periode


A - deel van de tijd

periode 1.0

kort of lang durend deel van de tijd met een al dan niet nader bepaald begin en einde, dat men als een eenheid beschouwt om zijn specifieke karakter, een typerend verschijnsel of een daarbinnen vallend kenmerkend gebeuren; tijdsruimte met een kenmerkende eenheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een periode…

is een tijdsruimte

 • [Geheel] is een deel van de tijd
 • [Duur] heeft een korte of lange duur die wordt uitgedrukt in kleinere tijdseenheden als seconden, minuten, uren, dagen of in grotere tijdseenheden zoals weken, maanden, jaren, eeuwen of millennia
 • [Tijd] begint en eindigt bij het begin en einde van een kenmerkend verschijnsel of een kenmerkende gebeurtenis, omstandigheid, toestand, werking enz.
 • [Object betroffen] heeft betrekking op verschijnselen, gebeurtenissen of omstandigheden die niet door iemand of een instantie bepaald worden, en vaak eenmalig voorkomen of althans niet worden beschouwd als zich noodzakelijk of in de regel herhalend

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • elkaar afwisselen
 • voorafgaan
 • volgen

Korte harde regenbuien en korte perioden van zonneschijn wisselden elkaar in snel tempo af.

Meppeler Courant,

Volgens de voorzitter van de veilinghouders is de zwakke prestatie te wijten aan de stakingen op het einde van het jaar, die heel wat buitenlandse kopers uit Parijs weghielden, en ook aan de onzekere periode die voorafging aan de presidentsverkiezingen.

De Standaard,

Op 1 mei slaat het weer om en volgt een periode van regen, sneeuw, hagel, storm en bittere kou.

http://artemis.vandieten.net/2010/05/,

als object bij een werkwoord


 • een periode beleven
 • een moeilijke periode doorkomen
 • een moeilijke periode doormaken
 • een periode meemaken
 • periodes hebben
 • periodes kennen

We beleven vandaag ook een periode waarin het historisch besef aan het verschuiven is.

De Standaard,

Deze honderd ideeën kun je gebruiken om een moeilijke periode door te komen.

http://www.joletplomp.nl/publicaties,

Mirjam wist dat Joop financieel een moeilijke periode doormaakte en ze had na een aftastende voorzet - ze wist niet wat ze bij het diner moest dragen - niet meer aangedrongen, want ze kon leven met de beperkingen die zijn financiële situatie oplegde.

God's gym, Leon de Winter,

Hij maakte ook mindere periodes mee, maar Wilkes herinnert zich alleen de goede tijden.

NRC,

Ik heb periodes dat ik positief denk en zeer optimistisch ben, maar soms ben ik twee of drie weken depressief.

De Standaard,

In een brief aan Alban Berg schreef Schulhoff in 1921: 'Ik koester een onblusbare hartstocht voor de mondaine dans en ik ken periodes waarin ik nacht na nacht met "demi-mondaines" in bars dans, gewoon uit enthousiasme voor het ritme en gedreven door een sensueel onderbewustzijn.'

NRC,

 • perioden onderscheiden

In de dikke lijn in de zomergrafiek van figuur 9 zijn zonnige en sombere perioden te onderscheiden.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

 • die periode overbruggen
 • een periode overbruggen

Wij willen komen tot kapitalisatie, waarbij mensen bijdragen voor hun eigen pensioen. De moeilijkheid is de overbruggingsperiode van het huidige naar het nieuwe systeem. Men moet Vlaamse openbare pensioenfondsen creëren om die periode te overbruggen.

De Standaard,

In deze gevallen kan een podotherapeut met goede begeleiding en nodige aanpassingen vaak goed uitkomst bieden, om een bepaalde periode te overbruggen.

http://www.voetverzorging.be/html/voetproblemen.asp

met adjectief ervoor


 • de gehele periode
 • de hele periode
 • de kritieke periode
 • de tussenliggende periode
 • de voorbije periode
 • de vroegere periode
 • de vruchtbare periode

Meestal echter duidt men op de gehele periode rond het einde van de vruchtbare periode. Deze periode heeft over het algemeen een geleidelijk begin en einde en kan een aantal jaren duren. Daardoor is het vaak moeilijk zeker te weten of bepaalde verschijnselen bij de overgang horen of niet.

http://www.rutgers.nl/50+/index.html

Het bestand in het IJsselmeer is geheel afhankelijk van de natuurlijke intrek van glasaal. Deze aanvoer daalde sterk tussen 1979 en 1991. De lichte stijging tussen 1995 en 1997 blijft onder het gemiddelde niveau van de hele periode sinds 1938.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

De kritieke periode tijdens dewelke de laser op de weefsels inwerkt en de patiënt zich op het middelpunt van de microscoop moet fixeren, duurt minder dan een minuut.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

In de tussenliggende periode zijn er vaak nog geen klachten (afgezien van soms wat hoofdpijn) zodat het lijkt alsof er niets aan de hand is.

http://www.nvvn.org/

In de voorbije periode van dalende begrotingstekorten was de ruimte voor werken van burgerlijke bouwkunde duidelijk te krap.

http://cobobru.cobonet.be/doc/docHG/2001/01/europese%20bouwnijverheid.pdf,

Weer een andere groep onderzoekers heeft gekeken of verhuizing van invloed is op het voorkomen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld van Wales naar Londen. Als de vroegere periode in de baarmoeder echt van doorslaggevend belang is en niet het gedrag in het latere leven, dan zal zo'n verhuizing weinig effect hebben op het risico op dit soort ziekten.

NRC,

Menopauze (de overgang). Het moment waarop voor het laatst een menstruatie is opgetreden. Gemiddeld rond het 51e levensjaar. Dit betekent het einde van de vruchtbare periode van een vrouw.

http://www.organon.nl/index2.html

 • een bepaalde periode
 • een korte periode
 • een langdurige periode
 • een lange periode

De aandoening kan voor een bepaalde periode onveranderd blijven, dit kan maanden tot jaren zo duren.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/kindercardiologie/ziektebeelden/

Naar het schijnt kun je in India een soort krijt kopen, die een goede bescherming biedt tegen mieren en kakkerlakken. Je 'strooit' dit rondom je bed, je eten, de deur... Als de beestjes erover stappen, tast dit krijt hun zenuwstelsel aan. Na een korte periode gaan ze dood.

http://home2.pi.be/paulvc/gezondheid.htm

De ernstige symptomen duren ongeveer 3 dagen waarna een langdurige periode van zwakte en lethargie volgt.

http://www.wvc.vlaanderen.be/epibul/38/ziektebeelden.htm

Onder klimaat verstaat men het weer over een lange periode: het is een synthese van weerkundige veranderlijke grootheden zoals de gemiddelde maandelijkse regenval en de dagelijkse maximum- en minimumtemperatuur in een bepaalde periode.

http://www.hetweer.org/hetwonderlijkeweer/

Eindelijk was er weer lekker vers brood in een lange periode van voedselschaarste.

Meppeler Courant,

 • een droge periode
 • een koude periode
 • een natte periode
 • een warme periode
 • zonnige perioden

Deze grassen laten zich niet chemisch bestrijden maar men kan ze op drie andere wijzen aanpakken. Niet sproeien in een droge periode; deze soorten wortelen zeer ondiep en verdwijnen bij droog weer vanzelf.

http://www.gazonland.nl/

Bio-olie kan eenvoudig worden opgeslagen tot het moment dat veel energie nodig is, bijvoorbeeld bij een koude periode in de winter.

Reformatorisch Dagblad,

Het zogenaamde bouwvocht kan worden aangetroffen in nieuwbouwwoningen als die in een natte periode zijn gebouwd.

Meppeler Courant,

Een clivia, die tijdens de zomer geen rust doormaakt, zal in de winter of voorjaar niet bloeien. Tijdens de zomer is een droge en warme periode voor deze soort noodzakelijk.

http://www.groengids.be/

Overdag bewolking maar ook zonnige perioden.

http://www.drf.nl/sport/11steden/1997/default97.htm

 • een donkere periode
 • een drukke periode
 • een duistere periode
 • een geschikte periode
 • een gevoelige periode
 • een hectische periode
 • een kalme periode
 • een mindere periode
 • een moeilijke periode
 • een onzekere periode
 • een roerige periode
 • een rustige periode
 • een stille periode
 • een turbulente periode
 • een woelige periode

Ik kom uit een donkere periode. Of ik depressief was? Dat durf ik niet te zeggen. Ik was vooral boos.

http://www.volkskrant.nl/muziek/damien-rice-is-terug-ik-kom-uit-een-donkere-periode~a3776285/,

Vanaf volgende week begint voor mij een drukke periode met campagne-activiteiten door het hele land.

http://www.michielverbeek.nl/

Daarnaast wordt hij geplaagd door herinneringen aan een duistere periode in zijn leven.

De Standaard,

De tweede helft van september is een geschikte periode om narcissen te planten.

De Standaard,

In een heel gevoelige periode van mijn jeugd verloor ik een broer.

NRC,

Het was een hectische periode. Ik realiseerde me op een gegeven moment, dat ik een soort robot was in een bedrijf waar de produktie voorop stond. Ik had het gevoel dat ik doodbloedde en ik was ontzettend stresserig bezig.

Meppeler Courant,

Na een kalme periode kan het namelijk alleen maar drukker worden.

De Standaard,

Een economie die zonder enige hapering blijft groeien, dat is onmogelijk. Mindere periodes zijn zelfs noodzakelijk.

http://www.knack.be,

U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, kan u scheiden met onderlinge toestemming.

http://www.notaris.be/

Ondanks een moeilijke en onzekere periode moest er in korte tijd een flinke produktieverhoging komen.

Meppeler Courant,

Voor Schuurman is "Costa" na "No Trains No Planes" van Jos Stelling haar tweede optreden in een film. Ze maakte Costa afgelopen zomer na een roerige periode, waarin de voormalige soapster kennis maakte met de keerzijde van haar bekendheid.

Sp!ts,

Een werkgever kan een flexwerker in een rustige periode niet meer zo makkelijk met onbetaald verlof naar huis sturen.

De Telegraaf,

Het is een wat stille periode nu, de gerst en rogge zijn al gemalen, de meeste aardappelen zijn gerooid, de bieten, suikerij en maïs staan nog op het veld.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

De Amsterdamse Effectenbeurs heeft een turbulente periode achter de rug.

http://www.geocities.com/wallstreet/1140/

Bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en begeleiders hebben een woelige periode achter de rug. Een periode van verhuizing, verandering van medewerkers en vrijwilligers en wijzigingen die met de inhoud van het werk te maken hebben.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de achter ons liggende periode
 • de komende periode
 • de overeenstemmende periode
 • de resterende periode
 • de spannende periode
 • de volgende periode
 • de voorgaande periode
 • een boeiende periode
 • een ingrijpende periode

Zwartwerken is een vorm van broodroof en moet bestreden worden. Er is in de achter ons liggende periode te weinig gedaan om het hiervoor benodigde normbesef in de samenleving aan te wakkeren.

http://www.e-stem.nl/

Als de vorst de komende periode uitblijft hoopt de vereniging begin februari met de bouw te beginnen.

