examentijd


examentijd 1.0

tijd dat de examens worden afgenomen; examenperiode

Semagram


Een examentijd…

is een tijd

   Algemene voorbeelden


   De vraag was wel gesteld aan de academie, maar de repetitieperiode (juni, examentijd) viel erg ongelukkig; alles is dit jaar door onvoorziene omstandigheden later gestart dan voorheen.

   http://www.overijse.be/Cultuur/html/debat_verslag_podiumkunst.html,

   De examentijd is aangebroken. En er komt geen tweede zittijd.

   De Standaard,

   In ieder geval druppelden de kandidaten van Amstelveen College opgelucht het uitblaaslokaal binnen, waar in de examentijd moeders klaarstaan met limonade en chips.

   De Telegraaf,

   In examentijd geeft het broeiende citéleven soms wel wat problemen gezien social talks bij goed weer al eens uitgroeien tot spontane feestjes.

   http://www.schamper.rug.ac.be/schamper341/341-koterie.html

   examentijd 2.0

   begintijd en/of eindtijd van een examen; tijd waarop een examen begint of eindigt

   Semagram


   Een examentijd…

   is tijd

   • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de tijd waarop een examen begint of eindigt

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Examenduur en examentijden gewijzigd voor PPL kandidaten en ballonvaarders.

    http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Informatiebulletin%2001102004.pdf,

    examentijd 3.0

    tijd waarbinnen een examen gemaakt moet worden; tijdsduur van een examen

    Semagram


    Een examentijd…

    is een tijdsduur

    • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de tijd waarbinnen een examen gemaakt moet worden; betreft de tijdsduur van een examen

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     Voor examenkandidaten met dyslexie in het VO geldt thans het Eindexamenbesluit, afgedrukt in Staatsblad 1996 nr. 348. Dit besluit geeft de leerling in elk geval recht op dertig minuten extra examentijd.

     http://www.home.zonnet.nl/dyslexie/,

     In de kandidaatsjaren vroeg en kreeg Karen voor de 'zware' vakken meer examentijd.

     http://www.groept.be/T/interview/oktober2002/121_07_derwael.htm