dienstperiode


dienstperiode 1.0

periode waarin iemand werkzaam is bij dezelfde werkgever; periode met een dienstverband bij dezelfde werkgever; werkperiode bij één werkgever

Semagram


Een dienstperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Betrokkene] heeft betrekking op een werknemer
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de werkzaamheid bij dezelfde werkgever

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Aan het begin van zijn quizprogramma brengt hij in kaart wie de langste staat van dienst heeft [...]. Er is weinig verloop bij Corus in IJmuiden [...]. Vaak werkten vaders en soms zelfs grootvaders al voor de staalproducent. Over de lange dienstperiode heeft men steeds veel te vertellen.

  http://www.acteurs.nl/pdf/staal90.pdf

  Op verzoek van het toenmalig bestuur heeft zij na lang wikken en wegen besloten de functie van directeur, na pensionering van haar voorganger, over te nemen [...]. In de 25 jaren dat zij deel mocht uitmaken van COVAB, heeft zij heel veel mogen leren. Niet alleen wat het werk betreft, maar ook ten aanzien het mens zijn [...]. Haar dienstperiode heeft zij kortom als positief en leerrijk ervaren.

  http://www.covab.sr/groet-scheidende-directeur/,

  Voor het bepalen van de anciënniteit moet rekening worden gehouden met de ononderbroken dienstperiode bij 'dezelfde werkgever'.

  http://www.hrsquare.be/nl/rechtspraak/114/begrip-ancienniteit-wordt-ruim-geinterpreteerd,

  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun chauffeurs [...]. Voor de berekening van de dienstperiode geldt als referentiedatum de 31ste december die de betaling voorafgaat.

  www.minimumlonen.be/document/download.html;jsessionid...d..,

  dienstperiode 2.0

  aaneengesloten periode waarin men volgens een dienstrooster werkt; werkperiode in een dienstrooster

  Semagram


  Een dienstperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Geheel] is een deel van een uurrooster
  • [Betrokkene] heeft betrekking op een werknemer
  • [Object betroffen] heeft betrekking op beroepswerkzaamheden volgens een arbeidsplanning

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Het essentiële is dat de piloot per periode van drie dagen in totaal zoveel uren slaapt als hij normaal zou slapen in drie gewone dagen, alvorens een nieuwe dienstperiode te beginnen.

   http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

   We vormen met drie verloskundigen een maatschap en werken alledrie evenveel. We werken volgens een driewekelijks rooster, met een dienstperiode van 3½ dag.

   http://www.verloskundigen-zaltbommel.nl/praktijk/wie-zijn-wij/

   De compenserende rusttijd volgt onmiddellijk op de dienstperiode.

   http://mymemory.translated.net/pt/Dutch/English/dienstperiode

   dienstperiode 3.0

   periode waarin iemand in het leger dient of bij een ander, op militaire wijze ingericht korps; werkperiode bij een korps

   Semagram


   Een dienstperiode…

   is een periode; is een tijd

   • [Betrokkene] heeft betrekking op een militair of op iemand van een ander, op militaire wijze ingericht korps
   • [Object betroffen] heeft betrekking op de werkzaamheid bij het leger of bij een ander, op militaire wijze ingericht korps

    Hoofdsemagram: periode


    Algemene voorbeelden


    De huidige chef-staf van de strijdkrachten, generaal Feisal Tanjung, kreeg vorig jaar op zijn 55ste verjaardag te horen dat hij 'tot nader order' mocht aanblijven. De beslissing om de actieve dienstperiode van een officier al dan niet te verlengen is een politieke. Het hangt er vanaf of de president de man in kwestie nog nodig heeft of hem liever ziet vertrekken.

    NRC,

    Diverse hoofdinspecteurs van politie die zestig zijn geworden, wachten op een besluit van de regering om te weten of hun dienstperiode met een jaar wordt verlengd.

    http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/19097,

    dienstperiode 4.0

    periode waarin iemand zijn militaire dienstplicht vervult; dienstplichttijd

    Semagram


    Een dienstperiode…

    is een periode; is een tijd

    • [Betrokkene] heeft betrekking op een dienstplichtige
    • [Object betroffen] heeft betrekking op de tijdelijke oproeping onder de wapens in het kader van verplichte militaire dienst

     Hoofdsemagram: periode


     Algemene voorbeelden


     Na mijn opleiding fysiotherapie moest ik in militaire dienst [...]. Tijdens mijn dienstperiode heb ik anderhalf jaar gewerkt als fysiotherapeut in de kazerne in Oirschot bij Eindhoven, waar ik voornamelijk sporters heb behandeld.

     http://www.fysiopoll.nl/staff/harry-kok,

     In 1954 rondde hij zijn studie af. Daarna ging hij twee jaar lang in militaire dienst, die hij wegens zijn studie nog niet had hoeven voldoen. Na zijn dienstperiode kon hij na eindeloos solliciteren bij de Federatie van Ziekenfondsen terecht.

     http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_070902.html

     dienstperiode 5.0

     periode waarin iets in gebruik is; periode waarin iets dienst doet

     Semagram


     Een dienstperiode…

     is een periode; is een tijd

     • [Betrokkene] heeft betrekking op zaken
     • [Object betroffen] heeft betrekking op het gebruik van iets

      Hoofdsemagram: periode


      Algemene voorbeelden


      Na een vrij korte dienstperiode werden deze dertien machines vanaf september 1999 geïntegreerd bij Iberia. Halverwege 1997 kreeg het Turkse Onur Air de beschikking over vijf MD-88's die zowel voor charter- als lijndienstvluchten werden ingezet.

      http://aviationinfo.nl/nl/passagiersvliegtuigen/271-mcdonnell-douglas-md-88

      Hoe degelijk deze bekleding was, moge blijken uit het feit dat gedurende hun dienstperiode alle betrokken trolleys het originele type zitting en rugleuning behielden mét de originele bekleding!

      http://www.trolleyclub.nl/nl-but1.htm