broedtijd


broedtijd 1.0

periode waarin dieren hun eieren plegen uit te broeden

Semagram


Een broedtijd…

is een tijd

 • [Functie] dient om te broeden
 • [Duur] heeft, afhankelijk van de soort, meestal een duur van enkele weken
 • [Tijd] valt, afhankelijk van de soort, doorgaans in een vaste periode in het jaar
 • [Object betroffen] heeft betrekking op dieren die eieren leggen

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


Wekenlang was de lucht vol onrustige vogels geweest. Eerst zochten ze naar geschikte plaatsen om hun nesten te bouwen en later vlogen ze af en aan met takjes, draadjes, touwtjes, veertjes. Nu was de broedtijd voor de meeste soorten begonnen en de rust was min of meer weergekeerd.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

Omdat maart en april de broedtijd is, laten de stelletjes zich in deze tijd minder zien. Ze verzorgen allebei de jongen en daarom blijven ze niet lang weg van het nest.

http://www.reisomdewereld.nl/middenamerika/costaricav1.html

Kleine knaagdieren en konijn-achtige dieren vormen samen in het gehele verspreidingsgebied het hoofdmenu van de vos. Bijna overal worden ook vogels en insekten gegeten, terwijl in de broedtijd geregeld eieren van op de grond broedende vogels worden buitgemaakt.

http://www.vzz.nl/

broedtijd 2.0

hoeveelheid tijd die dieren nodig hebben om hun eieren uit te broeden; broedduur

Semagram


Een broedtijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft, afhankelijk van de soort, een duur die wordt uitgedrukt in dagen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de hoeveelheid tijd die nodig is om eieren uit te broeden

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Nog steeds huist de rotsduif in de streken rondom de Middellandse Zee, in een groot gedeelte van Azie en in Schotland en Ierland [...]. De broedtijd is ongeveer 17 dagen en er zijn meerdere broedsels per jaar, afhankelijk van het klimaat.

  http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

  In het Reptielenhuis ligt een vrouwtjes-python van ruim drie meter om twintig eieren gekruld. De dame bewaakt de eieren niet alleen, maar "bebroedt' ze ook: door met haar lichaam te schokken verhoogt zij haar eigen lichaamstemperatuur en houdt deze 70 dagen lang - de totale broedtijd - constant.

  NRC,