aanvrager


aanvrager 1.0

iemand die iets aanvraagt; aanvragende persoon

Semagram


Een aanvrager…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] vraagt iets aan; dient een aanvraag in
 • [Wijze] dient een aanvraag mondeling in of schriftelijk, al dan niet met een aanvraagformulier
 • [Betrokkene] dient een aanvraag in bij een overheid of andere instantie
 • [Object betroffen] vraagt bv. documenten, gegevens of informatie aan; vraagt een dienst, een uitkering of beurs aan; vraagt asiel aan; vraagt een lening aan; vraagt een vergunning aan

Algemene voorbeelden


De betrokken ambtenaar of het betrokken andere personeelslid tracht een oplossing te vinden in geval van onvolledige verzoeken of verzoeken die betrekking hebben op omvangrijke documenten en informeert de aanvrager eventueel over de kosten voor toezending van de documenten.

http://www.europarl.eu.int/codex/default_nl.htm

Als de arbeidskaart wordt aangevraagd voor een werknemer die op regelmatige wijze in België verblijft, moeten de aanvraagformulieren vergezeld worden van een inlichtingenblad. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en moet, nadat het werd ingevuld door de aanvrager, geviseerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de werknemer verblijft.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

Het bedrag van de lening is begrensd en wordt mee bepaald door het aantal kinderen ten laste. De toegepaste rentevoet is afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen van de aanvrager.

De Standaard,

De bemiddeling van Taxistop beperkt zich immers tot het verzamelen en publiceren van de gegevens van kandidaat-huisruilers in het Holiday Exchange Book. Al uit de veelvuldige contacten voor de eigenlijke ruil groeien vaak stevige vriendschappen. Verder bestaat de mogelijkheid om auto of mobilhome uit te wisselen, zodat je in alle vrijheid en op aanraden van het gastgezin plekjes kunt gaan bezoeken waar je via de platgetreden paden nooit zou komen. Meegenomen is uiteraard dat je huis tijdens je afwezigheid meteen bewoond is en zo ongewenste gasten buitenhoudt [...]. Zowel aanbieders als aanvragers kunnen zich in de Taxistop-databank inschrijven.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


aanvrager 1.1

instantie die iets aanvraagt; aanvragende instantie

Semagram


Een aanvrager…

is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   PD-onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut kan aanvragers, zoals de politie, ondersteuning bieden bij de uitvoering van bemonsteringen bij milieuzaken.

   http://www.forensischinstituut.nl/