Meppeler Courant,

In Ukkel noteerde men tussen juli 1995 en juni 1996 slechts 470,5 liter per vierkante meter, 40 procent minder dan normaal. We moeten al teruggaan tot de overeenstemmende periode in 1857 en 1858, toen 454 l/m² viel, om een groter gebrek aan regen te vinden.

De Standaard,

De warmteopslag zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte gestockeerd wordt tot wanneer we ze kunnen gebruiken. Gedurende zes maanden per jaar kan in de warmteopslag een temperatuur van meer dan 40°C bereikt worden. De resterende periode varieert die temperatuur tussen 15 en 40°C.

http://www.ode.be/publicaties/downloads/zon/warmte-uit-zonlicht.pdf

Na deze embryotransfer komt de spannende periode. Want pas na twee weken is duidelijk of de bevruchte eicellen zich hebben ingenesteld en of er dus sprake is van een zwangerschap.

http://www.wdkw.nl/

Zullen bij de volgende periode van laagconjunctuur niet juist de goedkope maatschappijen te lijden hebben?

De Standaard,

De frequentie waarmee dit circulatiepatroon voorkomt en de daarmee samenhangende wintertemperaturen waren in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk hoger dan in de voorgaande perioden met een overwegende westcirculatie.

http://www.wnf.nl/informatie/publicaties/pdf/klimaat.pdf,

In zijn kleutertijd maakt een kind zowel lichamelijk als geestelijk een flinke groei door. Een boeiende periode voor de ouders en het kind.

http://www.allesoverkinderen.nl/ne_ontwikkeling_kleuter.htm

Bij een advocaat regel je de praktische kant van een scheiding. Maar wie zorgt er voor het emotionele gedeelte in het geval er problemen zijn tijdens zo'n ingrijpende periode?

http://www.tcare.nl/index.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de genoemde periodes

Verscheidene piercers geven hun klant een papier mee naar huis met soms uiteenlopende instructies voor de hygiënische verzorging van hun piercing. De daarin genoemde periodes waarbinnen de wond geacht wordt genezen te zijn lopen van zes tot negen weken voor een oor, tot zes à negen maanden voor een navel.

NRC,

met voorzetselgroep


 • verschillende perioden binnen

Verschillen in dagelijkse overlevingskans met als consequentie een verkeerde berekening van het uitkomstsucces, kunnen worden ondervangen door aparte dagelijkse overlevingskansen te berekenen voor de verschillende perioden binnen de broedfase.

http://www.sovon.nl/

 • een periode in

Paddestoelen produceren geen bladeren, ook geen zaden maar sporen, waaruit na een ingewikkeld proces nieuwe paddestoelen ontstaan. Ze hebben geen bladgroen en ze verschijnen enkel maar gedurende een beperkte periode in het jaar.

De Standaard,

 • een periode met

We staan aan het begin van een periode met koud winterweer.

De Standaard,

 • de periode na

Soms komt het voor dat de zenuw in een tand of kies afsterft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de periode na een val of klap op de tand.

http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

 • een periode per

Snoek vreet nooit de gehele dag, je zult dus in de regel niet de hele dag aanbeten krijgen, maar misschien een of twee periodes per visdag en kun je in zo'n bijtperiode meerdere aanbeten verwachten.

http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

 • de periode rond

Kouder en droger dan in de periode rond Kerstmis en met een mooi zonnetje.

De Telegraaf,

 • de periode rondom

Denk daarom eens goed na over later. Met name over zaken die in de periode rondom het overlijden belangrijk zijn.

http://www.reaal.nl/concern/index.htm

 • de periode sinds

Alle weerberichten hadden het de voorbije jaren over de droogste periode sinds het begin van de metingen én toch diende de reserve niet te worden aangesproken.

De Standaard,

 • de periode tijdens

De oorzaak hiervan was de droge periode tijdens de knolzetting, eind mei, die zich vooral voordeed in het westen van het land.

http://www.nak.nl/main.htm

 • de periode tot

Als uw menstruatiecyclus langer duurt dan 28 dagen, heeft de periode tot de eisprong langer geduurd.

http://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Patientenfolders-Zutphen-Gynaecologie/Patientenfolders-Zutphen-Gynaecologie-Zwanger-worden-en-zijn-NVOG-%28GYNA-596%29.pdf,

 • de periode tussen

De incubatietijd is de periode tussen het moment van de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen.

http://users.pandora.be/parkiet/ziekte.htm

 • de periode uit

Het is nog steeds de periode uit mijn leven waarin ik het meest heb opgestoken.

http://www.knack.be/CMArticlesFocus/ShowArticleHP.asp?articleID=671=6,

 • de periode vanaf

Tijdens de periode vanaf begin juni is het van belang dat de plant voldoende warmte en zon ontvangt.

http://www.wijnbouw.nl/

 • een periode van vraagtekens en van bezinning
 • een periode van onzekerheid

Mijn herstel werd een periode van vraagtekens en van bezinning.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

We hebben een lange periode van onzekerheid achter de rug.

NRC,

 • de periode voor

De nog steeds vrij koude periode voor de vasten was daar bijzonder geschikt voor.

http://www.fenvlaanderen.be/fenomeen/oorsprong.htm

in voorzetselgroep


 • bij zekere periode
 • binnen zekere periode
 • buiten zekere periode
 • gedurende zekere periode
 • na zekere periode
 • naast zekere periode
 • omstreeks zekere periode
 • rond zekere periode
 • tijdens zekere periode
 • uit zekere periode
 • vanaf zekere periode
 • voor zekere periode

Bamboe wortelt in de bovenlaag van de grond, tot zo'n 50-60 cm diep. Zelfs bij een periode van langdurige strenge vorst is dat diep genoeg om nog via de haarwortels vocht op te kunnen nemen.

http://members1.chello.nl/~j.kevenaar/

De opname in het lichaam van de pil duurt twee tot drie uur. Als u binnen die periode braakt, neem dan een nieuwe pil.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant13/index.html,

IJsdikten van 7 cm treden buiten de periode half november tot eind maart zelden op.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

Meestal beginnen de klachten in juni en komen ze jaarlijks terug rond dezelfde tijd [...]. Tevens schudt de Labrador gedurende deze periode extra met haar kop en heeft zij dan geregeld oorklachten.

http://dierenkliniek-de-toren.nl/Dagboek_van_een_dierenarts/September/september.html,

Wij bevinden ons momenteel in een periode van economische malaise.

http://www.hogent.be/augent/docus/Busquin_dvo.pdf,

Ook turbinebladen worden alleen vuil bij zachte wind; bij harde wind vliegen insecten niet. Hierdoor produceert een windturbine pas minder elektriciteit als het na een periode van zachte wind weer harder gaat waaien.

http://www.ecn.nl/press/index.html

Naast perioden van isolement, zoals onder sultan Qaboes' vader Said, kende Oman perioden van expansie.

De Standaard,

Toch zijn er bepaalde tijdstippen dat ik extra alert ben en dat is zo rond 10:30 en 14:30 omdat [...] de meeste vissen toch omstreeks deze periode gevangen zijn. Geef de moed niet op voordat je visdag voorbij is.

http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

Tijdens vochtige periodes combineert u best een aantal van die methodes.

http://www.detuingids.be/pages/list.asp?cat=2,

De melktandjes vallen rond deze periode ook uit wat er ook oorzaak kan van zijn dat ze ietwat bijterig of uit hun humeur zijn.

http://gallery.uunet.be/darkmoon/fret_herkomst.html

Frederica [...] loopt Hugh Pink tegen het lijf. Pink is een jonge dichter met wie ze bevriend was in haar studententijd in Cambridge. Door die ontmoeting neemt ze ook weer contact op met andere vrienden uit die periode.

De Standaard,

Tussen de 6e en 8e maand gaat een kind steeds rechterop zitten en heeft het de handsteun niet meer nodig, waardoor speeltjes gepakt kunnen worden en er met twee handen in zit gespeeld gaat worden. Vanaf deze periode kan een kind goed zitten in een kinderstoel.

http://www.gc-beverwaard.nl/pdf/juni'01web2.pdf,

In 1583, toen de Spanjaarden de stad voor een periode verlieten werd het gebied weer opnieuw ingepolderd.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

 • over perioden

Deze gegevens kunnen worden aangevuld door historische gegevens over opvallende weersituaties. Zulke gegevens hebben echter een beperkte waarde bij het bestuderen van het klimaat over perioden van duizend jaren.

http://home2.planetinternet.be/pkenis/watis.htm#Pagina%20begin

 • tussen zekere periodes
 • tussen zekere perioden
 • zonder zekere periodes
 • zonder zekere perioden

Je biologische ritme heeft een voorkeur om te gaan slapen tussen 2.00 en 8.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Tussen die periodes zul je beter in slaap vallen en is het effect het grootst.

http://www.hansenwebsites.nl/Nieuwsbrieven%20LCVM/nieuwsbrief13.htm,

Zij hebben dagelijks of bijna dagelijks hoofdpijn, zonder hoofdpijnvrije perioden.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

 • het begin van een periode
 • de duur van de periodes

De oorlog zou 8 jaar duren en was meteen ook het begin van een periode vol oorlogen.

http://home.pi.be/~tthijs/wo2/page1.html

Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door aanvallen die zich in groepen (clusters) voordoen. De duur van de periodes waarin de aanvallen optreden varieert van een paar weken tot enkele maanden.

http://home.wxs.nl/~mip/migraine.htm

met telwoord ervoor


 • de eerste periode
 • drie perioden

Tijdens de eerste periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt ieder slachtoffer 90% van zijn gemiddelde dagloon.

http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

Het is zo dat er moeilijke en makkelijke karakters bestaan, kittens die erg op mensen ingesteld zijn of net niet. Karakter is ten dele erfelijk (genetisch) bepaald, maar de uiteindelijk expressie is ook afhankelijk van de omgevingsfactoren. De omgevingsfactoren vallen uiteen in drie perioden: de inprentingsfase (2 tot 4 weken leeftijd); de socialiseringsfase (3 tot 6 weken leeftijd); de opvoedingsfase.

http://www.vvd-dierenkliniek.be/medische_info/kat_opvoeden.htm

met infinitief met om te


 • de periode om

De lente is de ideale periode om vaste planten een plaats in de tuin te geven.

De Standaard,

met dat-zin


 • een periode dat
 • perioden dat

Wen je kind na het eerste jaar het gebruik van een fopspeen af. Kies hiervoor een periode dat je kind goed gezond is en je zelf goed uitgerust bent.

http://www.ouder-kindzorg.nl/

Strikt genomen betreft het geen echt regenwoud, want er zijn perioden dat er geen regen valt.

NRC,

met onbepaald voornaamwoord


 • een zekere periode
 • elke periode
 • enige periode
 • iedere periode
 • sommige perioden

Ondanks alle inspanningen van NS Reizigers om haar klanten een goede service te bieden, kan het in een zekere periode voorkomen dat reizigers in bepaalde gevallen niet die vervoerskwaliteit krijgen die zij van NS Reizigers gewend zijn.

http://www.ns.nl/graphics/pdf/Handvest.pdf,

Uitzonderingen zijn er ook, zoals in 1928 toen de beursindex plots hoog stond en crashte in 1929-33 […]. Bovenstaande tabel toont aan dat na elke periode van economische groei de beursindexen een sterke terugval kenden.

http://www.lsp-mas.be/lsp/2002/217/dm12.html

Wie geen marxist was, of niet flirtte met het marxisme, of er niet in enige periode van zijn leven aan meegedaan had, telde niet mee.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Ook als de diagnose goed gesteld is, is er toch bij iedere periode van verergering weer opnieuw onderzoek nodig, om te kijken hoe uitgebreid de ontstekingen dan weer zijn.

http://www.nucleaire.nl/

Ons streven is binnen 4 uur bij onze klanten te zijn, dit kan in sommige perioden van het jaar wel eens moeilijk zijn.

http://www.dejongreiniging.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • een periode en plaats

Uit een bepaalde periode en plaats zetten we de geografische gegevens als reliëf, bodemgesteldheid, hellingsgraad, overheersende windrichting naast de menselijke situatiefactoren als de afstand tot een waterweg of de afstand tot een bekende archeologische site.

De Standaard,

gevolgd door als


 • een periode als
 • zijn periode als

Inmiddels heeft Gerda een periode als aspirant achter de rug.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel19/kn1941e.htm,

Het zijn memoires uit de periode dat hij de regering-Nixon diende, als veiligheidsadviseur en daarna als minister van buitenlandse zaken. Zijn oorspronkelijke plan was om daaraan een derde deel toe te voegen over zijn periode als minister onder president Ford.

NRC,

overig


 • de periode daarna
 • de periode daarvoor
 • de periode ervoor

Als je net ziek bent geworden, maar ook in de periode daarna, als het beter of slechter met je gaat, zal je heel verschillende reacties ontvangen.

http://home.zonnet.nl/JongeMensen/

Als een baby onverwacht overlijdt tijdens de zwangerschap blijkt dat vrouwen in de periode daarvoor vaak al minder kindsbewegingen hebben gevoeld.

http://sz.oppc.nl/folders/folder-1164.html,

Voor de meeste vrouwen is de tijd na de bevalling wat zwaarder dan de periode ervoor.

https://www.olvg.nl/afdelingen/verloskunde/medische_informatie/na_de_bevalling_naar_huis_zorg_voor_moeder_en_pasgeboren_baby,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


periode 1.1

(geschiedenis)

deel van de tijd met een korte dan wel lange duur dat men in een geschiedkundige indeling als een eenheid beschouwt op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed; tijdsruimte die men in historisch opzicht als een eenheid beschouwt

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een periode…

is een tijdsruimte

 • [Geheel] is een deel van een systematisch ingedeeld tijdsverloop zoals die in een tijdrekening of jaartelling wordt toegepast
 • [Functie] dient als hulpmiddel bij een historische tijdsindeling
 • [Duur] heeft een duur die wisselt van doorgaans vele weken of maanden tot enkele of vele jaren
 • [Tijd] begint in een jaar dat of omstreeks een tijd die op grond van gebeurtenissen of ontwikkelingen een duidelijke wijziging of keerpunt markeert tegenover de vorige periode
 • [Aantal of hoeveelheid] wordt in een zeker aantal onderscheiden, afhankelijk van het betreffende tijdsverloop waarop de periodisering betrekking heeft
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door typische ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed; wordt historisch afgebakend maar heeft in de historische werkelijkheid doorgaans vage begingrenzen en eindgrenzen doordat de aanloop naar een nieuwe periode chronologisch al in de voorgaande periode plaatsvindt en de voorgaande periode nog uitloopt in de volgende
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zowel kleinschalige als grootschalige delen van de geschiedenis

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de cruciale periode
 • de gehele periode
 • de laatste periode
 • de voorbije periode
 • de vroegste periode
 • een donkere periode
 • een dramatische periode
 • een vroege periode

De indruk, dat de Polen in de cruciale periode 1980-1989 met een man als Jaruzelski eigenlijk bijzonder hebben geboft, wordt in dit boek alleen maar bevestigd.

NRC,

Gedurende de gehele periode van de VOC heersten aan boord ziektes als malaria, beriberi, verkoudheid, longontsteking en scheurbuik.

http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html

De Bronstijd (± 2100 vóór Chr. tot ± 600 vóór Chr.). De laatste periode in onze prehistorie wordt gekenmerkt door grote periodes van koud en vochtig klimaat. Dit heeft een rol gespeeld bij de vele volksverhuizingen, die merkbaar zijn tot in de Lage Landen.

http://www.dse.nl/eversham/

'Ik heb het over de voorbije periode.' Zo noemde iedereen de periode dat ons land een dictatuur was, bezet door een grootmacht die het arbeidersparadijs op aarde zou stichten.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

De archeologie en kunstgeschiedenis vanaf de vroegste periodes in Egypte en Mesopotamië tot aan de Grieks-Romeinse en laat-antieke periode worden in het curriculum gedoceerd.

http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

De jaren vijftig waren een donkere periode in de Koude Oorlog.

http://www.mundaneum.be/publications/pacifisme/pacifisme049.html

Het wezenlijke van zo'n intensief debat is het leren kennen, begrijpen en verwerken van een van de meest dramatische perioden in de vaderlandse geschiedenis: de koloniale oorlog van 1946-1950 waarin op veel grotere schaal dan de Excessennota van 1969 beweert oorlogsmisdaden zijn gepleegd.

NRC,

Deze vondst zou een aanwijzing kunnen zijn dat versieringen op de menselijke huid een rol gespeeld kunnen hebben bij de ontwikkeling van de teken- en schilderkunst vanaf een vroege periode. Reeds in de periode 4000 - 2000 voor Christus kwamen tattoos voor in Egypte.

http://www.tattoovictor.be/history.php

 • de Griekse periode
 • de historische periode
 • de klassieke periode
 • de koloniale periode
 • de naoorlogse periode
 • de postkoloniale periode
 • de prekoloniale periode
 • de Romeinse periode

Tijdens de Griekse en Romeinse periode, de zogenaamde klassieke periode, werden alle pigmenten gebruikt die ook de Egyptenaren kenden behalve het in onbruik geraakte Egyptisch blauw en het gele loodantimonaat.

http://www.pienternet.be/facelifts/pdf/hoofdstuk02.pdf

De historische periode die Verlichting wordt genoemd komt niet voor niets na de zogenaamd 'duistere' Middeleeuwen. Het is de periode die ieder beroep op een hogere, niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid in eerste instantie afzweert als een vorm van bijgeloof, en zich op niets anders dan de menselijke rede, toegepast op het domein van de aardse zintuigen, wil baseren om de werkelijkheid te doorgronden.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

De Griekse oudheid was de klassieke periode van de kunst.

http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1d.shtml

Tijdens de koloniale periode werd Afrika nog verder geïncorporeerd in het kapitalistische systeem. Maar er is één groot en erg belangrijk verschil met de prekoloniale periode.

http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

De cursus in 2004-2005 gaat over de stad Rome tijdens het fascistische regime en in de naoorlogse periode.

http://www.semester.nl/Mag_3/article4.html,

We hebben het proces van etnogenese onder de loep genomen, om daarna etniciteit tijdens de prekoloniale, de koloniale en de postkoloniale periode te bekijken.

http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

 • (de, deze, die, een) roerige periode
 • (de, deze, die, een) woelige periode

Een indrukwekkend produkt van de vruchtbare samenwerking tussen Zhang Yimou en de actrice Gong Li, volgt het dagelijks leven van een doorsnee Chinees gezin gedurende de jaren veertig tot en met de jaren zeventig, een roerige periode in de Chineses geschiedenis.

Meppeler Courant,

Zo kwam het nooit tot een proces tegen ex-militair Westerling, een van de personages uit "De broederschap", een indringende thriller van Tomas Ross, die deze woelige periode uit de Indonesisch-Nederlandse geschiedenis als achtergrond heeft.

De Standaard,

Hij werd geboren in een politiek woelige periode: in 1659 kwam er een einde aan de regeerperiode van Richard Cromwell en aan het korte "republikeinse experiment" dat was ingezet door diens vader Lord Protector Oliver Cromwell.

De Standaard,

De meesten kwamen het land binnen na de woelige periode van de Anjerrevolutie van 1974, toen Portugal zich op slag uit Afrika terugtrok.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de betreffende periode
 • de meest ingrijpende periode
 • de volgende periode
 • de voorgaande periode
 • een boeiende periode
 • een fascinerende periode

De schilderijen werden altijd tussen de historische voorwerpen uit de betreffende periode gehangen.

NRC,

Achteraf bezien zijn diezelfde veertien jaar sinds 1980 voor de oude volksbuurten in Nederland hoogstwaarschijnlijk de meest ingrijpende periode in de geschiedenis geweest.

NRC,

Je kunt bepaald niet zeggen dat het Nederland van 1919-1940, het Nederland van het Interbellum, vergeleken bij voorafgaande of daarop volgende perioden een onderbelichte episode in de Nederlandse geschiedschrijving vormt.

http://www.riod.nl/interbellum/lezing1.html,

In de derde, Egyptisch-Babylonische tijd, wilde de mens één deel van zijn wezen, namelijk zijn hoofd en wat ermee verbonden is, herkennen in de sociale structuur: we zien dat er theocratische modellen gevormd worden. De religie die in de voorgaande periode instinctief was, door ingewijden geleid, werd nu bewuster (geestesleven).

http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

"Tekens van vuur" is een realistische roman, die zich afspeelt in een zeer boeiende periode van de Portugese geschiedenis.

De Standaard,

Aanvankelijk wilde ik in mijn roman "Het dikke hart" de hele negentiende eeuw in mijn greep krijgen. Ik vind dat een fascinerende periode, die de toon heeft gezet voor onze eigen tijd.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de behandelde periode
 • die bewogen periode

De geschiedenis van de romantiek kent geen rechtlijnig verloop. Een tentoonstelling echter wel. Daar het moeilijk kiezen was tussen verschillende opties (chronologisch, thematisch, per schilder, per Salon...) maakt de tentoonstelling een verwarde indruk. Verbanden die in de zalen zelf moeilijk te tonen zijn, komen in de catalogus wel overzichtelijk aan bod. Een ander probleem is dat de behandelde periode op het kruispunt ligt van oud en nieuw.

De Standaard,

Zijn er in die bewogen periode geen documenten, of zijn ze niet ter beschikking gesteld?

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • een periode binnen

De werken die de kunstenaars maakten zijn ontroerend, kleurrijk en vooral expressief. Zij tonen niet alleen een stuk geschiedenis van een eiland, maar geven vooral een beeld van een periode binnen de kunstgeschiedenis die gekenmerkt wordt door het expressionisme.

http://www.schokland.nl/pageid=1323/Een_expressionist,_zijn_gasten_en_hun_werk.html,

 • een periode in

De volledige waarheid over deze donkere periode in onze geschiedenis moet aan het licht komen.

De Standaard,

 • de periode na

Betekent dit alles dat de industrielanden in 1993 de basis hebben gelegd voor een nieuwe economische wereldorde voor de periode na de Koude Oorlog?

NRC,

 • een periode onder

"We hebben een postzegel nodig die ons van een periode onder Britse soevereiniteit naar een periode onder Chinese soevereiniteit brengt", zei Robert Footman, chef onder de Hongkongse postmeesters, bij de voorstelling van het nieuwe ontwerp.

De Standaard,

 • de periode sinds

Vervolgens zal aan de hand van drie internationale organisaties, de Europese Unie (EU), de NAVO, en de Verenigde Naties (VN), gekeken worden hoe de buitenlandse politiek van Duitsland zich in de periode sinds de hereniging heeft ontwikkeld.

http://www.atlcom.nl/,

 • de periode tot

De periode tot de 19de eeuw. De oorsprong ligt in de trionfi en maskerades van de tijdens de renaissance opgekomen feesten aan Italiaanse en Franse hoven.

http://home2.planetinternet.be/dirktim/geschiedenis_ballet.htm

 • een periode uit

Elk jaar wordt in overleg met de studenten een periode uit de literatuurgeschiedenis uitvoerig behandeld.

http://odur.let.rug.nl/%7Eschaeken/slavnl/

 • de periode vanaf

Dat is niet voor niets: moderne staten, zoals wij ze vandaag de dag nog kennen, zijn voor een belangrijk deel gevormd in de periode vanaf de Franse Revolutie.

http://www.let.uu.nl/hist/info/VVG/nl/dossiers/icks.html,

in voorzetselgroep


 • binnen zekere periode
 • gedurende zekere periode
 • in zekere periode
 • na zekere periode
 • tijdens zekere periode
 • uit zekere periode
 • vanaf zekere periode

De commissie [...] doet [...] het volgende tweeledige voorstel: beperking in tijd van de eindexamenstof tot een periode die begint in het pre-industriële Europa (in politieke termen: het 'ancien régime'), dus vlak voor de meest significante cesuur in de nieuwe geschiedenis, en die eindigt in onze tijd. Binnen die periode kunnen de belangrijkste processen die vorm hebben gegeven aan de wereld van vandaag behandeld worden.

http://www.minocw.nl/onderwijs/vit/hfd6.htm,

De Duitse krijgsmacht had zich gedurende de periode van de Koude Oorlog er volledig op ingesteld dat bij een crisis de verdediging van eigen grondgebied in het geding zou zijn.

NRC,

Het gebruik van asfalt als "lijm" was al bekend, maar dan pas uit de Jonge Steentijd, uit sites in Israël tussen 8200 en 6300 v.C. [...]. De ontdekking is een nieuw element in de discussie over de technologische vooruitgang van de mens. Tot nu toe werd aangenomen dat de mens in die periode alleen maar eenvoudige gebruiksvoorwerpen kon maken.

De Standaard,

In de loop van de eeuwen kenden de Cisterciënzers na een periode van grote bloei verscheidene hervormingen.

http://www.achelsekluis.be//res800_600.html

Een periode waarvan men nochtans weet dat er toen nog geen metalen gereedschap was dat hard genoeg was om steen te snijden. Een periode waarover men tevens twijfel heeft of de Egyptenaren het wiel wel kenden. Tijdens de periode van het Nieuwe Rijk of de 18de dynastie waren al deze werktuigen wel voorhanden!

http://www.aksent.be/Cheops.htm

Zeker in de 12de eeuw ging men in onze streken over tot het plaatsen van doopvonten in de kerken. Uit deze periode zijn er nog een aantal bewaard gebleven.

http://users.pandora.be/stimulans/hommel/dieraredoopvonten.htm,

De Nederlandse schilders hadden sinds het einde van de zeventiende eeuw geen beste reputatie. Het zouden verkwistende dronkelappen zijn geweest. Dat nam niet weg dat hun kunst toch maar, aldus Busken Huet, bijgedragen had aan de "algemeene geschiedenis van Europa's beschaving". Vanaf deze periode kon die schilderkunst niet meer kapot.

NRC,

 • per periode

Aan de hand van een uitgebreide literatuurlijst worden per periode de belangrijkste naslagwerken besproken.

http://www.gbdi.bewoner.antwerpen.be/,

met telwoord ervoor


 • de eerste periode
 • beide perioden
 • vier perioden

Een rondleiding in Riga begint bij het Vrijheidsmonument. Het werd opgericht in de eerste periode van onafhankelijkheid, tussen de twee wereldoorlogen.

De Standaard,

Gysbert Japix leefde in de overgangstijd van Renaissance naar Barok; kenmerken van beide perioden zijn in zijn werk aan te wijzen.

http://www.flmd.nl/nederl.htm#algemeen

De Klassieke Oudheid is grofweg in vier perioden in te delen: De Archaïsche periode (ca. 800-500 v. Chr.) [...]. De Gouden eeuw (ca.500-ca. 400 v. Chr.) [...]. Het Hellenisme (ca. 350-140 v. Chr.) [...]. Het Romeinse Rijk (140 v. Chr.-ca. 500 na Chr.).

http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/kcv-ckv/achtergr/index.htm

met telwoord erachter


De periode 1850-1940 is een periode, waarin grote veranderingen plaatsvonden in Nederland. In die tijd kwam de industrialisatie in een versneld tempo op gang en daarmee eveneens de verstedelijking. Spoorwegen werden aangelegd, fabrieken gebouwd en arbeiderswoningen uit de grond gestampt. In de bouw werden nieuwe materialen, zoals beton, toegepast. Ook werden nieuwe constructietechnieken gebruikt, mogelijk door bijvoorbeeld het gebruik van gietijzer. Veel is nog overgebleven van deze 'jonge bouwkunst', die zo bepalend is geweest voor het aanzien van Nederland.

http://www.monumentenzorg.nl/monumentenzorg/monumentenzorg_inhoud_body.html

met onbepaald voornaamwoord


 • elke periode
 • iedere periode
 • alle perioden
 • alle periodes
 • enkele perioden
 • enkele periodes
 • sommige perioden
 • sommige periodes
 • verschillende perioden
 • verschillende periodes

Een rijk geïllustreerd kijkboek met beknopte teksten over elke periode in onze kunst.

De Standaard,

Bovendien zou dat ertoe hebben geleid dat iedere periode slechts één keer tijdens iemands schoolcarrière wordt behandeld. De commissie wil dat de tien tijdvakken vanaf de basisschool steeds worden herhaald en uitgediept, zodat ze bij de leerlingen blijven hangen.

NRC,

In het museum zijn uit alle delen van het rijk en uit alle perioden voorwerpen te zien.

http://www.uba.uva.nl/apm/FrameSet1.html

Anderzijds kan men niet ontkennen dat in het na-oorlogse tijdperk enkele periodes of generaties onderscheiden kunnen worden.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

De macht in het Kremlin is nu gepersonifieerder dan in sommige periodes van het Sovjet-bewind.

De Standaard,

De lijst van kerndoelen is niet chronologisch maar thematisch opgezet en geeft dus niet duidelijk aan hoeveel aandacht de verschillende perioden van de geschiedenis (oudheid, middeleeuwen, etc.) moeten krijgen.

NRC,

met ander, nevengeschikt substantief


 • perioden en stromingen
 • perioden of stromingen
 • periodes en stromingen
 • periodes of stromingen
 • perioden en stijlen

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: literatuur in de maatschappij (kritiek, onderwijs), de taal van literatuur (beeldspraak) [...], periodes en stromingen, genres en thema's, de lezer, poëtica en literatuuropvattingen.

http://odur.let.rug.nl/%7Eschaeken/slavnl/

In de westerse kunstgeschiedenis valt nog weinig te ontdekken [...]. Toch doen zich geregeld verschuivingen in de appreciatie voor, waardoor bepaalde perioden of stromingen onverhoeds in de belangstelling komen.

De Standaard,

In de beeldende kunst vind je verschillende perioden en stijlen die zich heel specifiek op de droom concentreren.

http://www.stichtinglezen.be/images/dromengp.pdf

overig


 • de periode daarna
 • de periode daarvoor

De periode tussen 500 en 1500 wordt de Middeleeuwen genoemd [...]. De reden waarom men dit de Middeleeuwen noemt, heeft te maken met de manier waarop er tegen deze periode aangekeken werd door de mensen in de Renaissance (de periode daarna). Toen vond men de Middeleeuwen de 'donkere' periode tussen de klassieke oudheid en de Renaissance in.

http://www.kunstcontext.com/ckv/sd1read.htm,

In dit college staat de analyse van literaire werken centraal. Het materiaal wordt gevormd door in het Russisch gelezen teksten uit de klassieke periode: gedichten van de Gouden Eeuw (met enkele voorbeelden uit de periode daarvoor), de achttiende eeuw, en daarna: de late Romantiek.

http://www.rug.nl/ocasys/vak/show?code=LSL003B05,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


periode 1.2

(geologie en geofysica)

elk van de tijdsruimtes waarin men de 4 hoofdtijdperken van de geologische tijdsschaal onderverdeelt

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een periode…

is een tijdsruimte

 • [Deel] bestaat uit tijdvakken
 • [Geheel] is een deel van een van de vier hoofdtijdperken of era's van de geologische tijdsschaal, te weten van het precambrium, het paleozoïcum, het mesozoïcum of het cenozoïcum.
 • [Duur] heeft een duur die afhankelijk van de betreffende periode varieert van tientallen tot honderden miljoenen jaren
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de geologische geschiedenis
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld het trias, jura of krijt in het mesozoïcum of het paleogeen of neogeen in het cenozoïcum

Algemene voorbeelden


Elk era (tijdvak) van de geologische tijdschaal is onderverdeeld in perioden, zoals bijv. de Krijtperiode.

http://static.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

Hieronder vind je een schema met de belangrijkste gebeurtenissen in de verschillende geologische tijdperken. Het oudste tijdperk staat onderaan, omdat de oudste lagen ook meestal onderop liggen. We leven nu in het Holoceen, onderdeel van het Kwartair tijdperk. De hoofdclassificatie is de "Era", die vervolgens weer is onderverdeeld in "Periodes".

http://www.fossiel.net/information/geologic_timescale.php

Tijdens hun bestaan zijn de Ammonieten enkele malen met uitsterven bedreigd geweest, nl. op de grens Paleozoïcum (het oudste van de drie geologische hoofdtijdperken) en het Mesozoïcum (omvattend de perioden Trias, Jura en Krijt ca. 225 tot 65 miljoen jaar geleden) en aan het eind van het Trias (248 miljoen jaar tot en met 205 miljoen jaar geleden).

http://people.zeelandnet.nl/mderweduwe/Ammonieten.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


periode 1.3

deel van de tijd in iemands leven dat zich door bepaalde leeftijdskenmerken onderscheidt; levensfase

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een periode…

is een tijdsruimte

 • [Geheel] is een deel van het leven van een mens
 • [Duur] heeft een duur die bepaald wordt door zekere leeftijdskenmerken

  Algemene voorbeelden


  De jeugd en de adolescentie zijn periodes waarin een individu voor het eerst emotionele banden en sociale relaties ontwikkelt.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackpaed017,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • de periode van de ouderdom

  De periode van de ouderdom wordt ook niet meer enkel bekeken als een periode van fysieke en mentale slijtage, maar als een periode waarin de mens wordt geconfronteerd met nieuwe taken en uitdagingen.

  https://books.google.nl/books?id=m8azBQAAQBAJ&pg=PA30&lpg=PA30&dq=%22periode+van+de+ouderdom%22&source=bl&ots=NLo9bb4T0w&sig=IS0WTZW_cGbF7wSSNGggRTmzjOI&hl=nl&sa=X&ei=72wBVdu7H4HNOtaagUg&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=%22periode%20van%20de%20ouderdom%22&f=false,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  periode 1.4

  deel van de carrière van een kunstenaar, schrijver enz. die door een bepaalde stijl of typische eigenschappen wordt gekenmerkt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een periode…

  is een tijdsruimte

  • [Geheel] is een deel van de gehele ontwikkeling van een kunstenaar of artiest
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door specifieke stijlkenmerken
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de artistieke ontwikkeling van een kunstenaar, schrijver enz.

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de vroege periode
   • de meest cruciale periode
   • Picasso's surrealistische periode

   De tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Paul Delvaux (1897-1994) [...]. Tijdens de voorbereiding kwamen vooral uit de vroege periode interessante werken boven water. Het overzicht begint met een doek uit het Sprengel Museum in Hannover dat de essentie van Delvaux treffend aangeeft

   De Standaard,

   Het is een gelukkige zaak dat zo "een sleutelwerk uit de meest cruciale periode van de kunstenaar" (dixit konservator Robert Hoozee) terugkeert naar zijn land van herkomst.

   De Standaard,

   "De negen cirkels", geïnspireerd door "Dante's Inferno", het eerste deel van Dante Alighieri's veertiende-eeuwse "De goddelijke komedie", is een modern, maar geenszins conventioneel fantasy-verhaal. De opeenvolging van onvoorstelbare plaatsen, kleurrijke personages, vreselijke demonen, afstotelijke monsters, historische figuren en helse tuigen, zorgen voor surrealistische cocktails die doen denken aan schilderijen uit Picasso's surrealistische periode.

   https://nl-nl.facebook.com/negencirkels/posts/317979831660198,

   met onbepaald voornaamwoord


   • alle perioden

   U ziet er werken uit alle perioden van de bereisde schilder, van jeugdwerken uit ca. 1908 tot het einde van de jaren '40, toen hij uit Mallorca naar België terugkeerde.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   periode 2.0

   deel van de tijd met een bepaalde of goed begrensbare, korte of lange duur, louter gezien als een opeenvolging van een aantal tijdseenheden; tijdsruimte als louter duur

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een periode…

   is een tijdsruimte

   • [Geheel] is een deel van een systematisch ingedeeld tijdsverloop zoals die in een kalender of agenda wordt weergegeven
   • [Duur] heeft een duur die wordt uitgedrukt in kleinere tijdseenheden als seconden, minuten, uren, dagen of in grotere tijdseenheden zoals weken, maanden tot jaren
   • [Tijd] begint en eindigt op geplande of specifiek situeerbare tijdstippen
   • [Object betroffen] heeft vaak betrekking op een tijdsindeling die iemand of een instantie bepaalt of die in iemands tijdsbewustzijn bestaat

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • voorafgaan
   • volgen

   Deze referteperiode is de periode die voorafgaat aan de aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen.

   http://socialsecurity.fgov.be/alles_wat_u_wilde_weten/2001/allyouwa2001_n-new.pdf,

   Na de laatste toetsweek volgt een periode met intensieve examentraining.

   http://www.scalda.nl/portal/page/portal/web/Colleges/Vavo/Opleidingen/Opleidingdetails?p_opl_id=32465

   met adjectief ervoor


   • de gehele periode
   • de overeenkomstige periode
   • de vergelijkbare periode
   • de achterliggende periode
   • deze laatste periode
   • de tussenliggende periode
   • vroegere periodes

   In de gehele periode zijn 2565 meldingen geweest: 349 in de laatste twee maanden van 1998 en 2216 in 1999.

   http://www.nvbe.nl/archief/archiefhome.html,

   Vergeleken met een jaar eerder is de geregistreerde werkoosheid nog steeds hoger, maar het verschil wordt wel voortdurend kleiner. In het tweede kwartaal van 1994 was het verschil met de overeenkomstige periode van 1993 nog 67.000.

   NRC,

   In de vergelijkbare periode een jaar eerder lag de gemiddelde werkloosheid op 495.000.

   NRC,

   In tegenstelling tot wat bij basisschoolkinderen en pubers gangbaar is n.l. één maal per week op een vast tijdstip de achterliggende periode te evalueren, zal dit bij een peuter en kleuter onmiddellijk, nadat de situatie zich heeft voorgedaan, moeten gebeuren.

   http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

   We moeten deze laatste periode een ijzersterk college hebben. Het is van groot belang de zaak nu zo vlak voor de herindeling veilig te stellen.

   Meppeler Courant,

   Voor de tussenliggende periode acht het College het niet de moeite en het geld waard om het gebouw aan te passen.

   http://www.lsvb.nl/index.php?art_id=194_id=3

   Maar omdat de cao geen onderscheid maakt tussen de gewone loopbaanonderbreking en thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, worden alle vroegere periodes van loopbaanonderbreking, ook dus van ouderschapsverlof, afgetrokken van het nieuwe recht op tijdkrediet.

   De Standaard,

   • een bepaalde periode
   • een beperkte periode
   • een korte periode
   • een lange periode
   • een redelijke periode
   • een rentevaste periode

   Een coach moet een planning voor een bepaalde periode maken.

   http://www.mijnlieff.nl/sport/roeien/basiscoachboek.pdf,

   Een nieuw middel wordt dus pas toegelaten als het aan alle wettelijke eisen voldoet. De toelating is bovendien slechts geldig voor een beperkte periode.

   http://www.nefyto.nl/nl/gewas/index.htm

   Het blijft overigens ook mogelijk om een visum voor een korte periode aan te vragen.

   http://www.nmigratie.nl/

   Als u een hypotheek sluit, gaat u voor een lange periode een schuld aan.

   http://www. alterna. nl/

   Het hoge opleidingsniveau vergroot juist de kansen op nieuw werk. We nemen een redelijke periode voor de afvloeiïng.

   NRC,

   Voor leningen met een rentevaste periode van vijf en zeven jaar wordt het tarief 0,3 procent verlaagd, terwijl het adviestarief voor hypotheken met variabele rente 0,5 procent daalt.

   Meppeler Courant,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • de aansluitende periode
   • de betreffende periode
   • de geldende periode
   • de komende periode
   • de lopende periode
   • de overeenstemmende periode
   • de resterende periode
   • de voorgaande periode
   • een boeiende periode
   • een volgende periode
   • een voorbereidende periode

   Tenzij het bestuur anders bepaalt, hebben leden van de Raad zitting voor een periode van vier jaar met als mogelijkheid om voor één aansluitende periode van vier jaar te worden herbenoemd.

   http://www.rvdj.nl/welkom.html

   Op de British School [...] wordt ieder trimester een programma opgesteld van buitenschoolse activiteiten. De eerste drie weken van de betreffende periode worden gebruikt voor de opzet en organisatie van de activiteiten.

   http://www.xs4all.nl/~rijnlw/rijnlandsindex.html

   Wanneer een boekenclub een gedeelte van de oplage van de catalogus vóór de eerste van het kwartaal of de geldende periode verzendt, mag de uitlevering van de in die catalogus opgenomen boeken, voor zover die niet vallen onder b.2 en 3, niet vóór de eerste dag van het kwartaal of de geldende periode plaatsvinden.

   http://www.kvb.nl/node.php3?nid=76,

   Aan de hand van deze evaluatie wordt met elkaar het behandelplan voor de komende periode bijgesteld.

   http://www.dehoop.org/,

   De vergoeding die in dit geval aan de klant zal worden betaald wordt beperkt tot het tegoed vanaf de opzegdatum tot het normale einde van de lopende periode.

   http://www.domeinwinkel.be/bedrijfsinfo.htm,

   In het eerste kwartaal van het lopende jaar werden 415 zware Scania-trucks in België geregistreerd. Dat is beduidend meer dan de 377 eenheden waarvan sprake in de statistieken over de overeenstemmende periode vorig jaar.

   http://www.dvo.be/ResultReportage.aspx?id=69,

   Indien een van de rechtstreeks gekozen zetels in de assemblee vacant komt, worden voor die plaats verkiezingen gehouden als de resterende periode langer is dan 6 maanden.

   http://www.vernieuwingsimpuls.nl/ documenten/burgemeesters_bekeken.rtf

   Elke cursus wordt voorafgegaan door een voorbereidende periode en gevolgd door een follow-up.

   http://www.europeesplatform.nl/,

   De sectie resultaat toont een grafiek van het huidige boekjaar en de huidige periode, vergeleken met het voorgaande boekjaar en de voorgaande periode.

   https://help.exactonline.com/leg-nl/nl/all/Content/Resources/EOL%20Files/HLP/FINANCIALDASHBOARD.html

   Het was een boeiende periode, aan de universiteit [...]. "Maar ik vond dat het tijd was om eens iets anders te gaan doen."

   De Standaard,

   Bij verhuur van de fiets voor een volgende periode, dient de huurder zich met zijn fiets bij Mobiel aan te bieden.

   http://www.mobiel.be/begin.htm

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de afgelopen periode
   • de afgesproken periode
   • de bedoelde periode
   • de beschouwde periode
   • de bestudeerde periode
   • de genoemde periode
   • de onderzochte periode
   • de toegestane periode
   • de voorziene periode
   • een aaneengesloten periode
   • een afgesloten periode
   • een gewerkte periode
   • een vastgestelde periode
   • een verwachte periode

   In de afgelopen periode is besloten tot verkleining van de klassen.

   http://www.e-stem.nl/

   Op 1 juli loopt de afgesproken periode af.

