afzonderlijk


afzonderlijk 1.0

op zichzelf beschouwd; opzichzelfstaand; apart

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • (de) afzonderlijke atomen
 • (de) afzonderlijke bedrijven
 • (de) afzonderlijke cursussen
 • (de) afzonderlijke delen
 • (de) afzonderlijke disciplines
 • (de) afzonderlijke elementen
 • (de) afzonderlijke gemeenten
 • (de) afzonderlijke groepen
 • (de) afzonderlijke hoofdstukken
 • (de) afzonderlijke individuen
 • (de) afzonderlijke instellingen
 • (de) afzonderlijke lidstaten
 • (de) afzonderlijke moleculen
 • (de) afzonderlijke onderdelen
 • (de) afzonderlijke ondernemingen
 • (de) afzonderlijke organisaties
 • (de) afzonderlijke sectoren
 • (de) afzonderlijke scholen
 • (de) afzonderlijke staten
 • (de) afzonderlijke stukken

Onderzoekers dromen er al jaren van een computer te bouwen waarin afzonderlijke atomen of moleculen het rekenwerk doen.

De Standaard,

Omdat moleculaire nanotechnologie kan worden gebruikt om elk materialistisch object op te bouwen vanuit de afzonderlijk atomen en moleculen, daarom zullen, reparatie van invriesschade, omkeren van de veroudering en het opbouwen van een nieuw lichaam om de bewaard gebleven hersenen, haalbare zaken zijn.

http://members.brabant.chello.nl/~h.kluytmans/cryo.htm

De klarinet is een cilindrische pijp, gemaakt van Afrikaans hardhout of kunststof. Ze bestaat uit 5 afzonderlijke delen die in elkaar geschoven worden.

http://www.sintceciliarotselaar.be/blaasinstrumenten.htm

Mensen zijn afzonderlijke individuen.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Ten Berge is een van die Nederlandse auteurs die bewust aan een "oeuvre" heten te schrijven, waarvan de afzonderlijke delen onderling met elkaar in verband staan.

De Standaard,

Het is mogelijk kennis te maken met de afzonderlijke disciplines, zoals film, muziek, theater, beeldende kunst, dans of architectuur.

http://www.ahk.nl/index.html?ctxt===missie

Het is niet aan Brussel, maar aan de afzonderlijke lidstaten om regionaal beleid uit te stippelen, vindt hij.

Meppeler Courant,

Beck kan het de presentatoren niet kwalijk nemen, ze zijn onderdeel van een machinerie die sterker is dan de afzonderlijke onderdelen.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

Daarnaast is samenwerking met andere landen nodig wanneer afzonderlijke staten een overheidstaak niet zelfstandig op zich kunnen nemen, bijvoorbeeld door de grensoverschrijdende schaal van problemen.

http://www.eurofractie.nl/

Deze modulen kun je ook als afzonderlijke cursussen volgen.

http://www.sorag.nl/

 • alle ... afzonderlijk
 • elk ... afzonderlijk
 • ieder ... afzonderlijk

Ze spoelde alle kledingstukken afzonderlijk in het sop waarna ze ze door de wringer haalde.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

Maatregelen in elk land afzonderlijk hebben hier weinig zin.

De Standaard,

Voor ieder kind afzonderlijk wordt bezien welke zorg, in aanvulling op die welke reeds gegeven wordt, noodzakelijk is.

http://www.effatha.nl/ci/

met werkwoord


 • afzonderlijk behandelen

Elk verzoekschrift wordt toegelicht en afzonderlijk behandeld; verzoekschriften over hetzelfde onderwerp kunnen gezamenlijk worden behandeld.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

met voornaamwoord


 • elk afzonderlijk
 • ieder afzonderlijk
 • iedereen afzonderlijk

We hadden elk afzonderlijk een kind verloren.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Verder kunnen beide partners ieder afzonderlijk van deze regeling gebruik maken.

http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

Het is niet gewenst dat men iedereen afzonderlijk groet. Gewoonlijk is één groet, zoals 'Hello' voldoende.

http://www.smic.be/edu/faq_ircp.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • afzonderlijk of gecombineerd
 • afzonderlijk of gelijktijdig
 • afzonderlijk of gezamenlijk
 • afzonderlijk of samen

Als enige van de vier choreografieën werd The Irony of Antimatter gedanst zonder een van de objecten die beeldend kunstenaar Johan Creten had ontworpen: een enorme groene kikker en een uit z'n krachten gegroeide aardbei, die afzonderlijk of gecombineerd het toneelbeeld in de andere drie werken bepalen.

NRC,

Bij jongeren en volwassenen kunnen de volgende symptomen zich afzonderlijk of gelijktijdig voordoen: koorts, huiduitslag, zware en aanhoudende hoofdpijn, nekstijfheid, braakneigingen, duizeligheid, grieperig gevoel.

http://www.meningitis.be/

Hierin wordt onder meer gesteld dat door de lange aanlooptijden die voor nieuwe energieprojecten nodig zijn het onmogelijk is bestaande energiestructuren snel te veranderen, dat van een groot aantal van de duurzame energiebronnen de waarde nog niet bewezen is, en dat [..] geen van deze bronnen afzonderlijk of gezamenlijk over de hele linie een alternatief vormen voor fossiele brandstoffen.

NRC,

Indien architect of aannemer fouten begaan, kunnen ze daarvoor afzonderlijk of samen aansprakelijk worden gesteld.

http://www.advocaat.be/publiek/online/o0007.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afzonderlijk 2.0

van andere soortgelijke zaken of personen onderscheiden of afgescheiden door een bijzonder karakter; speciaal; bijzonder; specifiek

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • afzonderlijke aandacht
 • afzonderlijke eisen
 • afzonderlijke procedures
 • afzonderlijke regels
 • een afzonderlijk blad
 • een afzonderlijk hoofdstuk
 • een afzonderlijke groep
 • een afzonderlijke wet

Afzonderlijke aandacht ging uit naar het gezinsleven. Het gezin werd gezien als een kleine gemeente, waarin de Heere op analoge wijze als in een kerkelijke gemeente moest worden gediend.

http://www.ssnr.nl/

Naast deze algemene eisen gelden afzonderlijke eisen voor toelating tot de lidverenigingen.

http://www.anvr.nl/ANVR/openbaar/anvr/anvr_fs.html

Tot het jaar 2000 zullen in Rome en andere plaatsen missen ter ere van de nieuwe martelaren worden opgedragen. Het gaat daarbij niet om zaligverklaringen, want daarvoor gelden afzonderlijke en tijdrovende procedures.

De Standaard,

In het boxenstelsel worden de verschillende inkomensbestanddelen niet bijeen geteld, maar in drie verschillende delen (boxen genaamd) gesplitst. Voor elk van die delen gelden afzonderlijke regels.

http://www.sb-belang.nl/publicaties/ Belastingbrochure%202003%20lay-out.doc,

Tax-Profi hanteert een systeem van kopieerbeveiliging via getallen die je moet opzoeken op een afzonderlijk blad en intikken wanneer het programma dat vraagt.

De Standaard,

Hierbij aansluitend, behandelen we ook de reanimatie en de E.H.B.O., in een afzonderlijk hoofdstuk wegens hun uitzonderlijk belang en omdat zij eigenlijk het sluitstuk vormen van de hulpverlening.

http://www.redderaanzee.wobra.be/

Een afzonderlijke groep zijn kinderen. De jonge bibliotheekgebruiker vormt een grote uitdaging voor elke bibliotheek.

http://www.limburg.be/bibliotheek/

De twee voorwaarden voor straffeloosheid van de arts zijn: 1. Hij moet voldoen aan de zorgvuldigheidselsen, welke zijn opgenomen in een afzonderlijke wet, te weten de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; 2. Hij moet zijn handelen melden aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de Wet op de lijkbezorging.

http://www.nvve.nl/,

met werkwoord


 • afzonderlijk aandacht besteden aan

In combinatie met de inkomensgarantie zou de gemeente ook kunnen bewerkstelligen dat de ziektekostenverzekering van uitstromers goed geregeld is. Daaraan besteden wij hieronder afzonderlijk aandacht.

http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


afzonderlijk 3.0

afgescheiden van andere personen of zaken en bestemd voor een bepaalde groep of een bepaald individu; eigen

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een afzonderlijke ruimte
 • een afzonderlijk tafeltje

De moslimvrouwen bidden meestal thuis. Ze kunnen wel naar de moskee gaan indien er voor hen een afzonderlijke ruimte is voorzien.

http://www.antiracisme.be/respect/teksten/resp-txt-islam_1.htm#10

Ik sluisde ook Hinde, mijn broer en Gerard Polhuis mee naar binnen, die aan een afzonderlijk tafeltje gingen zitten.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

afzonderlijk 4.0

( Gezegd van handelingen, uitspraken, meningen e.d.)
door een persoon of enkele personen verricht, geuit of gekoesterd; individueel

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • afzonderlijke gesprekken
 • een afzonderlijk gesprek

Arafat zal afzonderlijke gesprekken voeren met president Clinton en met de Israëlische premier Peres.

De Standaard,

Bij vervanging van de mediator door een andere mediator is de voorgaande mediator op verzoek van partijen verplicht om de opvolgende mediator volledig te informeren. Daarvan is uitgezonderd de informatie die tijdens een afzonderlijk gesprek is verstrekt, tenzij met betrekking tot die informatie de afspraak is gemaakt dat deze aan de andere partij mocht worden doorgegeven.

http://edensadr.fol.nl/index.html

met werkwoord


 • afzonderlijk spreken met iemand
 • iemand afzonderlijk horen

De informateur sprak vandaag afzonderlijk met Van Mierlo, Bolkestein en Brinkman.

NRC,

De Rwanda-commissie van de Senaat besliste gisteren zo nodig een confrontatie te houden tussen de vroegere minister van Landsverdediging Leo Delcroix en de gepensioneerde stafchef, luitenant-generaal José Charlier. Maar vooraf zullen beiden nog eens afzonderlijk worden gehoord.

De Standaard,