alcoholslot


alcoholslot 1.0

afbeelding

Bron: Thiemo Schuff
( CC BY-SA 3.0 )

(transport, verkeer en reizen)

apparaat, 'slot' in een auto dat bestaat uit een blaasapparaat met een startonderbreker en dat ervoor zorgt dat de auto niet gestart kan worden als de bestuurder te veel alcohol gedronken heeft; alcolock; drankslot

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een alcoholslot…

is een slot; is een apparaat

  • [Constructie] bestaat uit een aan de ontsteking van een auto gekoppeld blaasapparaat dat als startonderbreker fungeert als de hoeveelheid gemeten alcohol te hoog is
  • [Functie] zorgt ervoor dat een auto niet gestart kan worden als de bestuurder te veel alcohol gedronken heeft
  • [Plaats] wordt geplaatst in een auto of vrachtwagen
  • [Werking of functionering] werkt als een blaasapparaat en zorgt ervoor dat het starten van de auto onderbroken wordt als de bestuurder te veel alcohol gedronken heeft
  • [Gebruiker] wordt vaak in auto's van recidiverende zware drinkers geplaatst

Algemene voorbeelden


Een alcoholslot is een apparaatje in de auto waarmee een blaastest moet worden uitgevoerd voordat de auto kan worden gestart.

http://www.verkeersrecht.nl/htm/0206/artikelen.htm

Verkeersveiligheidorganisatie 3VO noemt het echter een illusie te denken dat het alcoholslot rijden onder invloed kan voorkomen.

De Limburger,

Het strafbaar stellen van gastheer of -vrouw waarbij een automobiliste gedronken heeft voordat rijden onder invloed werd geconstateerd zou geen effect hebben op het verminderen van de verkeersonveiligheid. [...]. Het monteren van een alcoholslot op het startmechanisme helpt iets maar is erg kostbaar, evenals uitbreiding van de rij- en schoolopleiding.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010960596:mpeg21:a0219,