aspirant-koper


aspirant-koper 1.0

iemand die de intentie heeft om iets te kopen; iemand die iets door aankoop wenst te verkrijgen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aspirant-koper…

is een persoon

  • [Aantal of hoeveelheid] moet soms als een van de vele koopwilligen meedingen of ingeloot worden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft meestal een beslissing genomen om iets te kopen mits overeenstemming kan worden bereikt en hij aan de eventuele verkoopsvoorwaarden voldoet
  • [Activiteit of handeling] wil optreden als koper
  • [Betrokkene] richt zich tot een verkopende partij
  • [Object betroffen] is geïnteresseerd in zekere koopwaar

Algemene voorbeelden


Unaniem was de commissie over het feit dat aspirant-kopers van grond geen rechten kunnen ontlenen aan brochures van projectontwikkelaars.

Meppeler Courant,

Onze makelaars zijn erin gespecialiseerd uw aanbod onder de aandacht te brengen van een geselecteerde groep van woningzoekers [...]. Wij dragen er zorg voor dat alle afspraken met de aspirant-kopers goed worden vastgelegd.

http://www.jackfrenken.nl/

In zijn computer zit een enquête waarin mensen uit 50 punten hun voorkeur voor auto's kunnen aangeven [...]. Door middel van een computer kan een aspirant-koper al die wagens op foto of print bekijken en de prijs horen die wordt gevraagd.

Meppeler Courant,

Heeft de fokker voldoende kennis van het ras, deskundigheid en tijd om de opvoeding, inprenting en socialisatie van de pups op een juiste wijze te begeleiden? - Heeft de fokker voldoende kennis van het ras en genoeg tijd om de aspirant-kopers bevredigend op al hun vragen te kunnen antwoorden?

http://www.geocities.com/vereniging_schapendoes/start_nl.htm,