aanvaardbaar


aanvaardbaar 1.0

aanvaard kunnende worden; acceptabel

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • aanvaardbare proporties
 • aanvaardbare risico's
 • een aanvaardbaar alternatief
 • een aanvaardbaar compromis
 • een aanvaardbaar niveau
 • een aanvaardbaar peil
 • een aanvaardbare kostprijs
 • een aanvaardbare manier
 • een aanvaardbare oplossing
 • een aanvaardbare uitleg
 • een aanvaardbare verklaring

Daarnaast zal elk half jaar bekeken worden of er extra investeringen nodig zijn om de wachtlijsten verder weg te werken en binnen aanvaardbare proporties te houden.

http://www.zvn.nl/index.html

De hemel bestaat hier uit financiering tegen aanvaardbare risico's, maar dat is statutair voorbehouden aan de commerciële banken, de hel bestaat uit het verstrekken van (te) goedkope financiering van grote risico's, en daar willen ook de IFI's vanzelfsprekend verre vandaan blijven.

http://www.minbuza.nl/OriginalDocuments/c_64242.pdf,

Ongehuwd samenwonen is een aanvaardbaar alternatief voor het huwelijk.

http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/rep_en_roer_vanhove.pdf,

Wij vertrouwen dat er dan een aanvaardbaar compromis in het CAO-conflict kan worden gevonden.

NRC,

Er wordt voorgesteld om een werkgroep te formeren die moet gaan onderzoeken op welke wijze de huurprijs toch op een aanvaardbaar niveau gebracht kan worden ondanks de hoge bouwkosten.

Meppeler Courant,

China zal de consumptie en de investeringen fors terug moeten brengen om de inflatie tot een aanvaardbaar peil te verlagen.

NRC,

De vergunningverlener baseert zich daarbij in de eerste plaats op de zogenaamde BBT, de beste beschikbare technieken voor de sector. De BBT zijn de meest milieuvriendelijke technieken die in een productieproces ingezet kunnen worden, tegen een aanvaardbare kostprijs.

http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

De uitdaging is tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle betrokkenen in een conflictsituatie.

http://www.lokalepolitie.be/LOKPOL_NL/index5.htm

Het feit dat hij geen aanvaardbare uitleg kon geven voor bepaalde uitgaven, betekent niet automatisch dat de betrokkene een onjuiste belastingaangifte heeft ingediend.

De Standaard,

met bijwoord


 • algemeen aanvaardbaar
 • alleen aanvaardbaar
 • alleszins aanvaardbaar
 • ethisch aanvaardbaar
 • maatschappelijk aanvaardbaar
 • maximaal aanvaardbaar
 • meer aanvaardbaar
 • minder aanvaardbaar
 • moeilijk aanvaardbaar
 • moreel aanvaardbaar
 • net aanvaardbaar
 • niet aanvaardbaar
 • niet langer aanvaardbaar
 • perfect aanvaardbaar
 • slechts aanvaardbaar
 • sociaal aanvaardbaar
 • volstrekt aanvaardbaar

Bij een boek als dit is het moeilijk de vraag te vermijden hoe ver een schrijver zijn fantasie kan opdrijven zonder het contact met zijn lezers te verliezen. Een goed antwoord is er niet en een algemeen aanvaardbare grens valt niet te trekken.

NRC,

In gelederen van de vakbeweging is een collectieve loonsverhoging van om en nabij 4%, alleszins aanvaardbaar.

http://www.tn.tudelft.nl/hop/,

Ethiek gaat over normen en waarden: wat is maatschappelijk aanvaardbaar en wat niet?

http://www.cg-raad.nl/organisatie/mjpinleiding.html

Uitgebreid gaat het rapport in op de vraag of actieve levensbeëindiging moreel aanvaardbaar is, bij mensen die een euthanasiepas van de NVVE op zak hebben, waarin de dokter "dringend wordt verzocht" hen middelen voor een milde dood toe te dienen in het geval van ernstige dementie.

NRC,

Een meerderheid van PvdA, VVD en D66 noemde private financiering van tunnels toen slechts aanvaardbaar als de gebruikers tol betalen en er geen belangentegenstelling is tussen de private financier en het rijk.

NRC,

Is het sociaal aanvaardbaar en maatschappelijk efficiënt te verwachten dat werkenden alsmaar meer taken op zich nemen, dat ze zich in verschillende vakgebieden zouden inwerken, voortdurend in opleiding zouden investeren, zich voortdurend inzetten om bij te dragen aan de veranderingen die hun arbeidsorganisaties aanvatten?

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/vio97p3.htm,

met werkwoord


 • aanvaardbaar achten
 • aanvaardbaar maken
 • aanvaardbaar vinden
 • aanvaardbaar zijn

In de discussie rond het euthanasievraagstuk wordt door sommigen actieve levensbeëindiging aanvaardbaar geacht indien de betrokkene zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt, waarin van een verdere behandeling geen heil verwacht kan worden.

http://www.ping.be/erts/euthanasie.htm

Gezag is datgene wat machtsuitoefening aanvaardbaar maakt.

http://www.vrijheid.bewoner.antwerpen.be/annemie.htm,

Sommige behandelingen zitten in het stadium van het experiment. Experimentele geneeskunde of onderzoeksgeneeskunde komt in vele klinieken voor, en vooral in academische ziekenhuizen. Het is aan u de keuze te maken wat u wel of niet aanvaardbaar vindt.

http://www.curavera.nl/

Hoeveel procent illegalen is aanvaardbaar voor een samenleving: één procent van de bevolking, of tien?

De Standaard,

met dat-zin


Vanuit een kristelijke visie kunnen we niet aanvaarden dat ekonomische groei bepaalde bevolkingsgroepen kansloos maakt en voor andere een grote welvaart creëert. Onrechtvaardigheden moeten bijgestuurd worden. Evenmin is het aanvaardbaar dat deze groei schadelijke effekten uitoefent op de natuur en het leefmilieu.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding