hoofdbewoner


hoofdbewoner 1.0

iemand die officieel als bewoner van een woning of ander gebouw geregistreerd is en daarmee onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van bepaalde lasten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hoofdbewoner…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat officieel geregistreerd als eigenaar of huurder van een woning of ander gebouw

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Bij gladheid moet de hoofdbewoner, hoofdgebruiker of eigenaar tussen zonsopgang en 22 uur onmiddellijk het trottoir bestrooien met zand, zaagsel of fijne as.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de hoofdbewoner van een huis
  • de hoofdbewoner van een pand
  • de hoofdbewoner van een woonruimte

  In de praktijk is iedere hoofdbewoner van een huis een ingezetene.

  Meppeler Courant,

  De omslag ingezetenen wordt geheven van de hoofdbewoner van een woonruimte.

  http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

  Als u gaat samenwonen, op kamers gaat wonen, bij iemand gaat inwonen, terugkeert in het gezin van uw ouders of partner moet u bij de aangifte ook de toestemming overleggen van de hoofdbewoner van het pand of van de huisbaas.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  voorafgegaan door als


  • ingeschreven zijn als hoofdbewoner

  Op de vraag naar tweede woningen werd duidelijk gemaakt dat er wat betreft het ingezetenenaandeel als voorwaarde geldt dat men bij de gemeente moet zijn ingeschreven als hoofdbewoner.

  Meppeler Courant,

  hoofdbewoner 1.1

  dier dat de belangrijkste bewoner van een bepaalde ruimte is

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een hoofdbewoner…

  is een dier

    Hoofdsemagram: bewoner


    Algemene voorbeelden


    Op 10 mei volgt de opening van Taman Indah (Mooie Tuin), het sluitstuk van dit continent: een 'zoötechnisch oerwoud' met wurgvijgen, nevelflarden en een rivier dat als onderkomen dient voor de dikhuiden. Hoofdbewoners zijn de negen olifanten van Blijdorp, onder wie de 56-jarige Sonny (Europa's oudste) en de zwangere Irma wier kind begin 1995 wordt verwacht.

    NRC,