aandeelhouder


aandeelhouder 1.0

rechtspersoon (individu of organisatie) die aandelen in een vennootschap bezit; aandelenbezitter; financieel aandeelhouder; belegger in aandelen

Semagram


Een aandeelhouder…

is een instelling; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bezit aandelen in een vennootschap (dus een bedrijf of onderneming)
 • [Geslacht] kan in het geval van een persoon een man of een vrouw zijn
 • [Activiteit of handeling] heeft geïnvesteerd in een vennootschap door aandelen te kopen
 • [Betrokkene] heeft vanwege zijn aandelen te maken met een vennootschap (dus met een beursgenoteerd bedrijf of onderneming)
 • [Gevolg of resultaat] ontvangt een deel van de winst (dividend)
 • [Bevoegdheid] heeft zeggenschap in een vennootschap, maar is juridisch gezien geen eigenaar
 • [Recht] is een rechtspersoon
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt eigenlijk altijd gebruikt voor een financieel aandeelhouder (een shareholder, soms ook stockholder genoemd) en nooit voor een maatschappelijk aandeelhouder (een stakeholder)

Algemene voorbeelden


Een eigenaar van een aandeel heet aandeelhouder. De uitgifte van aandelen aan de aandeelhouder moet bij notariële akte geschieden.

http://www.notarislelystad.nl/

Aldus werd de vennootschapswetgeving ontworpen naar het klassieke model waarin de aandeelhouder en diens controle centraal staan.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

De aandeelhouders wensen geen cent meer uit te geven aan de SHB.

http://www.solidariteit.nl/nummers/104/Een_bond_zonder_opgestroopte_mouwen.html

Een eerlijk stelsel van regels, waarbij alle aandeelhouders evenveel te zeggen hebben en overnemers, ook vijandelijke, een eerlijke kans krijgen, kan volgens Bolkestein het Europese bedrijfsleven alleen maar ten goede komen.

De Morgen,

Aandeelhouders, grote en kleine, slaan de handen ineen om voorstellen uit te werken die het beleid, de honorering van topmensen of andere zaken binnen een bedrijf moeten veranderen.

NRC,

De term "stakeholder" is niet nieuw [...]. Linkse Amerikaanse ekonomisten gaven inhoud aan het woord: de shareholders, de aandeelhouders, zijn niet de enigen die belangen hebben in een onderneming; dat geldt bij voorbeeld ook voor werknemers, klanten, leveranciers en direktieleden.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • controleren
 • stemmen

Na de operatie zullen de aandeelhouders van BT ongeveer 66 procent van Concert controleren en de aandeelhouders van MCI de rest.

De Standaard,

Het management wordt niet gecontroleerd door aandeelhouders of banken, maar bestaat uit groepen van lokale autoriteiten.

NRC,

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen controle in rechte (gebeurt onder voorbehoud van toetsing aan misbruik van meerderheid) en in feite (toetsing kan reeds gebeuren van zodra een meerderheid van aandeelhouders in een andere zin stemt of zijn aandelen aan een derde verkoopt).

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Vandaag stemmen de aandeelhouders over de overname door branchegenoten Westfield, Simon en Rouse.

Het Financieele Dagblad,

Op 7 december zullen de aandeelhouders stemmen over de fusie.

NRC,

 • de aandelen verkopen

Zo kan de regeling inhouden dat de aandelen - zodra een aandeelhouder ze wenst te verkopen - altijd éérst aan de andere aandeelhouders te koop moeten worden aangeboden.

http://www.notarislelystad.nl/

"Come along" clausule; als de aandeelhoudersvergadering besluit de aandelen te verkopen moeten alle aandeelhouders hun aandelen verkopen.

http://www.nebib.nl/gids/uitdraai_gids_def.pdf

als object bij een werkwoord


 • aandeelhouders met een dividend belonen
 • aandeelhouders met dividenden belonen
 • aandeelhouders belonen

Binnenkort strooien zij kwistig met dividenden om hun trouwe aandeelhouders te belonen voor het gestelde vertrouwen.

De Standaard,

Euro Disney is daarom niet van plan zijn aandeelhouders te belonen met een dividend.

De Standaard,

"Aandeelhouders willen ook beloond worden," zegt Stekelenburg.

NRC,

 • aandeelhouders tevredenstellen

Uit het fonds kunnen door aandeelhouders aangewezen partijen gunstige kredieten krijgen. Het zal zich richten op projecten ter verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvestiging. Het Bouwfonds poogt hiermee zijn aandeelhouders tevreden te stellen.

NRC,

Mestrallet werkt hard om de Compagnie de Suez weer op het rechte spoor te helpen. Dat is nodig om de aandeelhouders tevreden te stellen.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • de belangrijke aandeelhouders
 • de belangrijkste aandeelhouders

Zowel de vennootschap als het publiek hebben er belang bij te weten wie de belangrijke aandeelhouders van de vennootschap zijn.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9920173/ info%20slides/paper%20IPO.doc,

Beleggers concluderen vaak dat bestuurders en belangrijke aandeelhouders geen vertrouwen meer hebben in het bedrijf als ze hun aandelen verkopen.

Het Financieele Dagblad,

De belangrijkste aandeelhouders van de bank lieten weten dat ze zullen deelnemen aan de operatie.

De Standaard,

Havas is met 23,6 procent van de aandelen de belangrijkste aandeelhouder van Canal Plus.

De Standaard,

 • boze aandeelhouders
 • tevreden aandeelhouders
 • ontevreden aandeelhouders

Analisten verwachten een nog grotere daling en mogelijk processen door boze aandeelhouders.

NRC,

Boze aandeelhouders zetten de algemene vergadering op stelten met een fluitconcert en geroep.

De Standaard,

Meestal zijn het boze aandeelhouders die naar de Ondernemingskamer stappen.

NRC,

Daf laat alvast een bewogen geschiedenis en tevreden aandeelhouders achter.

De Standaard,

'Wat een prachtig bedrijf zijn wij toch,' gaat Jan onverstoorbaar verder. 'Achthonderd toegewijde medewerkers, duizenden tevreden klanten. En nog meer tevreden aandeelhouders.'

Scènes op het werk, Paul Desmedt,

Dat gebeurde onder druk van ontevreden aandeelhouders die worden geleid door de Amerikaanse beleggingsfondsmanager David Herro.

NRC,

Gérard Mestrallet kwam in de zomer aan het hoofd van Suez toen Gérard Worms onder druk van de ontevreden aandeelhouders moest opstappen.

De Standaard,

 • buitenlandse aandeelhouders

Bij al deze cijfers geldt trouwens de bedenking dat er buitenlandse aandeelhouders kunnen zijn die niet aan de meldingsplicht voldoen.

De Standaard,

Ter bevordering van investeringen wordt de belasting voor buitenlandse aandeelhouders in Zuidafrikaanse ondernemingen afgeschaft.

NRC,

 • de eigen aandeelhouders

Asset-liability management kan ook helpen bij het verantwoording afleggen naar de eigen aandeelhouders.

Het Financieele Dagblad,

BT keert zijn eigen aandeelhouders ook een extra dividend van 35 pence uit, wat ruim 2 miljard pond of meer dan 100 miljard frank zou kosten.

De Standaard,

 • de enig aandeelhouder
 • de enige aandeelhouder

Die winst komt terecht bij de Nederlandsche Bank, die het in 2003 als dividend uitkeert aan de enig aandeelhouder, het rijk.

NRC,

Uit politionele bron bleek dat de enige aandeelhouder van deze vennootschap gekend was als drughandelaar.

http://www.ctif-cfi.be/nl/typo/cfi/NL1162cnl.pdf,

Het bedrijf zag geen enkele reden om aan haar enige aandeelhouder een royaal dividend uit te keren.

NRC,

De Vlaamse overheid wordt enig aandeelhouder van de VRT, maar kan aandelen verkopen aan de privé-sector.

De Standaard,

Arie V. is directeur en enig aandeelhouder van Arscop.

NRC,

 • grote aandeelhouders
 • de grootste aandeelhouder
 • kleine aandeelhouders

Zo'n operatie zint ook de meeste kleine aandeelhouders niet, vermits hun aandeel nog zou verwateren.

De Standaard,

De USA is in 1986 opgericht en vertegenwoordigt strikt genomen vooral de kleine aandeelhouder.

NRC,

De groep heeft grote aandeelhouders in elk continent en de omzet is gelijkmatiger gespreid.

De Standaard,

De meeste van de betreffende bedrijven zijn voor een deel geprivatiseerd maar hebben de staat nog als grootste aandeelhouder.

NRC,

 • de huidige aandeelhouder
 • huidige aandeelhouders
 • nieuwe aandeelhouders
 • tijdelijk aandeelhouder
 • een voormalige aandeelhouder
 • voormalige aandeelhouders
 • vroegere aandeelhouders

Optiebeloning wentelt de arbeidskosten van de onderneming af op de huidige aandeelhouder.

Het Financieele Dagblad,

Door de omzetting van een deel van de schuld in aandelen zien de huidige aandeelhouders van Eurotunnel hun belang onvermijdelijk verwateren.

De Standaard,

Het bedrijf kreeg net voor de jaarwisseling nieuwe aandeelhouders die beslisten om "Roxy" tijdelijk te vervangen door een product dat kerstmuziek bracht.

http://www.david48.yucom.be/c-dance.htm

Hij bepleit geen terugkeer naar deze situatie, maar wel een optreden van de overheid als tijdelijk aandeelhouder.

Het Financieele Dagblad,

HABO, als voormalig aandeelhouder van het omstreden onroerend-goedfonds, leed koersverliezen toen VHS werd geconfronteerd met de aankoop van té hoog getaxeerde panden, waardoor VHS op de rand van de afgrond balanceerde.

NRC,

De voormalige aandeelhouders van de Boelwerf en huidige eigenaars van de gronden - de Nederlandse industriële groep Begemann en Werfinvest, dochter van de overheidsholding Gimvindus - zijn bereid de huurschulden kwijt te schelden.

De Standaard,

Hij stipte ook aan dat de vorming van Dexia een goede zaak blijkt voor de vroegere aandeelhouders van CLF.

De Standaard,

 • institutionele aandeelhouders
 • particuliere aandeelhouders

De keiretsu in cijfers. Uiteindelijk ontstond zo de huidige situatie waarbij ongeveer 70% van de aandelen in handen zijn van institutionele aandeelhouders. Het grootste deel hiervan (meer dan 40 %) is in handen van financiële instellingen. De tweede grootste groep zijn de vennootschappen zelf (goed voor iets minder dan 25% van de aandelen).

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

Die kapitaalverhoging, waarop ook Nederlandse institutionele en particuliere aandeelhouders inschreven, verdrievoudigde het eigen vermogen van de bank tot 60 miljoen gulden (1,14 miljard frank).

De Standaard,

En die particuliere aandeelhouders werden vanaf de jaren zeventig afgelost door de overheid die meer en meer een waarborg werd voor de overleving van de twee bedrijven.

De Standaard,

Een andere Poolse handelaar zei dat de kans bestaat dat de meeste particuliere aandeelhouders in de volgende weken snel winst nemen, en daarmee de koers weer kunnen drukken.

NRC,

 • kritische aandeelhouders

Ongehinderd door kritische aandeelhouders of medewerkers bouwde Kirch de afgelopen vijftig jaar met voornamelijk geleend geld een reusachtig conglomeraat.

http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/magazine_index.jsp?nr=18=2002=43,

Siemens staat gereed om een zestigtal kerncentrales in Oost-Europa te modernizeren, wat niet naar de zin is van de "kritische aandeelhouders".

De Standaard,

 • een stabiele aandeelhouder
 • stabiele aandeelhouders

De Vlaamse overheidsholding houdt wel haar zetel in de raad van bestuur en is van plan een stabiele aandeelhouder te blijven.

De Standaard,

De institutionelen krijgen dus voorrang op de beleggingsinstellingen omdat de privatiseringscommissie toch ook oog had voor een plaatsing bij stabiele aandeelhouders.

De Standaard,

Zoals reeds aangegeven zijn banken, met een gemiddeld aandelenbezit van 41%, de grootste stabiele aandeelhouders van de niet-financiële vennootschappen.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

Swiss Re wordt de vierde grootste aandeelhouder van Fortis-AG, na de Generale Maatschappij van België (18,66 procent), de groep Asphales (9,42 procent) en de Japanse verzekeraar Asahi (6,87 procent). Kleinere stabiele aandeelhouders zijn Selstra en Immonar.

De Standaard,

Fortis is blij met zijn nieuwe, kapitaalkrachtige Chinese aandeelhouder Ping An. Een bevriende partij helpt deuren openen in 's werelds grootste groeimarkt. Fortis juicht de komst van een nieuwe "stabiele aandeelhouder" uit China van harte toe.

http://vorige.nrc.nl//economie/article1855915.ece/Dit_is_het_begin_van_een_groot_verhaal?service=PopUp&contentFile=tips.jsp,

 • Amerikaanse aandeelhouders
 • Belgische aandeelhouders
 • een Franse aandeelhouder
 • Nederlandse aandeelhouders
 • Vlaamse aandeelhouders

Een van de bedrijven die Chinanet mee uitbouwt, Asiainfo Computer Network, heeft Amerikaanse aandeelhouders.

De Standaard,

Minder dan tien jaar geleden voerde de Franse verzekeringsgroep Axa met een aantal Belgische aandeelhouders een strijd rond de controle over de Belgische verzekeraar Royale Belge.

De Standaard,

De Nederlandse aandeelhouders van de nieuwe bank hebben niets te vrezen van de belastingen, zo verzekert het prospectus dat als het officiële document geldt voor de beursintroductie.

NRC,

Een kleine 47 % daarvan circuleert op de beurs en nog eens 12 % is in handen van verschillende kleine Vlaamse aandeelhouders.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een controlerende aandeelhouder
 • controlerende aandeelhouders

Drie jaar na hun privatisering voldoen ze daarmee ruimschoots aan de rendabiliteitseisen die Fortis, de huidige controlerende aandeelhouder, destijds vooropstelde.

De Standaard,

Hij onderstreepte dat de raad van bestuur van de bank, de directie en de controlerende aandeelhouders op dezelfde golflengte zitten inzake de lange-termijnstrategie.

De Standaard,

 • een verkopende aandeelhouder
 • verkopende aandeelhouders

Ik geef de verkopende aandeelhouder altijd de gelegenheid om, voordat wij uitgebreid onderzoek gaan doen, zijn positie daarin te bepalen.

http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

Er worden in dat tweede bod 2,15 miljoen aandelen aangeboden, waarvan 2,1 miljoen door verkopende aandeelhouders en 50.000 door de vennootschap zelf.

De Standaard,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • betrokken aandeelhouders
 • gedupeerde aandeelhouders

Corporate governance is een zaak van de betrokken aandeelhouders.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.

http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/burgerlijk-wetboek-2/21-besloten-vennootschap-aandelen-aandeelhouder-en-vermogen.htm

Gedupeerde aandeelhouders van Air Holland beschuldigen ABN Amro van "misleiding" bij de beursintroductie van de luchtvaartmaatschappij in 1989.

NRC,

De gedupeerde aandeelhouders van Fortis zijn opgelucht dat de volledige top van de bank in verdenking is gesteld.

http://www.gva.be/cnt/eid161951/extern-gedupeerde-aandeelhouders-fortis-hopen-op-schadevergoeding,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een aandeelhouder in een bank
 • een aandeelhouder in het bedrijf
 • aandeelhouders in het bedrijf
 • een aandeelhouder in de FN-fabriek
 • een aandeelhouder in Siemens
 • aandeelhouders in de vennootschap

Als aandeelhouder in een buitenlandse bank moeten zij jaarlijks een fictief rendement van maximaal 6 procent bij hun inkomen optellen.

NRC,

Een buitenlands consultancy-bureau heeft Somat doorgelicht, nu moet de Bulgaarse regering, thans de enige aandeelhouder in het bedrijf, knopen gaan doorhakken.

NRC,

Het trachtte uit statuten en jaarverslagen op te maken wat de rechten en plichten van de aandeelhouders in het bedrijf waren en ging de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie voor aandeelhouders na.

De Standaard,

De Kenyaanse groep stelt dat de Kenyaanse president Arap Moi, een aandeelhouder in de FN-fabriek, wapens levert aan oorlogvoerende partijen in Afrika, meer bepaald aan de Hutu-milities in Oost-Zaïre.

De Standaard,

Daarmee is zij de grootste individuele aandeelhouder in Siemens, een concern dat het afgelopen boekjaar 84,6 miljard mark omzet behaalde.

NRC,

Kenmerkend voor de besloten vennootschap is dat haar kapitaal in aandelen is verdeeld en dat de aandeelhouders in de vennootschap de aandelen niet vrijelijk kunnen overdragen aan anderen dan mede-aandeelhouders.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

Voorzetsel: van

 • aandeelhouder van de bank
 • aandeelhouder van het bedrijf
 • aandeelhouder van Belgacom
 • aandeelhouders van de familierederij
 • aandeelhouders van de ondernemingen
 • aandeelhouders van Philips
 • aandeelhouder van de VRT

India, Brazilië, Argentinië, Chili, Venezuela en San Marino hebben te kennen gegeven dat ze graag aandeelhouder van de bank willen worden.

De Standaard,

De holding blijft met 40 % van de aandelen wel de dominante aandeelhouder van het bedrijf.

De Standaard,

En Singapore Telecom, waar de premier uitgebreid ging eten, is sinds kort aandeelhouder van Belgacom.

De Standaard,

Twee maanden terug deden de aandeelhouders van de familierederij Kloster Cruise een dringend beroep op hem bestuursvoorzitter te worden.

NRC,

De overname moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van beide ondernemingen en door de federale en lokale toezichthouders.

NRC,

Aan de aandeelhouders van Philips wordt in de algemene vergadering van 5 mei aanstaande de benoeming van Boonstra ter beoordeling voorgelegd.

NRC,

De Vlaamse overheid wordt enig aandeelhouder van de VRT, maar kan aandelen verkopen aan de privé-sector.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • verantwoording afleggen aan de aandeelhouders

De vraag is of ambtenaren de dienstverlening aan het publiek centraal kunnen zetten, als ze in concurrentie moeten werken met privé-bedrijven die enkel verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders.

http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAAGAB_id=1708,

Het bestuur van ondernemingen moet meer verantwoording afleggen aan de aandeelhouders om excessen in de toekomst te voorkomen.

http://www.ey.nl/?pag=788_id=1816,

 • dividenden aan de aandeelhouders betalen
 • tien miljard gulden aan de aandeelhouders uitkeren
 • hun enorme winsten aan de aandeelhouders uitkeren

Het herstel van de winstgevendheid komt (tot nu toe) niet tot uiting in betere werkgelegenheidscijfers, wel in een krachtige stijging van de dividenden die bedrijven aan hun aandeelhouders betalen.

NRC,

Daarvan keerden zij slechts tien miljard gulden contant aan aandeelhouders uit, en dat is slechts 29 procent van de nettowinst.

NRC,

Dat [...] leverde beschuldigingen op aan het adres van de geprivatizeerde maatschappijen: zij keerden hun enorme winsten aan de aandeelhouders uit of gebruikten ze voor imposante loonsverhogingen voor hun direktieleden in plaats van te investeren in nieuwe pijpen die niet lekken en in grotere reservoirs.

De Standaard,

 • aan de aandeelhouders voorleggen

Aan het einde van het schooljaar volgt immers de vereffening en dan hopen zij allemaal goede resultaten te kunnen voorleggen aan hun aandeelhouders.

De Standaard,

Die vraag wordt komende donderdagmorgen (17 mei 2001) in het Circustheater in Den Haag indringend voorgelegd aan de aandeelhouders van Nederlands grootste bedrijf.

http://www.biesbosch.nu

Indien in België die mogelijkheid er zou komen om dat onderscheid te maken, dan zullen de alternatieven worden bekeken en zal een voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders van de groep, die daarover een uitspraak zullen doen.

http://www.fvv.be/nationaledag.html

Zij herinneren eraan dat zij onder protest met de benoeming van Moberg instemden, omdat de beloning niet als apart agendapunt aan de aandeelhouders werd voorgelegd.

Het Parool,

 • het belang van aandeelhouders
 • de belangen van de aandeelhouders
 • druk van de aandeelhouders
 • de invloed van aandeelhouders

"Het belang van de aandeelhouders staat voorop", aldus Bonfield.

De Telegraaf,

Het (vaak eenzijdige) belang van de aandeelhouders prevaleert nu nog boven de ecologische en maatschappelijke belangen die bij de grote ondernemingen op het spel staan.

http://www.e-stem.nl/,

Als de belangen van onze aandeelhouders in dezelfde mate gediend worden wanneer we een kleiner belang aanhouden in een grotere Belgische groep, is dat in orde voor ons.

De Standaard,

NVJ-secretaris Yvonne Dankfort maakt een rondje langs de grote drie vakbladuitgevers en constateert dat journalisten de dupe worden van zowel de expansiedrift van de concerns als de keiharde druk van de aandeelhouders.

http://www.villamedia.nl/n/nvj/vak/2001nov20onderdruk.shtm,

De uitdagingen liggen ook anders, omdat bij de grote kantoren de aandeelhouders ook meespelen en de rendabiliteit een belangrijke factor is, tegenover een klein kantoor waar de druk van de aandeelhouders minder groot is.

http://www.fvv.be/nationaledag.html

Vergeleken met andere landen is het aantal constructies waarmee beursgenoteerde ondernemingen in Nederland zich aan de invloed van aandeelhouders kunnen onttrekken evenwel indrukwekkend.

NRC,

De buitenlanders die nu pleiten voor meer invloed van de aandeelhouders, zien dan ook alleen de voordelen hiervan.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/idaems.htm

met persoonlijk voornaamwoord


 • haar aandeelhouders
 • hun aandeelhouders
 • mijn aandeelhouders
 • onze aandeelhouders
 • zijn aandeelhouders

Swissair is een particuliere onderneming. Haar aandeelhouders willen dat de maatschappij meer winstgevend wordt.

De Standaard,

Genoteerde bedrijven staan immers onder continue druk van hun aandeelhouders, die alleen vrede nemen met het beste rendement en de mooiste groeikansen.

De Standaard,

"Onze financiële resultaten zijn onacceptabel voor ons en onze aandeelhouders", aldus Akers.

NRC,

Ik sta voor deze toko, de werknemers van dit bedrijf en het belang van mijn aandeelhouders.

http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

Zij vinden dat het bedrijf zijn aandeelhouders "volstrekt niet serieus neemt".

ANP,

met eigennaam


CFE verhoogde uiteindelijk zijn belang in Deme van 39 naar 47,8 procent en sloot een verankeringsakkoord met de andere aandeelhouder Ackermans Van Haaren, die eveneens zijn participatie verhoogde naar 47,8 procent.

De Financieel-Economische Tijd,

Hij trof er directeur Arthur Budel aan die eerder directeur is geweest van de computerdivisie van de Rabobank. En ook aandeelhouder Eric Pouw, directeur van Bloemfontein Belastingadviseurs in Breda.

NRC,

De aandeelhouders Stamm en De Vlijt nemen de aandelen over.

De Standaard,

CLT en Canal+ zijn met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke aandeelhouder Havas, die een minderheidsparticipatie heeft in elk van beide.

De Standaard,

Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT en zijn aandeelhouders Nedlloyd, Internatio-Müller en Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben definitieve overeenstemming bereikt met Pakhoed over de overname van zijn dochter Unitcentre.

NRC,

'De waarde van niet opgekomen biljetten', zoals het verdwenen papiergeld in het jargon heet, wordt tien jaar na het intrekken van de bewuste biljetten door de Bank als winst geboekt en uitgekeerd aan de enige aandeelhouder, de Staat der Nederlanden.

De Limburger,

met ander, nevengeschikt substantief


 • aandeelhouders en banken
 • aandeelhouders of banken
 • aandeelhouders en beleggers
 • aandeelhouders en bestuurders
 • aandeelhouders, bestuurders of managers
 • aandeelhouders en werknemers
 • directeurs en aandeelhouders
 • investeerders en aandeelhouders

Met een verlenging ervan hoopt Eurotunnel gemakkelijker een goedkeuring los te weken van het herstructureringsplan door aandeelhouders en banken.

De Standaard,

Het management wordt niet gecontroleerd door aandeelhouders of banken, maar bestaat uit groepen van lokale autoriteiten.

NRC,

Je moest er alleen voor zorgen het BBP, dat haast om de tien jaar verdubbelde, goed te verdelen over de investeerders en nog eens minstens zo ruim onder de aandeelhouders en beleggers, waarbij je wel hoorde te zien dat ook de loontrekkers regelmatig en substantieel met verhogingen en sociale voordelen te vriend werden gehouden.

http://www.imavo.be/vmt/archief/vlaams_socialisten.htm

De constateringen dat een sanctiemogelijkheid ontbreekt en dat het evenwicht tussen aandeelhouders en bestuurders is verstoord gaan daarbij hand in hand.

NRC,

In geen enkel particulier bedrijf met vele duizenden werknemers zouden aandeelhouders, bestuurders of managers het aandurven, zonder organisatie-deskundigen, een zo ingrijpende hervorming door te voeren als degene die het gerecht moet doorvoeren.

De Standaard,

Weliswaar hebben aandeelhouders en werknemers formeel beïnvloedingsmogelijkheden bij commissarisbenoemingen via het aanbevelingsrecht en het bezwaarrecht, maar in de praktijk zijn deze krachteloos.

NRC,

Bij Bekaert is de onderneming vooral het forum waar tegengestelde belangen tussen aandeelhouders en werknemers moeten worden verzoend, terwijl bij Union Minière de aandeelhouders worden beschouwd als partners van de onderneming waarvan de werknemers deel uitmaken.

De Standaard,

Negen directeurs en aandeelhouders van Sherritt kregen van Washington te horen dat zij noch hun familie een visum voor de Verenigde Staten krijgen omdat hun firma op Cuba "sjachert" met eigendommen die er na de revolutie van 1959 werden genationaliseerd.

De Standaard,

Niemand kon in mijn kaarten kijken - m'n concurrenten niet, m'n werknemers niet en zelfs m'n investeerders en aandeelhouders niet, als ik dat niet wilde.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Vaste verbindingen


actieve aandeelhouder

Zie: actieve aandeelhouder

activistische aandeelhouder

Zie: activistische aandeelhouder

algemene vergadering van aandeelhouders

Zie: algemene vergadering van aandeelhouders

controlerend aandeelhouder

Zie: controlerend aandeelhouder

familiale aandeelhouder

Zie: familiale aandeelhouder

financieel aandeelhouder

Zie: financieel aandeelhouder

maatschappelijk aandeelhouder

Zie: maatschappelijk aandeelhouder

niet-actieve aandeelhouder

Zie: niet-actieve aandeelhouder

passieve aandeelhouder

Zie: passieve aandeelhouder

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen