artsenorganisatie


artsenorganisatie 1.0

beroepsvereniging die artsen vertegenwoordigt, hun belangen verdedigt en de medische beroepsuitoefening tracht te bevorderen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een artsenorganisatie…

is een organisatie

 • [Activiteit of handeling] vertegenwoordigt, onderhandelt, organiseert, informeert en behartigt belangen
 • [Betrokkene] is bestemd voor artsen

  Algemene voorbeelden


  Het experiment was een initiatief van de landelijke artsenorganisatie KNMG en de plaatselijke huisartsenvereniging. Voordat een arts tot euthanasie overgaat, moet hij een van hem onafhankelijke collega raadplegen. In de praktijk levert dit vaak problemen op, omdat deze niet altijd beschikbaar is of niet over de gewenste kennis van zaken beschikt. De twee artsenorganisaties vormden daarop in juni 1997 aparte deskundigenteams die door (huis)artsen kunnen worden geraadpleegd.

  http://www.nvve.nl/

  In de eerste maanden van dit jaar lijken de uitgaven in de ziekteverzekering de ramingen te volgen. Bovendien bereikten ziekenfondsen en artsenorganisaties vrijdagavond een voorakkoord over de (duurzame) vervanging van de tijdelijke besparingsmaatregelen in de ziekteverzekering.

  De Standaard,

  Eén artsenorganisatie, de kleinste van de twee artsenvakbonden, het ASGB, is niet tegen het project E-Health. Voorzitter Robert Rutsaert vindt informatisering in de gezondheidssector nodig, 'om de zorg te verbeteren en de papierwinkel te beperken'.

  http://www.medicalfacts.nl/2008/08/13/belgische-artsenbond-asgb-niet-tegen-e-health/,

  De Britse artsenorganisatie BMA waarschuwt z'n leden voor het aangaan van vriendschappen met patiënten op social media als Twitter en Facebook. Bij zulke vriendschappen is het risico groot dat artsen professionele grenzen overschrijden en bijvoorbeeld regels overtreden op het gebied van geheimhouding.

  http://twittermania.nl/2011/07/britse-artsenorganisatie-waarschuwt-leden-voor-twitter/,

  De internationale artsenorganisatie (WMA, World Medical Association, AMM, Association Médicale Mondiale) heeft op een bijeenkomst in Genève de Nederlandse en Belgische euthanasiewetten veroordeeld. De Belgische Orde van de Artsen geeft geen krimp: ze verandert haar standpunt niet.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST27052003_012,