incubatieperiode


incubatieperiode 1.0

de tijd die nodig is om eieren uit te broeden; broedtijd voor eieren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een incubatieperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die begint na het leggen en eindigt wanneer de dieren hun eierschaal verlaten
 • [Betrokkene] heeft betrekking op dieren die eieren leggen

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  De eieren zijn ongeveer 13 × 9 mm groot (In den Bosch & Bout 1998). Ze worden door de vrouwtjes op een open zandplek in een zelf gegraven holletje van 5-10 cm diep gedeponeerd [...]. Na een incubatieperiode van 50-90 dagen kruipen de juvenielen vanaf begin augustus uit het ei.

  http://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=138860&cat=152&epi=1,

  Het vrouwtje legt 20 tot 80 ovale eieren, ongeveer één per halve minuut. Ze heeft een sterk moederinstinct, iets dat bij de meeste reptielen ontbreekt. Wanneer ze de eieren bedekt heeft, bewaakt ze haar legsel fel. Ieder dier dat in de buurt komt, wordt aangevallen. De incubatieperiode van de eieren duurt ongeveer drie maanden.

  http://www.dessie.be/wildlife/krokodil.htm

  incubatieperiode 2.0

  tijd die verloopt totdat een mens of dier na een besmetting merkbaar ziek wordt; tijd tussen een besmetting en het optreden van de eerste ziektesymptomen

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een incubatieperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Duur] heeft een duur die begint op het moment van een besmetting door ziektekiemen en eindigt bij het merkbaar worden van de ziektesymptomen
  • [Betrokkene] heeft betrekking op mens of dier

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   De dag daarop voelde ik me kiplekker en buitengewoon energiek. Dat had natuurlijk niets te betekenen; ik was niet zo dwaas er geen rekening mee te houden, dat een normale griepaanval een incubatieperiode van vierentwintig tot achtenveertig uren had.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   Men weet dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de hoeveelheid besmette stof en de incubatieperiode van de ziekte.

   http://www.ivkiev.fgov.be/xdata/publicaties/bse/bse.pdf

   De ziekte komt vooral voor tijdens de stalperiode en bij runderen die ouder zijn dan drie jaar en die in contact zijn of waren met schapen. Meestal is per bedrijf slechts één dier aangetast. De incubatieperiode varieert van 10 dagen tot 2 maanden. Het ziektebeeld kan erg variëren omdat de aandoening zich kan voordoen onder 4 vormen.

   http://www.dierengezondheidszorg.be/01%20frames/Gz/rundvee/BCK/bck_art.htm,

   Normaal wordt voor Creutzfeldt-Jakob gerekend met een incubatieperiode van twintig tot veertig jaar.

   De Standaard,

   Hoe gaat men te werk om een land vrij te maken van een bepaalde virale ziekte? [...]. Men zal ook de dieren van de naburige boerderijen elimineren om de mogelijkheid uit te sluiten dat het virus zich reeds verspreid had tijdens de incubatieperiode.

   http://www.2mens.com/word/midden_40.doc