woonwagenbewoner


woonwagenbewoner 1.0

iemand die in een woonwagen woont; bewoner van een woonwagen; iemand die in een woonwagenkamp woont

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een woonwagenbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont in een woonwagen

  Algemene voorbeelden


  Woonwagenbewoners geven de voorkeur aan een woonvorm die sterk afwijkt van het gangbare.

  http://www.aedesnet.nl/

  De mobiele woonvorm is voor de woonwagenbewoners de belangrijkste verwijzing naar hun culturele identiteit.

  http://www.buildingonline.be/pages/nieuws/items/90.asp?par=90,

  Van Ooijen beschrijft in zijn proefschrift een eeuw lang woonwagenbeleid, waarin hij zegt dat de overheid de woonwagenbewoners te lang als aparte groep heeft behandeld.

  NRC,

  Het is beleid van de overheid, die al bijna twintig jaar de woonwagenbewoners probeert te integreren door de wagens te verspreiden over kleinere kampen, tussen de 'gewone' huizen.

  NRC,

  Eind jaren zestig besloot de overheid de woonwagenbewoners bij elkaar te plaatsen op grote, regionale centra aan de rand van de stad [...]. Het gevolg was dat de bewoners steeds verder geïsoleerd raakten en hun achterstand groter werd. Daarom werd het beleid zeven jaar later omgegooid: woonwagenbewoners moesten juist worden verspreid over nieuwe, kleine kampen in de bebouwde kom, tussen de huizen.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • lokale woonwagenbewoners
  • voormalige woonwagenbewoners

  In paniek bij vreemden aanbellen kon dus overal, maar de huizen aan de weg die naar rechts boog werden bewoond door asocialen, voormalige woonwagenbewoners, drugsdealers, pitbullbezitters en onverstaanbare buitenlanders.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  De politie richtte de recherchegroep 'Klompenteam', vernoemd naar een van de hoofdverdachten die vrijwel altijd op klompen rondliep, op naar aanleiding van de illegale autohandel van lokale woonwagenbewoners.

  Meppeler Courant,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • woonwagenbewoners in Nederland

  Maar voor de 25.000 woonwagenbewoners in Nederland blijft de wereld bestaan uit 'burgers' en 'reizigers'.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • een studie naar woonwagenbewoners

  Bij een breed opgezette studie naar woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland leverden de foto's van deze groepen veel nieuwe informatie op.

  http://www.hum.uva.nl/pion-imm/nederlands/nederlandshome.htm

  • de achterstand van (de) woonwagenbewoners
  • de overlast van (de) woonwagenbewoners
  • de spreiding van (de) woonwagenbewoners
  • het gedrag van (de) woonwagenbewoners
  • het isolement van (de) woonwagenbewoners
  • het verspreiden van (de) woonwagenbewoners

  Ik loop de staf binnen, waar Karel net een verhandeling houdt over de spreiding van woonwagenbewoners en dat we de fouten uit het verleden niet moeten herhalen.

  NRC,

  Het verspreiden van woonwagenbewoners over kleine kampen werd een doel op zich, ook als reactie op de mislukking van het grote centra-beleid uit de jaren zeventig.

  NRC,

  Al vanaf 1918 probeert de overheid de achterstand van woonwagenbewoners op te heffen door speciale wetten en regels.

  NRC,

  Ook werd uitvoerig beschreven welke eisen werden gesteld aan het gedrag van de woonwagenbewoner.

  NRC,

  Eén zaak is zeker: de vijandige houding van de samenleving en het isolement van de woonwagenbewoners versterken elkaar en vergrendelen deze mensen in hun eigen gemeenschap.

  http://www.buildingonline.be/pages/nieuws/items/90.asp?par=90,

  Plaatselijk Belang en Gemeentebelangen hebben dit voorjaar via vragen in de gemeenteraad al de aandacht gevestigd op de overlast van de woonwagenbewoners.

  Meppeler Courant,

  • acties voor woonwagenbewoners
  • regels voor woonwagenbewoners

  Dirk de Vroome genoot vooral bekendheid vanwege zijn acties voor woonwagenbewoners, zigeuners en Molukkers.

  http://www.rooiereus.nl/watis.html

  B en W hebben de regels voor woonwagenbewoners versoepeld.

  Meppeler Courant,

  met substantief ervoor


  • een aantal woonwagenbewoners
  • een groep woonwagenbewoners
  • groepen woonwagenbewoners

  De wet verbiedt het houden van apen en bepaalde andere uitheemse diersoorten door mensen die geen vergunning hebben. En zodoende worden nogal wat dieren in beslag genomen. Zo ook de aap van 'IJzeren Willem' een onderwereldfiguur die achter het onderduikadres van zijn aap was gekomen en deze weer wilde komen halen. De politie werd gealarmeerd [...]. Maar gelukkig bedacht IJzeren Willem zich en bleef thuis, en dat was een hele opluchting. Dat was niet het geval met een groep woonwagenbewoners die wel eens wilden kijken waar hun 'apie' gebleven was.

  http://www.nshd.nl/zodiak/index.html,

  Aan deze universiteit promoveren drie onderzoekers op studies naar de verschillende groepen woonwagenbewoners en zigeuners.

  Meppeler Courant,

  De politie van Londerzeel pakte een aantal woonwagenbewoners op.

  De Standaard,

  • de afdeling woonwagenbewoners

  De afdeling woonwagenbewoners begeleidde een pilootproject om Roma-kleuters te integreren in het regulier onderwijs.

  http://www.antwerpen.be/MIDA/

  met ander, nevengeschikt substantief


  • Bohemers en woonwagenbewoners
  • zigeuners en woonwagenbewoners
  • woonwagenbewoners en zigeuners
  • zigeuner of woonwagenbewoner

  De docentformatie voor basisscholen wordt berekend aan de hand van (o.a.) zogenaamde leerlinggewichten. In de huidige situatie krijgt een gewoon kind het gewicht 0,00 een arbeiderskind van Nederlandse afkomst het extra gewicht 0,25 en een arbeiderskind van buitenlandse herkomt 0,90. Voor schipperskinderen en kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners gelden nog weer aparte extra gewichten (0,40 en 0,70 respectievelijk).

  http://www.onderwijsachterstanden.nl/zit.php/herijking/zither002.html,

  Het is ook niet altijd eenvoudig te omschrijven wie zigeuner of woonwagenbewoner is en wie niet.

  http://www.schoolzonderracisme.be/index_nl.html

  Een sportcentrum en een recreatiepark: daar droomde ik van, en niet van een kamp vol Bohemers en andere woonwagenbewoners.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  Hunnen hoorden niet in een nette arbeidersbuurt. Die moesten ondergebracht worden in speciale woonoorden - gezellig met z'n allen bij elkaar: dan hebben wij er geen last van -, net zoals de zigeuners en woonwagenbewoners, die waren ook meer thuis in barakken of woonwagenkampen.

  De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

  • huisbewoners en woonwagenbewoners

  Racisme en discriminatie komen in de hele maatschappij voor. Het komt voor tussen jongeren uit verschillende wijken, tussen verschillende groepen allochtonen, tussen huisbewoners en woonwagenbewoners, tussen jongeren en ouderen [...], tussen jongeren van verschillende scholen en tussen jongeren met een verschillend geloof.

  http://members.lycos.nl/astrada/szr/wat.html

  De fysieke afstand tussen huis- en woonwagenbewoners is daardoor wel kleiner geworden [...], maar het aanleggen van nieuwe kampen [...] ("en vooral de bombarie waarmee dit vaak gepaard ging") hebben de weerstanden van huis- en woonwagenbewoners ten opzichte van elkaar juist groter gemaakt.

  NRC,