plattelandsbewoner


plattelandsbewoner 1.0

iemand die op het platteland woont; bewoner van het platteland

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een plattelandsbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont op het platteland

  Algemene voorbeelden


  De Fransen hebben [...] rond deze medina een nieuwe stad aangelegd volgens een opvallend patroon van loodrecht kruisende straten tussen de medina en de zee, met La Goulette gelegen aan een van de drukste havens van Noord-Afrika. Dit had tot gevolg dat er een massale migratie ontstond van plattelandsbewoners naar de stad Tunis.

  http://home.tiscali.be/f.vanlil/Tunesie/Tunis.htm

  De stedeling verdiende vorig jaar gemiddeld bijna tweemaal zoveel als de plattelandsbewoner.

  De Standaard,

  Van de plattelandsbewoners verdient de helft te weinig om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een arme plattelandsbewoner
  • een koppige plattelandsbewoner
  • een wantrouwige plattelandsbewoner

  Is het extreem-linkse stereotype een zweverige intellectueel met langdradige betogen, dan zou de extreem-rechtse karikatuur een koppige, wantrouwige plattelandsbewoner zijn die zwijgt omdat hij wel beter weet.

  NRC,

  Zachte leningen die aan arme plattelandsbewoners kansen geven om hun voedselproductie te verhogen.

  De Standaard,

  • Kempense plattelandsbewoners

  Alle boze geesten, spoken en hersenschimmen die ooit ontsproten waren aan het simpele brein van de Kempense plattelandsbewoners, leken hier verzameld en vervolgens door de een of andere vloek of toverformule verstard.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  met substantief ervoor


  • een aantal plattelandsbewoners

  In ieder dorp pikte de bus een aantal plattelandsbewoners op en langzaam besloegen de ruiten.

  De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

  met telwoord ervoor


  • duizenden plattelandsbewoners
  • een miljard plattelandsbewoners
  • miljoenen plattelandsbewoners

  In een krakkemikkig kamp in de bergen van oostelijk Mexico gingen duizenden plattelandsbewoners voor onbepaalde tijd in hongerstaking.

  De Standaard,

  De economische hervormingen van de eerste jaren uit Dengs bewind, met de leuze "Boeren, verrijk u", hebben het leven van de bijna een miljard plattelandsbewoners grondig gewijzigd.

  De Standaard,

  Miljoenen plattelandsbewoners zijn dan ook naar de steden getrokken, op zoek naar werk.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de stadsbewoner en de plattelandsbewoner
  • stadsbewoners en plattelandsbewoners

  Haast vanzelf zullen de horizonten van de stadsbewoner en de plattelandsbewoner met elkaar versmelten.

  De Standaard,

  De gedachte dat vooral de entitlements op voedsel moet worden vergroot, heeft veel projecten gestimuleerd zoals werkgelegenheidsprojecten, krediet voor inkomensgenerende activiteiten en tuinen voor arme stads- en plattelandsbewoners.

  http://www.gcw.nl/