wijkbewoner


wijkbewoner 1.0

iemand die in een wijk woont; bewoner van een wijk

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wijkbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont in een bepaalde wijk

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Een in januari ingestelde werkgroep heeft een centraal plan opgesteld voor reconstructie van het Sterrenpark in de wijk Krakeel. Op maandag 18 oktober kunnen de wijkbewoners op een bijeenkomst in het buurthuis De Magneet het plan bekijken.

  Meppeler Courant,

  Wellicht kunnen via de wijkteams activiteiten opgezet worden om met de wijkbewoners het zwerfafval te lijf te gaan.

  http://verkiezingen.stamtafel.nl/ChristenUnie-SGP%20Doetinchem%202002-2006.rtf

  Wijkbewoners zien uit naar een park in de wijk, waar een groot tekort aan groen is.

  ANP,

  Wijkbewoners mogen de gemeente ook verzoeken om een extra premiebeloning toe te kennen, als het om een heel bijzondere zaak gaat.

  http://www.dewanand.nl/wart0152.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • allochtone wijkbewoners
  • de oorspronkelijke wijkbewoners

  Hoewel de oorspronkelijk wijkbewoners door deze werkwijze in de buurt konden blijven wonen, veranderde de bevolkingssamenstelling in de loop der jaren behoorlijk door de grote instroom van migranten.

  http://www.volksbuurtmuseum.nl/

  Op deze manier probeert de gemeente inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van allochtone wijkbewoners als het gaat om een aantrekkelijke leefomgeving.

  http://www.soest.nl/smartsite6039.dws,

  • Hoogeveense wijkbewoners
  • Turkse wijkbewoners

  Uitje voor Hoogeveense wijkbewoners door brand [...]. De buurtbewoners leken het wel leuk te vinden. Er was volop brandweer, politie en pers in Tuindorp-Zuid. Jawel, er gebeurde eens wat. De volkswijk liep uit.

  Meppeler Courant,

  Secretaris Ahmet Altikulaç is blij met de inspanningen van het graaiteam. Vorig jaar nog heeft hij samen met een aantal Turkse wijkbewoners de bezem gepakt en de buurt schoongemaakt.

  Trouw,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gevluchte wijkbewoners

  "Bij de eerste knallen zag ik de ruiten heen en weer gaan. Mensen renden even later in paniek naar binnen. We hebben ze achter in de winkel gezet. Bij de klap die volgde, vlogen de ruiten eruit. Ik stond op flinke afstand van de deur. De luchtdruk blies me krachtig achteruit. Overal zaten glassplinters. Wàt een geluk dat de gevluchte wijkbewoners achter in de winkel stonden."

  http://www.enschede.nl/Default.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • wijkbewoners van het Benoordenhout

  Het CDA vindt bovendien dat de mening van de wijkbewoners van het Benoordenhout zwaar moet wegen.

  NRC,