omlooptijd


omlooptijd 1.0

(sterrenkunde en ruimtevaart)

hoeveelheid tijd die een planeet of ruimtetuig nodig heeft om een baan rond een hemellichaam te voltooien; omwentelingstijd rond een hemellichaam

Semagram


Een omlooptijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die begint op het moment waarop een hemellichaam of ruimtetuig zijn baan om een hemellichaam volledig heeft voltooid en eindigt op het moment dat het zich herhalende patroon zich eenmaal volledig heeft voltrokken; heeft meestal een langere duur die doorgaans wordt uitgedrukt in dagen, maanden of jaren
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een cirkelvormige of elliptische baan rond een hemellichaam; is repetitief
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de omloop van planeten en ruimtetuigen
 • [Onderscheid of tegenstelling] onderscheidt zich van de omwentelingstijd die betrekking heeft op de tijd nodig voor één draaiende beweging om de eigen as

Algemene voorbeelden


In 1801 werd voor het eerst een "kleine planeet" waargenomen. Het ging om Ceres, een planetoïde op een afstand van ongeveer 414 miljoen km van de zon en een omlooptijd rond de zon van 1680 dagen.

http://users.pandora.be/lode.stevens/planetoiden.html,

De komeet wentelt op een baan rond de zon met een omlooptijd van 5,5 jaar.

De Standaard,

Onderzoekers van de universiteit van Arizona vonden dat op regelmatige afstanden opvallend "dikke" zones optreden, die in verband kunnen worden gebracht met het zogenaamde doodtij. Dit doet zich voor wanneer maan en zon onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de aarde staan, dus in het eerste en het laatste kwartier van de maan. Dan is het getijdeverschil het kleinst. Ook de daarbij behorende stroming is dan zwak, waardoor een dikkere afzettingslaag ontstaat. Aangezien ook nog seizoensveranderingen merkbaar zijn, konden de wetenschappers door terug te tellen vaststellen hoeveel maancycli 350 miljoen, 600 miljoen en 900 miljoen jaar geleden elk jaar hun sporen in het zand achterlieten. Hieruit konden zij de toenmalige omlooptijd afleiden van de maan en de afstand tot de aarde.

De Standaard,

De eerste generatie satellieten bewogen zich op lagere (polaire) banen. Die hadden een korte omlooptijd (bv 1 u.). Die satellieten bewogen zeer snel aan de hemel. Om te kunnen communiceren moest het radioamateurstation uitgerust zijn met antennes die de satelliet volgden (Tracking). Meer recente satellieten volgen een uitgesproken elliptische baan rond de aarde en blijven gedurende zeer lange tijd zichtbaar van op een bepaalde plaats op de aarde.

http://www.dma.be/p/uba/algemeen/wat.htm,

De aardstraal bedraagt 6370 km. Voeg daar voor de spaceshuttle nog eens 300 km bij. Wat is de omlooptijd van de spaceshuttle?

http://www.staff.science.uu.nl/~sleij101/Opgaven/ModSim/Documentatie/dictaat.pdf,

omlooptijd 2.0

(vervoer en transport)

hoeveelheid tijd die een transportmiddel als een bus, trein of schip nodig heeft om zijn route te voltooien

Semagram


Een omlooptijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die begint op het vertrekmoment en eindigt op het moment dat een route voltooid is en met een nieuw traject kan worden begonnen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
 • [Object betroffen] heeft betrekking op transportmiddelen, zoals een bus, trein, schip

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De omlooptijd is de tijd die de bus erover doet om de route van de lijn te rijden.

  http://essay.utwente.nl/66168/1/Jonge_Maarten_de.pdf,

  De keertijd (wegrijden van perron naar emplacement, veranderen van rijrichting en binnenrijden station) is te schatten op 5 minuten, waardoor de minimale omlooptijd 37 minuten bedraagt. Om een vier-minutendienst te kunnen rijden is dan een omlooptijd van 40 minuten vereist. In de spits zijn derhalve 10 treinen nodig voor de exploitatie van de Noord/Zuidlijn, inclusief 15% reserve zijn dat 11,5 treinen.

