramma's - niet alleen het journaal - zouden alle omroepen drie minuten zendtijd mogen besteden aan ieder evenement.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • minder dan anderhalve minuut boven het wereldrecord
 • twee minuten boven haar besttijd

Je verwacht vooraf niet dat je tijdens je debuut minder dan anderhalve minuut boven het wereldrecord blijft.

De Telegraaf,

Gestart met 7 deelneemsters werd ze alsnog 6de in 21'19"48 ruim 2 minuten boven haar besttijd.

http://www.belgiumdeafsport.be/results.asp?results=atletic=en,

 • zes minuten na de start
 • 10 minuten na het ongeval

De lancering van de Ariane-4 raket [...] verliep aanvankelijk zonder problemen. Zes minuten na de start waren de eerste en tweede trap afgeworpen en werd de derde trap ontstoken.

NRC,

Indien een scheidsrechter geblesseerd is of niet in staat is binnen 10 minuten na het ongeval zijn taak te hervatten, moet de wedstrijd worden voortgezet. De andere scheidsrechter dient de wedstrijd alleen ten einde te voeren.

http://www.volic.org/home.htm

 • een halve minuut onder de 4 uur
 • twee minuten onder het parcoursrecord

Eerst komen me nog minimarathonlopers tegemoet die zelf ook net binnen zijn en daarna volgen de finishende 28km-lopers [...]. Een uurtje later komt Gerry door de finish, ruim een halve minuut onder de 4 uur.

http://www.runnersweb.nl/runnersweb/show/id=28873,

Zijn tijd 1.07.04 uur was twee minuten onder het parcoursrecord.

Meppeler Courant,

 • negentien minuten per dag
 • 5 minuten per uur

Een doorsnee politieagent brengt 67 procent van zijn of haar werktijd zittend op het kantoor door. Lopen op straat doen agenten gemiddeld nog negentien minuten per dag.

http://www.e-stem.nl/,

De kijkoperatie wordt in dagbehandeling uitgevoerd en na de operatie krijgt de patiënt instructies mee voor oefeningen. Klassiek is het oefenen gedurende 5 minuten per uur, alleen overdag.

http://www.webziekenhuis.nl/Frames/voorlich.htm

 • enige minuten tot een uur
 • enkele minuten tot enkele uren
 • van minuten tot enkele uren

Vulkanen zijn overal aanwezig op Venus [...]. Wetenschappers uit de voormalige Sovjet-Unie hebben een aantal malen succesvol een onbemand ruimtevaartuig op het oppervlak laten landen. Na landing functioneerden deze vaartuigen typisch enige minuten tot een uur voordat ze aan de extreme condities bezweken.

http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/

Het geheugenverlies verdwijnt volledig na enkele uren en de bewusteloosheid kan enkele minuten tot enkele uren duren.

http://users.pandora.be/uba.nok/lightning.htm

In de literatuur vond de promovendus dat een kortdurende blootstelling aan stress (van minuten tot enkele uren) de uitscheiding van S-IgA in het speeksel doet stijgen.

Reformatorisch Dagblad,

 • elke minuut van de dag
 • de laatste 5 minuten van de speeltijd

En je bent niet elke minuut van de dag je afwegingen aan het rationaliseren, het meeste doe je op de automatische piloot.

Nederlands Dagblad,

Na elke speelperiode dienen de leden de banen en de lijnen te vegen. Hiervoor moeten de laatste 5 minuten van de speeltijd worden gebruikt.

http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

 • tien minuten van hoop
 • tien minuten van spanning

"Niet in paniek raken! Noodsituatie." Na tien minuten van spanning maakte de Vostok zich los van de remraket die het tollen en vibreren had veroorzaakt en begon Gagarin aan zijn afdaling naar de aarde.

De Standaard,

Het geloof in het gerecht werd na tien minuten van hoop de grond ingeboord.

De Standaard,

 • vijf minuten voor aanvang van de lessen
 • twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd
 • één minuut voor het eind van de eerste verlenging

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaan de deuren open.

http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

De gelijkmaker viel twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd.

NRC,

Eén minuut voor het eind van de eerste verlenging was het dan toch raak.

http://www.telegraaf.nl/telesport/ek/11862831/Superstunt_in_Porto.html,

in voorzetselgroep


 • binnen een minuut
 • binnen enkele minuten

Binnen een minuut stond ik in de koude buitenlucht en zochten mijn ogen naar het gat in het hek.

Crisis four, Andy McNab,

Hij begon de kas op te maken. Als hij de kas had opgemaakt kon hij alsnog besluiten om te vertrekken. Binnen enkele minuten was hij klaar. Hij haalde het papiergeld uit de kassa en stopte het in zijn broekzak.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

 • gedurende een minuut
 • gedurende enkele minuten

De ministers herdachten staande gedurende een minuut de slachtoffers van deze laatste Hamas-aanslag in het hartje van de grootste joodse stad ter wereld.

De Standaard,

Wanneer de maan echter exact voor de zon staat, dan krijgen we het meest indrukwekkende schouwspel te zien dat in de natuur bestaat: een totale zonsverduistering. Doordat dan het licht letterlijk wordt tegengehouden, wordt het op dat ogenblik bijna even donker als 's nachts. Men kan dan gedurende enkele minuten sterren waarnemen.

http://www.mira.be/articles/eclips/

 • in een minuut
 • in drie minuten
 • in die vijftien minuten
 • na een minuut
 • na drie minuten
 • na die vijftien minuten

Alles had zich in een minuut afgespeeld en met knikkende knieën keek ik toe.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

De tekst moet gelezen kunnen worden in drie minuten of mag ten hoogste 4500 tekens omvatten.

http://www.vvoj.be/nieuws/documenten/rapport_021108f.html,

In die vijf minuten had hij wel even duidelijk zijn afkeur of minachting over minstens één onderwerp of iemand uitgesproken, al was het alleen via het nadoen van een maniertje van de een of ander.

NRC,

 • over een minuut
 • over enkele minuten

De baas van de muilezels - de oudere Afghaan, die ik de vorige dag met Abdullah had zien staan praten - kwam naar me toe en zei in perfect, bijna accentloos Engels: Maak je maar niet ongerust, ouwe jongen, we zullen je spullen over een minuut opladen.

Jihad, Tom Carew,

Ze ging na of ze niets vergeten had, of ze niet nog iets kon doen, maar dat was niet zo - en eigenlijk was dit slechts uitstel: onmiddellijk of over enkele minuten, het zou toch weer zijn zoals altijd.

Het hooglied, Valère Depauw,

 • per minuut

Onder ons raam staat een politieagent het verkeer te regelen - zo'n politieagent met een kepie en een keurig wit hemd [...]. Gemiddeld drie keer per minuut fluit hij op zijn fluitje waardoor ik deze middag geen minuut echt heb kunnen slapen.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

De robot kan een lading van 80 kg verwerken bij een snelheid van 20 cycli per minuut.

http://www.verpakkingsmanagement.nl/,

 • een ochtendzitting van enkele minuten
 • rustperiodes van enkele minuten
 • een computeranimatiesatire van een minuut of vijf

Die wet werd op 26 december goedgekeurd in een ochtendzitting van enkele minuten met enkel afgevaardigden van de meerderheid.

De Standaard,

Wat volgens mij belangrijk is bij het vissen op baars, is dat men rustperiodes van enkele minuten inlast tussen het opnieuw aanbieden van het kunstaas.

http://www.gsmeets.be/

Dezelfde omroep toont vier keer per week in VARA Laat een computeranimatiesatire van een minuut of vijf, getiteld Café De Wereld.

NRC,

 • voor enkele minuten

Ik was helemaal overstuur. Ik dacht dat de wereld uit respect voor mijn moeder even de adem zou inhouden. Dat alles, al was het maar voor enkele minuten, stil en sereen zou worden. Maar mijn moeder was dood en het zonnetje bleef heerlijk schijnen.

http://www.ping.be/aura-oasis/lzvld.htm

Het ogenblik is aangebroken om helder van geest te zijn en dat voor enkele minuten ook nog te blijven.

Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

met telwoord ervoor


 • één minuut
 • geen minuut
 • dertig minuten
 • negentig minuten
 • vijf minuten

De camera registreerde met intervallen van één minuut.

Memoires van een luipaard, Peter Verhelst,

Ze draaide de kraan open en hoorde het water in de koperen buizen sissen. Een tak tikte tegen het raam. Een vogel tjilpte. Het was geen minuut stil.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

De show duurt dertig minuten en is een streling voor oog en oor, met prachtige decors en kostuums en mooie muziek.

De Standaard,

Bij een gelijke stand na negentig minuten moeten er verlengingen worden gespeeld.

De Standaard,

Ik wachtte nog vijf minuten en riep toen zacht mijn hond.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

 • die ene minuut

Na die ene seconde of die ene minuut had hij zich moeten omdraaien en rustig moeten weglopen, met zijn handen in zijn broekzakken en zijn vingers op slot.

Voel maar, Jan Brokken,

Ik ga ervan uit dat u, net zo min als ik, de zedelijke moed kunt opbrengen om als u eenmaal met een medepassagier zit opgescheept, nog op te staan en een ander plaatsje te zoeken. Het gaat erom in die ene minuut dat de trein op het station stilstaat de best mogelijke positie te bereiken. Velen doen dat verkeerd.

...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

 • de eerste minuut
 • de tiende minuut

Weet je wel dat de eerste minuut van je leven net zo lang duurt als de laatste? De eerste en de laatste minuut van je leven, dat is de eeuwigheid.

http://www.toneelgroepbende.nl/verwacht.html?layout=edit&id=136

Aan 1 liter wordt 100 gram zout toegevoegd. Het zout lost langzaam op. Na t minuten is van de 100 gram nog G gram onopgelost [...]. Vraag: hoeveel gram zout lost er in de tiende minuut op?

http://www.wisfaq.nl/show3archiveipad.asp?id=34244&j=2005,

 • hoeveel minuten
 • vele minuten
 • zoveel minuten

Hoeveel nummers wil je opnemen? Hoeveel minuten duren de nummers ongeveer?

http://www.lucan.nl/muziekopnames/kosten.php

Dromen zijn aan tijd noch ruimte gebonden. In enkele seconden beleef je waar je in werkelijkheid vele minuten zou voor nodig hebben.

De groene jager, Roger Pieters,

Ik vind het echt een gemiste kans. Slecht was het niet hoor, maar gewoon niet onderhoudend genoeg voor een film van zoveel minuten.

http://www.moviemeter.nl/film/50353/info/660,

met onbepaald voornaamwoord


 • elke minuut
 • iedere minuut
 • enige minuten
 • enkele minuten
 • verscheidene minuten
 • verschillende minuten

Als het geluidssignaal klinkt dan moet de afstand van 20 meter afgelegd zijn. De snelheid wordt elke minuut verhoogd. De test wordt gestopt als de sporter het gevraagde tempo niet meer kan bijhouden. Tijdens deze test wordt de hartfrequentie bijgehouden. Hierdoor ontstaat een goed beeld van het aërobe uithoudingsvermogen.

http://www.net-profile.com/pzdharm.html

Iedere minuut telde voor haar, iedere minuut die ze samen konden doorbrengen.

Voel maar, Jan Brokken,

Een verdoving heeft altijd enige minuten nodig voor het werkt.

http://www.bambodino.nl/index.htm

Ik bleef enkele minuten doodstil liggen om mijn nieuwe omgeving in me op te nemen.

Crisis four, Andy McNab,

Als we uitgaan van de gegevens over een nieuwer schip dat tot zinken is gebracht en waarvan de afdaling is geklokt zouden de twee grote wrakdelen wel 40 à 50 km/u gehaald kunnen hebben [...]. We weten eenvoudig onvoldoende over het gewicht van de twee delen en hoe de vorm en het oppervlak de snelheid hebben beïnvloed, maar het duurde waarschijnlijk verscheidene minuten eer de maximum snelheid werd bereikt.

http://home.tiscali.be/johnny.bonte18/teksten/titanic/titanic_20.htm

Afhankelijk van de grootte van de schijf, kan deze scan verschillende minuten in beslag nemen.

http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/check-a-drive-for-errors,

overig


 • een minuut daarna
 • een minuut daarvoor
 • enkele minuten daarna
 • enkele minuten daarvoor
 • nog geen minuut daarna

'Je kunt je wel aan haar voorstellen,' zei Maria. 'Maar een minuut daarna zal ze je toch niet herkennen. Althans niet aan je gezicht. En ook niet aan je stem.'

Blauwbaard, Pauline Slot,

Buiten was het kurkdroog, ondanks het feit dat het enkele minuten daarvoor nog had geonweerd en geregend met een nooit geziene kracht.

De Openbaring, Tom De Cock,

Nog geen minuut daarna had Anouk ook al een kwallenbeet. We wisten genoeg en zijn dan ook snel het water uitgegaan.

http://costarica2007.ronald-en-maritha.nl/costarica_dag_14.php,

 • een minuut eerder
 • een minuut lang
 • een minuut later
 • drie minuten eerder
 • drie minuten lang
 • drie minuten later
 • minuten eerder
 • minuten lang
 • minuten later

Als je een minuut eerder was gekomen, had je haar nog gezien.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

Verhit twee eetlepels olie in een koekepan met anti-aanbaklaag en bak hierin de stukjes spek en ui drie minuten lang op laag vuur.

NRC,

Slechts drie van de vier renners die betrokken waren in de valpartij, werden opgenomen in de uitslag [...]. De wereldkampioen werd pas minuten later over de streep geholpen, waardoor hij als laatste van zijn groep (39ste), maar in dezelfde tijd als de winnaar, werd genoteerd.

De Standaard,

 • een minuut of vijf duren
 • een minuut of vijf in beslag nemen
 • vier minuten duren
 • vier minuten in beslag nemen

Het duurde een minuut of vijf voor ze iets konden uitbrengen.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

De ingreep duurde vier minuten en kon nauwelijks een operatie genoemd worden.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Dergelijke interventie neemt slechts drie tot tien minuten in beslag.

http://www.vig.be/

 • tien minuten blijven
 • tien minuten lopen
 • tien minuten wachten
 • twintig minuten blijven
 • twintig minuten lopen
 • twintig minuten wachten
 • vijf minuten blijven
 • vijf minuten lopen
 • vijf minuten wachten

Ik wachtte tien minuten, tien lange minuten, en deed toen een derde poging.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Hij moest vervolgens twintig minuten lopen naar Enkhuizen.

de Volkskrant,

'Kom schat, we gaan,' zei Tristan. 'Ik blijf nog vijf minuten,' zei ik. 'Vijf en geen minuut langer. Tot ziens.'

De droogte, Herman Brusselmans,

 • ergens vijf minuten staan
 • ergens vijf minuten zitten
 • ergens tien minuten staan
 • ergens tien minuten zitten

Ik zat daar nog vijf minuten en zag toen iemand voorbij de spleet in het gordijn lopen.

Crisis four, Andy McNab,

Hij staat daar tien minuten, twintig minuten, een halfuur.

Liefdesdood, Oscar van den Boogaard,

 • een vier minuten durende film
 • een 23 minuten durende 'epic'

Het meest verbazingwekkende aan Klingers televisieprogramma is misschien wel dat A Walk through Prospero's Library er integraal in uitgezonden wordt, evenals een vier minuten durende, korte zwart-wit-film uit 1968, Revolution.

