arbeidershuis


arbeidershuis 1.0

afbeelding

Bron: Funkyxian
( CC BY-SA 3.0 )

klein, eenvoudig huis dat voor een arbeider is gebouwd; huis van een arbeider

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een arbeidershuis…

is een huis; is een woongelegenheid

  • [Afmeting] is klein voor een woning
  • [Deel] bestaat vaak slechts uit één verdieping en een zolderetage met slaapkamers
  • [Geheel] is vaak samen met andere soortgelijke huizen deel van de bebouwing
  • [Functie] dient om te wonen
  • [Plaats] is vaak gevestigd in een onaanzienlijke straat of stadsdeel of bij een fabrieksterrein
  • [Positie] staat vaak in een rij
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is eenvoudig ingericht
  • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor een arbeider en zijn gezin
  • [Bezitter of eigenaar] was vaak eigendom van een bedrijf of fabriek

Hoofdsemagram: huis


Algemene voorbeelden


Vrij plotseling wordt de stuwwal onderbroken door het erosiedal van de Seelbeek, waar rubberfabrikant Wilhelmini in de jaren twintig een fabriek bouwde. Om personeel te lokken bouwde hij arbeidershuizen in Engelse stijl: Heveadorp.

NRC,

Al omstreeks 1918 begon de bouwkundige afdeling van Bata in de wijk Letná, dicht bij het Plein van de Arbeid, met het bouwen van kleine rechthoekige arbeidershuizen, vier onder één (plat) dak, volgens het ontwerp van Bata-architect Jan Kotecaronra. De huizen werden snel gebouwd, van goedkope materialen [...], want ze waren bedoeld voor een periode van hooguit twintig jaar.

NRC,

Hij liep naar het oostelijk havengebied, door de oude volkswijk waar de arbeidershuizen nu werden gesloopt voor nieuwbouw, de pakhuizen verbouwd voor vermogenden.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

Aan de Luien Hoek op de Steenweg stond een lange rij arbeidershuizen.

Acacialaan, Koen Peeters,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding