bewoner


bewoner 1.0

iemand die een huis, straat, streek, dorp, stad, wijk of land bewoont; iemand die in een bepaalde plaats of een bepaald gebied woont; iemand die ergens woont; iemand die iets bewoont

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bewoner…

is een persoon

 • [Woongebied] woont bv. in een huis, straat, streek, dorp, stad, wijk of land
 • [Activiteit of handeling] bewoont een huis, straat, streek, dorp, stad, wijk of land; woont in een bepaalde plaats of een bepaald gebied; woont ergens

  Hoofdsemagram: inwoner


  Algemene voorbeelden


  In totaal kreeg de gemeente Brederwiede bijna tweehonderd ideeën binnen, die gebruikt zullen worden voor het opstellen van een totaalplan. De gemeente gaat de gedachten van alle betrokkenen inventariseren en heeft daarvoor een projectgroep in het leven geroepen. Hierin hebben een bewoner, een horeca-ondernemer en een vertegenwoordiger van een bedrijf van het industrieterrein zitting.

  Meppeler Courant,

  Ik neem als wethouder het ene moment van de dag heel belangrijke beslissingen, maar wordt geacht even later weer met een bewoner om tafel te gaan zitten om over een losse klinker in zijn straat te praten.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de vorige bewoner
  • de nieuwe bewoners
  • de vorige bewoners

  Ik zat in het derde jaar van de kunstacademie, maar ik werkte meestal thuis. Ik schilderde en tekende onder een enorme treurige ficus die ik had overgenomen van de vorige bewoner.

  De dag van de jas, Nelleke Zandwijk,

  Omdat haar vader met zijn pastoraal opbouwwerk niet veel verdiende, woonden ze de eerste jaren in deze stad op een etage boven een slagerij. Toen ze er net kwamen wonen, stonk het huis naar de teckel van de vorige bewoners en het duurde lang eer die waterige hondenlucht verdween.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  De boerderij is verkocht en de nieuwe bewoners komen op 1 april.

  De Limburger,

  • (de) oorspronkelijke bewoners

  'Het gedeelte van de Larijweg, waar wij wonen, heeft nog veel oorspronkelijke bewoners', vertelt Gerrit Schieving. 'Toentertijd was het als 'vreemde' moeilijk om ingeburgerd te raken. De naoberplichten leefden hier nog sterk.'

  Meppeler Courant,

  Berbers zijn de oorspronkelijke bewoners van Noord Afrika, ze leven er al ruim 10.000 jaar.

  http://www.tawiza.nl/content/awid.php?id=204=7=artikel

  • de toekomstige bewoners

  Het meedenken over de kwaliteit van de gebouwde omgeving is waardevol. De gemeente Meppel wil graag meedenken, communiceren met bewoners. In alle openheid. De wethouder nodigde daarom de toekomstige bewoners uit om na de loting om de kavels met hem plaats te nemen in een bus en al reizend samen ideeën op te doen.

  Meppeler Courant,

  Jaren geleden al heeft de gemeenteraad besloten dat de toekomstige bewoners van IJburg met hun fiets in de tram naar het centrum moeten kunnen.

  Het Parool,

  • de permanente bewoner
  • de tijdelijke bewoners
  • de permanente bewoners

  Indien de gemeente constateert dat iemand toch zijn vakantiehuisje, chalet of stacaravan gebruikt voor bewoning dan volgt er een ontruimings- of dwangsom-procedure. Dit betekent dat, al naar gelang de persoonlijke situatie van de permanente bewoner, de gemeente de bewoner uit zijn recreatieverblijf zet of hem een hoge dwangsom oplegt die hij elke maand dat hij langer in zijn recreatieverblijf woont moet betalen.

  http://www.viboso.be/home/thema/camping/camping.html#camping

  In Mappa Mondo worden kinderen met de grootst mogelijke zorg omringd. Een uitgebreid verpleegkundig team is hiervoor verantwoordelijk. Tijdelijk of permanent. Van de acht kinderen die in Mappa Mondo terechtkunnen wonen er vier langdurig en vier tijdelijk. Voor de permanente bewoners is ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk, maar is er buiten het ziekenhuis niemand die de noodzakelijke zorg en aandacht kan geven. De tijdelijke bewoners zijn kinderen van wie de ouders of verzorgers de zorg even niet meer aankunnen.

  http://www.rodekruis.nl/htdocs/index.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • bewoners in de buurt van Eupen
  • bewoners in de omgeving
  • bewoners in de regio
  • bewoners in de stad
  • bewoners in een wijk

  Bewoners in de buurt van Eupen hebben woensdagavond omstreeks 21 uur een lichte aardschok gevoeld.

