eilandbewoner


eilandbewoner 1.0

iemand die op een eiland woont; bewoner van een eiland
In het meervoud vaak specifiek in toepassing op de Engelsen, en dan meer bepaald het Engelse voetbalelftal.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een eilandbewoner…

is een persoon

 • [Plaats] woont op een eiland of op een eilandengroep

  Hoofdsemagram: bewoner


  Algemene voorbeelden


  Omdat Jamaica een eiland is en eilandbewoners altijd dwars zijn, heeft Jamaica z'n eigen calypso, de mento. Dit is een iets snellere, met andere instrumenten versie van calypso.

  http://www.students.cs.uu.nl/people/jvreeken/HTMLs/Nl/inleiding.htm

  De invasie van de met het blote oog waarneembare geallieerde strijdmacht op de Franse kusten was een nieuwe domper op de geestelijke veerkracht van de eilandbewoners: de eilanden werden in juni 1944 niet bevrijd.

  NRC,

  Voor Kevin Keegan en zijn team is het EK voorbij. De Nederlandse en Engelse overheden kunnen opgelucht adem halen; de gevreesde 'hooligans' gaan de Lage Landen verlaten [...]. Van oudsher zijn de eilandbewoners een voetbalgrootmacht, maar anno 2000 hebben ze niets te zoeken bij de beste acht landen van Europa.

  De Telegraaf,

  Eilandbewoners zagen de boot dit keer dichter bij de rotsen komen dan gewoonlijk.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de oorspronkelijke eilandbewoners
  • de voormalige eilandbewoners
  • de vroegere eilandbewoners

  Sportclub Genemuiden bewees zaterdag koploper Urk goede diensten, door volger ACV op 0-0 te houden. Daardoor konden de voormalige eilandbewoners vier punten voorsprong nemen op de ploeg uit Assen.

  Meppeler Courant,

  Al gauw hadden de vroegere eilandbewoners in de gaten dat je de indringers kon verdrijven met op hen buitgemaakte techniek.

  NRC,

  Het was een hete, maar bewolkte dag en we keerden terug van Santa Cruz, waar we in een klein museum de mummies waren gaan bekijken die door de oorspronkelijke eilandbewoners, de blonde Guanchen, in berggrotten waren achtergelaten.

  Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

  • een Angelsaksische eilandbewoner
  • een Britse eilandbewoner
  • een Engelse eilandbewoner

  En hoe luid klonk niet de zucht van verlichting in de Nederlandse binnenkamers, nadat de bedremmelde Engelse eilandbewoners eindelijk hun schroom hadden overwonnen en waren toegetreden! De vlag ging uit, maar niet aan de overkant van de Noordzee.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  De Oostenrijkers kijken per dag gemiddeld het minst lang tv, bijna twee uur en een kwart. In Portugal staat het kastje in de huiskamer bijna dubbel zo lang ingeschakeld, meer dan vier uur per dag [...]. De koplopers zijn de Zuideuropese landen en de Angelsaksische eilandbewoners.

  De Standaard,

  Slechts zeven procent van de Britse eilandbewoners mijmert over muziek, vier procent over tv.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een aantal eilandbewoners

  Op Jersey verdubbelde het aantal buiten-huwelijkse geboorten, op Guernsey, waar het aantal Duitse militairen ongeveer even groot was als het aantal eilandbewoners, was zelfs sprake van een verviervoudiging.

  NRC,

  voorafgegaan door als


  • als eilandbewoners

  De Britten mogen dan al kleine viseters zijn vergeleken bij de Spanjaarden, ze leven als eilandbewoners wel intens mee met het lot van "hun" vissers.

  De Standaard,

  Als eilandbewoners hebben de Engelsen de neiging om hun land als middelpunt te zien en zich af te zonderen van 'de rest'.

  http://www.reisomdewereld.nl/basis/bestem.html

  De Japanners bleven deze producten wantrouwen, omdat ze als eilandbewoners als de dood waren voor schadelijke insecten en virussen van het vasteland.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_bulletins_0500_4