   NRC,

   Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden.

   http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

   De beschouwde periode loopt tot 2032 (25 jaar na oplevering van de HSL-infrastructuur) bij een discontovoet van 4%.

   http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/128/wd128.pdf,

   De bestudeerde periode beslaat 10 jaar, van 1992 tot en met 2001.

   http://aivpc41.vub.ac.be/persknipsels/artikel/persdossiermigraties.pdf,

   Betrokkene verzocht afstand te doen van het voorzitterschap 2002-2003. Professor C. zal deze functie uitoefenen in de genoemde periode.

   http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/jaarlijks%20activiteitenverslag/verslag2001-2002.htm,

   In de onderzochte periode is het elektriciteitsverbruik voor genoemde tien functies gestegen met gemiddeld 3,5 tot 7,2% per jaar, ruimschoots meer dan de groei van het besteedbare inkomen (1,9% per jaar).

   http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

   Indien de toegestane periode overschreden wordt kan de Raad van Bestuur beslissen om op kosten van de huurder het vaartuig in kwestie te verplaatsen.

   http://rbsc.duo.be/html/rbsclangerbr.reglem.main.html,

   Wanneer de termijn vastgesteld is in dagen, is hij, tenzij anders wordt overeengekomen, uitgedrukt in kalenderdagen en verstrijkt hij op het einde van de laatste dag van de voorziene periode.

   http://www.ond.vlaanderen.be/clb/documenten/lastenboek.pdf

   Geldig voor een aaneengesloten periode van 30 of 31 dagen, waarin 9 lessen worden gegeven.

   http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

   De behandelde periode - retrospectief of afgesloten: behandelt een afgesloten periode; de bibliografie is a.h.w. compleet bij het verschijnen, maar veroudert snel.

   http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

   Er moet dus sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid na een gewerkte periode.

   http://www.ivd.nl/

   Nazorg biedt ambulante hulpverlening gedurende een vastgestelde periode na vertrek uit de opvang.

   http://www.vrouwenopvang.org/algemeen.htm

   De order van Airbus voor het nieuwe type vliegtuig A380 levert Stork vanaf 2005 een jaarlijkse omzet op van circa euro 30 mln voor een verwachte periode van minimaal twintig jaar.

   Het Financieele Dagblad,

   met voorzetselgroep


   • een periode binnen

   Een semester is een periode binnen het academiejaar. Het eerste semester loopt van september tot eind januari, het tweede van februari tot eind juni.

   http://www.cvoprovincieantwerpen.be/zakwoordenboek.html

   • een periode buiten

   Het komt regelmatig voor dat de directeur wordt verzocht om vrijstelling van schoolbezoek voor een periode buiten de reguliere schoolvakanties.

   http://www.kievietschool.nl/main.php?id=40771&real_id=40771,

   • een periode in

   Afbeelding 41 toont de ontwikkeling in de spreiding van de werkgelegenheid binnen Nederland voor twee periodes in het verleden: 1970-1985 en 1985-1995.

   http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

   • de periode rond

   In verband met deze activiteiten is het noodzakelijk dat alle functionarissen die betrokken zijn bij deze processen aanwezig c.q. beschikbaar zijn in de periode rond de jaarwisseling, ook als de dienst tot een collectieve sluiting heeft besloten.

   http://www.denhaag.nl/

   • de periode rondom

   Hoewel het onderzoek zich in het bijzonder richtte op de periode rondom de Intergouvernementele Conferentie in het begin van de jaren '90 en de daarop volgende periode, komt de geschiedenis van EMU ook naar voren.

   http://www.democratisch-europa.nl/

   • de periode sinds

   De periode sinds de vondst is besteed aan identificatie van het wrak en het inlichten van nabestaanden.

   Meppeler Courant,

   • de periode tijdens

   Actieve leertijd is de periode tijdens dewelke de leerlingen de mogelijkheid hebben om te leren (motorisch, cognitief, dynamisch of affectief).

   http://www.faber.kuleuven.be/allo/allo_mentoren/allo_handleiding.htm

   • de periode tussen

   De commissie bezoekt de kandidaten in de periode tussen 15 september en 15 december.

   Meppeler Courant,

   • de periode na

   De gemeente wil hieraan wel tegemoetkomen, maar alleen als het rijk voor de periode na 2004 extra geld geeft.

   Het Parool,

   • een periode per

   Om de Japanse vissersvloten niet in gevaar te brengen, kan de H-2 namelijk alleen maar gelanceerd worden gedurende twee korte periodes per jaar: 45 dagen in de winter en 45 dagen in de zomer.

   NRC,

   • de periode tot

   Volgens de directie moeten wegens de bezuinigingen in de periode tot 1999 tweeduizend arbeidsplaatsen verdwijnen.

   NRC,

   • een periode uit

   Zo was de passie- en paastijd niet alleen een periode uit het kerkelijk jaar.

   http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/09/ware-vreugde-is-een-ernstige-zaak,

   • de periode vanaf

   Het doel hiervan was de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van het CBS te vergroten en een bezuiniging door te voeren van naar verwachting 25 miljoen gulden voor de periode vanaf eind 2003, alsmede een vermindering van de personeelsformatie met 300 plaatsen via een uitstroom van 400 en een instroom van 100 plaatsen.

   http://www.cbs.nl/nl/organisatie/corporate-informatie/jaarverslag/CBS-Jaarverslag.pdf,

   • de periode voor

   Resultaten in de periode voor 1 november 1999 (de officiële start van het project vindt u hieronder in chronologische volgorde).

   http://www.fovig.nl/

   • een periode van
   • per periode van

   Ook is er sprake van een vast dienstverband als de totale duur van twee of meer contracten bij een werkgever 36 maanden of langer is. Ook in dit geval mag er tussen de verschillende contracten maximaal een periode van drie maanden liggen.

   http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

   Voor zelfstandigen kan de toestemming tot gedeeltelijke werkhervatting ten vroegste gegeven worden na 1 maand. Ze geldt voor een periode van 6 maanden.

   http://www.mloz.be/ao

   Dergelijke evaluatie-/verspreidingsprojecten mogen geen simpele voortzetting zijn van de in voorgaande jaren gefinancierde projectactiviteiten. Zij zullen voor een periode van één jaar worden gefinancierd.

   http://www.europeesplatform.nl/,

   Voor de studenten geldt dat de financiële bijdrage in principe wordt verstrekt voor een periode van maximaal twee jaar.

   http://www.rug.nl/cis/bleumink/index.htm

   Per periode van acht weken volg je overdag één module.

   http://www.vhall.nl/Scholieren/Opleidingen/Milieukunde_Kop/KopMK/HoeOpgezetMK.html

   in voorzetselgroep


   • bij zekere periode
   • binnen zekere periode
   • buiten zekere periode
   • gedurende zekere periode
   • in zekere periode
   • na zekere periode
   • naast zekere periode
   • over zekere periode
   • tegenover zekere periode
   • tijdens zekere periode
   • tot zekere periode
   • vanaf zekere periode
   • voor zekere periode
   • zonder zekere periode

   Volgens het ministerie [...] gaat het bij de periode van zestig dagen alleen om 'zeer uitzonderlijke gevallen' en is het altijd aan de rechter om over de duur van de detentie te beslissen.

   de Volkskrant,

   De betrokkenen moeten een cursus van ongeveer vijfhonderd uur volgen, binnen een periode van twaalf tot achttien maanden.

   NRC,

   Tijdens de periode dat de dieren met jongen zitten, mag er in geen enkel geval op worden gejaagd. Deze periode loopt officieel van 1 februari tot en met 30 juni. Buiten deze periode (1 juli tot 31 januari) is het dier bejaagbaar en mogen vossen enkel met het geweer worden gedood.

   http://web.wanadoo.be/webvos/pages/kenmerken.htm

   Je volgt per twee weken, gedurende een periode, lessen op een avond en een dag.

   http://www.vhall.nl/Scholieren/Opleidingen/Milieukunde_Kop/KopMK/HoeOpgezetMK.html

   Totaal moeten er in deze periode 56 wedstrijden afgewerkt worden.

   Meppeler Courant,

   Er is dan na deze periode echter geen uitkering van het verzekerde bedrag, en zul je een nieuwe levensverzekering af moeten sluiten tegen een hogere premie.

   http://www.transcedo.org/

   Zoals alle werknemers heb je, naast de periode van gewaarborgd loon betaald door het uitzendbureau, recht op ziekte- of invaliditeitsuitkeringen.

   http://www.federgon.be/nl/publications/docs/guidenl.pdf

   Over een periode van 10 tot 15 jaar moet het park gerealiseerd zijn.

   http://www.lelystad-airport.nl/

   In januari en februari van dit jaar zijn de belastingontvangsten met 19,1 miljard frank of 6,3 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

   De Standaard,

   Het niet aangesloten zijn tijdens de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2002 leidt tot een wachttijd van vier maanden.

   http://www.vvsg.be/welzijn/documenten/juridische%20handleiding%2027%2011%2002.doc

   Vanaf januari 2001 tot de periode 2003 zullen de functies van nog circa honderd medewerkers komen te vervallen.

   http://www.cbs.nl/nl/organisatie/corporate-informatie/jaarverslag/CBS-Jaarverslag.pdf,

   Wat het Rekenhof schrijft in zijn jongste rapport over de betwiste swaptransacties van de Schatkist, is bijzonder ernstig. Vooreerst blijkt dat de gewraakte operaties uit de periode 1989-'92 wel degelijk louter speculatief van aard waren.

   De Standaard,

   Er zijn vanaf die periode maatregelen genomen om verspreiding van de verontreiniging en contact met het stortmateriaal te voorkomen.

   http://www.dcmr.nl/binaries/content/assets/bestanden/thema/bodem/bewonersbrief-sfd-26-11-2014.pdf,

   De huur is voor een periode van 5 jaar reeds door een aantal sponsors veilig gesteld.

   http://www.drogisterijmuseum.nl/collectie/index.htm

   Dit wordt "crossdocking" genoemd: van het dock van binnenkomst worden de producten, zonder periode van opslag, naar het uitgaande dock gebracht.

   http://www.ah.nl/nl/AH/content/albertheijn/ditisah/informatiebladen/

   • per periode

   Het studiejaar is bij NWI ingedeeld in vier perioden. Per periode volg je twee vakken naast elkaar.

   http://www.nwi.uu.nl/content/Veel%20gestelde%20vragen.html,

   • tussen zekere perioden

   Invloed uitoefenen op het overheidsbeleid tussen de perioden van verkiezingen door.

   Meppeler Courant,

   • de afloop van de periode
   • het eind van de periode

   Pas na afloop van die periode mogen de konkurrenten een kopie laten registreren en op de markt brengen.

   De Standaard,

   Aan het eind van de periode moeten ze laten zien wat ze met het geld hebben gedaan.

   de Volkskrant,

   met substantief erachter


   • de periode eind mei
   • de periode november tot en met april

   De KNVB heeft nu besloten, onder andere in verband met de regionaal verschillende vakantieperiodes, de voorronden te laten spelen in de periode eind mei/begin juni. De exacte data zijn nog niet bekend, maar het weekend van 4 en 5 juni lijkt de meeste kans te maken.

