ogenblik


ogenblik 1.0

tijdsruimte met een zeer korte, niet nader gespecificeerde of onbeduidende duur, zoals bijvoorbeeld volstaat voor een blik of oogopslag; tijdsfractie van onbepaalde duur; onbepaalde, uiterst korte tijd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ogenblik…

is een tijdsruimte; is een tijd

   Hoofdsemagram: moment


   Algemene voorbeelden


   Als je een ogenblik stilstond hoorde je boven je hoofd de muizen tussen het plafond en de balken ritselen.

   Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • het laatste ogenblik
   • het ultieme ogenblik
   • het vluchtige ogenblik

   Iemand die echt het laatste ogenblik ingaat, ziet zijn leven oneindig ver in de breedte uitdijen.

   https://books.google.nl/books?id=XYBzAAAAQBAJ&pg=PT204&dq=%22het+laatste+ogenblik%22&hl=nl&sa=X&ei=vKUvVYDcIsXvObmXgNgO&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22het%20laatste%20ogenblik%22&f=false,

   Hij zou in zijn oude kwaal hervallen en dan was voor haar het ultieme ogenblik voorbij, onherroepelijk.

   https://books.google.nl/books?id=xcIHAQAAMAAJ&q=%22het+ultieme+ogenblik%22&dq=%22het+ultieme+ogenblik%22&hl=nl&sa=X&ei=NKYvVdi7A8jdPaPNgZgN&ved=0CEkQ6AEwCA,

   Dat wat lang geleden is verwelkt, tot stof vergaan, bestaat dank zij de kunst voort tot buiten het vluchtige ogenblik, raakt bijna aan de eeuwigheid.

   NRC,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • het volgende ogenblik

   Je pakt het snoer van het fonduestel bij de stekker vast en brengt met je rechterhand de stekkerdoos van het verlengsnoer dichterbij. Wanneer je de stekker in het stopcontact naast die van de kerstverlichting stopt, zie je op je horloge dat het twee minuten over halfacht is en dus eigenlijk... Het volgende ogenblik zit je in het donker. En in de stilte, want ook de muziek is ineens opgehouden.

   Twee levens, Stefan Brijs,

   'Welterusten!' 'Welterusten!' Het volgende ogenblik schieten ze stijf overeind in bed. Wat is dàt! In het kamertje naast hen begint een pijpleiding te spuiten, zo maar, midden in de nacht.

   Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

   in voorzetselgroep


   • binnen een ogenblik
   • binnen enkele ogenblikken
   • binnen luttele ogenblikken

   Geef op in welke regio's u wilt werken en wat uw ervaring is en ons systeem heeft binnen een ogenblik de juiste baan gevonden.

   http://www.financialjobcentre.nl/vacatures/assistent-accountant,

   Wanneer de operatie voorbij is, sluit de chirurg de wonde [...]. Uw kind kan binnen enkele ogenblikken naar de PAZA (Post Anesthesie Zorgen Afdeling) gebracht worden en van daaruit naar de intensieve zorgen.

   http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/kindercardiologie/inhetziekenhuis/

   Hopla Adriënne, binnen luttele ogenblikken schaf ik me een tegengestelde mening aan want je sprak me immers tegen! - Dit alles had hij haar gezegd.

   De houdgreep, Joost Zwagerman,

   • gedurende een ogenblik
   • gedurende enkele ogenblikken

   Gedurende een ogenblik zie ik hem niet meer, maar dan duikt hij weer op.

   Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

   Ik keek gedurende enkele ogenblikken naar de grauwe, lege huizen met roetige muren en ingegooide vensters waar we langs reden, bladerde een eindje terug [...] en hervatte mijn lectuur.

   Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

   • in een ogenblik
   • in luttele ogenblikken

   Informatie kan in een ogenblik met talloze andere mensen worden gedeeld.

   http://www.e-stem.nl/,

   'Mooi,' zegt Franka vlak, op de toon van iemand die gewend is in luttele ogenblikken orde op zaken te stellen.

   Zonder genade, Renate Dorrestein,

   • na een ogenblik
   • na enkele ogenblikken
   • na luttele ogenblikken

   Hij klopte en wachtte af en na een ogenblik kwam de vrouw bij de deur.

   De wolvenlus, Nicholas Evans,

   Na de geboorte likt de geit haar jong schoon. Het kleine geitje of bokje probeert al direct om op te staan. Na enkele ogenblikken gaat hij of zij op zoek naar de uier.

   http://www.geocities.com/notelaars/

   Na luttele ogenblikken is de bak volledig gereinigd en ontsmet, klaar voor de volgende beurt.

   De Standaard,

   • over een ogenblik
   • over enkele ogenblikken

   Wat een moment geleden iemand anders heeft getroffen, kan immers over een ogenblik op jou indruk maken.

   http://www.sociotext.nl/medewerkers.html,

   Wie denkt over enkele ogenblikken te zullen sterven heeft plotseling weinig toekomst en veel verleden.

   Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

   • voor een ogenblik
   • voor enkele ogenblikken

   Hoogeerwaarde, ik zweer dat er in mijn hele leven zelfs niet voor een ogenblik een opstandige gedachte in mij is opgekomen.

   Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

   De verkeersstroom dikt nog steeds aan. Op [...] punten zoals het viaduct van Vilvoorde [...] wordt er al uren per dag nog slechts stapvoets gereden. Elders word je totaal onverwacht voor enkele ogenblikken, soms enkele minuten, tot stilstaan gedwongen.

   De Standaard,

   met substantief ervoor


   • een paar ogenblikken

   Ergens viel hij. Was hij gestruikeld over een steen? Misschien deed zijn knie zo'n pijn dat hij neerzakte? Hij lag een paar ogenblikken te hijgen.

   Kermis, Gaston Durnez,

   met telwoord ervoor


   • één ogenblik
   • geen ogenblik

   En je beseft dat je één ogenblik dood bent geweest.

   De groene jager, Roger Pieters,

   Ze had hem toch geen ogenblik uit het oog verloren?

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Het opstellen van de rouwcirculaire kostte minder moeite dan ik verwachtte. Er was alleen een probleem met de eerste zin, leek het. We hadden er nog geen ogenblik aan gedacht wat daar in zou moeten staan.

   Nathalie, Ger Verrips,

   • de eerste ogenblikken

   Waarom was mij dat nooit toebedeeld geweest: de eerste ogenblikken met mijn zoon?

   De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

   • luttele ogenblikken
   • weinige ogenblikken

   Werd er ook in Deinze door een aantal automobilisten - luttele ogenblikken voor de monsteraanrijding - sneller dan 130 km per uur gereden?

   De Standaard,

   Weinige ogenblikken na het concert kwam Hansi daar al opdagen en maakte hij ruim twee uur tijd om met elke concertganger op de foto te gaan en een praatje te slaan.

   http://www.showbizzsite.be/nieuws/hansi-hinterseer-praat-tegen-kerstbomen-in-volle-ethias-arena-1105025,

   met onbepaald voornaamwoord


   • alle ogenblikken

   In boek XI van de Confessiones betoogt Augustinus dat voor God de eeuwigheid niet bestaat uit een opeenvolging van ogenblikken, maar dat God alle ogenblikken tegelijk overziet.

   http://home.kpn.nl/reijhamer/burnt%20norton.htm,

   Bijna alle ogenblikken waarop Herman Naber of Geert de Jong alleen of samen in dialoog op het toneel stonden waren aangenaam en verfrissend.

   Meppeler Courant,

   • elk ogenblik

   Tomme nam niet op toen hij Willy's nummer op het display van zijn mobiele telefoon zag. Elk ogenblik was er weer een berichtje van hem.

   https://books.google.nl/books?id=mcqpCAAAQBAJ&pg=PT157&lpg=PT157&dq=%22elk+ogenblik+was%22&source=bl&ots=dbz6M9MylU&sig=i7ErKEQIphlbLthpcIJglJEjAXY&hl=nl&sa=X&ei=ojxCVd_jGMfXavfYgegF&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=%22elk%20ogenblik%20was%22&f=false

   • enkele ogenblikken

   Ik bleef enkele ogenblikken zo staan en luisterde.

   Crisis four, Andy McNab,

   Voor mij was ze een persoon als een ander. Tot ik haar enkele ogenblikken aan het werk zag.

   De Standaard,

   overig


   • een ogenblik aarzelen
   • een ogenblik duren
   • een ogenblik zwijgen

   Ze aarzelde een ogenblik, twijfelend of ze dit wel mocht zeggen.

   Het hooglied, Valère Depauw,

   Het duurt maar een ogenblik.

   Het diepe water, Julien Van Remoortere,

   Ik zweeg een ogenblik, vroeg dan of hij uitgelachen was.

   De Oceanen, Jan Roets,

   • een ogenblik eerder
   • een ogenblik later

   Het krantenfotootje toonde een kind van zijn kruin tot net onder zijn oksels. Zijn trui was dwars over zijn borst opgeschort, net alsof iemand de jongen een ogenblik eerder had neergezet en vergeten was om de trui even glad te trekken.

   't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

   Pijn knalde door zijn neusbeen omhoog en een ogenblik later proefde hij het bloed op zijn lippen.

   Hokwerda's kind, Oek de Jong,

   Vaste verbindingen


   een enkel ogenblik; geen enkel ogenblik

   1. slechts één ogenblik, respectievelijk niet één ogenblik

    We keken elkaar vol aan, een enkel ogenblik, en ik wist wat hij van me dacht.

    Het binnenste ei, Hannes Meinkema,

    Verspil geen enkel ogenblik van je tijd.

    http://home.wanadoo.nl/sairam/

   een ondeelbaar ogenblik

   1. de kortst denkbare tijdsruimte

    Op het hoogste punt van haar vlucht leek ze een ondeelbaar ogenblik stil te hangen in de lucht, dan viel ze, met een kreet, verdween uit het zicht en plonsde in het water.

    Hokwerda's kind, Oek de Jong,

    Een ondeelbaar ogenblik was het onnatuurlijk stil in de klas.

    Het geluid, Bob van der Goen,

   een onbewaakt ogenblik

   1. ogenblik waarin iemand niet waakzaam is
    Vaak in een voorzetselbepaling voorafgegaan door in of op.

    Als een kat in het nauw maken ze in de nacht van 29 en 30 januari om 5 uur gebruik van een onbewaakt ogenblik van het Tsjadische leger.

    https://www.cordaid.org/nl/blogs/Remco-van-der-Veen/de-slag-om-fotokol-boko-haram-kameroen/,

    In een onbewaakt ogenblik zag het meisje daarna kans geld uit een portemonnaie, die in de kamer lag, te stelen.

    Meppeler Courant,

    In een onbewaakt ogenblik heeft Marijn hun verteld dat ze een vriend heeft, en nu willen ze hem per se ontmoeten.

    Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

    Het zal niet de eerste keer zijn dat een hond of kat op een onbewaakt ogenblik de benen neemt.

    http://www.eeneigenhuis.nl/

    Zet er daarna een schot met gaatjes voor, zodat ook een klein kind op een onbewaakt ogenblik geen spanningvoerende delen kan aanraken.

    http://home.hetnet.nl/~janbuk/cursus/inleiding.html

   van ogenblik tot ogenblik

   1. het ene ogenblik telkens na het andere zonder onderbreking of uitzondering; onafgebroken; ieder ogenblik opnieuw; voortdurend; continu

    Wanneer u voor uzelf alleen afgaat op wat u innerlijk als juist erkent (en dan niet in een vaste stelregel maar a.h.w. van ogenblik tot ogenblik: ik erken dit nu als mogelijk, als juist, als goed), dan is dit op het ogenblik uw werkelijkheid.

    http://www.google.nl/search?q=cache:DBDVV3gRMnAJ:www.orde-der-verdraagzamen.nl/Brochures/083%2520-%2520Afschermen%2520van%2520invloeden%2520-%2520148%2520kB.pdf+fantasmagorie=nl=lang_nl

    Het klinisch beeld is in deze gevallen veel minder duidelijk omlijnd dan bij meer perifere aandoeningen; zowel de subjectieve gewaarwordingen van de patiënt als de objectieve verschijnselen kunnen belangrijke verschillen vertonen van patiënt tot patiënt, en bij dezelfde patiënt van ogenblik tot ogenblik.

    http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   ogenblik 2.0

   onbepaalde en meestal relatief kleine tijdsruimte die men als een beperkt deel van een ruimere tijdsspanne voorstelt of als kort ervaart; onbepaalde, relatief korte tijd
   In deze toepassing vaak in het meervoud.

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een ogenblik…

   is een tijdsruimte; is een tijd

     Hoofdsemagram: moment


     Algemene voorbeelden


     Maar hij viel toch een ogenblik in slaap.

     http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/030315/thee.html

     Misschien heeft het wel te maken met de angst, die niet meer sluipt zoals vroeger, maar overal zeer openlijk aanwezig is. Ogenblikken als deze, wanneer hij is teruggedreven tot in de vier hoeken van mijn lijf (want de angst is kubusvormig, zoals men weet), zijn zeldzaam en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

     Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • een cruciaal ogenblik
     • een gelukkig ogenblik
     • een genoeglijk ogenblik
     • een kort ogenblik
     • een kortstondig ogenblik
     • een moeilijk ogenblik
     • een onverwacht ogenblik

     Het bericht van het Internationaal Monetair Fonds vertegenwoordigt wel een cruciaal ogenblik in de economische wereldgeschiedenis.

     http://www.analist.nl/hottopics/19824-china-steekt-de-vs-voorbij-als-grootste-economie-ter-wereld,

     Waarom ik hier eigenlijk zit te schrijven? Ach, ik denk aan later, veel later. Onze kinderen zullen groot zijn en dit misschien lezen. Het is bedoeld als een kleine vluchtige herinnering aan een gelukkig ogenblik.

     https://books.google.nl/books?id=-yAhAwAAQBAJ&pg=PT215&dq=%22een+gelukkig+ogenblik%22&hl=nl&sa=X&ei=By9CVd9Xl99qwNuA2Ak&ved=0CDoQ6AEwAw#v=onepage&q=%22een%20gelukkig%20ogenblik%22&f=false,

     Ontspan lichaam en geest met Kayuragi en creëer een genoeglijk ogenblik.

     http://www.degoudsbloem.be/site/articles.php?primid=7&hid=62&subid=0

     Een kort ogenblik verwachtte hij dat de postbode van louter verontwaardiging het kanaal zou inrijden.

     Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

     Het was een kortstondig ogenblik, dat evenwel eeuwig leek te duren.

     www.ru.nl/publish/pages/735793/rede_joke_hermsen_oaj_2014.pdf,

     De zelfmoordpoging van Jacques viel juist in de periode waarop de jongens evolueerden naar adolescentie, een moeilijk ogenblik vol verandering.

     https://books.google.nl/books?id=NL-xjM1E2KEC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=%22een+moeilijk+ogenblik%22&source=bl&ots=m8avl-U0Rd&sig=yjnXihiDFOZLTlSvdN8c0hUhyGQ&hl=nl&sa=X&ei=qy5CVbiSEM6xaeWsgJgP&ved=0CC8Q6AEwBA#v=onepage&q=%22een%20moeilijk%20ogenblik%22&f=false,

     Voor modedesigners kan de hele wereld een inspiratiebron zijn. Het is een spannende weg van dat moment van inspiratie, bijvoorbeeld een bijzondere ontmoeting of een onverwacht ogenblik, naar een voltooide collectie.

     http://www.repeatcashmere.com/blog/nl/repeat-van-inspiratie-tot-collectie/,

     • de mooiste ogenblikken
     • benauwde ogenblikken
     • korte ogenblikken
     • kostbare ogenblikken
     • moeilijke ogenblikken
     • schaarse ogenblikken
     • zeldzame ogenblikken

     Na anderhalf uur moest hij een plas. Hij wachtte een geschikt agendapunt af, stond langzaam op en liep op zijn gemak over het zachte tapijt rond de tafel naar de deur, terwijl de vergadering naast hem gewoon doorging. Hij hoorde erbij, maar hij deed even niet mee. Daar genoot hij van. In de stille, witte w.c. talmde hij. Van zo'n vergadering waren dit de mooiste ogenblikken. Dit en het teruglopen in de zon, de gracht af, suf van het gepraat, het hoofd nergens - geen directeur, geen personeelslid, een man in niemandsland.

     Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

     Het echtpaar beleefde benauwde ogenblikken toen ze op de avond van de verjaardag van moeder Weijs hun schuilplaats hadden verlaten.

     Meppeler Courant,

     Zij liet haar scherven nu liggen, om zich heen gestrooid, verspreid. En ze ontdekte dat ze alleen zo kennis over het verleden kon opdoen. Natuurlijk alleen maar voor korte ogenblikken, momenten. Het moeilijkste vermeed ze. Dat wat pijn deed.

     Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

     Maar al wat ik toen meemaakte was in die dagen vluchtig, hersenschimmig, leek niet waard om ooit herinnerd te worden, behalve die kostbare ogenblikken waarop ik iets hoorde dat mij echt tot in hart en ziel ontroerde.

     Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

     Zij kende reeds de kunst om ieder ogenblik op zijn eigen waarde te schatten, ook als moeilijke ogenblikken te wachten staan.

     De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

     Zij toonde haar aankopen met graagte [...]. Ze liet haar buit zien wanneer Rosa en zij koffie dronken op het terras en Rosa was haar dankbaar voor die schaarse ogenblikken van vertrouwen.

     Over de grens, Chaja Polak,

     Doch de zeldzame ogenblikken dat hij haar in de gang zag, konden zijn nieuwsgierigheid niet bevredigen.

     De stenen toren, Jo Claes,

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • een beslissend ogenblik
     • een bevrijdend ogenblik
     • het beslissende ogenblik

     Daar lag ik toen die nacht, nog steeds wakker naar buiten te kijken [...]. Ik had eindeloos in die mooie, koele, lege hemel willen liggen kijken [...]. Ik had het gevoel dat ik alles begreep [...]. Nooit had ik het weer anders willen hebben. Alles zou voor altijd zo moeten blijven als het op dat ogenblik was. Ik was nergens bang voor opeens. Ik heb altijd het gevoel gehouden, dat het een beslissend ogenblik in mijn leven is geweest.

     Nathalie, Ger Verrips,

     Want zal niet alles gebeuren? Met ons of niettegenstaande ons? Een - troostrijke gedachte, een bevrijdend ogenblik! Ik neem ze op zoals je kijkt naar het spel van je zoon.

     Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

     Als ik de heer Polak zie denk ik aan de klassieke woorden die hij toen door een megafoon heeft gesproken: Als de colonne zich eenmaal in beweging heeft gezet, kan deze niet meer worden gestopt. Ik heb het vaker geciteerd omdat het feilloos is uitgedrukt, zonder opsmuk, met alle dramatische lading die het beslissende ogenblik eigen is.

     NRC,

     met voorzetselgroep


     • een ogenblik van stilte
     • een ogenblik van zwakte
     • ogenblikken van eenzaamheid
     • ogenblikken van euforie

     Na de opening werd eerst een ogenblik van stilte gevraagd voor het overlijden van een trouw lid.

     Meppeler Courant,

     Ieder mens kan in een ogenblik van zwakte wel eens denken dat we met al onze technische kennis machtiger zijn dan God.

     http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

     Soms vielen de ogenblikken van eenzaamheid hem zwaar, maar ook die momenten gingen snel weer voorbij.

     De stenen toren, Jo Claes,

     Maar ogenblikken van euforie zijn per definitie kort.

     De Standaard,

     • dat ene ogenblik voor zijn dood
     • ogenblikken voor de operatie

     Maar in dat ene ogenblik voor zijn dood wordt hij heel even wereldnieuws, goed voor verkoop aan de grote internationale persagentschappen.

     Het onvermogen, Giovanni Peirs,

     Els toont me foto's genomen enkele uren en ogenblikken voor de operatie.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • binnen een ogenblik
     • over een ogenblik
     • voor een ogenblik

     Daar komt u snel achter: vul hieronder uw gegevens in en u heeft binnen een ogenblik een goede indruk van de kosten!

     https://www.kubus.nl/online-offerte/,

     Fout. Het spijt ons kunnen we uw verzoek niet verwerken op dit moment. Probeer het over een ogenblik.

     https://cartoonisthansha.wordpress.com/tag/cartoon/,

     Het moest haar bevlogenheid voor haar folklore zijn en het oneindig grote repertoire aan liederen dat zij kon spelen dat voor haar elke dag een andere dag maakte. Misschien bracht de muziek haar voor een ogenblik terug naar thuis, thuis in het ondergesneeuwde, hongerende Litouwen.

     Asfaltbloempje; De vrouw in de kamer; My beautiful demon; Natalja, Yorgos Dalman,

     met substantief erachter


     • een ogenblik geduld
     • een ogenblik rust
     • een ogenblik stilte

     "Ik vraag jullie nog een ogenblik geduld", zei hij.

     De groene jager, Roger Pieters,

     En nergens een café om zijn verzwakte gestel een ogenblik rust te gunnen, zijn ziel te laven.

     Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

     De leden die in het afgelopen seizoen zijn overleden, werden door middel van een ogenblik stilte herdacht.

     Meppeler Courant,

     met onbepaald voornaamwoord


     • elk ogenblik

     Want elk ogenblik had een nieuwe draad toegevoegd aan het weefsel van hun gezamenlijke geschiedenis.

     Zonder genade, Renate Dorrestein,

     met dat-zin


     • tijdens een ogenblik dat

     Het was eenmaal voorgekomen dat zij het vliegtuig een grillige zwenking had laten maken tijdens een ogenblik dat zij alleen in de cabine was, een voorval waar vooral de bemanning hevig van was geschrokken.

     Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

     Vaste verbindingen


     een helder ogenblik

     1. ogenblik waarop iemand niet verward van geest is

      Het was één van haar weinige heldere ogenblikken die dag.

      Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

      In de beginfase van dementie waarin Virginie verkeert, wisselen de heldere ogenblikken elkaar nog af.

      http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

     een historisch ogenblik

     1. korte tijdsruimte in de geschiedenis waarin een belangrijke of nieuwe ontwikkeling inzet

      Jeltsin zei volgens het persbureau Interfax: "De belangrijkste kwestie voor de vrede in Tsjetsjenië hebben we opgelost. Het is een historische dag, een historisch ogenblik."

      De Standaard,

      De Smetana-zaal zat stampvol, de sfeer was fantastisch, iedereen voelde dat het om een historisch ogenblik in de Tsjechische muziekgeschiedenis ging.

      De Standaard,

      Al het historische is aanwezig: de rookwolken, het puin, de finesse en de nuance van de onvatbare vernietiging, maar bovendien de menselijke overwegingen en aarzelingen die aan het historisch ogenblik vooraf gaan.

      NRC,

     een verloren ogenblik

     1. ogenblik tussen andere bezigheden waarin men even niets te doen heeft

      Het mooiste zou zijn, als je elke dag een half uur zou kunnen studeren [...]. Vooral in het begin is dat wat prettiger voor je vingers/handen. Als je even niets te doen hebt, een verloren ogenblik, nog even voor (of na) het avondeten… of meteen als je toch je huiswerk doet.

      http://www.gitaarles-veenendaal.nl/HTML/studeren.htm

      Hoewel ik overdag naar mijn werk ga, elke donderdagavond ga zingen, met vrienden afspreek en de nieuwe films zie, is al gauw elk verloren ogenblik gevuld met lezen en internetten over zwanger zijn, bevallen en het eerste baby-jaar.

      http://www.metamama.nl/2014/05/,

     een ogenblik

     1. als verzoek aan iemand om even geduld te hebben en te wachten

      De jongen legde een dik pak bankbiljetten op het marmer. Uit zijn rechterzak kwam ook al zo'n bundel. 'Dat is twee.' 'Allemachtig,' liet de bankbediende zich ontvallen [...]. 'Ziezo,' zei het kereltje, 'dat was het.' 'Een ogenblik,' zei de bankbediende, die rode oren gekregen had. Hij fluisterde een meisje iets toe. Ze verwijderde zich haastig en verdween door een ebbehouten deur. Even later kwam ze terug met de directeur.

      Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

      'Hoe is uw naam?' vroeg de beambte met een neuzelende, door het loketglas vervormde stem. 'Jonas Reinders.' 'Geboortedatum?' 'Negenentwintig juli 1966.' 'Een ogenblik.' De man zette zich neer achter een indrukwekkende computer en tikte met twee stijve vingers de naam op het toetsenbord.

      De stenen toren, Jo Claes,

     iemands laatste ogenblikken

     1. de laatste momenten van iemands leven

      Een ogenschijnlijk gezonde vrouw beschrijft hoe ze zich haar laatste ogenblikken voorstelt. Ze zal niet huilen, zegt ze, anders maakt ze haar zoons verdrietig.

      NRC,

      Het schilderij toont zijn laatste ogenblikken, voor zijn executie.

      http://www.rubensonline.be/showDetail.asp?artworkID=101516

      Tenslotte kunnen we alleen overlevenden ondervragen en voor hen waren het niet de laatste ogenblikken.

      Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     ogenblik 3.0

     de precieze tijd waarop iets in de opeenvolging van gebeurtenissen en verschijnselen kan worden gesitueerd door tijdseenheden zoals seconden, minuten, uren, dagen enz.; tijdstip

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een ogenblik…

     is een tijd

       Hoofdsemagram: moment


       Combinatiemogelijkheden


       als object bij een werkwoord


       • het ogenblik afwachten

       De hoge berm bood ons voldoende beschutting om het ogenblik af te wachten waarop wij het gunstigst de veilige dekking van het manshoge koren konden ontvlieden.

       De lange geboorte, Lut Ureel,

       met adjectief ervoor


       • een geschikt ogenblik
       • een onverwacht ogenblik
       • een willekeurig ogenblik

       In tal van gezinnen maakt het voorlezen een vast onderdeel uit van de rituelen rond het slapen gaan. Zo niet, dan is het nu een geschikt ogenblik om ermee te beginnen.

       http://www.leespluim.nl/nog-eentje-voor-het-slapen-gaan/1025559,

       Nog verdergaande wordt daarbij gedacht aan het ter beschikking stellen van een "totaalaanbod", waarbij [...] ook de meeste televisieprogramma's op een willekeurig ogenblik kunnen bekeken of herbekeken worden.

       https://books.google.nl/books?id=DcSG1SHSh30C&pg=PA153&lpg=PA153&dq=het+ter+beschikking+stellen+van+een+%22totaalaanbod%22&source=bl&ots=Pb4bbgoQKx&sig=usFK__5IvTh_Uj97_duRQ87oH9k&hl=nl&sa=X&ei=OXBkVfjXO4aisAGri4GoBw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=totaalaanbodhet%20ter%20beschikking%20stellen%20van%20een%20%22totaalaanbod%22&f=false

       • het exacte ogenblik
       • het gepaste ogenblik
       • het goede ogenblik
       • het ideale ogenblik
       • het juiste ogenblik

       Zoals reeds gezegd bestaat 1 seconde uit 25 frames. 1 frame komt dus overeen met 1/25 of 4/100 seconde. De uittijd duidt het exacte ogenblik aan waarop de ondertitel uit beeld moet verdwijnen.

       http://users.pandora.be/luc.ockers1/ondertiteling.html,

       Maar dat zou, in voorkomend geval, niet het gepaste ogenblik zijn voor zulke redenering.

       De Standaard,

       Het zonlicht was helder en ik heb gedacht dat dit het goede ogenblik was om het hotel te bekijken.

       Dix heures et demie du matin en hiver; Voorleesverhaal; Over parelvliegers en doodshoofdvlinders, Hilde De Smedt,

       "Het is het ideale ogenblik een jongere kracht in te passen," meent Leroy die Philippe Saive, Andras Podpinka en de 21-jarige nieuwkomer Marc Closset voor de trip naar Bretagne aanduidde.

       De Standaard,

       Elk van die tijdschriften is permanent op zoek naar recensenten. Wacht het juiste ogenblik af, controleer de lijsten van publications received, en als er echt iets is wat je sterk interesseert en waar je al flink wat over afweet vraag je het boek ter recensie op bij de redactie.

       http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf02/tips.pdf

       • de meest onverwachte ogenblikken

       Ziekte en kleine ongevalletjes komen vaak op de meest onverwachte ogenblikken voor.

       http://www.jeugdwerknet.be/spelensite/doc/Cursus/c10.htm

       met adjectivisch voltooid deelwoord


       • een goed gekozen ogenblik
       • een slecht gekozen ogenblik

       Toch komt dit nieuwe overzicht van het sociaal strafrecht op een goed gekozen ogenblik.

       https://books.google.nl/books?id=j7LqR7H_m1IC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22een+goed+gekozen+ogenblik%22&source=bl&ots=yk7baBsxLJ&sig=a_JUvf-fpLOwoJcPZKXpG4Nj3no&hl=nl&sa=X&ei=uSE2VZD7I4OtPcCngPgD&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22een%20goed%20gekozen%20ogenblik%22&f=false,

       De VN-ambassadeur vindt dat het voorstel op een slecht gekozen ogenblik komt.

       http://www.ipsnouvelles.be/print.php?idnews=5127,

       • elk gewenst ogenblik
       • ieder gewenst ogenblik

       Je kunt je elk gewenst ogenblik weer uitschrijven via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

       http://wendyvanmieghem.com/nl/over/,

       Bedrijvig trok hij schoenen en sokken uit, stroopte zijn broekspijpen op, en begaf zich te water; maar toen hij, bij het aanrecht gekomen, de emmer wilde pakken om een aanvang te maken met hozen, bleek die onbruikbaar omdat Lewedorp hem daar alvast vol water klaar had gezet om hem ieder gewenst ogenblik op het medicijndoosdekseltje te kunnen plaatsen.

       Een valse nicht, Guus Vleugel,

       met voorzetselgroep


       • het ogenblik van de feiten
       • het ogenblik van handelen
       • het ogenblik van de officiële toespraak

       Op het ogenblik van de feiten was de wet op de mensenhandel nog niet in werking.

       De Standaard,

       Ik kijk hem aan en besef dat het ogenblik van handelen weer eens daar is.

       Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

       Het ogenblik van de officiële toespraak was gekomen.

       Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

       in voorzetselgroep


       • op dat ogenblik
       • op elk ogenblik
       • op hetzelfde ogenblik
       • op ieder ogenblik
       • op die ogenblikken
       • op sommige ogenblikken

       Eens de heldere witgele zonneschijf helemaal achter de Maan schuilgaat is de eclips totaal. Dan mag men eindelijk de filters verwijderen van voor het oog of de apparatuur. Op dat ogenblik ziet men spontaan dat de zon véél groter is dan enkel dat heldere schijfje.

       http://www.mira.be/articles/eclips/

       Met speciale toestellen werd bij elke kijker geregistreerd waarheen hij op elk ogenblik van de aflevering keek.

       http://users.pandora.be/luc.ockers1/ondertiteling.html,

       Op hetzelfde ogenblik hoorden we een geluid boven ons hoofd.

       Mottenballen en parfum, Tessa de Loo,

       De spelers mogen op ieder ogenblik vervangen worden.

       http://user.online.be/~gd32805/InternetPage/Wat%20is%20ijshockey/WatIsIjshockey(detail).htm

       Dit is te wijten aan de geïoniseerde D-laag die gedurende de dag alle radiogolven op dergelijk lage frequenties absorbeert [...]. Deze absorptie bereikt een maximum rond de middag. Gedurende de nacht verdwijnt de D-laag en dus ook de absorptie. Tijdens de winter en in een dieptepunt van de zonnecyclus zal deze afstand vergroten. Op die ogenblikken en tijdens de nacht zal het op de 80 meter band mogelijk zijn zeer verre verbindingen te maken.

       http://www.pi4fld.nl/index.htm?http://www.pi4fld.nl/bandplan/banden.htm,

       Het publiek bestond vooral uit Egyptische mannen en vrouwen van zeer uiteenlopende strekkingen. De discussies waren op sommige ogenblikken dan ook vrij scherp.

       http://www.vrede.be/nl/veiligheid/vrouwislam.html,

       • op een zeker ogenblik
       • op een bepaald ogenblik
       • op andere ogenblikken
       • op onverwachte ogenblikken
       • op zulke ogenblikken

       Het werd smaller en smaller, en je kon beter niet kijken naar de afgronden naast dat pad [...]. Op een zeker ogenblik werd het te riskant.

       In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

       Op een bepaald ogenblik was zelfs geen verkeer meer mogelijk.

       De Standaard,

       Op andere ogenblikken sprak hij sarcastisch, agressief.

       Verborgen schade, Aster Berkhof,

       Aan de streken van Reynaert, 'ondernemer in al het kwaad', sluw, leugenachtig en gewelddadig, kan menig hedendaagse booswicht in tekenfilms een puntje zuigen. De vos slaat bovendien toe op onverwachte ogenblikken.

       Meppeler Courant,

       Op zulke ogenblikken had ik het gevoel niet te behoren tot dezelfde soort van mensen-in-Indië als mijn ouders.

       Sleuteloog, Hella S. Haasse,

       • op het laatste ogenblik
       • tot het laatste ogenblik
       • op het allerlaatste ogenblik

       Een echte professioneel kan u behoeden voor tal van problemen bij onvoorziene omstandigheden op het laatste ogenblik.

       http://www.bobex.com/bobex/control/info?language=nl=bg_moving.jsp#nl_top

       Tot het laatste ogenblik bleef de afloop onzeker.

       De Standaard,

       De gebruikelijke voorzitter van de raadkamer werd op het allerlaatste ogenblik vervangen.

       De Standaard,

       • tot dat ogenblik

       In de brief stond, naast een opsomming van zaken die mij al bekend waren of die ik niet hoefde te weten, een mededeling die een schaduw wierp op mijn tot dat ogenblik uitstekende stemming.

       Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

       • tussen die beide ogenblikken

       Tussen die beide feestelijke ogenblikken wachtte ook voor onze organisatie het werk van alledag.

       http://www.nuv.nl/nuv/jaarverslag.html

       • vanaf dat ogenblik

       Ik duwde hem opzij, hij nam dat niet en duwde terug, er ontstond een worsteling en toen we weer bij zinnen kwamen, was Hanneke verdwenen. Terwijl hij met een grijns op lijn 5 stapte, die op de Koninginnegracht, vlakbij het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, zijn eindpunt had, liep ik, overgegeven aan boze en sombere gedachten, de Laan van Meerdervoort af [...]. Vanaf dat ogenblik vertrouwde ik hem niet meer.

       Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

       met onbepaald voornaamwoord


       • elk ogenblik
       • ieder ogenblik

       Tine zou nu wel elk ogenblik thuis komen.

       De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

       Ieder ogenblik kon hij in een zondvloed van tranen uitbarsten.

       Morgenster, Jaap Scholten,

       Dit wordt zijn vlag. Ze is oranje met in het midden, boven twee schetsmatig aangegeven gele ogen, de horizonlijn. Kaarsrecht en toch dynamisch. Klaar om ieder ogenblik energiek te beginnen golven.

       Vertezucht, Jef Aerts,

       • alle ogenblikken

       Het beïnvloeden van het gedrag van leerlingen door leerkrachten gebeurt op alle ogenblikken van de dag.

       http://www.marant.nl/frappant.php?q=190,

       met dat-zin


       • het ogenblik is gekomen dat

       Maar het ogenblik is gekomen dat elk zijn strijd individueel verderzet.

       De Standaard,

       Nu een onbesproken Vlaming eens straffe woorden durft gebruiken zoals "taalarrogantie van het Franstalige Herrenvolk in de Vlaamse randgemeenten" (DS 22 april) en niet meer bang is uitgescholden te worden voor "flamingant fanatique", "malélevé" en zelfs "racist" en "fascist", is het ogenblik misschien gekomen dat alle Vlaamsgezinden één front vormen, wanneer het gaat om het Vlaamse belang.

       De Standaard,

       • op een ogenblik dat
       • tot het ogenblik dat
       • van het ogenblik dat
       • vanaf het ogenblik dat

       Het idee voor deze roman ontstond op een ogenblik dat het leven ook mij bijzonder zwaar viel.

       http://www.stefanbrijs.be/interview_arend.htm,

       We kwamen elkaar tegen op een ogenblik dat ik in mijn leven behoefte had aan regelmaat.

       De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

       Lekkage treedt op tijdens neerslag en tijdens neerslag kunnen daken niet gerepareerd worden. U bent dus niet uit de problemen tot het ogenblik dat het weer droog wordt.

       http://www.harwig.org/harwig.html

       Van het ogenblik dat ze me zag week ze niet meer van mijn zij.

       Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

       Meer nog dan vroeger willen ze de totale goederen- en informatiestroom beheersen en efficiënt organiseren. Vanaf het ogenblik dat grondstoffen worden aangevoerd tot wanneer de klant het afgewerkte product ontvangt.

       http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Handelswet_Bedrijfsk/Handelswet_Bedrijsk.pdf

       Vaste verbindingen


       alle ogenblikken

       1. op ieder onmiddellijk volgend tijdstip

        Ik zie nu ook dat de tubo versleten is, en het zelfs alle ogenblikken kan begeven (speling alle richtingen).

        http://www.amtgarageforum.nl/volvo/v50/niet-boven-3000t-36053.html,

        We verwachten de planning alle ogenblikken.

        http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?p=293163,

       een gepast ogenblik

       1. een tijdstip dat goed uitkomt; een geschikt moment

        Een begrotingskontrole, zegt men dan, is niet het gepaste ogenblik om ten gronde te praten over subsidie-mekanismen, over de sociale zekerheid, over ekonomische teloorgang. Misschien niet, maar blijkbaar wil dat gepaste ogenblik maar niet komen.