  http://dickhrst.home.xs4all.nl/stndp/menn/2006/gb120060714b4.pdf,

  De omlooptijd is gemeten vanaf vertrek van betreffend station tot aankomst, indien met de gemiddelde snelheid wordt gereden, en aan de eindhalte een rustpauze voor de chauffeur wordt ingelast.

  http://www.nimos.org/smartcms/downloads/Verkeersplan%20v3%20190515.pdf,

  De spoorvervoerders geven aan dat een container binnen 24 uur in Venlo is en dan maakt het niet meer uit of de container op de trein gekoeld wordt of niet. De omlooptijd is kort genoeg zodat het niet meer uitmaakt of de koeling aan wordt gezet voor de paar uur die de container op een laad- of losplatform staat.

  http://www.agrologistiek.nl/downloads/ago_in_mkb.pdf,

  Het aantal omlopen van de duwboten neemt toe tot de vloot bestaat uit 56 duwlichters. De omlooptijd van de duwboten is dan ongeveer 45 uur (Schwelgern-Rotterdam-Schwelgern).

  repository.tudelft.nl/assets/uuid:4a6ce5a8-e24f.../2005JBurgers.pdf,

  Het hoppen tussen de terminals maakt de omlooptijd van binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam onnodig lang, zeker als de calls niet optimaal op elkaar aansluiten.

  https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/voordeel-voor-alle-partijen-met-bsc,

  omlooptijd 3.0

  hoeveelheid tijd dat iets in gebruik is, totdat het versleten of achterhaald is en vervanging of vernieuwing noodzakelijk is; de hoeveelheid tijd dat iets in omloop is; de hoeveelheid tijd dat iets meegaat

  Semagram


  Een omlooptijd…

  is een tijd

  • [Duur] heeft een duur die begint op het moment waarop iets vervaardigd wordt en eindigt op het moment dat het door slijtage of doordat het achterhaald is buiten gebruik wordt gesteld en vervangen of vernieuwd moet worden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
  • [Object betroffen] heeft betrekking op gebruikszaken

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Een munt met een omlooptijd van dertig jaar of meer is aanzienlijk goedkoper dan een biljet van omgerekend 1,80 gulden, dat hoogstens achttien maanden meegaat.

   NRC,

   Niet alle boeken zijn meer in de handel verkrijgbaar. Zeker de vertalingen van buitenlandse boeken hebben een snelle omlooptijd. Een boek is snel oud en het is dan vaak het geval dat oude titels ook bij de uitgeverij niet meer voorradig zijn.

   Meppeler Courant,

   Een pc heeft een omlooptijd van negen maanden, terwijl de 'hogere' chips nog enkele jaren meegaan.

   De Standaard,

   omlooptijd 4.0

   ( Met betrekking tot bomen, struiken, riet e.d.)
   hoeveelheid tijd waarin een begroeiing eenmaal geveld of gemaaid en vervangen wordt; levensduur van een begroeiing totdat deze gekapt of gemaaid en vervangen wordt; kapcyclus of maaicyclus

   Semagram


   Een omlooptijd…

   is een tijd

   • [Duur] heeft een duur die begint op het moment van aanplanting en eindigt wanneer men de betreffende begroeiing kapt of maait en vervangt; heeft, afhankelijk van de soort, een verschillende duur
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
   • [Object betroffen] heeft betrekking op een soort beplanting van bomen, struiken, riet e.d.

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Stel dat de omlooptijd 10 jaar is, d.w.z. als er een nieuwe boom wordt geplant op de plek van een gevelde boom, dan is die over 10 jaar weer net zo groot en dik als de boom die nu gekapt is.

    http://www.rd-benelux.nl/index.php?hoofdgroep_id=reset&pagina_id=35

    Canadapopulieren worden meestal rond de leeftijd van 30 jaar gekapt. Een dergelijke korte omlooptijd in de bosbouw is onvoldoende om een bos te laten ontwikkelen met een grote ecologische waarde. Als bij de heraanplanting voor duurzamere en trager groeiende houtsoorten zoals zomereik wordt gekozen kan zich stilaan een waardevolle kruid- en struiklaag ontwikkelen.

    http://www.aalst.be/default.asp?artikelid=1399,

    Beheer van een vrij uitgroeiende heg: het beheer van zo'n heg is in feite hakhoutbeheer: de struiken worden laag bij de grond afgezet, eens in de 5 tot 20 jaar. Toch kan de kapcylus of omlooptijd sterk variëren afhankelijk van o.a. de beschikbare ruimte en de in de heg staande soorten.

    http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/lerenbeheren_mod8_kle.pdf

    Om verbossing en verstruweling tegen te gaan is een regelmatige maaibeurt nodig. Hierbij wordt het riet in het winterhalfjaar boven het wateroppervlakte afgesneden [...]. Bij grote oppervlakten wordt het gebied ingedeeld in verschillende blokken die gefaseerd gemaaid worden. Bij kleine oppervlakten wordt pleksgewijs overjarig Riet behouden. Een geschikte omlooptijd hierbij is 2-4 jaar. Indien er geen bosvorming optreedt, kunnen langere omlooptijden gehanteerd worden.

    https://www.inbo.be/sites/default/files/bestanden/publicaties/174059.pdf,

    Wanneer de leeftijd van de verschillende bosopstanden afgezet wordt tegen de gemiddelde omlooptijd wordt duidelijk dat in de komende twintig jaar met name de lariks omgevormd of verjongd moet worden.

    http://www.parklaan.nl/buro.htm

    omlooptijd 5.0

    (financiële sector)

    tijd die nodig is vooraleer men een geïnvesteerd bedrag (in productiemiddelen, voorraad, levering enz.) opnieuw kan bijschrijven op de rekening; terugverdientijd van een investering

    Semagram


    Een omlooptijd…

    is een tijd

    • [Duur] heeft een duur die begint op het moment waarop een bedrag wordt geïnvesteerd en eindigt op het moment dat dit bedrag opnieuw op de rekening kan worden bijgeschreven
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is repetitief
    • [Object betroffen] heeft betrekking op een investering, zoals in productiemiddelen, magazijnvoorraden, geleverde waren enz.

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     Het niet samenvallen van de investeringsuitgaven met de exploitatie-ontvangsten schept een probleem: aangezien 'de cost voor de baet uytgaat', dienen de productiemiddelen in de tussenliggende periode gefinancierd te worden. Hoe langer deze tussenliggende periode is (hoe langer de omlooptijd), hoe nijpender het financieringsprobleem.

     http://www.eboektekoop.nl/cms/inkijk/9789001849818_h1.pdf,

     Aan de actiefzijde is een onderscheid gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die een omlooptijd van minimaal een jaar hebben, dat wil zeggen dat het een jaar of langer duurt voor ze weer volledig in geldvorm zijn terugverdiend. Vlottende activa hebben een omlooptijd van minder dan een jaar; het is de bedoeling dat de voorraad handelsgoederen binnen een jaar verkocht zal zijn en (bij verkoop op rekening) omgezet wordt in een vordering op de afnemer (debiteuren) en daarna in geld.

     http://www.eboektekoop.nl/cms/inkijk/9789001849818_h1.pdf,

     De omlooptijd van de leveranciers bedraagt 6 dagen. Dit wil zeggen dat de leveranciers gemiddeld 6 dagen moeten wachten op de schulden die ze van Rituals Cosmetics tegoed hebben.

     http://6g-12-gip-ritualscosmetics.weebly.com/uploads/5/2/6/4/52643541/module_2_gip_volledig.docx