NRC,

'The Water' is een 23 minuten durende 'epic' van formaat en laat een keur aan invloeden horen (Supertramp, Pink Floyd, Genesis om er enkele te noemen), maar verwatert nergens tot een flauw afkooksel van de zojuist genoemde bands.

http://www.prog-nose.yucom.be/

Vaste verbindingen


binnen de minuut


 1. in een tijdsbestek van maximaal een minuut; in algemenere zin ook: onmiddellijk; meteen

  Synoniem: meteen; onmiddellijk

  Nadat u uw aangifte hebt verstuurd, ontvangt u binnen de minuut een ontvangstmelding samen met uw volledig geregistreerde aangifte.

  http://zenner.fgov.be/pdf/020226_Persconferentie-Douaneplatform.pdf,

  'Hoe vind je in die rommel iets terug?' 'Test me maar eens,' zei hij. 'Vraag me een titel. Ik geef je het boek binnen de minuut. Dit is gestructureerde wanorde.'

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

de minuten aftellen


 1. het aantal afnemende minuten tellen in afwachting van zeker moment waarnaar men uitkijkt of waarop iets moet gebeuren; een naderend tijdstip afwachten door het afnemende aantal minuten te tellen

  Als ik er vooraf aan gedacht had hoe ik mij zou moeten houden, dan had ik zwijgzaam en gespannen de minuten tot middernacht zitten aftellen.

  Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

  In een venstertje kan de bezoeker de dagen, uren, minuten en seconden mee aftellen tot de lancering van de echte site, op 30 mei om middernacht.

  De Standaard,

een dikke minuut


 1. (informeel)
  ruim een minuut; iets meer dan een minuut

  Synoniem: een goede minuut

  Hij drukt op een. knop, de lift draait 180 graden naar buiten, daalt, de rolstoel rijdt erop, de lift gaat omhoog en draait 180 graden terug. In een dikke minuut is het gepiept. Een keer of 30 heeft Hans Lalkens het moderne stukje techniek uitgeprobeerd.

  Algemeen Dagblad,

  Op het hoofdscherm van de eerste disc is er ook een optie aanwezig met het hoofd van Roger Rabbit, waarbij je een stukje van een dikke minuut uit de film te zien krijgt, namelijk de scène waarin Roger op het kantoor van R.K. Maroon een borrel drinkt om zijn liefdesverdriet te verwerken.

  http://www.dvdinfo.be/bespreking.cfm?reviewnr=890,

een fractie van een minuut; fracties van minuten


 1. een klein deel van een minuut; kleine gedeelten van minuten

  De hele belevenis kan maar een fractie van een minuut hebben geduurd maar de onverdraaglijke intensiteit van de boodschap achtervolgde mij zondag na zondag.

  De lange geboorte, Lut Ureel,

  Zelfs wanneer tijdens het boren de watertoevoer slechts een fractie van een minuut stopgezet zou worden, kan er een grote schade aan de diamanten toegebracht worden.

  http://www.jksmit.nl/nl/page/aanwijzingen,

  Elke keer weer is het een adembenemend belevenis om de zon achter de horizon zien te zakken. In fracties van minuten gaat het gouden uurtje over van goud naar diep rood en paars.

  http://www.eosdigitaal.nl/forum/viewtopic.php?f=132&t=108644,

een goede minuut


 1. Vormvariant: een goeie minuut

  ruim een minuut; iets meer dan een minuut

  Synoniem: een dikke minuut

  'Nog een ander antwoord?' vroeg hij, en toen dat niet kwam: 'Dus iedereen is het ermee eens?' Er ging een goede minuut voorbij voor hij vervolgde: 'Dat is dan mis.'

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Voorzitter G.C. Rodriguez Iglesias had in de met 300 geïnteresseerden tot barstens toe gevulde zaal van het Hof in Luxemburg, niet meer dan een goede minuut nodig om alle bezwaren en het politiek gelobby van de hoge voetbalinstanties in drie paragrafen tekst kordaat van de tafel te vegen.

  De Standaard,

  Hellebuyck (2.11.53) finishte een goeie minuut boven het gevraagde minimum (2.10.45), maar rekent op begrip.

  De Standaard,

een kostbare minuut; kostbare minuten


 1. een minuut die van groot belang is om iets bijtijds te kunnen volbrengen; minuten die van groot belang zijn om iets bijtijds te kunnen volbrengen

  Een uur en een kwartier later was de veerboot nog altijd niet helemaal ontruimd. Minstens een van de opblaasbare reddingsvlotten weigerde dienst en heel wat passagiers hadden moeilijkheden bij het gebruik van de noodglijbanen. Daarbij gingen kostbare minuten verloren, wat in een echte noodsituatie mensenlevens had kunnen kosten.

  De Standaard,

  De motor liep daarna weer normaal [...] maar er waren kostbare minuten verloren gegaan.

  http://users.skynet.be/verganeglorie/

  Hij probeerde begrip te tonen, maar het waren kostbare minuten die ze verknoeiden en hij kon zijn teleurstelling nauwelijks verbergen.

  Voel maar, Jan Brokken,

een kleine minuut


 1. (informeel)
  iets minder dan een minuut

  Even later verschijnt er een vrouw in de woonkamer. Ze loopt naar de achterkant van de kamer en verdwijnt uit zicht. Na een kleine minuut komt ze weer te voorschijn met een mok in haar hand.

  De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

  Op de top bedroeg zijn voorsprong een kleine minuut op de Fransman en anderhalve minuut op een peloton van veertig met daarin onder anderen de Belgen Museeuw, Peeters, Leysen, Farazijn en Bomans.

  De Standaard,

een kwestie van minuten


 1. iets wat slechts de tijdsduur van enkele minuten vraagt

  De vulling kan gemakkelijk van te voren worden gemaakt en de rolletjes gevuld zodat de uiteindelijke bereiding een kwestie van minuten is.

  NRC,

  Veelal gaat het dan om oude titels waar geen auteursrecht meer op rust, maar er komen ook steeds meer boeken die veel recenter zijn verschenen. Het naar je toe halen van zo'n boek is een kwestie van minuten.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

een lange minuut


 1. een minuut die lang duurt voor het gevoel

  De grote jongen is verder naar voren gekomen en staat nu vlak voor ons. Er gaat een lange minuut voorbij. Hij neemt me van top tot teen op.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  Na een lange minuut waarin Charles zijn ogen neersloeg, zei de inspecteur dat de logica hem ontging.

  Franklin, Thomas Lieske,

een minuut buiten de tijd; een minuut buiten de limiet; drie minuten buiten de tijd; drie minuten buiten de limiet


 1. zoveel minuten als vermeld langer dan de toegestane tijdsduur

  Hij [...] finishte ruim een minuut buiten de tijd. Achteraf bleek de toegestane tijd niet te kloppen en werd dit gecorrigeerd. Het eindresultaat was een mooie derde prijs.

  http://www.stalhietbrink.nl/nieuws%202012/default.html,

  De laatste 10 km wel voluit gereden, maar helaas eindigde ik 7 minuten buiten de limiet voor goud.

  home.vodafonethuis.nl/w.willemsen/vh-2006.html,

een minuut hebben; vijftien minuten hebben


 1. de beschikking hebben over de genoemde tijdsspanne

  "Ik heb een keer een auto opengebroken toen de eigenaar verderop stond te praten met een agent. Ik had één minuut en het is gelukt."

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2185016/2008/08/05/Elke-auto-kan-open-zonder-sleutel.dhtml,

  De lange rijen bij de loketten ergerden haar niet, omdat zij verwachtte te moeten wachten. Ze had nog vijftien minuten. 'Van welk perron vertrekt de trein?' vroeg ze toen ze aan de beurt was.

  Blauwbaard, Pauline Slot,

een minuut of vijf; een minuut of twintig


 1. ongeveer zoveel minuten als genoemd

  Na een minuut of vijf begonnen mijn ogen aan het duister gewend te raken en ging het lopen wat gemakkelijker.

  Crisis four, Andy McNab,

  Na een minuut of twintig kwam er een heerlijke geur uit de kajuit.

  Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

een minuut tevoren


 1. een minuut daarvoor; in de minuut daarvoor

  Op de avond dat de coalitie het convenant wilde doornemen met de oppositie, overeenkomstig de recente procedure van de raad (beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend) deelde men één minuut tevoren via een persbericht mee niet te zullen komen.

  http://www.edestad.nl/lokaal/sina_salim_d66_oppositie_ede_slecht_verliezer_3019656.html#.U8Uoq1dXs2w,

  De groepen die moesten spelen werden steeds een minuut tevoren via de megafoon gevraagd klaar te gaan staan.

  http://www.piethein.dds.nl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=9&limitstart=63,

een minuut voor 07.00 uur; twee minuten voor vijf; een minuut na twaalf uur; twee minuten na negen; dertien minuten over negen


 1. zoveel minuten als vermeld vroeger, respectievelijk later dan het genoemde uur

  De Mir heeft zijn triomfmissie voltooid. Met deze woorden maakte het commandocentrum nabij Moskou vrijdagochtend bekend dat de terugkeer van de Mir op aarde exact een minuut voor 07.00 uur was voltooid.

  ANP,

  Toen ben ik gaan vragen wanneer ze sloten. – Om vijf uur, meneer, zei die man. – Ik zeg: Wat? Vijf uur? En het is twee minuten voor vijf!

  Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

  Volgens traditie wordt er in Groot-Brittannië immers niet gesport op zondag. Dat is de heilige dag. Vandaar: start op maandag om één minuut na twaalf uur en finish op vrijdagavond om één minuut voor twaalf.

  http://vorige.nrc.nl/sport/article1758456.ece,

  Het overheidsgebouw dat op 19 april vorig jaar, om twee minuten na negen, explodeerde, werd gesloopt.

  De Standaard,

  Het was tweeëntwintig december 1979, dertien minuten over negen 's avonds.

  God's gym, Leon de Winter,

een minuut voor tijd; twintig minuten voor tijd; vijf minuten voor tijd


 1. zoveel minuten als vermeld vroeger dan het gewenste of voorgeschreven eindtijdstip

  De volgende woensdag wordt de taalles 20 minuten voor tijd afgesloten en dan gaan we giechelend in optocht naar de gymzaal.

  NRC,

  Vijf minuten voor tijd sta ik op en ga naar beneden.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

 2. (sport)
  zoveel minuten als vermeld vroeger dan het wedstrijdeinde

  Een minuut voor tijd wist ESC het enige doelpunt te scoren.

  http://www.kcvo.nl/index.php/component/content/article/36-thuis/275-kcvo-minuut-voor-tijd-uitgeschakeld-door-esc,

  Beide degradatiekandidaten leken genoegen te nemen met een gelijkspel, totdat Manicone een minuut voor tijd Genoa de zege schonk.

  NRC,

  Actief zette vijf minuten voor tijd nog eens aan voor een slotoffensief.

  Meppeler Courant,

een volle minuut


 1. een volledige minuut

  De recorder sprong met een luide klik af en gedurende ten minste een volle minuut werd er geen woord gezegd.

  Naakte zielen, Luc Deflo,

  Ik stond daar wellicht een volle minuut zonder dat ik of zij de behoefte voelden om onze indrukken in woorden te vertalen.

  De stoelendans, Paul Koeck,

een vrije minuut


 1. minuut waarin men niet hoeft te werken

  De dagindeling was dermate vastgesteld dat er nauwelijks een vrije minuut overbleef.

  http://www.vriendenkringneuengamme.nl/history_ned.htm,

  In de periode die volgde, besteedde hij elke vrije minuut aan de fotografie.

  http://www.kunsthal.nl/archief/index.html

  Iedere vrije minuut bracht hij in de natuur door.

  Meppeler Courant,

enkele minuten over tijd; vierendertig minuten over tijd


 1. zoveel minuten als vermeld te laat

  En dan begint het wachten. Normaal gesproken geef ik iemand nauwelijks een kwartier, maar bij Federer wordt het al snel een half uur. Onbegrijpelijk, maar de grootheid uit Zwitserland zou toch een man van de klok moeten zijn. [...] Dan, 34 minuten over tijd, komt ie aangewandeld.

  http://www.telegraaf.nl/telesport/peking2008/20649714/__Weblog_Bovee__Sit_down__idiots__.html,

  Omdat ik onderweg eerst nog moest bijtanken en daarenboven op het kerkhof uit verstrooidheid een verkeerde laan inreed, kwam ik enkele minuten over tijd aan. De plechtigheid was al begonnen.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

luttele minuten


 1. slechts een klein aantal minuten; weinig minuten

  Met een grote pleister verscheen hij luttele minuten later wel op de baan.

  De Telegraaf,

  Het doelpunt tegen de Turken, die doorgaans bijna alle punten in Istanboel verzamelen, moest de ommekeer zijn. De tweede treffer, luttele minuten na de hervatting, leek dan ook de bevestiging.

  De Telegraaf,

met de minuut


 1. naarmate telkens weer een minuut verstrijkt; bij iedere minuut die voorbijgaat

  Het contrast met het donkere decor werd met de minuut scherper.

  Voel maar, Jan Brokken,

  De rij groeide met de minuut en werd een cirkel op het binnenplaatsje van de school.

  NRC,

minuut voor minuut


 1. de ene minuut telkens na de andere zonder onderbreking of uitzondering; onafgebroken; iedere minuut opnieuw

  Synoniem: van minuut tot minuut; onafgebroken

  Hij beleefde het afscheid opnieuw toen de Southern Cross zee koos, hij beleefde het minuut voor minuut, ook al zag hij ditmaal niemand op de kade zwaaien en hing er langs de romp van het schip geen enkel serpentinelint.

  Voel maar, Jan Brokken,

  Voor eeuwig waren die wandelingen, minuut voor minuut, in zijn geheugen gegrift.

  Quissama, F. Springer,

minuut na minuut


 1. volgens het onafgebroken tempo van opeenvolgende minuten

  Zonder klanten stond de tijd stil, en met de klanten begon de tijd steeds weer opnieuw, uur na uur, minuut na minuut.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  Hij heeft alle notulen, telegrammen en andere stafdocumenten gelezen en met elkaar vergeleken en gaat minuut na minuut na wat de generaals verklaarden, schreven, bevolen of nalieten te doen.

  De Standaard,

nog vijf minuten te gaan; nog vijftig minuten te gaan


 1. ter aanduiding dat eerst nog de genoemde tijd moet verstrijken vooraleer iets ten einde komt of iets kan plaatsvinden: met nog zoveel minuten als vermeld in het verschiet of voor de boeg

  Daarmee kwam de stand met nog vijf minuten te gaan op 14-8 en was de wedstrijd gelopen.

  Meppeler Courant,

  Het is 13 uur 10, nog vijftig minuten te gaan.

  Vertezucht, Jef Aerts,

om de minuut


 1. met tussenpozen van een minuut; iedere minuut

  Al dat geweld in de aktiefilms, om de minuut valt er een lijk.

  De Standaard,

  Reanimeer het slachtoffer tot de komst van gespecialiseerde hulp. Geef afwisselend 2 beademingen en 15 hartmassages. Controleer ongeveer om de minuut ademhaling en hartslag.

  http://www.jeugdwerknet.be/spelensite/doc/Cursus/c10.htm

op de minuut; op de minuut af


 1. zonder verschil van zelfs ook maar één minuut met de tijdsduur die wordt genoemd of voorgeschreven of die wenselijk of nodig is; precies

  Synoniem: precies

  Hij was in alles nog steeds een legerofficier. Alles moest op de minuut goed gebeuren anders krijg je straf.

  http://www.boekverslag.com/

  Dmitri weet op de minuut af wanneer de trein vertrekt: "Vier uur zestien."

  De Morgen,

  Op de vastgestelde woensdag liep ik om acht uur in de omgeving van zijn woning te wandelen en zorgde er voor [...] op de minuut af om kwart over acht op de bel te drukken.

  De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

op twee minuten; op vijf minuten


 1. met een achterstand van het genoemde aantal minuten ten opzichte van een andere sporter
  Vaak in combinatie met het werkwoord volgen.

  De Fin, pas aan zijn eerste Safari toe, wordt op 1 minuut 20 gevolgd door Colin McRae en op 2 minuten 38 door de Toyota van Ian Duncan.

  De Standaard,

  De tweevoudige wereldkampioen veldlopen finishte na 58 minuten en 51 seconden en verbeterde daarmee de beste wereldchrono, die met 59.47 op naam stond van zijn landgenoot Moses Tanui. Vincent Rousseau werd negende op 3 minuten en 15 seconden.

  De Standaard,

tot op de minuut


 1. met een zodanige nauwkeurigheid dat iedere minuut correct wordt aangegeven of gemeten; binnen een tijdsmarge met de nauwkeurigheid van een minuut; zeer precies

  Er klonk iets van paniek in haar stem door bij de gedachte aan zoiets gewaagds, vermengd met de ergernis dat haar dagelijkse, tot op de minuut nauwkeurige routine in de war werd geschopt.

  Crisis four, Andy McNab,

  Als de verteller hem voor het eerst ontmoet, tijdens een reis door Uruguay in 1884, weet Funes, een jongen nog, in het halfduister van een opstekende storm en zonder een horloge te raadplegen, tot op de minuut te zeggen hoe laat het is.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  De moderne mens benut zijn dag vaak tot op de minuut en het horloge speelt daarbij een cruciale rol.

  http://www.federatiegoudzilver.nl/glans/horloges/index.html

van minuut tot minuut


 1. de ene minuut telkens na de andere zonder onderbreking of uitzondering; onafgebroken; iedere minuut opnieuw

  Synoniem: minuut voor minuut; onafgebroken

  De verdere weg terug was ik bezig onze ontmoeting van minuut tot minuut te reconstrueren.

  Het schot, Hilbert Kuik,

  In Nederland kunnen tot nu toe alleen handelaren met vergunningen de beurshandel en vooral ook openstaande orders van minuut tot minuut volgen.

  Trouw,

  Het filmscenario schrijft de filmspelers van minuut tot minuut voor wat ze moeten doen.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • minuutje

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • aandachtsminuut
 • aanvangsminuut
 • arbeidsminuut
 • autominuut
 • beginminuut
 • belminuut
 • bijpraatminuut
 • competitieminuut
 • finaleminuut
 • gespreksminuut
 • handelsminuut
 • inbelminuut
 • kilometerminuut
 • lesminuut
 • lichtminuut
 • matchminuut
 • openingsminuut
 • reclameminuut
 • slotminuut
 • speelminuut
 • strafminuut
 • telefoonminuut
 • trainingsminuut
 • wedstrijdminuut
 • WK-minuten
 • zorgminuut

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • minutendurend
 • minutenlang
 • minutenslaapje
 • minutenteller
 • minutenverslag
 • minutenwerk
 • minuutblad
 • minuutgrens
 • minuutpijp
 • minuutwijzer

minuut 1.1

in algemeen gebruik zonder bijgedachte aan nauwkeurige tijdmeting: de korte tijdspanne van een zeer kort tijdsverloop; ogenblik

Algemene voorbeelden


Ik geef je even een minuut om hierover na te denken, haal desnoods een kop koffie of thee.

http://www.groenenchic.nl/category/beauty/,

Vaste verbindingen


geen minuut


 1. zelfs niet gedurende een zeer kort tijdsverloop; geen moment; geen ogenblik; niet in het minst; volstrekt niet
  Vaak in verbinding met een werkwoord zoals aarzelen, twijfelen, in iets geloven, uit het oog verliezen, zich veilig voelen.

  Zou u direkt na Apollo 13 nog met de Apollo 14 de ruimte ingedurfd hebben? Ik zou geen minuut hebben geaarzeld.

  De Standaard,

  Maar, hoe vreemd dat ook klinkt, ik twijfelde geen minuut.

  NRC,

  Begrijp me goed: ik geloof geen minuut dat we echt de ruimte voor ons vak gaan terugkrijgen, maar we kunnen natuurlijk wel elke beschikbare ruimte nemen.

  http://wij-leren.nl/onderwijsakkoord-begroting.php,

  De barse stem: 'Mevrouw, uw zoontje zit op het dak!' De opgewonden stem van mijn moeder 'Jezus-maria, ik kan die jongen ook geen minuut uit het oog verliezen!'

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Ze zullen zich geen minuut veilig kunnen voelen.

  NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • minuutje

minuut 2.0

hoeveelheid van iets anders dan tijd, die bepaald of berekend wordt naar de tijdsduur van een minuut

Semagram


Een minuut…

is een hoeveelheid

 • [Aantal of hoeveelheid] heeft betrekking op een hoeveelheid die past binnen of beantwoordt aan de tijdsduur van een minuut

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief erachter


  • een minuut loopafstand
  • tien minuten pauze
  • een minuut reclame
  • dertig minuten rust
  • vijftig minuten vertraging

  Op 1 minuut loopafstand bevinden zich een bus- en een metrostation waardoor het Planetarium Gaasperplas ook met het openbaar vervoer optimaal bereikbaar is.

  http://www.planetarium.nl/nl/page.asp?sPageID=200,010,000

  Als vuistregel kan je gebruiken dat je voor elk uur studeren 10 minuten pauze nodig hebt.

  http://www.loko.student.kuleuven.ac.be/vade/05inhoud.html,

  Als je weet wat een minuut reclame op televisie kost, dan krijg je pas een besef van de waarde van de publiciteit die wij tijdens de wedstrijd maken.

  De Standaard,

  Een verkwikkende douche, 30 minuten rust in de relaxruimte en een verfrissend drankje complementeren het geheel.

  http://www.kleinvink.nl/ned/index.html

  Als gevolg van eerdere storingen hadden treinen in de omgeving van Amsterdam dertig tot vijftig minuten vertraging.

  De Telegraaf,

  Vaste verbindingen


  een minuut stilte


  1. tijdspanne van een minuut waarin men de werkzaamheden opschort en op ingetogen of plechtige wijze stilte aanhoudt ter herdenking van zekere calamiteit of onheil en de slachtoffers ervan
   Vaak in combinatie met de werkwoorden houden, in acht nemen.

   Voor de wedstrijden in de hoogste divisie namen spelers en toeschouwers in Frankrijk een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de vorige week in Parijs om het leven gebrachte supporter.

   NRC,

   De Senaat heeft gisteren een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de ontdekking van het stoffelijk overschot van Loubna Benaïssa.

   De Standaard,

   Met een minuut stilte liet de rechterlijke macht zien dat de kindermoorden en -ontvoeringen haar niet onberoerd laten.

   De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • minuutje

  minuut 3.0

  hoekgrootte die zestig boogseconden bedraagt of het zestigste deel van een graad; boogminuut

  Semagram


  Een minuut…

  is een grootte van een hoek; is een ruimte

  • [Geheel] is een zestigste deel van de hoekruimte van een graad
  • [Functie] dient als eenheid voor het meten van hoeken

   Symbool '

   Combinatiemogelijkheden


   met telwoord ervoor


   Thyboron, het eerste plaatsje aan de Limfjord, lag op ongeveer 56 graden en 40 minuten noorderbreedte.

   Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

   Het schooltje zelf staat op die en die graad noorderbreedte, zoveel minuten, zoveel seconden, op die en die graad lengtebreedte, zoveel minuten, zoveel seconden.

   De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   B - Als documentnaam

   minuut 1.0

   afbeelding

   Bron: Unknown
   (Publiek domein)

   origineel exemplaar van een officieel stuk zoals een notariële akte of vonnis e.d.

   Semagram


   Een minuut…

   is een document

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een origineel exemplaar
   • [Behandeling of bewerking] wordt gebruikt voor het vervaardigen van afschriften en wordt doorgaans bewaard door degene die het heeft opgesteld
   • [Handelende persoon] wordt vervaardigd door beoefenaren van een juridisch beroep zoals een notaris, griffier van een rechtbank e.d.
   • [Onstoffelijke inhoud] heeft doorgaans een juridische inhoud

   Algemene voorbeelden


   Notariële archieven bieden voor een genealogische onderzoeker veel gegevens over de levensomstandigheden van de voorouders zoals testamenten, overdracht van onroerend goed (koop en verkoop van huizen en landerijen), hypotheken, huwelijksvoorwaarden, boedelscheidingen, voogdijstellingen enzovoorts. De minuten van deze akten worden bewaard door de notaris.

   http://www.kampen.nl/gemeente/archief/gakinfo.html

   Het notariaat blijft de bescherming van de cliënt waarborgen. De verandering is ingrijpend, de vertrouwde regels van tijd en plaats wijzigen. Zo is er de traditie dat de notarissen hun minuten honderd jaar bewaren. Zullen de elektronisch bewaarde akten van vandaag binnen dertig jaar nog gelezen kunnen worden? Waarschijnlijk zal naast de individuele bewaring ook een collectieve bewaring op een beveiligde plaats nodig zijn.

   http://www.notaris.be/

   Sedert 1963 kunnen ook de repertoria en minuten van notarissen bij het Rijksarchief in bewaring worden gegeven.

   http://www.arch.be/frame_nl_cd.htm

   Nadat de minuut van de beschikking is ondertekend door de president, wordt zij van het zegel van het Gerecht voorzien en ter griffie gedeponeerd; een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt door de griffier aan elk van de partijen betekend.

   http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipgfo5szv,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • minuutakte
   • minuutblad
   • minuutplan