   Meppeler Courant,

   Voor het verbranden van kap- en snoeihout kan een ontheffing worden aangevraagd bij de afdeling Milieu. Deze ontheffing wordt alleen verleend voor de periode november tot en met april (snoeiperiode).

   http://www.barneveld.nl/index2.html

   met telwoord ervoor


   • de eerste periode
   • de derde periode
   • beide periodes
   • vier periodes

   Wordt bij elk dossier gecontroleerd of die verklaring in dat dossier zit? Wij hebben de eerste periode bij elk dossier gecontroleerd en later steekproefsgewijs.

   http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

   Nieuwe staatsobligaties zullen in Europese munt worden uitgegeven [...]. En er wordt gestart met de produktie van Europese muntstukken. De derde periode begint ten laatste op 1 januari 2002.

   De Standaard,

   De eerste helft van het tweede jaar krijg je theorie op school. Daarna volgt een beroepspraktijkvormingperiode van 20 weken. In beide periodes kom je terecht bij bedrijven waar veel gewerkt wordt met voorraden.

   http://www.friesepoort.nl/

   Het werk is verdeeld in vier periodes van een week. Twee daarvan in januari 2000 en de laatste 2 delen in 2001.

   http://www.lekstroom.nl/

   met telwoord erachter


   • de periode 2000-2006
   • de periode 1991 tot en met 1994

   Voor de periode 2000-2006 voorziet de Europese Commissie 19,58 miljoen Euro aan middelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling.

   http://www.west-vlaanderen.be/bestuur/EEG/scheldemondraad.htm

   Gedurende de periode 1991 tot en met 1994 vestigden zich in West-Europa (Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Benelux) in totaal 686 buitenlandse bedrijven en daarvan kwamen er 149 of 22 procent in Nederland.

   NRC,

   met infinitief met om te


   • de periode om

   In december komt er alvast een grote campagne, de cadeautjesmaand is de ideale periode om het boek te promoten.

   De Standaard,

   met dat-zin


   • de periode dat

   De periode dat men gewerkt moet hebben om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen wordt verlengd.

   NRC,

   De beslissing die door het uitvoeringsorgaan is genomen, geldt gedurende de periode dat u bezwaar maakt.

   http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder72.htm

   met onbepaald voornaamwoord


   • een zekere periode
   • elke periode
   • iedere periode
   • sommige perioden
   • sommige periodes
   • verschillende perioden
   • verschillende periodes

   De premier heeft gesuggereerd dat er regels moeten komen om voor alle partijen gedurende een zekere periode vóór verkiezingen gelijke toegang tot radio en tv te garanderen.

   NRC,

   Na elke periode van zes jaar kan een aandeelhouder zich terugtrekken uit de coöperatie.

   http://www.ecopower.be/cooperatief_model.htm

   De scheidsrechter beslist wanneer iedere periode van vier seconden voorbij is.

   http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

   In sommige perioden van het jaar geldt een uitrijverbod voor bepaalde soorten dierlijke mest.

   http://www.forensischinstituut.nl/

   Hoe kan ik mijn kosten verdelen over verschillende periodes?

   http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID={b7749c57-845a-4972-a02b-f8db7e44df27}

   met ander, nevengeschikt substantief


   • periode en bestemmingen

   Ik zoek fietsers voor avontuurlijke en sportieve tochten. Bij voorkeur in zonnige en bergachtige bestemmingen, zowel voor mountainbikers als voor wielertoeristen. Periode en bestemmingen af te spreken.

   De Standaard,

   overig


   • de periode daarna
   • de periode daarvoor
   • de periode ervoor

   Volgens de fasering kunnen in de periode 1995-2001 maximaal tachtig woningen gebouwd worden, in de periode 2001-2006 maximaal vijfenzestig woningen en in de periode daarna maximaal vijfenvijftig woningen.

   Meppeler Courant,

   Voor alle verschuldigde betalingen uit de periode daarvóór is de koper niet hoofdelijk aansprakelijk.

   http://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/financieel/innen-achterstand-bij-verkoop-appartement/#.VQF-EcmF82w,

   De onderwijsperiodes worden onderbroken voor een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor de periode ervoor worden gepland.

   http://gametechnologie.nl/?q=node/9

   Vaste verbindingen


   een duale periode

   1. ( neologisme)
    periode waarin tijdelijk twee stelsels of systemen naast elkaar in gebruik zijn

    De ontwikkeling en oplevering van de centrale BRP voorzieningen komen stapsgewijs tot stand. Nadat de centrale voorzieningen in productie zijn genomen, sluiten afnemers en gemeenten in een periode van twee jaar één-voor-één aan op de BRP. Dit betekent dat in deze periode het GBA-stelsel en het BRP-stelsel naast elkaar bestaan. Deze periode wordt ook wel de duale periode genoemd.

    http://www.operatiebrp.nl/afnemers/duale-periode

    De vereniging wijst erop dat de euro weliswaar op 1 januari 2002 als wettig betaalmiddel geldt, maar dat ook de gulden nog tot 28 januari 2002 officieel gebruikt mag worden [...]. Veel landen hanteren [...] een zogenoemde duale periode, waarin zowel de oude als de nieuwe munten gebruikt mogen worden. In Nederland duurt die periode het kortst, vier weken. Andere landen hanteren een duale periode van enkele maanden tot een half jaar.

    NRC,

    De euro omwisseling in de andere eurolanden. De chartale omwisseling verloopt in Nederland sneller dan in de rest van het Eurogebied. Onze duale periode duurt bijna vier weken. Na een lange discussie tussen alle belangrijke betrokken partijen heeft het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE) hiervoor gekozen.

    http://www.dnb.nl/

    Etymologie


    Vroegste datering 2001

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   periode 2.1

   (sport en recreatie; politiek en bestuur)

   elk van de wedstrijddelen waarin de speeltijd van een wedstrijd volgens de spelregels van de betreffende sport is onderverdeeld; deel van een sportwedstrijd

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een periode…

   is een tijdsruimte

   • [Geheel] is een deel van een sportwedstrijd
   • [Duur] heeft een duur die afhankelijk is van de betreffende sport en door het geldende sportreglement wordt bepaald

    Algemene voorbeelden


    De onderbreking tussen de perioden, de pauze tussen de twee speelhelften en de onderbreking voorafgaande aan alle verlengingen.

    http://www.volic.org/home.htm

    In het kort nu wat waterpolo nu precies is: Een wedstrijd bestaat uit vier perioden. Het verschilt per leeftijd hoelang een periode duurt. Bij de allerjongsten duurt een periode vier minuten. Bij de volwassenen duurt een periode acht minuten.

    http://www.dedevel.nl/algemeen/info_waterpolo.html

    De wedstrijd kon nu beginnen! Om 20.30 uur werd het fluitsignaal gegeven voor de "aftrap". De eerste periode was begonnen [...]. Wat gaat dat spel toch snel. De puck is lastig te volgen en een doelpunt zou eigenlijk herhaald moeten worden om te kunnen zien hoe hij nu tot stand was gekomen! Maar hij zat, 1-0 voor HYS. Een periode duurt 20 minuten zuivere speeltijd maar als je je dan bedenkt dat bij elke overtreding of fluitsignaal van 1 van de 3 scheidrechters, voor bijvoorbeeld buitenspel, de tijd wordt stilgezet dan duurt een periode van 20 minuten toch al snel het dubbele!

    www.vvlyra.nl/download/clubblad/2010-2011/2010sportkontakt11.pdf,

    Een ijshockeywedstrijd duurt 60 minuten zuivere speeltijd, onderverdeeld in 3 periodes van 20 minuten.

    http://www.ijshockey.com/dnijs/

    Fraaie aanvallen leidden tot even mooie doelpunten [...]. Aan het eind van de derde periode was de achterstand teruggebracht tot 11-13. Van alles dus nog mogelijk in die laatste periode.

    Meppeler Courant,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • de laatste periode

    Met twee doelpunten achter ving de laatste periode aan.

    Meppeler Courant,

    Met 3-6 ging de laatste periode in.

    Meppeler Courant,

    met onbepaald voornaamwoord


    • elke periode

    Dat betekent alles ondergeschikt maken aan het teambelang en knokken, elke wedstrijd, elke periode, elke minuut weer.

    NRC,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • een periode, helft of wedstrijd
    • de wedstrijd, periode of verlenging

    Indien er wordt getwijfeld aan de beëindiging van een periode, helft of wedstrijd dan dient de procedure gevolgd te worden zoals beschreven in Art. 7.6. 32.4

    http://www.volic.org/home.htm

    Nadat de twee vrije worpen zijn genomen moet de wedstrijd, periode of verlenging worden begonnen of hervat met een sprongbal in de middencirkel.

    http://www.volic.org/home.htm

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    periode 3.0

    (wetenschap; natuurkunde en astronomie)

    deel van de tijd met een langere, vaak in jaren uitgedrukte duur die een telkens terugkerend verschijnsel van hemellichamen nodig heeft om zich eenmaal volgens een vast patroon te voltrekken; tijdsruimte waarna dezelfde verschijnselen aan de hemel zich opnieuw voordoen in dezelfde volgorde; astronomische cyclus

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een periode…

    is een tijdsruimte

    • [Duur] heeft een langere duur die meestal wordt uitgedrukt in dagen, maanden of jaren
    • [Tijd] begint op het moment dat een terugkerend verschijnsel van hemellichamen zich opnieuw voordoet en eindigt op het moment dat het zich herhalende patroon zich eenmaal volledig heeft voltrokken
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
    • [Object betroffen] heeft betrekking op verschijnselen van hemellichamen zoals een bepaalde constellatie

    Algemene voorbeelden


    De cyclus van Meton is een 19-jarige periode of cyclus, waarin 235 lunaties plaatsvinden. Na deze cyclus staan zowel de zon als de maan weer in dezelfde positie. Na 19 jaar vallen de maanfasen dus weer op dezelfde dagen van de maand.

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclus_van_Meton,

    De Servische wetenschapper Milanković beschreef tijdens de eerste Wereldoorlog cyclische variaties in de baan en stand van de Aarde. Pas in 1976 werd de theorie aanvaard door de meeste wetenschappers omdat er hiervoor toen bewijzen werden gevonden in de stratigrafie. Later zijn er in geboorde ijskernen van Antarctica ook bewijzen gevonden. Er zijn drie verschillende cycli die een rol spelen, elk met hun eigen periodiciteit: Cyclus van de excentriciteit van de aardbaan (periode 100.000 jaar); Cyclus van de obliquiteit van de aardas (periode 41.000 jaar); Cyclus van de precessie van de aardas (periode 26.000 jaar).

    http://www.fossiel.net/information/article.php?id=377&/Milankovi%C4%87%20cyclus

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • na iedere periode

    Uit tellingen van zonnevlekken ontdekte de Duitse amateurastronoom en apotheker H. Schwabe in 1843 een (ongeveer) 11-jarige cyclus in de aantallen vlekken [...]. Na de ontdekking in 1896 van de splitsing van spectraallijnen door een magneetveld door de Nederlander Pieter Zeeman stuitte G.E. Hale in de USA al spoedig (in 1908) op de magnetische eigenschappen van de zonnevlekken. De polariteit daarvan is parallel aan de rotatierichting van de zon en de veldrichting op het noordelijk halfrond is tegengesteld aan die op het zuidelijk halfrond. Bovendien keert de veldrichting na iedere periode van 11 jaar om, zodat het totale gedrag van de zon eigenlijk een 22-jarige cyclus vertoont.

    http://kijkeensomhoog.nl/nieuwe%20zonnecyclus.htm

    met voorzetselgroep


    • een periode van achttien jaar

    De Saros-cyclus beschrijft de regelmaat van zowel zons- als maansverduisteringen. 223 maanden duren vrijwel exact even lang als 18 jaar. Om de achttien jaar nemen zon, maan en aarde vrijwel dezelfde posities ten opzichte van elkaar in, en dat betekent op zijn beurt weer dat zons- en maansverduisteringen zich om de achttien jaar herhalen. Deze periode van achttien jaar, preciezer 6585,3 dagen (= 18 jaar + 10 of 11 dagen [afhankelijk van of er vier of vijf schrikkeljaren in deze periode zitten] + 8 uur), heet Saros.

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Saros-cyclus,

    periode 4.0

    (wetenschap; natuurkunde en astronomie)

    deel van de tijd waarin een planeet of haar satelliet een baan rond een hemellichaam volbrengt; omlooptijd rond een hemellichaam

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een periode…

    is een tijdsruimte

    • [Duur] heeft een langere duur die meestal wordt uitgedrukt in dagen, maanden of jaren
    • [Tijd] begint op de dag dat een hemellichaam zijn baan om een ander hemellichaam volledig heeft voltooid en eindigt op het moment dat het zich herhalende patroon zich eenmaal volledig heeft voltrokken
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
    • [Object betroffen] heeft betrekking op de omloop van planeten en hun satellieten

    Algemene voorbeelden


    De periode van de aarde is 365,26 dagen voor een omloop om de zon, van de maan 27,3 dagen voor een omloop om de aarde.

    http://www.uitwerkingensite.nl/OveralNatuurkunde/VWO/Uitwerkingen%20Overal%20Natuurkunde%204%20VWO%20Hoofdstuk%204%20Trillingen%20en%20Cirkelbewegingen.pdf,

    Het is toeval dat de lengte van het jaar in dagen zo dicht ligt bij het zeer ronde getal 360, dat op zijn beurt weer toevallig heel dicht ligt bij 12 maal de periode van de maan.

    http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/tijd.htm

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    periode 5.0

    deel van de tijd met een zeer korte duur die een telkens terugkerend, hoogfrequent natuurkundig verschijnsel zoals een stroomimpuls of trilling nodig heeft om zich eenmaal volgens een vast patroon te voltrekken; tijdsruimte waarna een hoogfrequent verschijnsel in de fysica zich opnieuw voordoet volgens hetzelfde patroon

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een periode…

    is een tijdsruimte

    • [Duur] heeft een zeer korte duur die meestal wordt uitgedrukt in seconden of delen van een seconde
    • [Tijd] begint op het moment dat een terugkerend natuurkundig verschijnsel zich opnieuw voordoet en eindigt op het moment dat het zich herhalende patroon zich eenmaal volledig heeft voltrokken
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
    • [Object betroffen] heeft betrekking op verschijnselen in de fysica met een hoge frequentie zoals een stroomimpuls, een trilling enz.

    Algemene voorbeelden


    Op de figuur zie je een elektrocardiogram (ECG) van een gezonde persoon. In het elektrisch signaal van het hart herhaalt hetzelfde patroon zich steeds (of toch zo goed als). De tijd die nodig is om één maal dit basispatroon te verkrijgen, noemen we de periode T. We zeggen dus dat één cyclus doorlopen wordt in een periode T.

    natuurwetenschappen.vvkso.net/.../C4d43_trillingen_a%20ZOPM.doc

    Als we een stemvork aantikken, komt de vork in trilling en horen we een bepaalde toon. Stel de stemvork gaat 1.000 keer per seconde heen en weer, dan is de frequentie 1.000 perioden per seconde. In plaats van perioden per seconde, kunnen we ook spreken van Hertz, afgekort Hz. Dus 1 trilling per seconde is 1 Hz.

    http://www.nvra.net/

    We gebruiken de wisselstroom van het lichtnet. De frequentie daarvan is 50 hz. Het trilplaatje gaat met dubbele frequentie trillen, 100 hz dus. Dit komt doordat de wisselstroom per periode het trilplaatje 1 keer afstoot en 1 keer aantrekt, en dus voor 2 trillingen zorgt.

    members.home.nl/serraph/Natuurkunde%20proef%20van%20melde.doc,

    Het International Committee on Weights and Measures nam deze definitie een jaar later over. Een slinger van bijna één meter lengte heeft een frequentie van 1 periode per 2 seconden (volledige periode). In de uurwerktechniek wordt deze slinger een seconden slinger genoemd, omdat de halve periode 1 seconde duurt.

    http://www.chronos.nl/NL/index.html

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    periode 6.0

    deel van de maand waarin een vrouw ongesteld is; menstruatieperiode

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 6.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een periode…

    is een tijdsruimte

      Algemene voorbeelden


      Adelheid heeft het bloeden nimmer ervaren als een aspect in haar vrouwenleven dat met schaamte, geheimzinnigheid of ingetogenheid omkleed diende te worden. Haar opvoeders dachten er anders over. Tijdens haar periode zou ze bijvoorbeeld niet zo moeten rennen. Maar ze rende dat het een lieve lust was, liet zich in het zand vallen en verloor bloed.

      https://books.google.nl/books?id=ISd3AAAAQBAJ&pg=PA92&lpg=PA92&dq=%22haar+periode%22&source=bl&ots=36M2W_5ZPT&sig=q6B0NPLMpW8_2yuQ5rmwDdPrOe4&hl=nl&sa=X&ei=9-DlVMOMD8btO8jPgYAC&ved=0CEsQ6AEwBzgU#v=onepage&q=%22haar%20periode%22&f=false,

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • haar periode hebben

      Ze had zich veilig gevoeld in het gezelschap van de vrouw die over haar moederde. Aan wie ze zelfs had durven vragen wat een vrouw in Indië doet als ze haar periode heeft. 'Zorgen dat je over voldoende banden beschikt,' antwoordde de doktersvrouw nuchter.

      (onbekend)

      B - volzin in taal of muziek

      periode 1.0

      breed uitgewerkte volzin waarvan de samenstellende delen zoals voorzinnen, tussenzinnen en/of nazinnen een harmonisch geheel vormen; harmonisch geformuleerde volzin

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een periode…

      is een zin; is een taaleenheid

      • [Deel] bestaat uit een hoofdzin en ondergeschikte zinnen zoals voorzinnen, tussenzinnen en/of nazinnen
      • [Geheel] maakt deel uit van een tekst
      • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is breed, evenwichtig en ritmisch opgebouwd
      • [Waardering] wordt in de retoriek en stilistiek gewaardeerd als blijk van hoge taalvaardigheid

      Algemene voorbeelden


      De laatste strofe is weer opgebouwd als een periode, waarvan de protasis de volzin en de apodosis de voorwaardelijke zin bevat: "Dan zal ... zoo gij".

      https://books.google.nl/books?id=bNZ-gRMXxycC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=%22een+periode%22+%22protasis%22&source=bl&ots=bUXEGSr5ii&sig=o0qQaY-8Dzb8NOjUFOT1n5PDliw&hl=nl&sa=X&ei=3EMAVb2_Dsa-PPnxgaAK&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=%22een%20periode%22%20%22protasis%22&f=false,

      Ik heb aangetoond, dat deze verbinding van de 'zoals...'-zin met wat erop volgt tegen Paulus' spraakgebruik ingaat. Laat ik nog maar eens herhalen, hoe deze apostel dit soort zinnen pleegt te construeren. Wanneer Paulus een periode begint met een vergelijkingszin ("Zoals..., ...") en daarbij - zoals hier - voor 'zoals' het enkelvoudige 'hoos' gebruikt, dan pleegt hij in de apodosis (d.w.z. in de na deze bijzin volgende hoofdzin) een expliciete aansluiting op dat 'hoos' te geven met 'houtoos' ('zo') of met 'kai' ('ook') of met die beide woorden samen: 'houtoos kai' ('zo ook').

      http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=8305,

      periode 2.0

      (muziek)

      muzikale volzin die bestaat uit deelfrasen die men onderscheidt in voorzinnen en nazinnen; samengestelde muzikale volzin

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een periode…

      is een muzikale zin

      • [Deel] bestaat uit samenhorende maten die samen de deelfrasen vormen die men als voorzin, tussenzin en nazin onderscheidt
      • [Geheel] maakt deel uit van een muziekstuk
      • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is doorzichtig en logisch door de regelmatige lengte van de deelfrasen (vaak vier of acht maten lang) en door het karakteristieke 'vraag-en-antwoordspel' in de voorzinnen en nazinnen

       Algemene voorbeelden


       Periode. Een muzikale volzin. Bestaat uit een voor- en nazin. In de muzikale vormleer een zin, vaak van 8 maten die bestaat uit een voor- en een nazin die met elkaar corresponderen. In de kortste en meest voorkomende vorm 8 maten. De voorzin bouwt doorgaans een muzikale spanning op, de nazin zorgt voor ontspanning en brengt de periode tot rust. De zojuist beschreven zinsstructuur is de meest voorkomende, maar structuren van 12 of 16 maten met alle variaties (voorzin-tussenzin-nazin/ voorzin, voorzin, nazin/ voorzin, nazin, nazin) komen voor.

       http://www.muziekbus.nl/muziek/periode.html

       Een periode is opgebouwd uit een aantal onderling contrasterende frasen. De laatste frase is herkenbaar aan een volledige cadens op de tonica, of zoals in de partituur van Mozart, aan een halfslot, dat is een slot op de dominant. Een periode duurt meestal 4, 8, 12 of 16 maten. Wanneer twee op elkaar lijkende perioden elkaar opvolgen als vraag en antwoord, noemen we de zinsbouw periodisch. De voorzin eindigt dan meestal op de dominant en de nazin eindigt met een cadens op de tonica. Een periode is in de meeste gevallen symmetrisch, 4 maten voorzin worden gevolgd door 4 maten nazin; 8 maten voorzin door 8 maten nazin. Ook de onderverdeling is vaak symmetrisch: 1 + 1 + 2 = 4 maten voorzin.

       http://cop.rdmc.ou.nl/openmethodes/DiaFONaal%20Muziek/DiaFONaal%20HAVO%20Theorie%202010%20jul%2027.pdf,