arbeiderswoning


arbeiderswoning 1.0

kleine, eenvoudige woning die voor een arbeider is gebouwd; woning van een arbeider

Semagram


Een arbeiderswoning…

is een woning

  • [Afmeting] is klein voor een woning
  • [Deel] bestaat vaak slechts uit één verdieping en een zolderetage met slaapkamers of uit een deel van een huis
  • [Geheel] is vaak samen met andere soortgelijke woningen deel van de bebouwing
  • [Functie] dient om te wonen
  • [Plaats] is vaak gevestigd in een onaanzienlijke straat of stadsdeel of bij een fabrieksterrein
  • [Positie] staat vaak in een rij
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is eenvoudig ingericht
  • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor een arbeider en zijn gezin
  • [Bezitter of eigenaar] was vaak eigendom van een bedrijf of fabriek

Hoofdsemagram: woning


Algemene voorbeelden


Woningwetwoningen werden een nieuw fenomeen. In gestaag tempo vervingen rijtjes keurige arbeiderswoningen de krottenwijken.

http://www.wbvsmallingerland.nl/Jaarverslag2001/Mainjvs2001.htm,

In deze wijk stonden allemaal bescheiden arbeiderswoningen met grijze of beige gordijnen.

Acacialaan, Koen Peeters,

De stad ligt bezaaid met lege en afgetakelde fabriekspanden, met arbeiderswoningen.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding