aasgier


aasgier 1.0

afbeelding

Bron: Arjan Haverkamp
( CC BY 2.0 )

kleine witte of witgrijze gier die zich voedt met het vlees van dode dieren of levend aas

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aasgier…

is een gier; is een vogel; is een dier

 • [Afmeting] is 54 tot 70 cm lang
 • [Geluid] maakt meestal geen geluid
 • [Kleur] heeft, afhankelijk van de leeftijd, een wit, witgrijs of beige verenkleed, in volwassen staat een gele kop en een beige kuif, lange vleugels met zwarte slagpennen, een smalle, zwarte haaksnavel en een lange, wigvormige staart
 • [Plaats] komt steeds meer voor in bewoonde gebieden in de buurt van afvalhopen, vuilnisbelten en havens
 • [Woongebied] leeft in Afrika en soms ook in Zuid-Europa, bv. in Spanje
 • [Leeftijd] kan 21 jaar oud worden in het wild en tot 37 jaar in gevangenschap
 • [Gedrag] overwintert in de Sahara; gebruikt werktuigen, bv. een steen, om eieren te breken en is vaak te vinden op vuilnishopen, omdat de vogel meer afhankelijk is geworden van menselijk afval; broedt in rotsnissen, rotsachtige rivierdalen of op kliffen

Hoofdsemagram: gier


Wetenschappelijke naam: Neophron percnopterus

Rijk Animalia; Dieren
Stam Chordata; Chordadieren
Klasse Aves; Vogels
Orde Accipitriformes
Familie Accipitridae; Havikachtigen
Geslacht Neophron
Soort Neophron percnopterus

Algemene voorbeelden


Ze vaardigden ook een verbod uit op het doden van aasgieren - nuttige beesten in een stad zonder vuilnisdienst.

NRC,

Vale gier. Deze grote aasgier komt voor in het zuid-oosten van het Middellandse Zeegebied, waar hij eind december – begin januari zijn prachtige baltsvlucht laat zien.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

In natuurfilms zie je weleens een buffel of een ander groot dier van vervaarlijke afmetingen. Het wordt besprongen door panters of jakhalzen [...] en terwijl het verder rent en zich verweert wordt het opgegeten. Aan het slot zie je hoe de aasgieren er de ingewanden uitrukken.

NRC,

Nadat de vale gieren zijn langsgeweest, de adelaars, aasgieren, buizerds en wouwen, blijft er van een dood schaap niet anders over dan het skelet… Op dat moment komt de lammergier aangevlogen, als laatste gast op het feest.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


aasgier 2.0

iemand die er nadrukkelijk op uit is om te profiteren van iemand of iets, vooral als die persoon of datgene zich in een slechte of ongelukkige toestand bevindt

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aasgier…

is een persoon

 • [Gedrag] profiteert, maakt nadrukkelijk gebruik van iemand of iets, vooral als die persoon of datgene zich in een ongelukkige of slechte toestand bevindt

  Algemene voorbeelden


  In talrijke wijken richtten verontruste burgers zelfs comités tegen Rome 2000 op. Ze vrezen niet alleen verstoring van hun rust en de komst van speculanten en andere aasgieren, maar ook de instorting van veel historische gebouwen die volgens hen zogoed als op water zijn gebouwd.

  De Standaard,

  Een ansichtkaart met twee knuffelende ijsberen trok haar aandacht. Het was een kaart voor WJ. '... wil ik je toch laten weten dat ik een beetje verliefd op je ben ...' was het eerste wat Esther zag staan. Ze herkende het handschrift van Anne en smeet de kaart op tafel. De aasgieren cirkelen al boven onze relatie.

  De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

  Finn, die iedere familieband een wurgkoord had genoemd, zat nu in het Schwarzwald te slijmen? Wentelde zich naast vader in de Dampf- und Kräuterbaden? 'Waarschijnlijk denkt die aasgier dat er nog tientallen miljoenen te verdelen zijn. Nou ja, hij doet zijn best maar,' zegt Godfried. 'Hoelang is dit al gaande?' 'Dat hij vaders hielen likt?'

  Morgenster, Jaap Scholten,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen