aanvalshond


aanvalshond 1.0

hond die is afgericht om aan te vallen; vechthond

Semagram


Een aanvalshond…

is een hond; is een zoogdier; is een dier

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is afgericht om aan te vallen

  Hoofdsemagram: hond


  Algemene voorbeelden


  Bij het indienen van de verklaring moet de eigenaar van de gevaarlijk geachte hond of de persoon die de hond in bewaring heeft en die door de eigenaar daartoe gemachtigd is, de volgende documenten overleggen: het bewijs dat de hond geïdentificeerd kan worden door de ingeplante microchip; een geldig vaccinatiebewijs voor de hond wat hondsdolheid betreft; het bewijs dat de hond gesteriliseerd werd wanneer het om een aanvalshond gaat; het bewijs dat de eigenaar en, in voorkomend geval, de bewaarder van het dier een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten om elke schade te dekken die het dier zou kunnen toebrengen aan derden.

  http://www.senaat.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=2&NR=559&VOLGNR=1&LANG=nl,

  Bouhouche leefde teruggetrokken op een berg, op 650 meter hoogte. Hij had er zich omringd met tien aanvalshonden.

  De Morgen,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de gedresseerde aanvalshond

  De gedresseerde aanvalshond is als die nieuwe elektronische projectielen, die door de afzender naar iedere gewenste bestemming kunnen worden geleid.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011017616:mpeg21:a0059,