aardbewoner


aardbewoner 1.0

iemand die op aarde woont; bewoner van de aarde; mens

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aardbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont op aarde

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Beschreef de aarde een dergelijke baan ten opzichte van de zon, dan zouden de aardbewoners het ene moment geroosterd en het andere moment diepgevroren worden.

  Algemeen Dagblad,

  Ik heb eens berekend dat we bij een evenredige verdeling van het landoppervlak, inclusief woestijnen en rotsmassieven en tropische vegetatiegordels, iedere aardbewoner circa achtendertigduizend vierkante meter zouden kunnen toemeten.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  Het Global Positioning System (GPS), een netwerk van satellieten van het Amerikaanse leger, geeft aan de aardbewoner met een GPS-ontvanger precies door waar hij zich bevindt.

  Reformatorisch Dagblad,

  Maar ook de Meppeler amateur-sterrenkundige vraagt zich wel eens af of we''alleen' zijn in het universum. De enorme afstanden en de ontelbare sterrenstelsels maken dat hij niet uitsluit dat de aardbewoners de enigen zijn met een bewoonbare planeet.

  Meppeler Courant,

  De Duitse filosoof Peter Sloterdijk, toch niet de minste onder de aardbewoners, beweert dat tv alleen maar te consumeren valt 'op het nulpunt van de intelligentie', met andere woorden, als je alle vermogens uitschakelt zoals 'massa's' zogezegd doen.

  Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

  Het boek speelt zich af in de, Asimov-lezers bekende, "stalen holen" - ondergrondse steden waarin de aardbewoners zich wegens milieuverloedering en radioaktieve neerslag hebben teruggetrokken.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een mannelijke aardbewoner
  • een toekomstige aardbewoner
  • de laatste aardbewoner

  Other Edens bevat statische en lege panoramafoto's waarin Waplington, naakt en met kaalgeschoren hoofd, figureert als een soort mythische laatste aardbewoner.

  NRC,

  Kortom een slecht imago en een erbarmelijke communicatie leveren je niet de status van de sympathiekste huisbewoner op, al meen je daar als trotse mannelijke aardbewoner recht op te hebben.

  http://www.beaware.be/lines/03D62A510E.html

  Dat neerkomen van buiten de aarde is ook de leidraad van de roman; die is geschreven in de vorm van 26 brieven, waarin Oorman de toekomstige aardbewoner probeert wegwijs te maken in de wereld.

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • een half miljard aardbewoners
  • zes miljard aardbewoners
  • acht miljard aardbewoners
  • negen miljard aardbewoners

  Wereldwijd leven van de 6 miljard aardbewoners 1,2 miljard mensen in grote armoede.

  http://www.e-stem.nl/,

  Als de nieuwe trend doorzet, is een schatting van minder dan acht miljard aardbewoners in 2050 realistisch.

  De Standaard,

  Eind 2001 had ongeveer een half miljard aardbewoners thuis toegang tot het internet.

  http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

  Drinkwater voor negen miljard aardbewoners: technisch haalbaar, maar economisch en politiek nauwelijks.

  http://www.delta.tudelft.nl/archief/j35/n11/948,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle aardbewoners

  Ik moet steeds grinniken als ik weer eens lees dat, als de groei van het internet aan dit tempo doorgaat, in het jaar 2000-en-zoveel alle aardbewoners zullen aangesloten zijn.

  De Standaard,

  Alle aardbewoners kunnen in Spanje [...] worden gehuisvest.

  NRC,

  Meer sociale rechtvaardigheid: levenskwaliteit voor iedereen. Agalev wil de kwaliteit van het leven voor iedereen duurzaam garanderen, voor alle inwoners van ons land, voor alle aardbewoners én voor de toekomstige generaties.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html