actieradius


actieradius 1.0

(transport, verkeer en reizen; natuur, milieu en energievoorziening)

afstand die een vervoermiddel of ander voortgedreven voorwerp, zoals een raket, kan afleggen zonder nieuwe energie op te doen door bijvoorbeeld brandstof bij te tanken of de accu of batterijen bij te laden; zonder bijtanken te halen afstand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een actieradius…

is een afstand

 • [Oorzaak] hangt af van verschillende factoren, zoals de capaciteit van de accu of de tankinhoud van een vervoermiddel, de rijstijl van de bestuurder en het weer; kan de actieradius van een vervoermiddel, maar ook bv. die van een raket betreffen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt uitgedrukt in lengte-eenheden, bv. kilometers; is van extra groot belang bij voertuigen met oplaadbare accu's, zoals e-auto's, omdat laadpalen moeilijker te vinden zijn dan benzinestations en het opladen van een accu langer duurt dan het bijvullen van een brandstoftank

  Algemene voorbeelden


  "De ware uitdaging met elektrische auto's zit hem in de oplaadtijden", aldus Callum. "Actieradius wordt in de toekomst minder van belang. De oplaadtijden moeten naar 15 minuten of minder worden teruggebracht. Dat gaat op termijn echt gebeuren." Kortom: in de toekomst vinden we volgens Callum actieradius steeds minder belangrijk, zolang een elektrische auto maar op zeer korte termijn opgeladen kan worden.

  https://zerauto.nl/designbaas-jaguar-actieradius-is-straks-steeds-minder-van-belang/,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de actieradius vergroten

  Tips om de actieradius van uw elektrische auto te vergroten.

  https://www.aldautomotive.nl/over-ons/nieuws/nieuws-en-persberichten/ArticleID/3183/Tips-om-de-actieradius-van-uw-elektrische-auto-te-vergroten

  met adjectief ervoor


  • een gemiddelde actieradius
  • een grotere actieradius
  • een kleine actieradius

  De Peugeot Boxer CNG rijdt zowel op benzine als op aardgas. [...]. De tank bevindt zich in een speciale kist achter de metalen scheidingswand. Omdat aardgas bij normale temperaturen niet vloeibaar kan worden gemaakt, wordt het onder een druk van 200 bar samengeperst. De tank heeft een inhoud van 155 liter en is toereikend voor een gemiddelde actieradius van 350 kilometer.

  http://www.peugeot.nl/index2.asp

  In kunststof wordt zo'n auto veel lichter. Dat betekent minder energie en een grotere actieradius.

  NRC,

  In tegenstelling tot de uitsluitend door accu's aangedreven vervoermiddelen, die een kleine actieradius hebben en een lange oplaadtijd vergen, kan de brandstofcelauto even vlug en eenvoudig worden getankt als de conventionele auto's. Het experiment in het Shell Thornton Research Centrum heeft aangetoond dat brandstofcellen in de toekomst mogelijk een doeltreffende wijze van het aandrijven van een auto zouden kunnen gaan vormen; een auto die dan weinig geruis veroorzaakt en gemakkelijk hanteerbaar is en bovendien geen schadelijke uitlaatgassen zal produceren.

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=brandstofcelauto&coll=ddd&identifier=ddd%3A010555968%3Ampeg21%3Aa0129&resultsidentifier=ddd%3A010555968%3Ampeg21%3Aa0129,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een verminderde actieradius

  Nadeel van alcoholen is de lagere energie-inhoud (voor methanol 48% van benzine, voor ethanol 65%). Bij gelijkblijvende tankinhoud betekent dit een sterk verminderde actieradius.

  http://www.emis.vito.be/boss/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de actieradius van de elektrische fiets
  • de actieradius van uw elektrische auto
  • een actieradius van 40 kilometer
  • een actieradius van 350 kilometer
  • een actieradius van 400 kilometer

  De accu van de e-bike bepaalt mede de actieradius van de elektrische fiets. [...]. Bijladen van de accu gaat behoorlijk snel. Even bijtanken tijdens een normale koffiepauze is meestal voldoende om er weer vele kilometers tegenaan te kunnen gaan.

  https://www.smuldersfietsen.nl/informatie-e-bike-motor-en-accu.php

  Tips om de actieradius van uw elektrische auto te vergroten.

  https://www.aldautomotive.nl/over-ons/nieuws/nieuws-en-persberichten/ArticleID/3183/Tips-om-de-actieradius-van-uw-elektrische-auto-te-vergroten

  De driewielige scooter maakt inmiddels een vertrouwd onderdeel uit van het straatbeeld en als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal alleen maar toe. [...]. Gemeenten huren of kopen de oplaadbare elektrische driewielers bij instanties als de Thuiszorgwinkels. De scooters, die tot tien kilometer per uur gaan en een actieradius hebben van 40 kilometer, zijn een uitkomst voor mensen die geen lange afstanden meer kunnen lopen.

  Brabants Dagblad,

  De Peugeot Boxer CNG rijdt zowel op benzine als op aardgas. [...]. De tank bevindt zich in een speciale kist achter de metalen scheidingswand. Omdat aardgas bij normale temperaturen niet vloeibaar kan worden gemaakt, wordt het onder een druk van 200 bar samengeperst. De tank heeft een inhoud van 155 liter en is toereikend voor een gemiddelde actieradius van 350 kilometer.

  http://www.peugeot.nl/index2.asp

  Waterstof staat als truckbrandstof nog in de kinderschoenen, maar industrie en overheden schakelen al op naar een waterstoftoekomst. Jongste voorbeeld is Hyundai, dat duizend waterstoftrucks aan Zwitserland gaat leveren. [...]. De waterstoftruck zou een actieradius van 400 kilometer hebben.

  https://transportenmilieu.nl/nieuwsarchief/item/duizend-hyundai-waterstoftrucks-voor-zwitserland,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  actieradius 2.0

  omvang van het letterlijke of figuurlijke gebied waarbinnen iets of iemand actief is of invloed heeft; werkingsgebied; reikwijdte
  Radius betekent hier 'straal' in de zin van 'omtrek', 'omgeving'.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een actieradius…

  is een reikwijdte; is een gebied

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan een meetbaar gebied aanduiden, maar geeft vaker een figuurlijke, niet in een lengte-eenheid uit te drukken reikwijdte aan

   Algemene voorbeelden


   Een bij kan per dag 3000 bloemen bezoeken, haar actieradius is maximaal 10 km.

   http://zaansnatuurmilieucentrum.nl/honing-oogsten-met-de-imker/,

   In een dorpsfederatie [...] is de macht in handen van één hoofd en hij delegeert die niet, want dan riskeert hij opstand en afscheiding. Zijn actieradius is daardoor beperkt. De grenzen van het machtsgebied kunnen niet verder van het centrum liggen dan de afstand die de leider op één dag te voet kan afleggen.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2010/04/17/staatvorming-uit-landhonger-11878309-a51061,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de, een actieradius bestrijken
   • de, een actieradius uitbreiden
   • de, een actieradius vergroten

   De Zeeuws-Vlaamse politie en de rijkswacht van Sint-Niklaas en Antwerpen zetten samen zo'n 60 manschappen in. [...]. Door een nog intensievere samenwerking moet het in de toekomst mogelijk zijn met minder manschappen een grotere actieradius te bestrijken.

   De Standaard,

   In het kader van het experiment 'sociale vernieuwing' zijn in januari 1996 in vier sociale woonwijken wijkbureaus geopend. [...]. Gaandeweg werd de actieradius van het experiment uitgebreid: sedert 1997 is er een gelijkaardige werking in Sint-Maartensdal, en in de loop van 1999 werden ook de wijken Hoogland, Ridderstraat en Mussenstraat (zij het iets minder intensief) betrokken.

   http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

   ITs wil een brug slaan tussen de scholen en de internationale beroepspraktijk, om de horizon van de deelnemers te verbreden, hun artistieke opvattingen en ambities in internationaal perspectief te plaatsen en hun mentale en feitelijke actieradius te vergroten.

   http://www.cvn.be/algemeen/act_0020_int.htm,

   met adjectief ervoor


   • de, een buitenechtelijke actieradius
   • de, een elektrische actieradius
   • de, een feitelijke actieradius
   • de, een financiële actieradius
   • de, een grotere actieradius
   • de, een internationale actieradius
   • de, een menselijke actieradius
   • de, een mentale actieradius
   • de, een sociale actieradius

   Door de buitenechtelijke actieradius van zowel Russell als Dora volgt een dramatische scheiding met langdurige ruzies over alimentatie en omgangsregelingen die een schril contrast vormen met de hooggestemde opvoedkundige beginselen van beide partners.

   NRC,

   We hebben meteen maar een nieuw kengetal bedacht: de prijs per kilometer actieradius. Deze index toont wat elke kilometer elektrische actieradius kost.

   https://www.volkskrant.nl/economie/waar-u-op-moet-letten-bij-de-aanschaf-van-een-e-auto~b776f7b6/,

   ITs wil een brug slaan tussen de scholen en de internationale beroepspraktijk, om de horizon van de deelnemers te verbreden, hun artistieke opvattingen en ambities in internationaal perspectief te plaatsen en hun mentale en feitelijke actieradius te vergroten.

   http://www.cvn.be/algemeen/act_0020_int.htm,

   Banken doen op de financiële markten niet alleen zaken voor hun cliënten; zij handelen ook voor eigen rekening. De handelaren hebben daarbij limieten: hun financiële actieradius.

   NRC,

   Door een nog intensievere samenwerking moet het in de toekomst mogelijk zijn met minder manschappen een grotere actieradius te bestrijken.

   De Standaard,

   Bij het poreuzer worden van de nationale grenzen speelt ICT eveneens een rol, al is het verband hier was losser. Ter Borg wijst evenals Labohm op de dalende transactiekosten dankzij ICT. De internationale actieradius van het Nederlandse bedrijfsleven is daardoor groter geworden.

   http://www.infodrome.nl/publicaties/domeinen/01_versl_wsh.html,

   Naarmate de toekomst vordert, zal de mens zijn leefwereld wellicht zien uitbreiden. In de oertijd was die beperkt tot het territorium waarbinnen de mens als zwerver op zoek ging naar voedsel. Naarmate de mens evolueerde, groeide dat perspectief uit tot een heel continent, en vanaf de 16de eeuw tot een hele planeet. Vandaag heeft dat proces zich ongeveer voltrokken, maar ondertussen heeft de schaal zich verlegd tot het zonnestelsel. [...]. Misschien zal het hier niet bij blijven, en terwijl het zonnestelsel meer en meer ingeburgerd raakt als deel van de menselijke actieradius, zal een eerste voorzichtige verkenning van de nabije interstellaire ruimte plaatsvinden.

   http://users.skynet.be/fa010008/spacenet-ruimtevaart/encyc/index.htm,

   Complementaire en supplementaire doelstellingen aan de kinesitherapeutische behandeling, in het kader van de fysieke conditie, het psychologisch welbevinden, het uitbreiden van de sociale actieradius en de verbetering van de algemene levenskwaliteit, worden benadrukt.

   http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/oo-bin/0102/searchvaknr.pl?vaknr=L587=N

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de actieradius van het Nederlandse bedrijfsleven

   Bij het poreuzer worden van de nationale grenzen speelt ICT eveneens een rol, al is het verband hier was losser. Ter Borg wijst evenals Labohm op de dalende transactiekosten dankzij ICT. De internationale actieradius van het Nederlandse bedrijfsleven is daardoor groter geworden.

   http://www.infodrome.nl/publicaties/domeinen/01_versl_wsh.html,

   in voorzetselgroep


   • het uitbreiden van de actieradius

   Complementaire en supplementaire doelstellingen aan de kinesitherapeutische behandeling, in het kader van de fysieke conditie, het psychologisch welbevinden, het uitbreiden van de sociale actieradius en de verbetering van de algemene levenkwaliteit worden benadrukt.

   http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/oo-bin/0102/searchvaknr.pl?vaknr=L587=N

   met substantief ervoor


   • elke kilometer actieradius
   • per kilometer actieradius
   • vijfhonderd kilometer actieradius

   We hebben meteen maar een nieuw kengetal bedacht: de prijs per kilometer actieradius. Deze index toont wat elke kilometer elektrische actieradius kost.

   https://www.volkskrant.nl/economie/waar-u-op-moet-letten-bij-de-aanschaf-van-een-e-auto~b776f7b6/,

   De kostbaarste reikwijdte biedt de Tesla Model X: per kilometer actieradius betaalt de consument voor deze auto 206 euro; ruim twee keer zoveel als bij de Hyundai.

   https://www.volkskrant.nl/economie/waar-u-op-moet-letten-bij-de-aanschaf-van-een-e-auto~b776f7b6/,

   Wie een van deze modellen bezit en hem koppelt aan een supersnelle snellader, kan in een uur tijd ruim vijfhonderd kilometer actieradius 'bijtanken'.

   https://www.volkskrant.nl/economie/waar-u-op-moet-letten-bij-de-aanschaf-van-een-e-auto~b776f7b6/,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • hoogtebereik, actieradius en bewegingspatroon

   Kenmerkend voor platforms is dat elk een eigen hoogtebereik, actieradius en bewegingspatroon heeft, dat het meer of minder geschikt maakt voor bepaalde remote-sensingmissies.

   http://odin.let.rug.nl/~kleyn/urst/intro.html