acceptabel


acceptabel 1.0

geaccepteerd kunnende worden; aanvaardbaar

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • acceptabele proporties
 • een acceptabel alternatief
 • een acceptabel compromis
 • een acceptabel niveau
 • een acceptabel peil
 • een acceptabel risico
 • een acceptable kostprijs
 • een acceptable manier
 • een acceptable oplossing
 • een acceptable uitleg
 • een acceptable verklaring

Ten aanzien van geurhinder richt het overheidsbeleid zich op het voorkomen van nieuwe geurhinder en het tot acceptabele proporties terugbrengen van de bestaande geurhinder.

http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

Voor één op de zeven verplaatsingen van deur tot deur is de reistijd per openbaar vervoer minder dan 1,5 keer zo groot als die per auto, waarmee het openbaar vervoer een acceptabel alternatief wordt.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Bovendien was het in 1992 nog de vraag of stabilisatie van de uitstoot op het niveau van 1990 wel zou leiden tot wat toch het doel was van het Verdrag: een stabiele concentratie van de broeikasgassen op een acceptabel niveau.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

Ons inziens leidt deze interne juridische procedure dan ook niet tot het gewenste resultaat, namelijk een voor beide partijen acceptabele oplossing waarin naast procedurele en inhoudelijke aspecten ook aandacht is voor de relationele aspecten.

http://www.cmpmediation.nl/startdocument.pdf,

"Bij het gesprek met de PTT over uw ontslag kon u geen acceptabele verklaring geven", zegt de rechter.

NRC,

met bijwoord


 • alleen acceptabel
 • alleszins acceptabel
 • enigszins acceptabel
 • heel acceptabel
 • maatschappelijk acceptabel
 • meer acceptabel
 • moreel acceptabel
 • niet acceptabel
 • niet langer acceptabel
 • nog acceptabel
 • wel acceptabel
 • zeer acceptabel

Weigering van leerlingen is alleen acceptabel als er geen plaats meer is of als ouders de grondslag van een bijzondere school niet willen respecteren.

http://www.e-stem.nl/

Momenteel bestaan er grote spanningsvelden tussen wat veterinair wenselijk is en maatschappelijk acceptabel. Zo worden bijvoorbeeld preventieve medicatie als standaardprocedure in de bedrijfsvoering en het preventief ruimen van gezonde dieren bij een ziekte-uitbraak door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd.

http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

Hulpverleners weten uit ervaring dat patiënten in bepaalde fasen van een ziekteproces hun grenzen verleggen. Bij ernstige ziekten worden beperkingen geaccepteerd die bij gezondheid niet acceptabel waren.

http://www.curavera.nl/

Het WPF is van mening dat het importeren van papegaaien en parkieten vanuit de natuur niet langer acceptabel is.

http://www.hareco.nl/import.htm

Alexanderpolder. Epema: "Wat als watersnoodfrequentie nog acceptabel is, is een zaak van risicoanalyse. De gemiddelde volwassene loopt per jaar een zekere kans op natuurlijke wijze te overlijden. Met dat getal als leidraad kom je bij de Rotterdamse Alexanderpolder, die 6 meter onder N.A.P. ligt, uit op 1 op 10.000 als toegestane jaarlijkse overstromingsfrequentie. Maar in een agrarisch poldergebied ligt dat getal lager, tegenwoordig 1 op 1250."

NRC,

met werkwoord


 • acceptabel achten
 • acceptabel maken
 • acceptabel vinden
 • acceptabel zijn

Zware maatschappelijke dwang zoals in het geval van inbewaringstelling, rechterlijke machtiging of uithuiszetting tast de basisvoorwaarden voor een zelfstandig leven aan. Dringende pogingen van hulpverleners om dat te voorkomen worden door een groot deel van de aanwezigen acceptabel geacht.

http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

De tentoonstelling begint in de renaissance, toen het naakte lichaam als onderwerp van kunst werd herontdekt. Om hun belangstelling voor het zinnelijke enigszins acceptabel te maken, situeerden de kunstenaars hun stoeiende paartjes in een mythologische of bijbelse context.

De Standaard,

Wij merken daarbij op dat wij het niet acceptabel vinden dat wordt afgeweken van de wettelijke grenzen.

http://www.enschede.nl/nieuw/pol_en_bestuur/vragenraadsleden/docs_2003/Bingo%20vragen%20art.%2038%20beantwoording%201-6-04.doc,

Zolang we onder een percentage van een half procent fouten zitten is dat voor ons acceptabel.

Meppeler Courant,

met dat-zin


Is het acceptabel dat voor elk dier met MKZ tienduizenden andere worden gedood?

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding