werktijd


werktijd 1.0

deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin iemand werkt of geacht wordt te werken
Vaak in het meervoud.

Semagram


Een werktijd…

is een tijd

 • [Geheel] is een deel van een dag
 • [Duur] heeft meestal een vaste duur
 • [Tijd] begint en eindigt meestal op bepaalde tijdstippen die, afhankelijk van de werkplanning en inroostering, kunnen variëren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is aaneengesloten, eventueel met korte onderbrekingen voor pauzes; is in de regel vastgelegd in een arbeidscontract en vaak bij wet gelimiteerd

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


We moeten ook niet de indruk wekken dat werktijden van 9 tot 5 min of meer een scheppingsordinantie zijn, waaraan niet getornd mag worden.

http://oud.refdag.nl/vp/981113vpco.html

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de dagelijkse werktijd
 • flexibele werktijden
 • kortere werktijden
 • normale werktijden
 • onregelmatige werktijden
 • vaste werktijden
 • variabele werktijden

De dagelijkse werktijd wordt bepaald tussen 07.00 en 21.00 uur van maandag tot en met vrijdag (de standaard arbeidstijd).

http://www.wenb.nl/energie_plb/cao/pages/default.aspx?tab=0&chapter=164,

Als de werkgevers om flexibele werktijden vragen, moeten ze aanvaarden dat werknemers met jonge kinderen of eenoudergezinnen de opvang van hun kinderen regelen.

De Standaard,

In Nederland, met veel vakantiedagen, veel part-time-banen, kortere werktijden, kortere pendelafstanden, meer sociale controle en minder economische druk op de middenklasse, hebben ouders minder moeite met het jongleren van werk en kinderen.

NRC,

Ik zou zeggen dat van maandag tot en met zaterdag van zeven 's ochtends tot tien uur 's avonds normale werktijden zijn.

NRC,

Gisteren werden werkgevers en bonden in de zorgsector het ook eens over toeslagen voor onregelmatige werktijden. Werknemers kunnen tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds 'ingeroosterd' worden.

NRC,

Heb je een voorkeur voor vaste werktijden tussen 9.00 en 15.00 uur, dan kan dat eveneens.

http://www.icare.nl/

Er is volgens Hans-Joachim Gottschol, voorzitter van de metaalwerkgevers, géén CAO-verbetering of behoud van werkgelegenheid mogelijk als de vakbeweging niet op andere gebieden (kerstgratificaties en vakantiegeld, variabele werktijden) aan kostenverlaging wil meewerken.

NRC,

werktijd 2.0

hoeveelheid tijd gedurende welke iemand werkt; tijdsduur dat iemand werkt

Semagram


Een werktijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is meestal niet aaneengesloten maar onderbroken door periodes van rust, zoals, afhankelijk van het beroep of het ploegensysteem, 's nachts, en is meestal verspreid over meerdere dagen; is vaak bij wet gelimiteerd
 • [Object betroffen] heeft betrekking op arbeid

  Hoofdsemagram: tijd


  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de lange werktijd
  • de volledige werktijd
  • een kortere werktijd

  Op de andere pijnpunten, de lange werktijd - meer dan zestig uur per week - en de lage beloning zat het overleg muurvast.

  De Standaard,

  Als u niet voor de volledige werktijd beschikbaar bent, heeft u in principe recht op een gedeeltelijke WW-uitkering.

  http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

  Als vakbondsverantwoordelijke herinner ik mij de tijd toen ik begon te werken: ik kon genieten van de voordelen die mijn ouders en grootouders afgedwongen hadden, zoals hogere lonen en een kortere werktijd.

  http://www.pvda.be/doc/ms48/caterpillarnl48.htm

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen