zittijd


zittijd 1.0

((vooral) in België,onderwijs algemeen, overig)

periode dat de examens worden afgenomen; examenperiode; examentijd

Semagram


Een zittijd…

is een periode

   Algemene voorbeelden


   Als je om ernstige lichamelijke of psychische redenen een eksamen onder een andere dan de voorziene vorm wil afleggen, moet je voor het begin van de zittijd een verzoek indienen bij de voorzitter van de eksamenkommissie.

   http://www.loko.student.kuleuven.ac.be/vade/05inhoud.html,

   Die zittijd legde Jonas geen enkel vak af. De griep bleef aanslepen en hield hem aan zijn bed gekluisterd. Slechts heel langzaam recupereerde hij, toen de examens reeds lang voorbij waren, de dagen begonnen te lengen en de namen van de maanden korter werden.

   De stenen toren, Jo Claes,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een volgende zittijd

   Een 'overdracht' betekent dat een examenresultaat later (in een volgende zittijd of in een bisjaar) kan meegenomen worden in het deliberatiepakket van een student; een 'vrijstelling' betekent dat een vak als zodanig niet meer wordt opgenomen in een studieprogramma.

   http://www.vlir.be/

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • de zittijd in september

   Daarnaast is er de mogelijkheid om, onder versoepelde voorwaarden, overdrachten te verwerven naar de zittijd in september.

   http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

   Voorzetsel: van

   • de zittijd van september

   Daarnaast zijn de voorwaarden om behaalde punten te mogen overdragen naar de zittijd van september versoepeld.

   http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/,

   met telwoord ervoor


   • de eerste zittijd
   • de tweede zittijd

   De tweede zittijd begint ten vroegste op 16 augustus, hetgeen de onfortuinlijke student toch anderhalve maand tussen beide zittijden geeft.

   http://www.loko.student.kuleuven.ac.be/vade/05inhoud.html,

   Indienen van de papers (op het secretariaat van uw departement) ten laatste op 10 mei voor de 1ste zittijd, 3 september voor de 2de zittijd.

   http://www.hogent.be/studiumgenerale/algemeen.html

   Voor de 2de zittijd is 14 augustus de deadline.

   http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/

   De ontnuchterende vaststelling dat gemiddeld slechts een derde van de studenten slaagt in de eerste zittijd, maakt bezorgde ouders vaak bereid om tienduizenden franken neer te tellen om de slaagkansen van zoon of dochter te verhogen.

   De Standaard,

   • twee zittijden
   • drie zittijden
   • de beide zittijden

   "Van deze flexibiliteit van examen afleggen (met principiële spreidingsmogelijkheden over drie zittijden van vier academiejaren [...]) ben ik grote voorstander, evenals van de krediteerbaarheid van de bepaalde punten, maar een en ander heeft als nadeel dat veranderingen en vernieuwingen soms ingewikkelde gevolgen hebben."

   http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/onderwijs/germaanse/handout.2001-2002htm.htm

   Bovendien is dit het vertrekpunt voor een geregelde evaluatie en zonodig voor bijsturing of advies: een nabespreking van de examenresultaten halfweg het jaar en na de beide zittijden.

   http://www.arteveldehs.be/pdf/cb.pdf

   Per kalenderjaar zijn er telkens twee zittijden. Je legt examen af op basis van de examenprogramma's van de examencommissie of het leerplan van een school van je keuze.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

   Vaste verbindingen


   tweede zittijd


    Zie: tweede zittijd

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen