adventstijd


adventstijd 1.0

(christendom)

periode van vier weken in het kerkelijk jaar die voorafgaat aan Kerstmis; de vier adventsweken

Semagram


Een adventstijd…

is een tijd

  • [Attribuut] heeft als attribuut een adventskrans met vier kaarsen waarvan men er telkens een meer aansteekt naarmate de vier zondagen voor Kerstmis verstrijken
  • [Duur] duurt vier weken
  • [Frequentie] begint om de twaalf maanden
  • [Tijd] begint op de vierde zondag voor Kerstmis tussen 26 november en 4 december; eindigt op 24 december en valt samen met het begin van het kerkelijk jaar
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat in het teken van de verwachting omtrent de komst van de Verlosser
  • [Toepassingsgebied of bereik] is gebruikelijk in de christelijke kerken

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


De volledige kersttijd omvat een periode van dertien nachten tussen 24 december en 6 januari. Deze periode wordt voorafgegaan door de advent, de tijd van vreugdevolle verwachting en voorbereiding. Vier zondagen voor kerstmis begint de adventstijd. Advent wil zeggen: naderende komst, dat wat komt. En dat wat komen gaat, is het kerstfeest: de geboorte van de Heilbrenger op aarde.

http://www.rudolfsteiner.oudorp.kennisnet.nl/frame/lez/95/kersttijd.htm,

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

http://www.adventtijd.nl/,

Het kerkelijk jaar loopt van de eerste adventsweek tot de laatste zondag voor de adventstijd.

http://www.pknbob.nl/rooster_kerkdiensten_liturgische_kleuren.htm,

De ossehoorn kan als voorloper worden beschouwd van de midwinterhoorn die tijdens de adventstijd in grote delen van Twente, de Achterhoek en sommige delen van Duitsland wordt geblazen.

De Standaard,

Ik koester mooie herinneringen aan de adventstijden uit mijn jonge jaren. Dankbaar ben ik, dat mijn ouders ons - mijn zusje en mij - op speelse wijze hebben geleerd om toe te leven naar het kerstfeest, naar de komst van Jezus, Messias, de Heer. Toeleven naar kerstmis. Je voorbereiden op de komst van Christus.

http://www.preken.be/homilie/b/advent/02/2d-zondag-advent-b-2005.html,