bedrijfsarts


bedrijfsarts 1.0

arts die is gespecialiseerd in de werkgerelateerde gezondheidszorg binnen bedrijven, en verantwoordelijk is voor taken zoals medische keuringen, de preventie van gezondheidsrisico's en de begeleiding van werkgebonden gezondheidsproblemen door diagnose, werkadviezen en behandelplannen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bedrijfsarts…

is een arts; is een persoon

  • [Plaats] werkt in een gebouw van de arbodienst, een arbeidsgeneeskundige dienst of ook op de locatie van de werknemers zelf en dan veelal op basis van beschikbaarheid van dagdelen
  • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de bedrijfsgeneeskunde
  • [Activiteit of handeling] verricht medische keuringen van werknemers, zorgt voor een preventiebeleid voor gezondheidsrisico's, begeleidt werknemers met werkgerelateerde gezondheidsproblemen door diagnose, werkadviezen of behandelplannen
  • [Bevoegdheid] moet, om het beroep van geneesheer uit te oefenen, de bevoegdheid daartoe hebben op grond van een medische academische graad en in Nederland geregistreerd zijn in het BIG-register volgens de "Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg", en volgens de Belgische wetgeving lid zijn van de Orde van Geneesheren

Hoofdsemagram: arts


Algemene voorbeelden


Bedrijfsartsen hebben geconstateerd, dat zittend werken onder niet ergonomische omstandigheden tot gezondheidsproblemen leidt.

http://www.topburo.be/ergonomie.htm

Onze begeleidingen kenmerken zich door de volgende elementen: kortdurend en directief [...]. Een gemiddelde van 10 sessies volstaat meestal om de klachten te verminderen of helemaal te laten verdwijnen. Klacht- en resultaatgericht, met extra aandacht voor werkhervatting en hervalpreventie [...]. Interactief en multidisciplinair: er wordt frequent overlegd met huisarts en bedrijfsarts gedurende het volledige traject, tenzij de cliënt anders wenst.

http://www.isw.be/nl/services.html#coaching

De Hoge Raad heeft [...] beslist dat in bepaalde gevallen ondanks de ziekmelding van de werknemer bij het ontbindingsverzoek geen reïntegratieplan gevoegd hoeft te worden. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn bijvoorbeeld het geval dat een zieke werknemer zich onttrekt aan de controle van de bedrijfsarts, als de verhouding tussen de werkgever en de werknemer grondig verstoord is, alsmede in het geval van ontbinding in verband met een bedrijfsbeëindiging.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding