agrariër


agrariër 1.0

((vooral) in Nederland,formeel)

persoon wiens bedrijf bestaat uit landbouw en/of veeteelt; boer

Semagram


Een agrariër…

is een persoon

   Hoofdsemagram: boer


   Algemene voorbeelden


   Door de crisis zijn nieuwe regels ontwikkeld voor boeren met betrekking tot de aanschaf van hun dieren. Agrariërs mogen nu nog maar bij drie toeleveranciers beesten kopen. Hierdoor nemen ze geen koeien meer af van kinderboerderijen.

   Nederlands Dagblad,

   Burgemeester mevrouw N. A. van den Nieuwboer-Langenkamp beklemtoonde dat bij de invulling van het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel, het Streekplan en de Structuurschema Groene Ruimte [...] er voor de landbouw zo snel mogelijk zekerheid moet komen voor de agrariërs.

   Meppeler Courant,

   Wink ergert zich eraan dat agrariërs, die op de nabijgelegen landerijen werken, met hun tractor en landbouwmachines van het fietspad gebruik maken in plaats van het speciaal daarvoor aangelegde zandpad.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • bezorgde agrariërs

   Geschrokken reageerden boeren op uitspraken dat er over tien jaar geen landbouw in het gebied meer mogelijk zou zijn. Nu, twee jaar later, is het voorontwerp van de relatienota klaar. De boeren zijn nog steeds ongerust. Daarom verzamelden zich zo'n 55 bezorgde agrariërs zich in het Linder dorpshuis.

   Meppeler Courant,

   In het Staatsblad van 4 december heeft Nederland inderdaad afgekondigd dat voor producenten van onbewerkte landbouwproducten voortaan eenzelfde productaansprakelijkheid geldt als voor alle andere producenten. 'Sindsdien zie ik veel bezorgde agrariërs', vertelt prof. mr. Gerard Snijders.

   Het Financieele Dagblad,

   • boze agrariërs

   Minister Alders kreeg gisteravond de nodige vragen van boze agrariërs over zich heen.

   Meppeler Courant,

   'Om deze reden is en blijft LTO-Steenwijk tegen de onttrekking van grote hoeveelheden landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling. Juist door deze onttrekking van gronden moeten wij intensiveren, en dit staat haaks op het huidige en toekomstige milieubeleid', aldus de boze agrariërs.

   Meppeler Courant,

   Hameren op West-Frisiaweg lokt geen boze agrariërs meer [...]. Met man en macht heeft het CDA in Noord-Holland de afgelopen weken getracht het vertrouwen onder vooral agrariërs terug te winnen. En de partij heeft gehamerd op de noodzaak van het scheppen van meer werkgelegenheid voor jongeren en langdurig werklozen, voor de aanleg van de West-Frisiaweg tussen Hoorn en Alkmaar en een tweede Coentunnel.

   NRC,

   • een jonge agrariër
   • jonge agrariërs

   'Omdat we hier te maken hebben met gescheurd grasland, zat er een heel scala aan beestjes in. Die hadden veel honger en aten de groente op. Maar het was niet zo dat we te weinig groente hadden', aldus de jonge agrariër.

   Meppeler Courant,

   Belangrijk bespreekpunt is de instelling van een fonds waaruit jonge agrariërs goedkoop geld kunnen lenen: een agrofonds.

   Meppeler Courant,

   Jonge agrariërs kunnen in Nederland steeds moeilijker een bedrijf overnemen. Vanwege de sterk gestegen prijzen voor landbouwgrond is de bedrijfsovernamesom erg hoog. Voor slechts één op de drie agrarische bedrijven staat een opvolger klaar.

   http://www.agriholland.nl/dossiers/home.html

   • een individuele agrariër

   Het beloningssysteem zal de individuele agrariër zodanig moeten aanspreken dat het bijhouden van de vrijwillige mineralenboekhouding krachtig wordt bevorderd.

   Meppeler Courant,

   • een zelfstandige agrariër

   Stijn van Benthem is 58 jaar en zelfstandig agrariër in Sint Jansklooster.

   Meppeler Courant,

   • een Gieterse agrariër
   • Japanse agrariërs
   • een Limburgse agrariër

   'Maar inderdaad, ik ben van het meest ongunstige scenario uitgegaan en dat ik het bedrijf hier moet gaan sluiten. Dan moet je vooruit denken. Nu het nog kan,' aldus de Gieterse agrariër.

   Meppeler Courant,

   De Japanse agrariërs hebben, behalve op het eiland Hokaido, maar heel weinig grond.

   Meppeler Courant,

   Een Limburgse agrariër was erg geïnteresseerd in de werkomstandigheden in Drenthe.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • agrariërs in het gebied
   • agrariërs in de polders
   • agrariërs in Nijeveen

   Wel plaatste men de kanttekening, dat er met de betrokken agrariërs in het gebied langs de Hasselterdijk (Cellemuiden) een overeenstemming moet komen.

   Meppeler Courant,

   Dertig agrariërs in de polders rond Haarlem zijn lid geworden van een nieuwe vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer; zij vormen met elkaar zestig procent van de grondgebruikers in Zuid-Kennemerland.

   Haarlems Dagblad,

   'Niet alleen de gemeente, ook de talloze agrariërs in Nijeveen hebben met steeds strenger wordende milieu-eisen te maken'.

   Meppeler Courant,

   Voorzetsel: uit

   • agrariërs uit dat gebied
   • agrariërs uit Noordwest-Overijssel
   • een agrariër uit Witharen

   Over enkele weken wordt de vrouwenvereniging van Herzebrock-Clarholz verwacht, in juni volgen de agrariërs uit dat gebied, terwijl het gemeentebestuur op 27 mei een bezoek aan Brederwiede komt brengen.

   Meppeler Courant,

   Enkele dagen daarvoor kwamen agrariërs uit Noordwest-Overijssel af op een informatiebijeenkomst die de VVD-afdelingen van Brederwiede, IJsselham, Steenwijk en Zwartsluis in Giethoorn hadden belegd over landbouw en milieu.

   Meppeler Courant,

   Deze uitspraak is gedaan na klachten van een Overijsselse agrariër uit Witharen, die dacht dat hij verplicht was om een mestsilo te bouwen.

   Meppeler Courant,

   met telwoord ervoor


   • één agrariër
   • dertig agrariërs
   • 1200 agrariërs

   Eén agrariër werd [...] uit zijn boerderij gezet, die de nacht daarna onder nog steeds niet opgehelderde omstandigheden tot de grond toe afbrandde.

   Meppeler Courant,

   Na de week van het bezoek van dertig agrariërs (4 tot en met 11 september) aan Policka, volgt in het tweede weekend van oktober een zogenaamde 'Week van Policka in Dwingeloo'.

   Meppeler Courant,

   Volgens het weekblad Boerderij zijn er vanaf 1990 zo'n 1200 agrariërs geëmigreerd.

   Reformatorisch Dagblad,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • agrariërs en burgers
   • burgers en agrariërs

   Agrariërs en burgers werken samen aan natuurbeheer, zoals weidevogelbescherming, slootkantbeheer, het plaatsen van uilenkasten of het onderhoud van het landschap.

   http://www.clm.nl./index_nl2.html

   De burgers en agrariërs van Noordwest-Overijssel werken samen in een actiecomité dat een ludiek programma heeft samengesteld om het zogeheten moerasplan - gebiedsgericht beleid - op de hak te nemen.

   Meppeler Courant,

   Daar wachtte een bomvolle zaal met verontruste agrariërs en burgers op hun voortrekkers.

   Meppeler Courant,

   • agrariërs en tuinders
   • agrariërs en tuinbouwers

   "Ik houd van overleggen. Het liefst help ik de mensen die ergens mee zitten een beetje op weg. Bijvoorbeeld agrariërs en tuinders die een bouwvergunning voor een schuur nodig hebben."

   NRC,

   Agrariërs en tuinbouwers, zoals ook deze gladiolenverbouwers, kunnen volgens de NLTO-leiding een sterke vuist naar de politiek verwachten.

   Meppeler Courant,

   met eigennaam


   Agrariër Van Dijk stelde om te beginnen het niet eens te zijn met de wijze waarop de provincie de inspraakavond bekend heeft gemaakt.

   Meppeler Courant,

   Agrariër Jan de Boer uit Scheerwolde, van de informatie-bijeenkomst in Oldemarkt bekend van het lied 'de vrijheid van de boer', is contactpersoon.

   Meppeler Courant,

   Vaste verbindingen


   grote agrariër

   Zie: grote agrariër

   kleine agrariër

   Zie: kleine agrariër

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Overige woordfamilieleden