aankomsttijd


aankomsttijd 1.0

tijdstip van aankomst voor vervoersmiddelen die een dienstregeling of planning volgen

Semagram


Een aankomsttijd…

is een tijdstip

 • [Tijd] situeert zich op een vooraf vastgesteld tijdstip
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een aankomst op zekere bestemming
 • [Middel] geschiedt met behulp van een dienstregeling of planning

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Natuurlijk had het vliegtuig vertraging. Dat bleek toen ze hijgend de hal inrenden en een blik op het scherm met de aankomsttijden wierpen.

  Niet doen Agnes, Peter van Straaten,

  Een goed ov-netwerk betekent ook dat de bustijden afgesteld zijn op aankomsttijden van de treinen.

  http://www.studentenstad.nl/

  Het lastigste van het reizen van Engeland naar Frankrijk of België en terug, is de veerboot over het Kanaal. Je moet lang van tevoren in eindeloze rijen auto's gaan staan en je moet een kaartje hebben met daarop een aankomsttijd die een uur vroeger of later ligt dan waar je vandaan komt.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • de vertrektijden en aankomsttijden
  • de vertrektijd of aankomsttijd

  Door één van de computervelden aan te klikken, stapt men [...] binnen in de luchthaven. Daar vindt de gebruiker niet enkel de vertrek- en aankomsttijden van een luchtvaartmaatschappij, hij kan er ook een ticket boeken.

  De Standaard,

  De aangekondigde beperkingen voor het vliegverkeer op Schiphol kunnen leiden tot veranderingen in de plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden, alsmede tot aanpassingen van de reissommen.

  http://www.skywingstravel.nl/

  Als ik maar weet hoe laat mijn trein vertrekt, 's ochtends en 's avonds; dat hoeft niet elke dag dezelfde tijd te zijn. Het kan dus betekenen dat ik de ene dag om 08.27 aankom en om 17.06 vertrek en de andere dag om 08.15/17.22. Het kan ook betekenen dat 'mijn' verbinding het ene uur om .09 loopt en het andere om .11. Dat lijken mij geen onoverkomelijke bezwaren: in ieders planningen zit zoveel 'toevallige speling' door persoonlijke omstandigheden, dat wat speling meer of minder per saldo hetzelfde oplevert. Een spreidingsbreedte van bijvoorbeeld maximaal 20 minuten om de 'oude' vertrek- en aankomsttijden heen kan iedereen voor zichzelf oplossen.

  NRC,

  Voor alle actuele informatie kunnen reizigers en op- en afhalers terecht op de website van Schiphol. Bezoekers van de site kunnen zich via e-mail op de hoogte laten houden van wijzigingen in de vertrek- of aankomsttijd.

  ANP,

  aankomsttijd 2.0

  tijdstip van aankomst naar eigen of beste vermogen

  Semagram


  Een aankomsttijd…

  is een tijdstip

  • [Tijd] situeert zich doorgaans op een niet vooraf bepaalbaar tijdstip
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een aankomst op zekere bestemming
  • [Betrokkene] heeft betrekking op personen of zaken waarbij de aankomst naar eigen of beste vermogen plaatsvindt

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   De tweede of de derde dag zie ik dat Sjef Lagerweij en Elleke Laurier, die alfabetisch direct onder mij staan, als aankomsttijden 10 uur en 10.30, en als vertrektijden 22 uur en 23.30 hebben ingevuld.

   Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

   De buurgemeente sprak [...] haar verontrusting uit over de nijpende situatie bij de Kovo-politie onder meer met betrekking tot de personele bezetting, toename criminaliteit en de afbraak van de snelle aankomsttijden in geval van alarmmeldingen.

   Meppeler Courant,

   De geschatte aankomsttijd van de ambulance.

   http://brandweerinfo.nl/regio/brabant/zuid-oost/indexnl.htm

   Met mechanische werktuigen zoals grijpers en zuigers worden de ruimen snel en zonder schade geladen en gelost. De Europese staalindustrie profiteert daar bijvoorbeeld van om de aankomsttijd van de ertsen nauwkeurig te plannen, zodat er grote besparingen kunnen gebeuren in voorraadopslag en brandstofverbruik.

   http://www.zeekanaal.be/nl/binnenvaart.html

   aankomsttijd 3.0

   tijdstip van aankomst volgens objectieve meting

   Semagram


   Een aankomsttijd…

   is een tijdstip

   • [Tijd] situeert zich doorgaans op een niet vooraf bepaalbaar tijdstip
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een aankomst op zekere bestemming
   • [Betrokkene] heeft betrekking op zaken waarvan de aankomst slechts objectief meetbaar is

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    De toestand van het geluidsveld op een bepaalde afstand van de bron wordt nagenoeg volledig beschreven door een 'toestandsruimte' gevormd door de afstraalhoek, de aankomsthoogte en de aankomsttijd van de stralen.

    http://oase.uci.kun.nl/~whuisman/Wbrd/Proefschrift.htm#3,

    Aardbevingsgolven planten zich door dichter (koeler) gesteente wat sneller voort dan door minder dicht (heter) gesteente. Door de aankomsttijden van een groot aantal golven op vele seismische stations op aarde met elkaar te vergelijken, kan men zulke verschillen in dichtheid (en temperatuur) op het spoor komen.

    NRC,

    Het is een extreem compact sterretje met een straal van 10 km dat 160 maal per seconde om zijn as wentelt en in dit tempo ook pulsen radiostraling uitzendt. Uit minieme variaties in de aankomsttijden van deze pulsen heeft de Amerikaanse astronoom Alex Wolszcan afgeleid dat dit sterretje wordt vergezeld door minstens twee begeleiders, met een massa van ongeveer drie maal die van de aarde.

    NRC,