basisarts


basisarts 1.0

afgestudeerd arts die nog geen vervolgopleiding tot huisarts, specialist, wetenschappelijk onderzoeker of sociaal geneeskundige e.d. heeft gevolgd; ook: de rang, de titel van basisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een basisarts…

is een arts; is een persoon

 • [Plaats] is werkzaam in een praktijk of in een ziekenhuis
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is een gediplomeerd arts maar heeft nog geen vervolgopleiding gevolgd tot huisarts, specialist, wetenschappelijk onderzoeker of sociaal geneeskundige e.d.
 • [Geslacht] is een man of een vrouw

  Algemene voorbeelden


  Basisarts als finaliteit van de vorming tot arts aan de K.U. Leuven [...]. Op het einde van het 7de jaar van de medische opleiding, krijgt de student het diploma "arts". Al is die arts dan wettelijk bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde, op dat moment is hij/zij pas klaar voor de gekozen vervolgopleiding: Huisartsgeneeskunde, Specialisatie, Maatschappelijke gezondheidszorg of Wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat de student dan 'basisarts' genoemd wordt. Een basisarts is dus geen huisarts; de eindtermen van de huisarts verschillen van deze van de basisarts. De basisarts is bekwaam om zelfstandig medisch te handelen, met inachtneming van medisch-ethische aspecten en bewustzijn van eigen grenzen.

  http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/basisarts_nl.html,

  België is het enige land van de Europese Unie dat een zevenjarige opleiding geneeskunde organiseert. In alle andere landen bedraagt de opleidingsduur geneeskunde zes jaar […]. Na deze basisopleiding volgt voor de meeste studenten een vervolgopleiding tot huisarts of geneesheer-specialist. In een Ministerieel Besluit van 1 oktober 2002 werd vastgelegd dat de drie jaar durende vervolgopleiding tot huisarts al tijdens het zevende jaar van de opleiding tot basisarts kan aanvangen […]. Dit MB werd op 18 januari 2007 vernietigd door de Raad van State […]. Het zevende jaar geneeskunde hoort […] inhoudelijk niet meer thuis in de basisopleiding […]. De Visitatiecommissie adviseerde dan ook een verkorting van de opleidingsduur geneeskunde en pleitte ervoor dat de Vlaamse geneeskundeopleidingen zich aan de Europese norm zouden aanpassen.

  http://johan.djlicious.be/Charter_VGSO.pdf,

  De opleiding tot basisarts bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een driejarige masteropleiding. [...] Na afronding van uw studie geneeskunde ontvangt u het diploma basisarts en wordt u ingeschreven in het BIG-register.

  http://www.isala-academie.nl/opleiding/Pages/Basisarts(Geneeskunde).aspx

  De huisartsen verlenen hun medewerking aan de opleiding tot basisarts, door studenten in de geneeskunde te begeleiden. Daarnaast werken enkele huisartsen als opleider van een gediplomeerd basisarts in opleiding tot huisarts.

  http://www.gc-beverwaard.nl/

  Het NIOS heeft dit leerplan ontwikkeld op basis van het volgende doel van de beroepsopleiding tot sportarts: 'Het zodanig bekwamen van basisartsen dat zij na het volgen van de opleiding in staat zijn de huidige functies in de sportgeneeskunde te vervullen, waarbij de inwerkperiode inclusief functietraining in beginsel niet meer dan zes maanden zal bedragen'. De vierjarige opleiding tot sportarts is verdeeld in stages, aangevuld met praktijkscholing en cursorisch onderwijs en kent een modulaire opbouw.

  http://www.sportgeneeskunde.com/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen