arbeidstijd


arbeidstijd 1.0

deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin iemand arbeid presteert of geacht wordt te arbeiden
Vaak in het meervoud.

Semagram


Een arbeidstijd…

is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Het bestaande aanwezigheidsregister, dat elke dag per werknemer het begin en einde van de arbeidstijd noteert, moet een uitgebreider functie krijgen.

   De Standaard,

   Uiteindelijk is alle produktie op de consumptie gericht. Wij produceren en werken om te kunnen consumeren en van vrije tijd te kunnen genieten. Daarin past dat de openingstijden van winkels en musea en de arbeidstijden van banketbakkers, verpleegsters, docenten en boeren zich voegen naar de wensen van de consumenten.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • flexibele arbeidstijden
   • kortere arbeidstijden
   • langere arbeidstijden
   • regelmatige arbeidstijden
   • variabele arbeidstijden

   Om de productiecapaciteit op te drijven, denkt de directie van NedCar onder meer aan het invoeren van weekendwerk, langere en flexibeler arbeidstijden en het overschakelen naar een drieploegenstelsel.

   De Standaard,

   Pas door beter vervoer en kortere arbeidstijden gingen huishoudens verder van de werkplek wonen.

   http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

   Voor wat betreft de flexibele opvang (opvang op moeilijke uren, in het weekend, 's nachts, occasionele of dringende opvang) kunnen ingrepen in het bestaande opvangaanbod voor kinderen van ouders met onregelmatige arbeidstijden reeds heel wat soelaas bieden.

   http://www.acw.be/doe%20de%20buuurt%20bewegen/gemeentedossiers/dossier06_kinderopvang.html

   Anderzijds gaat het om deeltijd en variabele arbeidstijden. Dat kan inhouden dat werknemers op minder regelmatige tijden gaan werken. De ene werkweek is dan bijvoorbeeld niet meer even lang als de andere.

   https://www.randstad.nl/werk/werkpocket/1.html

   arbeidstijd 2.0

   hoeveelheid tijd gedurende welke iemand arbeid presteert; tijdsduur dat iemand werkt

   Semagram


   Een arbeidstijd…

   is een tijd

     Algemene voorbeelden


     Biologische producten zijn wel wat duurder dan gangbare producten. Dat komt doordat de productie ervan meer arbeid vraagt. Zo is er bijvoorbeeld meer arbeidstijd nodig om onkruid weg te schoffelen dan om het te bespuiten met bestrijdingsmiddelen.

     http://www.nederlandstraks.nl/content.cfm?id=1

     Vanaf volgende week gaat de gemiddelde arbeidstijd terug van 39 naar 38 uur per week, waarbij een flexibele invulling mogelijk is.

     NRC,

     Die personeelsleden, zowat 300 op 2.700, hebben een langere arbeidstijd (39 uur per week in plaats van 36,5) en een lager uurloon (36,90 franc in plaats van 40,03) dan de anderen.

     De Standaard,

     In feite is zo'n berekening van de arbeidstijd per jaar een verlaging van de loonkost voor de werkgevers, omdat de extra-betalingen voor overuren wegvallen.

     De Standaard,

     Het Europees Parlement vindt dat gestreefd moet worden naar arbeidsduurverkorting om de werkgelegenheid [...] te behouden. De vermindering van de arbeidstijd is een alternatief om de werkgelegenheid te behouden.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • kostbare arbeidstijd
     • een langere arbeidstijd
     • een wekelijkse arbeidstijd

     Mensen investeren tijdens scholing en training kostbare arbeidstijd, vrije tijd en geld aan boeken, cursussen en collegegeld.

     http://www1.fee.uva.nl/scholar/mdw/jacobs/fd1.pdf,

     In instellingen waar een langere wekelijkse arbeidstijd behouden blijft, worden compensaties ingevoerd (bv. toekenning van bijkomende verlofdagen).

     http://www.abb-bvb.be/nl/press/199923.html,