  De Standaard,

  In het voorstel staat te lezen dat het wenselijk is dat 'de bebouwing zich manifesteert als hoogbouwaccent ten opzichte van de omgeving'. Daarbij wordt erop toegezien dat het woongenot van de bewoners in de omgeving niet wordt aangetast. Dat gebeurt door voor een slank gebouw met terugwijkende bouwlagen te kiezen.

  Dagblad van het Noorden,

  Een luidruchtig Russisch vrachtvliegtuig heeft donderdag opschudding veroorzaakt in de Franse Alpen. Bewoners in de regio hoorden 's ochtends een harde knal, gevolgd door lichtflitsen. Zij vreesden voor een vliegtuigexplosie.

  De Standaard,

  Stedelijke groene ruimten kunnen worden ingedeeld volgens hun invloedssfeer: voornamelijk gebruik door de inwoners van de ganse stad, door een deel van de stad, door een wijk, door een buurt. Zo bijvoorbeeld hoeft niet in iedere wijk alles aanwezig te zijn, maar voor de bewoners in de stad als geheel wel.

  http://www.vrp.be/2003-2.pdf,

  Bij de bouw van nieuwe woonwijken moet in een eerder stadium aandacht komen voor voorzieningen als bushaltes, scholen, kinderopvang, winkels etc. Het gebeurt nog te vaak dat bewoners in een wijk komen wonen waar nog onvoldoende voorzieningen zijn.

  http://www.e-stem.nl/,

  Voorzetsel: van

  • de bewoner van dat pand
  • de bewoner van de villa
  • de bewoners van appartementen
  • de bewoners van de boerderij

  De politie van Hoogeveen heeft vanmorgen twee inbrekers opgepakt. De twee waren rond half vijf een huis aan de H. Tillemaweg in de Wijk binnengedrongen. Toen de bewoner van dat pand vanmorgen vroeg wakker werd door het geblaf van zijn hond, trof hij op de benedenverdieping van zijn woning twee inbrekers aan.

  Meppeler Courant,

  Hoe Ellen zich zelf ook probeert te zien als bewoner van de villa, als iemand met een eigen kamer, over de bomen heen kijkend naar de lichten in het atelier – het blijft Johans fantasie. Ik wil gewoon niet. Ik wil niet meer met hem in één huis, hoe groot en zwartgemarmerd ook.

  Het meesterstuk, Anna Enquist,

  Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een brandbomaanslag gepleegd op een synagoge in Lübeck, in het noorden van Duitsland. Twee kamers brandden uit als gevolg van de aanslag met een molotov-cocktail. De bewoners van appartementen boven de synagoge ontkwamen ongedeerd.

  Meppeler Courant,

  De bewoners van de boerderij waren niet aanwezig in verband met vakantie, maar wel was de 67-jarige vader van bewoner aanwezig.

  Meppeler Courant,

  • bewoners van asielzoekerscentra

  In toenemende mate worden tandartsen geconfronteerd met de vraag naar tandheelkundige zorg voor bewoners van asielzoekerscentra.

  http://www.NMT.nl/

  • een bewoner van de Catharinastraat
  • bewoners van de binnenstad

  Een witte Rover werd gestolen vanaf de Lindestraat. Deze auto met een nieuwwaarde van fl. 50.000,- is eigendom van een bewoner van de Catharinastraat.

  Meppeler Courant,

  W. Dijkhuizen van de gemeente vertelt dat er op het stadskantoor al meerdere bewoners van de binnenstad zijn komen klagen over het feit dat overdag veel parkeerruimte wordt ingenomen door anderen dan de buurtbewoners.

  Meppeler Courant,

  • de bewoners van Boekarest

  In Roemenië is het geen nieuws meer als het 's winters in huis koud is. Er is dit jaar ook onvoldoende steenkool en hout, brandstoffen waar dertig procent van de bewoners van Boekarest het mee moet doen.

  De Standaard,

  met telwoord ervoor


  • de eerste bewoners

  De Droomtijdwezens hebben orde in de warboel gebracht; ze hebben de sterren aan de hemel geplaatst, de bomen op een rij gezet, geulen gemaakt voor rivieren en ze stenen achtergelaten. Allemaal herkenningspunten voor de mensen. Dat zeggen de Aboriginals, de eerste bewoners van Australië.

  NRC,

  • vier bewoners
  • duizenden bewoners

  In het Franse dorpje La-Salle-en-Beaumont bij Grenoble begroef een aardverschuiving zaterdag tientallen huizen. Vier bewoners werden zondag nog steeds vermist.

  Meppeler Courant,

  In Kisangani vernam De Standaard dat huurlingen van het Zaïrese leger opnieuw bombardementen uitvoerden op stellingen die rebellen op de weg van Bafwasende naar Kisangani optrekken. Tientallen burgers zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Meer zuidelijk, in Kindu, waren er weer plunderingen door Zaïrese militairen en sloegen duizenden bewoners op de vlucht.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een (groot) aantal bewoners

  Zinvol werk zit volgens de burgemeesters ook in de rubriek buurtbeheer, waar een aantal bewoners worden aangeworven om samen te werken aan het onderhoud van hun woonomgeving.

  De Standaard,

  Vorig jaar oktober ontsnapte een gifwolk en kwam de chemische stof dichloormethaan in de nabijgelegen wijk Zeldenrust terecht. Een groot aantal bewoners had tijdelijk last van huidaandoeningen.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar bewoners
  • zijn bewoners

  Het toerisme is voor onze stad een bijzonder belangrijk gegeven. Het vormt een onmisbare bron van tewerkstelling en van economische activiteit, maar het kleurt ook het cultureel aanbod en het leefklimaat van de stad en haar bewoners.

  http://www.brugge.be/

  Van kanon tot schilderij, van duwslee tot Jakobsstaf en van manuscript tot Marker klederdracht. Elk voorwerp vertegenwoordigt een facet uit de rijke historie van het Zuiderzeegebied en zijn bewoners.

  http://www.zuiderzeemuseum.nl/

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle bewoners

  Bewoners van het gebouw met 28 flats hadden zondagochtend omstreeks half vier rookontwikkeling vastgesteld. Alle bewoners van 14 verhuurde flats konden worden geëvacueerd.

  De Standaard,

  In het onderzoek zijn alle bewoners in de omgeving door de politie gehoord en geen van hen heeft op donderdagavond kort voor of direct na het schot iemand gezien die in verband zou kunnen worden gebracht met de schietpartij.

  Meppeler Courant,

  Bij terugkeer bij de wegversperring van de dronken politie-agent verwelkomt nu een uiterst vriendelijke hoge militair ons. Hij lacht en schudt handen. "Begrijpt u waarom al die mensen vluchten? Ik niet. Wij doen ze niets. Alle bewoners van Burundi zijn aardig tegen Hutu's."

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • bewoners en ondernemers
  • ondernemers en bewoners

  Het bestuur van stadsdeel Osdorp wil graag rekening houden met de wensen van bewoners en ondernemers. Daarom zit het bestuur regelmatig aan tafel met organisaties van bewoners, belangenorganisaties van ouderen en gehandicapten, sportclubs, organisaties van migranten, ondernemersverenigingen, enzovoorts.

  http://www.osdorp.amsterdam.nl/bestuur/index.html

  De reconstructie van de Overtoom werd in september 2002 afgerond. De straat had toen tweeënhalf jaar open gelegen. De werkzaamheden veroorzaakten veel klachten van ondernemers en bewoners.

