abortusverbod


abortusverbod 1.0

(zwangerschap, bevalling en baby [gezondheid])

verbod op het plegen van abortus; verbod op de opzettelijke zwangerschapsonderbreking

Semagram


Een abortusverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient volgens de voorstanders ter bescherming van het ongeboren kind
 • [Handelende persoon] wordt door de nationale overheid uitgevaardigd
 • [Waardering] is vaak omstreden, omdat de rechten van de mens en in het bijzonder die van de vrouw in het geding zijn
 • [Legitimiteit] is vaak vastgelegd in de grondwet

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Een abortusverbod schrikt vrouwen die een abortus willen niet af. In landen waar abortus verboden is, wordt de ingreep even vaak toegepast als in landen waar abortus is toegestaan. Dat blijkt uit een onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

https://www.trouw.nl/home/abortusverbod-heeft-geen-afschrikkend-effect~a7467821/,

In 1973 oordeelde het Amerikaanse Hof, min of meer bij verrassing, dat deelstatelijke abortusverboden ongrondwettig waren. Die beslissing heeft aanleiding gegeven tot een felle strijd in wetenschap, politiek, media, kerkelijk debat en publieke opinie, een strijd die tot op de huidige dag, bijna veertig jaar later, voortwoedt.

https://docplayer.nl/3171905-De-nieuwe-wet-processtukken-in-strafzaken.html,

Ook bij abortusverboden wordt een levensbedreigende zwangerschap soms wel geaccepteerd bij wijze van uitzondering; veel wetten met een tijdslimiet kennen vaak ook indicatiestellingen voor latere abortussen, en wetten met indicatiestellingen zullen vaak ook bepaalde tijdslimieten hanteren.

https://www.dbnl.org/tekst/_gid001199701_01/_gid001199701_01_0102.php,

In Ierland is abortus bij wet verboden, waardoor jaarlijks talloze vaak jonge zwangere vrouwen naar Engeland reizen om zich daar te laten aborteren. Women on Waves vindt dat Ierland met het abortusverbod de mensenrechten schendt. Ze gaan abortussen uitvoeren met een Nederlandse arts volgens de Nederlandse wet, dat wil zeggen dat het net zo zorgvuldig gebeurt als in de abortusklinieken in ons land.

De Telegraaf,

Met zijn emotioneel beladen veroordelingen van abortus, negeert de kerkvader resultaten uit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Er blijkt GEEN verband tussen abortusverboden en een lager aantal abortussen. Er blijkt WEL een verband tussen verbodsbepalingen en hogere aantallen illegale, onveilig uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen. Hoe strenger de wet, hoe meer vrouwen sterven of ernstig verminkt raken.

https://dezesdeclan.wordpress.com/2014/01/15/paus-uit-zich-tegen-baas-in-eigen-buik/,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een abortusverbod afschaffen

De Britse provincie Noord-Ierland is de enige plek in het Verenigd Koninkrijk waar abortus strafbaar is. De druk om abortus te legaliseren is er sterk toegenomen nu buurland Ierland onlangs via een referendum haar grondwettelijke abortusverbod afschafte.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/%E2%80%98abortuswet-noord-ierland-in-strijd-met-mensenrechten%E2%80%99/ar-AAykXRP,

 • abortusverboden overtreden

Trump heeft zelf niet zulke sterke anti-abortusopvattingen. Beter gezegd: hij was tot voor kort vóór legalisering van abortus. Na zijn kandidaatstelling lijkt hij zich te hebben bedacht, al heeft hij nog geen scherpe visie geformuleerd. De staten moeten erover beslissen, zei hij eerder dit jaar. En wat als vrouwen de abortusverboden overtreden? "Het antwoord is...", zei hij traag en weifelend, afgelopen voorjaar tijdens een interview met nieuwszender MSNBC, "er moet een vorm van straf zijn."

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/hoe-gaat-trump-de-steun-van-evangelicals-waarmaken-~ada89b82/,

 • abortusverboden uitvaardigen

Zinvol menselijk leven achtte het Hof slechts aanwezig gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap. Alleen voor die periode zouden de Amerikaanse staten abortusverboden mogen uitvaardigen.

https://www.digibron.nl/search/detail/012ea03b54fd19fcb27179bb/is-er-een-recht-om-geboren-te-worden,

 • een abortusverbod voorkomen

Na de enorme demonstraties van twee weken terug, hebben Poolse vrouwen gisteren opnieuw massaal gedemonstreerd en gestaakt. Dit keer niet om een aanstormend absoluut abortusverbod te voorkomen, maar om een liberalisering van het geldende verbod te bewerkstelligen.

https://www.oneworld.nl/mensenrechten/poolse-vrouwen-demonstreren-voor-liberalisering-abortusverbod/,

met adjectief ervoor


 • een absoluut abortusverbod

Na de enorme demonstraties van twee weken terug, hebben Poolse vrouwen gisteren opnieuw massaal gedemonstreerd en gestaakt. Dit keer niet om een aanstormend absoluut abortusverbod te voorkomen, maar om een liberalisering van het geldende verbod te bewerkstelligen.

https://www.oneworld.nl/mensenrechten/poolse-vrouwen-demonstreren-voor-liberalisering-abortusverbod/,

 • (haar) grondwettelijke abortusverbod

De Britse provincie Noord-Ierland is de enige plek in het Verenigd Koninkrijk waar abortus strafbaar is. De druk om abortus te legaliseren is er sterk toegenomen nu buurland Ierland onlangs via een referendum haar grondwettelijke abortusverbod afschafte.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/%E2%80%98abortuswet-noord-ierland-in-strijd-met-mensenrechten%E2%80%99/ar-AAykXRP,

 • het Ierse abortusverbod
 • het Noord-Ierse abortusverbod

Internationale organisaties juichen de afschaffing van het Ierse abortusverbod toe. Een 'historisch moment' voor de vrouwen van Ierland, jubelde het Amerikaanse Centre for Reproductive Rights, 'dat hoop geeft voor vrouwen wereldwijd'.

https://dag6.nl/nieuws/8bd7eca1-7dbb-4c55-8aa2-494c4044cc77/vooral-jonge-ieren-stemden-voor-einde-abortusverbod,

In het streng rooms-katholieke Ierland is abortus-provocatus bij de wet verboden. Helaas is het zo dat dat land daarmee een uitzonderingspositie inneemt in Europa. Die uitzonderingspositie is ook in een bijlage bij het Verdrag van Maastricht erkend. Voorstanders van abortus in Ierland vrezen dat op die manier het Ierse abortusverbod voor onbepaalde tijd is veiliggesteld.

https://www.digibron.nl/search/detail/012df799e88a785ff3a9392e/onzekerheid-allerwegen,

De DUP wil doorgaans dat Noord-Ierland een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, maar betoogt nu juist dat het Noord-Ierse abortusverbod niet in Westminster moet worden behandeld. De Britse regering van Theresa May is het daar mee eens.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/%E2%80%98abortuswet-noord-ierland-in-strijd-met-mensenrechten%E2%80%99/ar-AAykXRP,

 • restrictieve abortusverboden

Na de enorme demonstraties van twee weken terug, hebben Poolse vrouwen gisteren opnieuw massaal gedemonstreerd en gestaakt. Dit keer niet om een aanstormend absoluut abortusverbod te voorkomen, maar om een liberalisering van het geldende verbod te bewerkstelligen. Maar ook om het seksisme en geweld tegen vrouwen in de Poolse samenleving aan de kaak te stellen. Opvallend is dat het protest navolging vindt in een aantal landen met al even restrictieve abortusverboden. Zo vonden ook protesten plaats in Argentinië en Ierland.

