kamerbewoner


kamerbewoner 1.0

iemand die op een kamer woont; iemand die een of meer kamers huurt in het huis van iemand anders
Vaak in toepassing op uitwonende studenten.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kamerbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont op een kamer; huurt een of meer kamers in het huis van iemand anders

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Ritzen maakte ook duidelijk dat hij geen onderscheid wil maken tussen studenten die thuis wonen en zij die een kamer huren, hoewel de kamerbewoners, die waarschijnlijk dichter bij hun school of universiteit wonen, meer gebruik maken van de OV-kaart. "Die studenten kiezen er waarschijnlijk voor ook regelmatig colleges in andere steden te volgen en dat vind ik prima."

  NRC,

  Het monumentale pand aan de Kruisstraat is momenteel bestemd voor kamerbewoners.

  Meppeler Courant,

  Het kan echter niet zo zijn, dat per studentenhuis één kamerbewoner de belasting moet voldoen en het geld bij zijn medebewoners moet terugvragen.

  http://www.studentenstad.nl/

  Huursubsidie is een bijdrage van de overheid in de huur, in principe alleen voor zelfstandige woningen. Zelfstandig wil zeggen met een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken. Dat betekent dat kamerbewoners geen recht op huursubsidie hebben.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  Vanaf 1 september '98 moeten alle studentenkoten en alle andere bemeubelde kamers aan een aantal minimale kwaliteitsnormen voldoen [...]. Het nieuwe decreet legt een aantal minimumvoorwaarden op aan de kamerverhuurders. De indieners, Marc Olivier (CVP), Jacques Timmermans (SP) en Carl Decaluwé (CVP), hebben namelijk vastgesteld dat vooral de woonomstandigheden van de niet-studenten onder de kamerbewoners vaak erbarmelijk zijn.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief ervoor


  • een aantal kamerbewoners

  Werd de bovenverdieping van het oude postkantoor aan het Zuideinde onlangs verhuurd aan jongeren, ook in het voormalige monumentale pand van de Academie voor Natuurgeneeskunde is een klein aantal kamerbewoners gehuisvest.

  Meppeler Courant,