aapachtig


aapachtig 1.0

lijkend op een aap; als een aap; als van een aap

Algemene voorbeelden


Het blijkt dat Australopithecus, Homo habilis en de vroege Homo erectus kenmerken hebben die aapachtiger zijn, terwijl de patronen in de latere Homo erectus, de Neanderthalers en Homo sapiens menselijk zijn.

http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1995/septokt1995/bbsprcremo.html,

De vondst toonde aan dat de vroege voorouders van de mens al snel grote hersenen verwierven, terwijl hun kauwapparaat nog zeer aapachtig was.

De Standaard,

Ze rekt zich uit, tot een smal boosaardig wezen, tot een aapachtig monster dat steeds sneller, als een decorstuk, de verte wordt ingeschoven.

Weerloos, Jan Siebelink,

De grijns hield aan, ze verdiepte zich zelfs, ze werd nog aapachtiger.

Alle mensen worden broeders; De cijfers spreken, Yves Petry,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een aapachtig gelaat
  • een aapachtig gezicht
  • een aapachtig hoofd
  • een aapachtige kop
  • aapachtige trekken

Apen ontstonden tientallen miljoenen jaren geleden na gemeenschap van de eerste verstandloze mensen met primitieve zoogdieren [...]. Later werd deze daad herhaald door gedegenereerde (maar niet langer verstandloze) wezens van de menselijke stam en afstammelingen van de vroege hybriden (apen). Het gevolg was een verscheidenheid van halfmenselijke wezens met min of meer aapachtige trekken.

http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1995/septokt1995/bbsprcremo.html,

Misschien was dit gezicht nu wel erg aapachtig, bedacht Bobby, maar de ogen bleven eigenaardig verstandig.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

In deze tekeningen, worden wezens met harige lichamen en aapachtige gezichten, menselijke trekken gegeven.

http://www.redouan.nl/evolutietheorie.htm

In deze reeks werden aan Australopithecus en Homo habilis tamelijk mensachtige kenmerken gegeven, zoals een aapachtig hoofd of gelaat op een modern uitziend menselijk lichaam.

http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1995/septokt1995/bbsprcremo.html,

De meest opvallende figuur was wel die van lady Macbeth, in een sierlijk wit gewaad gekleed, met lelijke borsten en een aapachtige kop waarin diep liggende ogen met groene pupillen priemden.

Meppeler Courant,

  • een aapachtig wezen

In China hebben paleontologen van de Universiteit van Noord Illinois (Verenigde Staten) 45 miljoen jaar oude voetbeentjes gevonden van een aapachtig wezen (Eosimias), waarvan tot nu toe alleen tanden en kaakfragmenten bekend waren.

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/nieuws.htm#103

De auteurs poneren twee hypothesen die op de vedische geschriften berusten: het menselijk ras is veel ouder dan nu in het algemeen wordt aangenomen, en verscheidene mensachtige en aapachtige wezens bestonden in het verleden gedurende lange perioden naast elkaar.

http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1995/septokt1995/bbsprcremo.html,

Zouden al deze vroege mensachtigen de gemengde vormen kunnen zijn tussen menselijke en aapachtige wezens zoals in de theosofische literatuur is beschreven?

http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1995/septokt1995/bbsprcremo.html,

  • een aapachtige loop
  • aapachtige bewegingen

'We krijgen jou nog wel te pakken, Hesp!' gromden de haringinleggers woedend en schudden hun gebalde vuist, toen de dikke politieagent met zijn collega zijn weg vervolgde, en zijn waggelende, aapachtige loop uit het straatbeeld verdween in de richting van het politiebureau.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Ik wachtte totdat Bergsons vakgenoot zich zwoegend, met aapachtige bewegingen aan de buitenkant van het hek had laten zakken, en toen klom ik er op mijn beurt overheen.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding