spookbewoner


spookbewoner 1.0

iemand die ergens woont maar zich niet in de gemeentelijke basisadministratie op dat adres heeft laten registreren; iemand die niet of op een onjuist adres in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat; niet-bestaande bewoner

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een spookbewoner…

is een bewoner; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] woont op een adres, maar staat niet op dat adres geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie of woont niet meer op een adres, maar heeft zich niet laten uitschrijven op dat adres in de gemeentelijke basisadministratie en staat dus nog wel op dat adres geregistreerd

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Jacht op duizenden spookbewoners. De gemeente Rotterdam telt duizenden inwoners meer dan officieel bekend was. Heel wat bewoners hebben zich nooit ingeschreven bij de gemeente, blijkt uit een steekproef in enkele probleemwijken. Rotterdam wil hier een einde aan maken en gaat bewoners die een pand bewonen maar zich niet inschrijven bij Publiekszaken beboeten met een bedrag van 2250 euro.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/238358/2007/06/08/Jacht-op-duizenden-spookbewoners.dhtml,

  De Dienst Persoonsgegevens start een adresonderzoek naar spookbewoners. De hoofdbewoner van het desbetreffende adres vraagt de dienst om informatie, onder meer over de identiteit van de onderzochte personen. Volgens de dienst mogen deze gegevens vanwege privacy niet worden verstrekt. Dat vindt de hoofdbewoner vreemd, want de dienst adresseert in het kader van het onderzoek brieven aan de spookbewoners op het laatst bekende adres, te weten dat van de huidige hoofdbewoner.

  http://biodata.asp4all.nl/andreas/2008/09012f97804f902f/09012f97804f902f.pdf,

  Na kakkerlak en boktor kent het Amsterdamse woningbestand sinds enige tijd een nieuwe vorm van overlast: de spookbewoner. In hardnekkigheid doet het verschijnsel niet onder voor het kruipend ongedierte. Wie er eenmaal last van heeft moet nog maar zien , dat hij er van afkomt. De spookbewoner is de tegenhanger van de illegale bewoner. Terwijl de laatste zijn best doet onzichtbaar te blijven, nestelt de eerste zich ongevraagd op een bepaald adres, als een koekoeksjong waar de rechtmatige bewoner zich aanvankelijk niet van bewust is.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030985:mpeg21:a0018,

  Het terugvorderen van huursubsidie in de casus die aanleiding was voor het stellen van de kamervragen, heeft op een misverstand berust. Er was op het subsidieadres sprake van een spookbewoner (een reeds vertrokken medebewoner) die nog met een niet-rechtmatige verblijfscode in de GBA stond vermeld.

  http://www.buitenlandsepartner.eu/forum/viewtopic.php?t=5510&view=previous,

  Zelfs al slaagt iemand erin aan te tonen dat hij alleen woont en wordt de spookbewoner uit het bevolkingsregister geschrapt, dan nog is het voor de officiële bewoners bijna onmogelijk bij voorbeeld belastingen over voorgaande jaren terug te vragen. Het is immers bijna ondoenlijk aan te tonen dat ze altijd alleen hebben gewoond op dat adres.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010842560:mpeg21:a0154,

  Ik heb een spookbewoner gehad. Iemand die zich niet liet uitschrijven, nadat ik hem tijdelijk onderdak had verleend. Om die uitgeschreven te krijgen ben je een jaar (en de ombudsman) verder, terwijl ondertussen de deurwaarders en andere schuldeisers voor m'n deur "nummertjes moesten trekken".

  http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/verkeerd-adres/,