https://www.oneworld.nl/mensenrechten/poolse-vrouwen-demonstreren-voor-liberalisering-abortusverbod/,

 • het strengste abortusverbod

In het katholieke buurland Ierland heeft de regering vorige maand een referendum rond de abortuswetgeving aangekondigd. Premier Leo Varadkar noemde de huidige wetgeving, die wordt gezien als het strengste abortusverbod in de Europese Unie, in het verleden al verschillende keren "restrictief". Volgens de Ierse wet is abortus enkel toegestaan wanneer de moeder in levensgevaar is wanneer of er een risico is op zelfdoding.

https://www.demorgen.be/buitenland/brits-hooggerechtshof-buigt-zich-over-abortusverbod-in-noord-ierland-bbe45339/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • het abortusverbod in Ierland

Protesterend dat "sommigen spreken van een publiciteitsstunt" had CNN gisteren een uitgebreid verslag over het abortusverbod in Ierland. Ongewenst zwangere vrouwen gaan al met de ferry naar Engeland.

NRC,

in voorzetselgroep


 • vasthouden aan een abortusverbod

Ruim vier jaar nadat de DDR met haar zeer ruime abortuswetgeving opging in de Bondsrepubliek, lagen er gisteren liefst zes wetsvoorstellen ter tafel, waarvan twee uit de verdeelde fractie van de CDU/CSU. Een grote meerderheid van die fractie acht abortus alleen toelaatbaar op strikte medische of sociaal-psychologische indicatie en wil overigens een ingreep ongestraft laten als de vrouw eerst (verplicht) advies van deskundigen inwint. Van deze fractie willen 44 leden evenwel met een eigen wetsvoorstel vasthouden aan een abortusverbod waarvan alleen in uitzonderingsgevallen mag worden afgeweken.

NRC,

 • spreken over abortusverboden

In onze tijd wordt vaak gesproken over abortusverboden. Het moment is controversieel. Er zijn veel meningen over waarom deze wet zou moeten worden aangenomen, en waarom dat niet zou moeten. Maar in feite werd de USSR ooit het eerste land waar het officieel was toegestaan ​​de zwangerschap te onderbreken.

http://behealthiers.com/nl/posts/5067,

 • demonstreren tegen het abortusverbod
 • zich kanten tegen het abortusverbod
 • protesteren tegen het abortusverbod
 • strijden tegen het abortusverbod
 • zich verzetten tegen het abortusverbod

De door studenten opgerichte organisatie Femen demonstreert altijd topless, ook wanneer het -30 graden Celsius is. Zoals in deze reportage, waar ze de klokkentoren bezetten om te demonstreren tegen het abortusverbod.

https://www.vpro.nl/sponsor-van-de-vooruitgang/kijk/sponsor-van-de-vooruitgang.html,

De Ieren hebben in een referendum massaal voor het afschaffen van de strenge abortuswet gestemd [...]. Jongeren kantten zich massaal tegen het abortusverbod: in de leeftijdsgroep van de 18- tot 24-jarigen gaat het om 87 procent, terwijl in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar een ruime meerderheid voor verandering stemde.

https://nieuws.vtm.be/buitenland/ieren-stemmen-tegen-abortusverbod?referer=https://www.google.nl/url?sa=t,

In Warschau gingen duizenden mensen de straat op met kleerhangers om te protesteren tegen het abortusverbod.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KYjzHSFfmSwJ:https://www.vice.com/nl/article/9bxeaa/in-warschau-gingen-duizenden-mensen-de-straat-op-om-te-protesteren-tegen-een-abortusverbod-293+&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&lr=lang_nl,

In Marokko vinden dagelijks honderden illegale abortussen plaats. Volgens stichting Amlac, die al jaren strijdt tegen het abortusverbod, gaat het om zes- en achthonderd gevallen per dag, in een land van 33 miljoen inwoners.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/843197/marokko-versoepelt-abortuswet,

Hij gooide graag 'de knuppel in het hoenderhok' en had er een kwajongensachtig plezier in om eens flink tegen 'heilige huisjes' aan te schoppen. Illustratief hiervoor was de wijze waarop hij zich verzette tegen het abortusverbod dat ons werd opgelegd door het ziekenhuisbestuur vanwege de fusie met een protestants-christelijk ziekenhuis.

https://www.ntvg.nl/artikelen/memoriam-ewloendersloot/volledig,

 • tegen een abortusverbod zijn
 • voor een abortusverbod zijn

Tegen een abortusverbod zijn, levert de banvloek van het episcopaat op, voor een abortusverbod zijn, vervreemdt van de 'progressieve' kiezers in Polen.

https://www.kenniscentrumirs.nl/home/theologische-aspecten/betekenis-kerk-sacramenten-in-de-r-k-kerk/digibron/abortusdebat-blijft-in-polen-buitenspel_df2cf0ad-b6fb-4de8-b031-b61077de4d86,

 • afschaffing van het abortusverbod
 • afwijken van een abortusverbod
 • omzeiling van abortusverboden
 • de ongrondwettigheid van abortusverboden

Internationale organisaties juichen de afschaffing van het Ierse abortusverbod toe. Een 'historisch moment' voor de vrouwen van Ierland, jubelde het Amerikaanse Centre for Reproductive Rights, 'dat hoop geeft voor vrouwen wereldwijd'.

https://dag6.nl/nieuws/8bd7eca1-7dbb-4c55-8aa2-494c4044cc77/vooral-jonge-ieren-stemden-voor-einde-abortusverbod,

Bij het abortusreferendum in 2018 stemde in het kiesdistrict 59,1% van de opgekomen kiezers voor afschaffing van het abortusverbod in de grondwet.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tipperary_(kiesdistrict),

Ruim vier jaar nadat de DDR met haar zeer ruime abortuswetgeving opging in de Bondsrepubliek, lagen er gisteren liefst zes wetsvoorstellen ter tafel, waarvan twee uit de verdeelde fractie van de CDU/CSU. Een grote meerderheid van die fractie acht abortus alleen toelaatbaar op strikte medische of sociaal-psychologische indicatie en wil overigens een ingreep ongestraft laten als de vrouw eerst (verplicht) advies van deskundigen inwint. Van deze fractie willen 44 leden evenwel met een eigen wetsvoorstel vasthouden aan een abortusverbod waarvan alleen in uitzonderingsgevallen mag worden afgeweken.

NRC,

Zaken als abortus behoren bij de lidstaten en moeten daar blijven. Omzeiling van abortusverboden via het vrij verkeer van personen moet worden tegengegaan.

http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/staatsrecht-stemwijzer-sgp/,

De interpretatie van het recht in de jurisprudentie van het federale Hooggerechtshof is daardoor van groot politiek belang. Denk b.v. aan de roemruchte uitspraak Roe vs Wade, waarin de ongrondwettigheid van abortusverboden werd vastgelegd.

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/benoeming-rechter-amerikaanse-hooggerechtshof-splijt-verenigde-staten,

 • (een) voorstander van abortusverboden
 • (een) tegenstander van abortusverboden

In 1973 oordeelde het Amerikaanse Hof, min of meer bij verrassing, dat deelstatelijke abortusverboden ongrondwettig waren. Die beslissing heeft aanleiding gegeven tot een felle strijd in wetenschap, politiek, media, kerkelijk debat en publieke opinie, een strijd die tot op de huidige dag, bijna veertig jaar later, voortwoedt. Er zitten, ongeacht of men voor- of tegenstander van abortusverboden is, enkele algemene kanten aan deze discussie die met de rol van de rechter in de samenleving te maken hebben.

https://docplayer.nl/3171905-De-nieuwe-wet-processtukken-in-strafzaken.html,