diensttijd


diensttijd 1.0

periode waarin iemand werkzaam is bij dezelfde werkgever; periode met een dienstverband bij dezelfde werkgever; werkperiode bij één werkgever

Semagram


Een diensttijd…

is een tijd

 • [Betrokkene] heeft betrekking op een werknemer
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de werkzaamheid bij dezelfde werkgever

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  In een eindloonregeling is het pensioen voor de werknemer over de hele diensttijd afgeleid van het laatstverdiende salaris.

  NRC,

  Er wordt afscheid genomen van secretaris-ontvanger J. Courtz, die na een diensttijd van ruim 41 jaar per 1 januari gebruik maakt van de VUT-regeling.

  Meppeler Courant,

  Het hele bedieningsschema voor de drie bruggen die Ouderkerk rijk is, ligt overhoop nu de vaste brugwachter, Arie van der Helm, verongelukt is. Het was voor Van der Helm, die er precies 25 jaren diensttijd op had zitten, en voor diens collega K. Idema, die net met vervroegd pensioen was gegaan, dat de collega-brugwachters van het district Zuid van de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland het noodlottige uitje met de Dakota hadden georganiseerd.

  De Standaard,

  diensttijd 2.0

  tijd waarin iemand dienst heeft; werktijd volgens een dienstrooster

  Semagram


  Een diensttijd…

  is een tijd

  • [Geheel] is doorgaans deel van een werkindeling volgens dienstrooster
  • [Betrokkene] heeft betrekking op een werknemer, vooral van overheidsinstanties of instellingen van openbaar nut
  • [Object betroffen] heeft betrekking op beroepswerkzaamheden

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Als een Rotterdamse brandweerman in diensttijd op de kazerne moet slapen om zo snel mogelijk te kunnen uitrukken als er brand uitbreekt, is hij dan aan het werk of niet?

   ANP,

   In 1988 werden elf korpsleden disciplinair gestraft. Ontslag was er voor twee politie-ambtenaren die 'tijdens diensttijd diefstal uit auto's' pleegden.

   NRC,

   De brugwachters draaiden lange dagen, in die tijd. Van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang. Toen Hendrik Strijk begon logen de werktijden er ook niet om: van 5 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. 'Dat waren wel lange dagen, ja', zegt hij er nu van. De laatste jaren draaide hij 'normale' diensttijden. Van 8 tot 5 met een uurtje middagpauze.

   Meppeler Courant,

   De arbiters in het streekvervoer [...] hebben maandagavond een bindende uitspraak gedaan over het cao-conflict in de bedrijfstak. De maximale diensttijd van 8,5 uur per dag mag jaarlijks, indien de ondernemingsraad daar mee instemt, maximaal 45 keer worden overschreden.

   Meppeler Courant,

   diensttijd 3.0

   periode waarin iemand zijn militaire dienstplicht vervult; dienstplichttijd

   Semagram


   Een diensttijd…

   is een tijd

   • [Betrokkene] heeft betrekking op een dienstplichtige
   • [Object betroffen] heeft betrekking op de tijdelijke oproeping onder de wapens in het kader van verplichte militaire dienst

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Met een daverende knal uit een oud stuk veldartillerie, sloten afgelopen vrijdag 34 dienstplichtige kanonniers hun diensttijd in de Johannes Postkazerne af.

    Meppeler Courant,

    De 22-jarige soldaat besloot na zijn diensttijd nog een half jaar vrijwillig nadienend bij de VN door te brengen, hij werd gestationeerd in Busavaoa bij het eerste Nederlands-Belgisch VN-transport bataljon, waar hij werkte als tientonnerchauffeur.

    Meppeler Courant,

    Zelf had hij in zijn diensttijd in Duitsland gelegen.

    http://members.rott.chello.nl/pscheele/trekbom.html,

    Tegelijk zette het parlement het mes in het kerstgeld van de dienstplichtigen en de premie die ze na afloop van hun diensttijd krijgen.

    De Standaard,