  Het Parool,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  bewoner 1.1

  iemand die in een zorginstelling woont, bijvoorbeeld in een serviceflat of verzorgingstehuis; iemand die een woonruimte in een zorginstelling bewoont

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een bewoner…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] woont in een zorginstelling

   Algemene voorbeelden


   Ik kan me ook voorstellen dat wat hulp bij licht huishoudelijk werk voor sommige bewoners een uitkomst zou zijn. Neem alleen maar de bediening van een wasmachine door een bewoner die wat zelfstandiger is gaan wonen. Onze achterliggende gedachte is ook dat er een maatschappelijke ontwikkeling gaande is waarbij de verstandelijk gehandicapte meer in de samenleving te laten integreren.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een bewoner van een verzorgingshuis
   • een bewoner van een woonzorgcentrum
   • de bewoners van bejaardentehuis Het Vonder

   Als een bewoner van een verzorgingshuis zich na een goede afweging uitspreekt voor het behoud van de eigen huisarts, dan zal de directie van het verzorgingshuis deze keuze moeten respecten, ook al komende belangen van de organisatie volgens de directie in het gedrang.

   http://www.anbo.nl/

   Het woonzorgcentrum biedt in vergelijking met een verzorgingshuis zoveel extra's in zelfstandigheid, privacy en wooncomfort, dat wij woonzorgcentra niet alleen als een haalbare, maar zelfs als een zeer gewenst alternatief voor een verzorgingshuis beschouwen, mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat het vrije bestedingsbudget van een bewoner van een woonzorgcentrum nagenoeg gelijk is aan dat van de bewoner, opgenomen in een verzorginghuis.

   Meppeler Courant,

   Jongeren van Jeugdsoos De Miete uit Ruinerwold bieden volgende week zaterdag een bankje aan de bewoners van bejaardentehuis Het Vonder aan. De jeugdsoos heeft vorig jaar april een grote rommelmarkt gehouden, waardoor ze financieel ruimte hebben om deze schenking te doen.

   Meppeler Courant,

   met telwoord ervoor


   • de eerste bewoners

   Bijna 29 jaar geleden namen de eerste bewoners hun intrek in het bejaardenhuis. 'Toen moest je 65 jaar en goed gezond zijn om in aanmerking te komen voor een kamer. Nu is het centrum verbouwd en uitgegroeid tot een zorgcentrum met aanleunwoningen, ziekenopvang, dagverzorging en een recreatiezaal voor activiteiten', stelde Heeling.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   bewoner 2.0

   dier dat op enige plaats of in een bepaald gebied woont; dier dat ergens woont; dier dat iets bewoont

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een bewoner…

   is een dier

   • [Activiteit of handeling] woont op enige plaats of in een bepaald gebied; woont ergens; bewoont iets

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • bewoners van dit gebied
    • bewoners van halfdroge gebieden en open grasvlaktes
    • bewoners van de Noordzee en de Zeeuwse stromen

    In de namiddag gaan we terug op toer op zoek naar nog meer bewoners van dit gebied. Daaronder vallen vooral de lanspuntslang, wasberen, miereneters, otters, drie soorten apen, halsbandpekari's en tapirs. Ook reptielen als glaskikkers en basilisken zijn vertrouwde bewoners. Basilisken worden ook wel eens "Jesus Christ Lizards genoemd" omdat ze over het water lopen.

    http://www.houtlandreizen.be/meerdaagse.php

    Nauw verwant aan de hertmuizen zijn de dwergmuizen en sprinkhaanmuizen, bewoners van respectievelijk halfdroge gebieden en open grasvlaktes.

    http://www.dessie.be/wildlife/nieuwe_wereld.htm

    Die eerste levensvormen, primitieve bacteriën en blauwwieren leefden in ondiepe kustwateren. Hoe onvoorstelbaar het ook is, uit dat oerleven zijn alle moderne levensvormen voortgekomen. Van de nu levende bacteriën tot de talloze vertegenwoordigers van het planten- en dierenrijk. In Artis zijn daarvan talloze voorbeelden te zien. Zo toont de Grote Zaal in het Aquarium een fraaie collectie vissen en lagere dieren. Bewoners van de Noordzee en de Zeeuwse stromen, fraai gekleurde vissen uit het tropisch koraalrif en Afrikaanse cichliden met hun zo bijzondere voortplantingsgedrag, het zogenaamde muilbroeden.

    http://www.artis.nl/algemeen/mainan.htm

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen