examenperiode


examenperiode 1.0

periode dat de examens worden afgenomen; examentijd

Semagram


Een examenperiode…

is een periode

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een periode waarin examens worden afgenomen

  Algemene voorbeelden


  Aan elke examenperiode gaat minstens één week blokperiode vooraf.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  Aan het begin van het academiejaar of de examenperiode sluimert vooral onder de nieuwe studenten langzaam maar zeker een bepaald onzekerheidsgevoel.

  http://www.4ucampus.be/detail.asp?artid=655

  In een rondzendbrief, die een uitgebreid beroep doet op gezond verstand en verantwoordelijkheidszin, vraagt Laurette Onkelinx, minister-presidente van de Franstalige Gemeenschap, de scholen de examenperiode zo laat mogelijk te laten beginnen.

  De Standaard,

  Bij gunstige beoordeling van de omstandigheid zal het departementshoofd ervoor zorgen dat het rooster, voor zover de organisatie het toelaat, wordt aangepast zodat betrokkene de examenperiode kan verder zetten.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

  Indien de vergissing invloed kan hebben op het behaalde resultaat, roept de voorzitter de betrokken examencommissie opnieuw samen. De examenperiode wordt voor de betrokken studenten heropend. Na beraadslaging worden de beslissingen bekendgemaakt (eerst mondeling, daarna door een bericht ad valvas of door een individuele schriftelijke mededeling), daarna wordt de examenperiode opnieuw gesloten.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de laatste examenperiode

  Wanneer onder de laatste examenperiode een meisje het leslokaal uitloopt om in wanhoop uit het raam te springen, en de leerkracht haar niet achterna kan, omdat hij hoort bij de anderen te blijven, mag toch de vraag gesteld, of ook de prestatie niet de derde onwaarde is, die onze jongeren nodeloos de dood injaagt?

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een volgende examenperiode

  Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar en kan niet naar een volgende examenperiode worden overgedragen.

  http://www.kcb.be/nl/indexin.asp?pag=bib=1

  in voorzetselgroep


  • in de examenperiode

  In de examenperiode is er de ombudsman/vrouw, die bemiddelend optreedt bij problemen.

  http://www.kulak.ac.be/nl/Onderwijs/Onderwijsaanbod/Biologie

  In de examenperiode worden de examens georganiseerd van de vakken die het afgelopen semester volledig werden gegeven.

  http://www.dgk.rug.ac.be/acbasiopldierenarts.htm#Doelstelling,

  • afsluiten met een examenperiode

  In dit systeem zijn er twee grote onderwijsperioden die elk afzonderlijk afgesloten worden met een examenperiode.

  http://www.dgk.rug.ac.be/acbasiopldierenarts.htm#Doelstelling,

  • per examenperiode

  De hoeveelheid stof per examenperiode wordt gereduceerd en het systeem vormt een extra stimulans om tijdig en regelmatig te studeren.

  http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

  Het jaarprogramma wordt als volgt georganiseerd: minimaal 28 weken onderwijsactiviteiten, inclusief stages; minimaal 01 week studieverlof per examenperiode.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  • rondom de examenperiode

  Examenvrees is natuurlijk het sterkst rondom de examenperiode.

  http://www.laks.nl/informat/examenvrees.php

  • tijdens de examenperiode

  Tijdens de examenperiode zenden de EO, Veronica, TROS en Teleac negen keer een eindexamenjournaal uit op Nederland 2 van 17.30 tot 17.55 uur.

  Meppeler Courant,

  Over elke wijziging die tijdens de examenperiode om gelijk welke reden aan het examenrooster dient te gebeuren, beslist de voorzitter van de examencommissie.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

  Het klopt bijvoorbeeld dat je in een reclamebureau behoorlijk wat stress over je heen krijgt. Maar anderzijds is dat niet méér dan de spanning die studenten tijdens de examenperiode ondervinden.

  http://www.goudenveer.be/bekroonde_brieven/OgilvyOne/pers.htm,

  • het afsluiten van de examenperiode
  • het openen van de examenperiode
  • de afsluiting van de examenperiode
  • de opening van de examenperiode
  • het einde van de examenperiode

  Zij deelt uiterlijk twee weken na het afsluiten van de examenperiode schriftelijk aan elke student mee welke examencijfers kunnen overgedragen of overgezet worden.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

  Elke thesis wordt verdedigd in het openbaar (10' presentatie, 10' discussie per student) op het einde van de examenperiode.

  http://users.pandora.be/prov.handelsschool/start/wetensch.htm,

  Om redenen van lichamelijke of psychische aard kan een student, als hij daar vóór de opening van de examenperiode om verzoekt, van de voorzitter van de examencommissie toestemming krijgen om examens op een andere dan de vastgelegde wijze af te leggen.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

  met telwoord ervoor


  ((vooral) in België)
  • de eerste examenperiode
  • de tweede examenperiode

  De eerste examenperiode valt voor 15 juli, de tweede examenperiode na 15 augustus van het lopende academiejaar.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  Een niet-geslaagd student in de eerste examenperiode kan naar de tweede examenperiode worden uitgesteld of hij kan worden afgewezen.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

  Voor studenten die aan de opleidingsonderdelen van voornoemde lijst in de eerste examenperiode niet konden deelnemen om medische redenen (enkel ernstige en langdurige ziekte of zwangerschap) en uitzonderlijke psychosociale omstandigheden kan toch een examen in de tweede examenperiode worden georganiseerd.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een blokperiode en een examenperiode
  • een studieperiode en een examenperiode
  • blokperiode of examenperiode

  Zo is bijvoorbeeld het begin van het academiejaar ideaal om kennismakingsactiviteiten te organiseren en is het net voor de blok- en examenperiode nodig om enkele afspraken met de bewoners te maken.

  http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/brochures/charterwoc.pdf

  Het jaarprogramma wordt als volgt georganiseerd: minimaal 28 weken onderwijsactiviteiten, inclusief stages; minimaal 01 week studieverlof per examenperiode; maximaal 08 weken studie- en examenperiode, inclusief deliberatie, proclamatie en feedback; minimaal 04 weken winter- en lentevakantie; minimaal 07 weken zomervakantie; maximaal 04 weken tweede examenperiode, inclusief deliberatie, proclamatie en feedback.

  http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,

  Enkele opvallende ziektebeelden [...]. Tijdens de raadplegingen worden ook dikwijls angstgevoelens, depressie, moedeloosheid en slaapstoornissen vermeld, vooral wanneer de blok- of examenperiode zich aankondigt.

  http://www.mloz.be/profiel/index.html,

  In grote trekken wordt het jaar ingedeeld in twee semesters met elk 13 weken college- en studieactiviteit, gevolgd door telkens een blokperiode en een examenperiode.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/,

  De kandidaatsjaren worden ingedeeld in drie lesperiodes van 10 weken, telkens gevolgd door een studieperiode en een examenperiode (in tegenstelling tot het traditioneel universitair onderwijs waar gewerkt wordt in één academiejaar en waar alle examens op het einde van het jaar dienen afgelegd of in twee semesters).

  http://alpha.luc.ac.be/index.html

  Vaste verbindingen


  in volle examenperiode


   Zie: in volle examenperiode