        De Standaard,

       een ongelegen ogenblik; een ongepast ogenblik

       1. een tijdstip dat men vervelend, ergerlijk of misplaatst acht; een ogenblik dat niet schikt

        We lezen nog verder, en horen over een bijkans uitgehongerde vriend die in het holst van de nacht aan de deur staat. Natuurlijk een hoogst ongelegen ogenblik.

        http://www.sstreuper.nl/04a0219d1511bf209/04a0219d331150f06/04a0219d6c0d382b4.php

        Die neiging tot afwijzing wordt nog versterkt door het feit dat u onvermijdelijk meer dan eens op een ongepast ogenblik belt.

        https://books.google.nl/books?id=6eeyZRdQ8TAC&pg=PA336&lpg=PA336&dq=%22een+ongepast+ogenblik%22&source=bl&ots=aR0-HZfHLV&sig=DidHeT4f_p8BCO07GGOy5viqVPE&hl=nl&sa=X&ei=uKEvVbjGHYjdaqvJgZAP&ved=0CC8Q6AEwBDgK#v=onepage&q=%22een%20ongepast%20ogenblik%22&f=false,

       op een enkel ogenblik; op geen enkel ogenblik

       1. op slechts één tijdstip, respectievelijk op niet één tijdstip

        Over veel van die maatschappelijke veranderingen werden al enquêtes gedaan, vooral zogeheten transversale studies die metingen uitvoeren voor elk individu op één enkel ogenblik in de tijd.

        De Standaard,

        In bepaalde extremere omstandigheden zoals bijvoorbeeld langdurige droogte of hogere windsnelheden werden wel verhoogde waarden vastgesteld in de lucht, maar op geen enkel ogenblik kon een overschrijding van de grenswaarden worden aangetoond.

        http://www.ovam.be/ovam/persberichten/persber3_mei2000.asp

        Van strijd om de zege was er op geen enkel ogenblik sprake.

        De Standaard,

       op een goed ogenblik

       1. op een of ander, niet nader bepaald tijdstip in het verleden of in de toekomst; op zeker moment

        Op een goed ogenblik werden ze door de politie aangehouden.

        NRC,

        Evenals Den Doolaard, was ook Jan Remco Theodoor Campert aanvankelijk in betrekking, ik meen bij een bankinstelling. Maar ook hij kreeg er op een goed ogenblik genoeg van en begaf zich (waarschijnlijk) in de journalistiek.

        Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

        Op een goed ogenblik zal vanzelf blijken in hoeverre de Kamer in die ontwikkeling meegaat.

        http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19791980/FULLTEXT/SGD_19791980_tekst_0006668.xml,

       op dit ogenblik; op het ogenblik

       1. wat het huidige tijdstip betreft; op dit tijdstip; thans; nu

        Synoniem: nu; thans

        Ze bevinden zich op dit ogenblik eveneens in dit gebouw.

        Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

        Op dit ogenblik verschijnen per jaar drie afleveringen.

        http://www.kantl.be/pages/pages2/publicaties/publ_kant.htm,

        Eind januari was iedereen er rotsvast van overtuigd dat de rente snel nog lager zou gaan. Op dit ogenblik is daar heel wat minder zekerheid over.

        De Standaard,

        Deze werkwijze vergt echter nog uitbreiding. Op het ogenblik ontbreken hiertoe echter de middelen.

        http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

        Op dit terrein wordt op het ogenblik veel onderzoek verricht.

        http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

       op een gegeven ogenblik

       1. op een of ander, niet nader bepaald tijdstip in het verleden of in de toekomst; op zeker moment

        Het vraagt weinig voorstellingsvermogen om te begrijpen dat dit geen prettige tijd voor haar is geweest. Ze krijgt het er op een gegeven ogenblik zelfs zo zwaar mee dat ze overweegt haar opleiding te stoppen.

        http://home.iae.nl/users/bsmontes/mscript/mariam.htm

        Op een gegeven ogenblik komt het moment waarop je moet staan voor je overtuiging.

        http://www.groene.nl/2002/0237/jb_aartsen.html,

       van het ogenblik

       1. op het huidige tijdstip; van nu

        Men kan ze op basis van hun beginselen ook indelen in: opportunisten, dat zijn zij, die handelen zonder bepaald beginsel, naar de eisen van het ogenblik, waarbij men er naar streeft iedere omstandigheid ten voordele van zichzelf of zijn partij aan te wenden; realisten, met de opvatting, dat men niet idealen als uitgangspunt voor politieke beslissingen moet hanteren, maar de economische werkelijkheid; utopisten, zij, die zich bezig houden met onuitvoerbare droombeelden en hervormingsplannen of daarop stelsels bouwen.

        Meppeler Courant,

        Museeuw is onze beste renner van het ogenblik.

        De Standaard,

       voor het ogenblik

       1. wat het tegenwoordige tijdstip betreft; op dit moment; nu

        Synoniem: nu

        Laten we dat nu voor het ogenblik maar laten rusten.

        Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

        Wij hebben voor het ogenblik meer dan 6000 installaties in onderhoud.

        http://www.coopman.be/idcm001.htm

       ogenblik 3.1

       het geschikte tijdstip om iets te doen; het juiste moment; de gepaste gelegenheid

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Het ogenblik…

       is een tijd

         Algemene voorbeelden


         Men kan zich ook afvragen of René, Sieur du Perron Descartes, naar zijn portret door Hals te oordelen, niet joods was, maar ik heb er toch van afgezien om dit te beklemtonen, het is het ogenblik niet.

         Het verdriet van België, Hugo Claus,

         Combinatiemogelijkheden


         met infinitief met om te


         • het ogenblik om ons te verrijken
         • het ogenblik om zeker beleid uit te bouwen

         Militairen persten schaamteloos geld af en lieten zich daarbij door jongeren helpen. Plunderaars riepen uit: "Leve de oorlog! Dit is het ogenblik om ons te verrijken."

         De Standaard,

         Thans is het ogenblik aangebroken om het nog deels experimentele onderhoudsbeleid uit te bouwen tot een volwaardig complement van het restauratiegegeven binnen de Vlaamse monumentenzorg.

         http://www.google.be/search?q=cache:Rb1KACYUK_kJ:www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/monumenten_en_landschappen.doc+%22militair+erfgoed%22=nl=lang_nl=UTF-8,