alle vlees is gras


alle vlees is gras 1.0

(Bijbels)

het aardse, het lichamelijke is vergankelijk
Naar Jesaja 40:6.

Algemene voorbeelden


Pas jaren na datum verneem ik dat de Teirlinckbewaarder een 'graskunstenaar' is: hij maakt kunstwerken van gras, dat hij misschien in de beemden rondom Lot en Beersel afmaait, en laat het niet aan zijn hart knagen dat zijn kunst tijdelijk en bederfelijk is zoals 'alle vlees'. Bij Jesaja staat: 'Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds.' Alles verdort, verwelkt, verdwijnt.

Hier komt nooit niemand niet, Jeroen Brouwers,