binnenstadbewoner


binnenstadbewoner 1.0

iemand die een huis of kamer in de binnenstad bewoont; iemand die in het centrum van een stad woont; iemand die in de binnenstad woont

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een binnenstadbewoner…

is een bewoner; is een persoon

 • [Plaats] bewoont een huis of kamer in de binnenstad; woont in het centrum van een stad
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft soms problemen om in de nabijheid van het eigen huis te parkeren

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  GroenLinks in de binnenstad heeft zich na de uitslag van het referendum over een eigen bestuur voor de binnenstad wel even achter de oren gekrabt. Vier van de vijf binnenstadbewoners die aan het referendum meededen was immers tegen een eigen stadsdeelbestuur.

  http://www.groenlinksamsterdam.nl/binnenstad/

  Een meerderheid van de respondenten ziet het liefst dat de garage alleen nog door binnenstadbewoners en andere belanghebbenden wordt gebruikt. Daarnaast scoren de ombouw tot overdekte markthal, kinderspeelplaats, dans- en discotempel, fietsenstalling en historisch museum volgens GroenLinks goed.

  De Limburger,

  Tot slot nog enkele opmerkingen over de uitvoering van vorenstaande voorstellen. Ondergetekenden voorspellen dat de voorgestelde verbeteringen betreffende het gebruik van het water en de waterkanten voor binnenstadbewoners van groot en positief belang zullen zijn.

  http://www.groenlinksamsterdam.nl/binnenstad/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • autobezittende binnenstadbewoners

  De bouw van parkeergarages is ondertussen in volle gang, maar het platform Binnenstad Autovrij is bang dat er onder druk van autobezittende binnenstadbewoners nauwelijks parkeerplaatsen op straat opgeheven zullen worden.

  http://www.groene.nl/1996/35/mdr_auto.html,

  in voorzetselgroep


  • de belangen van binnenstadbewoners

  Door de nadruk op de economische functie van de stadscentra van de centrale steden verdwijnen de belangen van de binnenstadbewoners naar de achtergrond en ontstaat er beleidsmatige ruimte voor het versterken van de werkgelegenheid in de binnensteden.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  • een parkeergarage voor binnenstadbewoners
  • prioriteit voor de binnenstadbewoners

  Onder het Gele Rijdersplein dient een parkeergarage voor binnenstadbewoners te komen; op het straatniveau komt dan een autovrij plein.

  http://www.stadsschoon.nl/

  Doordat concentratie van activiteiten op andere locaties dan het stadscentrum achterwege blijft, wordt het functioneren van het openbaar vervoer aangetast. Bundeling van bedrijven en voorzieningen nabij stations moet dit voorkomen. In lijn met de maakbaarheidsgedachte en ondanks de prioriteit voor de binnenstadbewoners bevat de nota hierover een zeer vergaande tekst.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  voorafgegaan door als


  • als binnenstadbewoner

  Probeer als binnenstadbewoner op een avond de auto maar eens binnen 5 min. loopafstand van je woning te parkeren.

  http://www.gouda-online.nl/postt17.html,