buurtbewoner


buurtbewoner 1.0

iemand die in een bepaalde buurt woont; bewoner van een buurt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een buurtbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont in een bepaalde buurt

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Buurten waar buurtbewoners, in samenwerking met de overheid, actief werken aan verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, ontvangen het keurmerk 'veilige buurt' en ontvangen extra middelen die kunnen worden gebruikt ter vergroting van de leefbaarheid.

  http://www.e-stem.nl/

  Zowel buurtbewoners als mensen uit andere delen van de stad weten de snacks te waarderen; vooral de lekkere broodjes, waarin De Markies is gespecialiseerd.

  Meppeler Courant,

  De buurtbewoners zeggen in de Oosterboer te zijn gaan wonen voor de rust.

  Meppeler Courant,

  Volgens buurtbewoners dumpen sluikstorters regelmatig afval in de buurt van de brug.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • zich ergeren

  Een buurtbewoner ergert zich vooral aan het vuil dat jongeren op straat rond laten slingeren.

  http://www.de-wijk-is-van-ons-allemaal.nl/

  • klagen

  De buurtbewoners klagen over overlast door geluid en verkeer.

  Meppeler Courant,

  • in opstand komen

  In de jaren tachtig kwamen buurtbewoners in opstand tegen stankoverlast van het bedrijf, dat grote hoeveelheden rioolslib droogt en afvoert naar stortplaatsen.

  NRC,

  • bezwaar maken

  Mulder, die schuin tegenover het bedrijf woont, zegt dat lang niet alle buurtbewoners bezwaar hebben gemaakt tegen de milieuvergunning van BFI.

  Meppeler Courant,

  • organiseren

  Via talrijke buurtraden [...] en ruilnetwerken organiseren buurtbewoners hun eigen basisvoorzieningen.

  http://www.grassroots.be/d20_kouter_persmap.htm,

  • protesteren

  De asfaltstrook die destijds in de Hondsberg is gelegd, ligt gedeeltelijk op partikuliere grond [...]. De buurtbewoners protesteerden en de hele procedure moet worden overgedaan.

  De Standaard,

  • zich betrokken voelen

  Door buurtgericht te werken voor meer veiligheid, voelen buurtbewoners zich meer betrokken bij anderen in hun omgeving en letten zij ook wat beter op elkaar.

  Meppeler Courant,

  als object bij een werkwoord


  • de buurtbewoners ergens bij betrekken

  Bij het college rees de vraag of wel alle speelterreinen moeten blijven en of de buurtbewoners ook meer betrokken moeten worden bij de exploitatie.

  Meppeler Courant,

  • de buurtbewoners op de hoogte brengen
  • de buurtbewoners informeren

  De burgemeester zal ook een openbaar onderzoek organiseren om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van de geplande uitbating en om hen de kans te geven hun eventuele bezwaren tegen de uitbating te uiten.

  http://www.vl-brabant.be/website/main.htm?doc=446424=full

  Hij merkte op graag te willen dat de gemeente de buurtbewoners informeert over de planologische procedure.

  Meppeler Courant,

  • de buurtbewoners raadplegen

  De buurtbewoners worden geraadpleegd. Er wordt steeds een openbaar onderzoek gehouden.

  http://www.ibgebim.be/ONDERNEMINGEN/SECTORIEEL/BENZINE_STATION/faq_benzinestations.htm

  met adjectief ervoor


  • andere buurtbewoners

  Deze plek voldoet aan de behoefte van de vele buurtbewoners, die hiermee een beschutte plek hebben gekregen, voor een sociaal contact met andere buurtbewoners.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

  • bange buurtbewoners

  Motorbenden hebben vaak clubhuizen in afgelegen oorden, maar ook in residentiële wijken van Kopenhagen. Bange buurtbewoners zetten parlementsleden onder druk om ze daar te verdrijven.

  De Standaard,

  • boze buurtbewoners

  Vergelijkbaar onderzoek in Zweden wees overigens uit dat de maatschappelijke tolerantie tegenover hernieuwbare energiebronnen zoals de inplanting van een windmolenpark in de buurt, erg hoog ligt in vergelijking met die van fossiele energiebronnen, waarbij het 'not in my backyard'-gevoel veel sneller boze buurtbewoners de straat op jaagt.

  http://www.ulyssis.org/~veto/veto2526/duurzaam.html

  • directe buurtbewoners

  Samen met wat anderen nam ik het initiatief om de bewoners van het pand en de directe buurtbewoners eromheen, dat wil zeggen de krakers in die buurt, plus zoveel mogelijk krakers van het stedelijk overleg, bij elkaar te krijgen om de maatregelen en de politieke lijn die we zouden volgen te bespreken.

  http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

  • enthousiaste buurtbewoners

  Enthousiaste buurtbewoners hebben vier banken geplaatst, de betegeling verzorgd en meegeholpen met de groenvoorziening.

  Haarlems Dagblad,

  • de meeste buurtbewoners

  De meeste buurtbewoners zijn blij met de komst van het complex.

  Meppeler Courant,

  • nieuwsgierige buurtbewoners

  Toen hij uitstapte, wuifde hij naar de nieuwsgierige buurtbewoners die voor het huis van Agnes Ottevaere waren samengetroept en stapte daarna met opgeheven hoofd op Beekman en Van In toe.

  Pandora, Pieter Aspe,

  • oudere buurtbewoners

  Er wordt ook te veel rekening gehouden met oudere buurtbewoners. In sommige buurten heb je een jongere migrantenbevolking en een oudere bevolking en dat botst.

  http://student.vub.ac.be/~ndeblauw/geert/Thesis/04_inleiding.htm,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een oplettende buurtbewoner

  Bij een bedrijf aan de Noteboomstraat is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De politie kreeg een tip en betrapte drie inwoners uit Nijmegen op heterdaad. Een oplettende buurtbewoner belde de politie met de mededeling dat er werd ingebroken bij het bedrijf.

  Meppeler Courant,

  • protesterende buurtbewoners

  Na middernacht, wanneer de protesterende buurtbewoners naar huis zijn, zullen meer vrouwen zich opstellen in de bushokjes die langs het parkoers zijn neergezet.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • betrokken buurtbewoners

  De inventarisatie [...] is afgerond en met de betrokken buurtbewoners is de gemeente tot overeenstemming gekomen over het oplossen van de problemen in het gebied boven de Dwingelderstroom.

  Meppeler Courant,

  • geïrriteerde buurtbewoners

  Er wordt teveel gevochten met als gevolg, dat geïrriteerde buurtbewoners een bezwaar hebben ingediend bij de gemeente.

  Meppeler Courant,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • buurtbewoners in Leeuwarden
  • een buurtbewoner in Purmerend

  Een buurtbewoner in Purmerend greep gisteravond een vijftienjarige jongen in de kraag omdat hij het Sint-Maartensnoep van een twaalfjarig meisje probeerde te stelen.

  Het Parool,

  Uit protest tegen het niet maaien van het Van Miereveltplantsoen laten buurtbewoners in Leeuwarden er geiten grazen om het hoge gras en het onkruid te bedwingen.

  De Telegraaf,

  Voorzetsel: uit

  • buurtbewoners uit de Kanaalstreek
  • buurtbewoners uit de Sint-Pietersmolenwijk

  Buurtbewoners uit de gehele Kanaalstreek zijn [...] welkom om kennis te komen maken met het asielzoekerscentrum.

  http://leden.tref.nl/~azcmus/azc_alg.html

  De VZW 't Meulentje groepeert buurtbewoners uit de Sint-Pietersmolenwijk.

  http://www.brugge.be/

  Voorzetsel: van

  • buurtbewoners van de Burgemeester Tonckensstraat
  • de buurtbewoners van de buurtschappen Molenhoek, Pesserveldweg, Echtensedijk en Schapemeer
  • de buurtbewoners van de rue Daubresse
  • de buurtbewoners van Porte Saint-Denis

  Nu dat [...] is gebeurd, moet het hele huis maar meteen tegen de vlakte, menen de buurtbewoners van de rue Daubresse.

  De Standaard,

  Tegen het drugsbeleid van president Chirac komen nu de buurtbewoners van Porte Saint-Denis in het noorden van Parijs in actie.

  Meppeler Courant,

  Een van de wensen van de buurtbewoners van de Burgemeester Tonckensstraat om een voetpad langs deze weg te realiseren, zal in het renovatieplan voor de weg worden meegenomen.

  Meppeler Courant,

  De buurtbewoners van de buurtschappen Molenhoek, Pesserveldweg, Echtensedijk en Schapemeer zijn boos op de gemeente Ruinen over de in hun ogen onzorgvuldige behandeling van het gemeentelijke rioleringsplan.

  Meppeler Courant,

  • de buurtbewoners van de dansschool
  • de buurtbewoners van de fabriek
  • de buurtbewoners van de luchthaven

  Alvorens de nieuwe milieuvergunning te verstrekken, gaan de gemeente en dansschool Hulzebos een informele bijeenkomst organiseren waarvoor de buurtbewoners van de dansschool uitgenodigd worden.

  Meppeler Courant,

  De arbeiders en de buurtbewoners van de fabriek hadden een comité gevormd om te proberen aan die toestand iets te veranderen.

  Iks, Johan Van Nijen,

  Verandering van de nachtelijke opstijgprocedures om het door de buurtbewoners van de luchthaven gehoorde geluid maximaal te beperken.

  http://www.isabelledurant.be/nl/trans/index_air.htm

  in voorzetselgroep


  • iets aan de buurtbewoners voorleggen

  Dit voorstel is middels de bovengenoemde enquete aan de buurtbewoners voorgelegd, omdat ook zij hierin gekend moeten worden, met als resultaat dat de meerderheid tegen dit voorstel is.

  http://www.deouwetoren.nl/

  • communicatie met de buurtbewoners
  • contact met buurtbewoners
  • overleg met de buurtbewoners
  • samen met de buurtbewoners

  Het was allemaal vrij strak georganiseerd en het contact en de samenwerking was zeer intensief [...], je werkte aan het contact met buurtbewoners, aan het contact met de media.

  http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

  Voor de communicatie met de buurtbewoners werd gebruik gemaakt van de standaard kanalen zoals De Antwerpenaar, het Impulsmagazine en inspraakvergaderingen.

  http://www.thuisindestad.be/html/thuis/prijs2002_cat1.html

  Twee jaar geleden vierden de leden van Bikersclub Meppel samen met de buurtbewoners van de Schuttevaerstraat de heropening van het vernieuwde clubhuis.

  Meppeler Courant,

  Overleg met de buurtbewoners pakte goed uit, zodat iedereen akkoord was.

  Meppeler Courant,

  • de banden tussen buurtbewoners
  • de contacten tussen buurtbewoners
  • de relaties tussen buurtbewoners

  Om de banden tussen buurtbewoners onderling aan te halen, wil het college allereerst het aantal opzomeractiviteiten uitbreiden.

  Rotterdams Dagblad,

  Als het criminaliteitsniveau in een buurt hoog is, zou het bestaan van veel sociale contacten in de buurt ertoe kunnen leiden dat criminaliteit vaak onderwerp van gesprek is. Hierdoor kunnen mensen zich sterker van een mogelijke dreiging bewust worden. Contacten tussen buurtbewoners zouden dan juist negatief uitwerken op de beleving van veiligheid.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Als indicator voor sociale cohesie fungeerde daarbij de kwaliteit die door buurtbewoners aan de relaties tussen buurtbewoners wordt toegekend.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  • de belangen van (de) buurtbewoners
  • de betrokkenheid van de buurtbewoners
  • een comité van buurtbewoners
  • de klachten van (de) buurtbewoners
  • de oplettendheid van buurtbewoners
  • participatie van buurtbewoners
  • protest van buurtbewoners
  • de wensen van de buurtbewoners

  Ideeën omtrent recycling van huishoudelijke afval en participatie van buurtbewoners bij aanleg en beheer, hebben minder stand kunnen houden.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

  Het aanhoudende politieoffensief is het gevolg van protest van buurtbewoners die vorig jaar bij de politie en politiek aan de bel trokken over de overlast.

  News.nl,

  Dankzij de oplettendheid van buurtbewoners ontmaskerde de rijkswacht de roofovervallers die eind juli de Nederlandse 'bingokoning' C.H. aan zijn villa in Lanaken neerschoten.

  De Standaard,

  De uitbreiding van Eurantex, dat tot het tapijtenconcern van de familie De Clerck behoort, wordt nu al enkele jaren bevochten door een comité van buurtbewoners.

  De Standaard,

  Alles wat er in de buurten tegen de belangen van de buurtbewoners inging, zoals deportaties uit woningen waar mensen al veertig jaar woonden, of de woningnood die in stand gehouden wordt, de slooppanden en het verval, alles werd door de overheid gecreëerd.

  http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

  Tegelijkertijd is er ook een zeer stimulerende werking uitgegaan van de grote mate van betrokkenheid van de buurtbewoners bij het voorbereidingsproces.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/

  Deskundigen van VROM hebben de situatie ter plekke bekeken. Zij hebben alle begrip voor de klachten van de buurtbewoners.

  Meppeler Courant,

  Hij vond dat het geheel nu kwalitatief beter wordt en meer uitstraling krijgt. Daarbij wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de buurtbewoners.

  Meppeler Courant,

  • een aanspreekpunt voor (de) buurtbewoners
  • een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners

  De buurtvaders zijn in eerste instantie gewoon zichtbaar aanwezig in de wijk, op de straat en babbelen met de jongeren [...]. Ze zijn een aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

  http://www.meerspirit.be/article.php/dossiers/2002/5/3/0,

  Bovendien is de kinderboerderij dé ideale ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

  http://www.tref.nl/s-hertogenbosch/kinderboerderij/

  met substantief ervoor


  • een aantal buurtbewoners

  Verzoekers ondervonden al geruime tijd problemen in de omgang met een familie in de buurt, dan wel met een aantal buurtbewoners in hun woonplaats.

  http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

  • een groep, groepje buurtbewoners

  In het huis van de woordvoerder van de bewonersvereniging M.B. [...] houdt een groepje buurtbewoners krijgsraad.

  NRC,

  Passerende parkeercontroleurs zagen de auto op de parkeerplek voor invaliden staan en belden de sleepwagen. Deze takelde de auto weg. Onder het toeziend oog van een groep buurtbewoners, die niet meer bijkwamen van het lachen.

  Oeps!, Patrick Arink,

  • horden buurtbewoners

  Denkt u nou echt dat ik [...] opeens horden buurtbewoners tegen het lijf was gelopen die mij welwillend van dienst zouden zijn?

  Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

  • een paar buurtbewoners

  Schueremans heeft er alle vertrouwen in dat de burgemeester zijn toestemming op het algemene belang en niet op de actie van een paar buurtbewoners zal baseren.

  De Standaard,

  met telwoord ervoor


  • veel buurtbewoners

  Ik kan haar verzekeren dat veel buurtbewoners die ernaast wonen - ik ben er één van - die gevoelens niet met haar delen.

  NRC,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • de buurtbewoners zelf

  Het plan dat uit een aantal stappen bestaat [...] probeert in toenemende mate de buurtbewoners zelf in te schakelen om zo tot de formulering van een integrale aanpak van de herstructurering te komen.

  http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp?dossierid=16967=14755

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle buurtbewoners

  Politie en justitie moeten op buurtniveau met alle buurtbewoners samenwerken en de basisveiligheid verbeteren.

  http://www.e-stem.nl/,

  • enkele buurtbewoners

  De milieuraad Drenthe uit Assen en enkele buurtbewoners zijn tegen de door de gemeente afgegeven vergunning in beroep gegaan bij de Raad van State.

  Meppeler Courant,

  • menig buurtbewoner

  Op het Wed, is er helemaal geen doorkomen meer aan omdat de straat 's avonds vol staat met drinkend volk. Voor menig buurtbewoner een gruwel.

  NRC,

  • sommige buurtbewoners

  Volgens sommige buurtbewoners hebben de Freemen eigen generatoren waarmee zij stroom kunnen opwekken.

  De Standaard,

  • wat buurtbewoners

  P.H., die er een sport van maakt om routes vooral anders dan anderen te klimmen, en na een wedstrijd bij voorkeur samen met zijn supporters op de vuist gaat met wat buurtbewoners in Amsterdam.

  http://competitie.climbing.nl/0102/nkverslag.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • buurtbewoners en krakers

  Buurtbewoners en krakers steunden elkaar uiteindelijk om de plannen voor de buurt te veranderen.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  • buurtbewoners en ondernemers

  Woensdagavond belegt het stadsdeel een informatieavond voor buurtbewoners en ondernemers, waar ook een nieuwe aanpak van het Javaplein aan de orde komt.

  Het Parool,

  • straatbewoners of buurtbewoners
  • wijkbewoners en buurtbewoners

  Een cruciale vraag daarbij is in hoeverre deze 'partners in veiligheid' elkaar persoonlijke gegevens van wijk- en buurtbewoners mogen verstrekken.

  http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

  Deelnemers, meest van ploegen met straat- of buurtbewoners, strijden om het kampioenschap van Nieuwleusen.

  Meppeler Courant,

  met eigennaam


  Niet alle omwonenden klagen volgens buurtbewoner Mulder over overlast.

  Meppeler Courant,

  Verderop zet buurtbewoner Nico zijn tas boodschappen neer en maakt zijn fiets aan het schoolhek vast.

  Het Parool,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen