aanvangstijd


aanvangstijd 1.0

eerste tijd in het bestaan, de activiteiten of de ontwikkeling van iemand of iets; periode waarin iets begint; begin van een langere tijdsruimte

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aanvangstijd…

is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Durven wij het nog aan om "amen" te zeggen op alles wat God in zijn Woord tot ons zegt? [...]. In de evangeliën staat het alleen al ruim zestig maal, telkens door de Heer gebruikt en vertaald door "voorwaar" [...]. Hij gebruikte dit woord aan het begin van een zin en verleende daardoor bijzondere kracht aan zijn woorden. Als slotwoord aan het einde van een gebed vinden we het bij Hem niet [...]. In het protestants christendom wordt dit woord nu bijna uitsluitend zó gebruikt en dan wordt het meestal ook nog alleen uitgesproken door hem die voorgaat in gebed. Uit 1 Kor. 14:16 blijkt dat dit in de aanvangstijd van de gemeente anders toeging.

   http://www.bodedesheils.nl/jaargangen/j120/j120_009_amen.htm,

   aanvangstijd 2.0

   tijdstip waarop iets begint of moet beginnen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een aanvangstijd…

   is een tijd

     Algemene voorbeelden


     Diverse stijlen en richtingen in de pop- en jazzmuziek komen aan bod. De presentaties in de Remonstantse kerk zijn voor iedereen gratis te beluisteren. Zowel op dinsdag, woensdag als donderdag is de aanvangstijd 19.30 uur.

     Meppeler Courant,

     De voorstelling van het circus begint komende vrijdag om 19.00 uur, de aanvangstijden voor zaterdag en zondag zijn om 15.00 uur.

     Meppeler Courant,