onderzoeksperiode


onderzoeksperiode 1.0

periode die men analyseert en beschrijft; periode die het voorwerp van onderzoek is; periode waarover men onderzoek verricht

Semagram


Een onderzoeksperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op een tijdsruimte die men in een bepaald opzicht analyseert en beschrijft

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Recent zijn de resultaten verschenen van 25 jaar (periode 1973 - 1998) onderzoek naar de waterkwaliteit [...]. In bovengenoemde onderzoeksperiode is de waterkwaliteit sterk verbeterd.

  http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

  In deze scriptie heb ik getracht om de antwoorden te vinden op een viertal vragen op het gebied van het vreemdelingenrecht. Ik heb me daarbij beperkt tot de onderwerpen die door de Vreemdelingenwet en de Vreemdelingenwet 2000 worden geregeld. Een tweede beperking was een temporele, mijn onderzoeksperiode was één decennium, lopend van 1992 tot en met 2001. Deze beperking hield overigens niet in dat ik de situatie vóór 1992, uit het oog heb verloren.

  http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

  onderzoeksperiode 2.0

  periode nodig of bestemd voor onderzoek; periode waarbinnen onderzoek wordt verricht

  Semagram


  Een onderzoeksperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Doel of bestemming] is bestemd om iets te analyseren en te beschrijven
  • [Duur] heeft de duur van een onderzoek

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Wij zullen derhalve nooit zonder uw uitdrukkelijk verzoek onderzoeksgegevens aan derden verstrekken. Deze onderzoeksperiode neemt circa acht weken in beslag. In voorkomende gevallen kan de onderzoekstermijn aanzienlijk verkort worden (twee tot vier weken), bijvoorbeeld doordat analyses met spoed uitgevoerd worden.

   http://www.bosol.be/home.html?home_.html

   Al snel kwamen er trouwens vragen van de kant van de leerlingen. Daaruit bleek dat ze zich weinig bij de inhoud of de draagwijdte van het doen van onderzoek konden voorstellen. Dat bleef zo gedurende het hele onderzoek. Aan het eind van de onderzoeksperiode stelden de leerlingen nog steeds vragen over het beroep van onderzoeker: ze konden maar moeilijk begrijpen dat iemand ervoor werd betaald om bij hen in de klas te zitten.

   http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf