angstig


angstig 1.0

in angst verkerend; angst voelend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een angstig kind
 • een angstige patiënt

De eerste foto toonde een ontzette familie die stond te huilen. Volgens het onderschrift was het de familie Gomez, die hun pleegdochter krampachtig vasthielden. Hij probeerde of hij de andere dochter kon herkennen, maar er stonden teveel mensen om de wanhopige moeder en het angstige kind heen.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

Een patiënt heeft recht op volledige informatie. Sterker nog, de arts moet eigenlijk controleren of zijn verhaal wel goed is overgekomen. Het komt nog al te vaak voor dat een angstige patiënt het verhaal van de arts aanhoort en het buiten de deur alweer kwijt is.

Meppeler Courant,

 • een beetje angstig

Hij werd er een beetje angstig van, geloof ik, van die oude man die minutenlang wijdbeens stond te druppelen.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

met bijwoord


 • bijna angstig
 • erg angstig
 • heel angstig
 • minder angstig
 • niet angstig
 • te angstig
 • wat angstig
 • zeer angstig
 • zo angstig
 • zo angstig dat

Ze keek uit over de reling. 'Als ik hierover val, ben ik dan dood?' vroeg ze. Ik schrok. 'Denk je daar soms aan?' 'Alleen nu.' Ze lachte zich eronderuit. 'Je wilt toch blijven leven?' vroeg ik bijna angstig. Ze bekeek mij: 'Natuurlijk.'

Bas, Annie Van Keymeulen,

Het kind wordt plotseling wakker, is erg angstig, gilt, huilt, maakt slaande bewegingen en transpireert hevig.

http://www.gezondheidsnet.nl/

Kinderen zijn vaak heel angstig in noodsituatie.

http://www.jeugdwerknet.be/spelensite/doc/Cursus/c10.htm

Als u als ouder op moeilijke momenten bij uw kind bent, is het kind vaak minder angstig en beter in staat om de ziekenhuiservaring goed te verwerken.

http://www.kindenziekenhuis.nl/indexdoelst.htm

De fret is niet te mager en reageert niet angstig, eerder nieuwsgierig.

http://home.wanadoo.nl/de.fret/alginfo.htm

Er is een algemene stroomstoring, waardoor het zowel binnen als buiten donker is. De ik-figuur is veel te moe en vooral te angstig om over de oorzaak van die panne na te denken.

De Standaard,

Moeder was rood en keek wat angstig en geërgerd.

Nathalie, Ger Verrips,

Hij wordt zeer angstig en heeft af en toe de indruk dat er vreemde personen in de slaapkamer aanwezig zijn.

De Standaard,

Benauwdheid, bonzen van het hart, druk op de borst, enzovoort. Logisch dus dat u in de eerste plaats aan een hartkwaal denkt. Dat is nu juist wat u zo angstig maakt en daar gaat u dan weer van hyperventileren.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/faq.htm

Zowel acute als chronische hyperventilatie maakt vaak angstig. Zo angstig dat er paniek kan ontstaan.

http://www.hyperventilatie.org/home.html

met werkwoord


 • angstig afwachten
 • angstig kijken
 • angstig reageren
 • angstig wachten
 • angstig worden
 • angstig zijn
 • iemand angstig maken
 • zich angstig voelen

Haar gezicht kijkt hulpeloos naar me op, als van een kind dat angstig afwacht wat de volwassenen nu weer voor haar in petto hebben.

Hersenschimmen, J. Bernlef,

Moeder was rood en keek wat angstig en geërgerd.

Nathalie, Ger Verrips,

Het zou kunnen dat uw dochter na deze ervaring het een tijdje moeilijk heeft wanneer u weggaat. Misschien reageert zij dan wat angstig door bijvoorbeeld erg op u te letten of aan uw rokken te hangen, of door te gaan huilen.

http://www.ouders.nl/psycho/lpsy0195.htm

En er zijn nog heel wat ouders die angstig wachten op nieuws over hun verdwenen kind.

De Standaard,

In een tunnel kan ik weer angstig worden!

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/fobie.htm

Je kunt niet tegelijk ontspannen en angstig zijn.

http://web.inter.nl.net/hcc/vanWijk/

Benauwdheid, bonzen van het hart, druk op de borst, enzovoort. Logisch dus dat u in de eerste plaats aan een hartkwaal denkt. Dat is nu juist wat u zo angstig maakt en daar gaat u dan weer van hyperventileren.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/faq.htm

"Van alle mensen die na een doe-het-zelf-aidstest vaststellen dat ze positief zijn, heeft er 1 op 50 kans dat die uitslag inderdaad juist is. De andere 49 zullen zich nodeloos angstig voelen. Het is niet goed dat mensen zichzelf gaan testen."

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


angstig 2.0

een al dan niet beredeneerde vrees koesterend voor iets of iemand; ook: snel of in veel situaties angstig; geneigd tot angst; van nature angstig; bangelijk

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een angstig kind

Ik ontwikkelde me tot een nerveus en angstig kind.

http://www.wgtrans.nl/

 • een beetje angstig

Hij omschreef hem als een beetje angstig, een tikje dromerig.

Het Belgische verdriet van Henri Calet, Rijk De Jong,

met bijwoord


 • erg angstig
 • heel angstig
 • minder angstig
 • te angstig
 • wat angstig
 • zeer angstig

Hij had er zijn hele leven in gehandeld en was dus niet erg angstig voor de dood. En toen die ten slotte verscheen, waren er geen rumoer en geschreeuw van pijn, en ook geen wraakzuchtige opsomming van zijn zonden.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Eigen kinderen worden heel angstig gemaakt voor mogelijk misbruik.

http://www.seksueelgeweld.nl/

Door te bewegen schud je de stress van je af en ga je opgewekter en minder angstig door het leven.

http://www.recreazw.be/

Alleen is die dominantie niet eenduidig: ze komt voort uit wraak, haat, onzekerheid, angst of wantrouwen en wordt niet in evenwicht gebracht door hun partners, die te angstig, onderworpen of te verward zijn door hun eigen verleden om adequaat grenzen te trekken.

http://www.nisso.nl/nrecens.htm

Als hij opgroeit is het een wat angstig kind, vooral als het onbekende dingen betreft.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Stel, als kind was iemand zeer angstig, naarmate hij ouder wordt gaat hij zich anders gedragen dan dat hij zich in werkelijkheid voelt, dat is compensatie.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

met werkwoord


 • angstig worden
 • angstig zijn

Gepeste kinderen kunnen angstig worden en zich opsluiten, gaan iedereen wantrouwen.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub=39

De ouders wilden graag dat het Riagg zich met hun dochter ging bezighouden, want zij was zo angstig. De dochter was 15 jaar. Ze durfde niet naar buiten om een boodschap te doen, ze voelde zich op school niet op haar gemak tussen de medeleerlingen, ze vond het eng om alleen te zijn.

http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • angstig en depressief
 • angstig en onzeker
 • angstig of agressief

We zien dan bijvoorbeeld kinderen of adolescenten die angstig en depressief zijn of druk en agressief gedrag vertonen.

http://www.toppraktijk.nl/

Doordat de lichamelijke rijping niet samengaat met dezelfde psychologische rijping (geestelijke volwassenheid), kan het kind in verwarring raken en angstig en onzeker worden.

http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden13/art13_5_10.html,

Na een tijdje kunnen mensen met dementie angstig of agressief worden, of van huis weglopen.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


angstig 3.0

zich zorgen makend dat iets al of niet gebeuren zal; bezorgd

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • al te angstig

Het grootste bezwaar voor het achterlaten van gegevens in een CV-bank is de privacygevoeligheid. Toch hoef je niet al te angstig te zijn. Je bepaalt zelf wat je wel en niet van jezelf prijsgeeft.

http://home.planetinternet.be/~nvbulck/scand/Definitieve%20versie%20solliciteren.htm

met werkwoord


 • angstig afwachten
 • iemand angstig maken
 • angstig zijn

Terwijl de onrust rond de monetaire unie de kop opsteekt, blijft het angstig afwachten of de Amerikaanse rente volgende week verhoogd wordt.

De Standaard,

Wat mij voor de toekomst een beetje angstig maakt is mijn verantwoordelijkheid voor zoveel mensen die voor mij werken.

De Standaard,

Het grootste bezwaar voor het achterlaten van gegevens in een CV-bank is de privacygevoeligheid. Toch hoef je niet al te angstig te zijn. Je bepaalt zelf wat je wel en niet van jezelf prijsgeeft.

http://home.planetinternet.be/~nvbulck/scand/Definitieve%20versie%20solliciteren.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


angstig 4.0

blijk gevend van angst of voortkomend uit angst

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0
Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0
Betrokken betekenissen 3.0 : 4.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • angstig gedrag
 • angstige ogen
 • een angstig gezicht
 • een angstige blik

Doe heel normaal tegen de hond of extra vrolijk. Geef hem wat lekkers als hij geen angstig gedrag vertoont, of knuffels.

http://www.bordercolliekennel.nl/hondentaal.htm

Voor de flat waar hij woonde bleef hij staan, luisterde nogmaals en liep toen in paniek verder naar boven tot hij niet meer hoger kon. De zware stappen namen echter ook de trap naar de hoogste verdieping. Met angstige ogen keek Arend om zich heen.

Arend, Stefan Brijs,

Ik [...] kreeg [...] de mama wakker die aan haar voeteneinde midden in de nacht plotseling haar eigen kind zag staan. Het meisje wees met haar rechterwijsvinger naar de plek waar ze zich bevond en trok een angstig gezicht. 'Slechte droom?' zei de moeder met schorre slaapstem en sloeg bij wijze van remedie reeds de lakens open. Het meisje kroop in bed.

Sterk water, Marijke Libert,

De bochel was stokdoof en keek met angstige blik naar de mensen die naar hem spogen en hem probeerden te slaan.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding


angstig 5.0

waarbij of waarin angst of bezorgheid gevoeld wordt; ook: angstig of bezorgd makend; bang makend; angstaanjagend

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0
Betrokken betekenissen 2.0 : 5.0
Betrokken betekenissen 3.0 : 5.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een angstig gevoel
 • een angstig vermoeden
 • een angstig voorgevoel
 • een angstige droom
 • angstige gedachten
 • angstige gevoelens
 • angstige momenten
 • angstige spanning

Vliegangst en hoogtevrees hebben een eenduidige bron, een duidelijk object van angst. Dat is niet geval bij zogenaamde gegeneraliseerde angsten - voortdurend het angstige gevoel hebben dat 'het' mis gaat - en bij een paniekstoornis, waar een concrete aanleiding voor de heftige, terugkerende angstgevoelens ontbreekt.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/artikelen.htm,

Blok ging op een zerk zitten die voor de gelegenheid warm was van de zon en gaf de moed op. 'Dan is ze dus dood,' zei hij mat. 'Dat is mijn angstig vermoeden,' zei oom Julius.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

'Ik weet niet of je het beseft maar dat betekent dat je elke dag tijdens kantooruren achter je bureau moet zitten.' Koos keek hem niet begrijpend aan. Hij had zeker iets gemist. 'Hoe bedoel je?' stamelde hij, terwijl een angstig voorgevoel hem bekroop.

De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

's Nachts word ik wakker uit een angstige droom. Dan heb ik een das gezien die met zijn voorpootje zit bekneld in een klem.

Onrust, J.M.A. Biesheuvel,

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) veroorzaakt angstige gedachten (dwanggedachten) of rituelen (dwanghandelingen) waarvan je voelt dat je ze niet onder controle kan houden.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011,

Een paniekaanval duurt meestal 20 tot 30 minuten en komt meestal onverwacht, er zijn geen uitlokkende factoren. Tussen de aanvallen door is de patiënt gespannen en is er sprake van overmatige bezorgdheid en angstige gevoelens.

http://www.socmut.be/ziekenfonds/s_magazine/062002/angst.htm,

De gedragstherapeut probeert samen met de cliënt te achterhalen wat iemand op angstige momenten denkt, om vervolgens aan te leren dat het helpt om dergelijke veelal automatische gedachten uit te dagen en in te wisselen voor positieve, rationele gedachten.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/artikelen.htm,

Het geraas zwol aan tot heel de nacht er van vervuld was en je het doffe denderen voelde trillen in de binnenkant van je oren, je borst en je buik. Vol van angstige spanning lagen wij te luisteren en ineengekrompen te wachten op de bevrijdende stilte, die vrij plots intrad.

De lange geboorte, Lut Ureel,

met bijwoord


 • angstig stil

Ze liep naar het raam, ging met haar rug naar me toe staan en rookte, met korte trekjes, onhandig. Lange tijd was het stil, angstig stil.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een samenstellende afleiding